TUPRIDI-New Book-201904-01(tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
5 čhutbō̜t thī tham hai khonnai thīm khun tham ngān dūai kan mai dai / 5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้ / Patrick Lencioni ; พรเลิศ อิฐฐ์, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ แปล.

Lencioni, Patrick, Phō̜nlœ̄t ʻIt. Patiphon Tangčhakwarānon. by เลนซีโอนี, แพทริก, ค.ศ. 1965- | พรเลิศ อิฐฐ์ | ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: Hā čhutbō̜t thī tham hai khonnai thīm khun tham ngān dūai kan mai dai Other title: ห้าจุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD66 .ล752 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD66 .ล752 2561] (2).
Story of Chamaiphō̜n / Story of ชไมพร / เรื่องและภาพ คิ้วต่ำ.

Anuchit Khamnoi. by อนุชิต คำน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2561 [2018] Publisher: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ29 ส35 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.อ29 ส35 2561] (2).
The Mayflower Nāwā sū lōk mai Amērikā / The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกา / เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้.

Čharœ̄nkhwan Phrǣkthō̜ng. by เจริญขวัญ แพรกทอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: F68 .จ74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: F68 .จ74 2561] (2).
Kānsư̄sān rai sāi rūam kap phon pō̜n klap thī čhamkat = Wireless communications with limited feedback / การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด = Wireless communications with limited feedback / วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์.

Wirunsak Santiphet. Kasetsart University. Electrical Engineering Department. by วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Witsawakam Faifā, Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Wireless communications with limited feedback.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TK5103.2 .ว64 2561] (1). Checked out (1).
Čhīn bōrān nai 30 wināthī : 50 khwāmsamret sūngsut khō̜ng ʻārayatham ʻanpen nirandō̜n ʻathibāi nai wēlā khrưng nāthī = 30-second ancient China : the 50 most important achievements of a timeless civilization, each explained in half a minute / จีนโบราณใน 30 วินาที : 50 ความสำเร็จสูงสุดของอารยธรรมอันเป็นนิรันดรอธิบายในเวลาครึ่งนาที = 30-second ancient China : the 50 most important achievements of a timeless civilization, each explained in half a minute / บรรณาธิการฉบับภาษาอังกฤษ อีเจี๋ยจวง ; แปล วรรธนา วงษ์ฉัตร.

Zhuang, Yijie. Wantana Wongchat, by จวง, อีเจี๋ย | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Other title: 30-second ancient China : the 50 most important achievements of a timeless civilization, each explained in half a minute | Thirty-second ancient China : the 50 most important achievements of a timeless civilization, each explained in half a minute.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS741.65 .จ635 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS741.65 .จ635 2562] (2).
Hūačhai nakkhīan / หัวใจนักเขียน / อุทิศ เหมะมูล.

ʻUthit Hēmamūn, by อุทิศ เหมะมูล, 2518-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhuti, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : จุติ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN3365 .อ73 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN3365 .อ73 2559] (2).
Hāk hūačhai mai sāman = A strangeness in my mind / หากหัวใจไม่สามัญ = A strangeness in my mind / Orhan Pamuk เขียน ; นพมาศ แววหงส์ แปล.

Pamuk, Orhan, Nopphamāt Wǣohong. by ปามุก, ออร์ฮาน, ค.ศ. 1952- | นพมาศ แววหงส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Other title: Strangeness in my mind.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ป617ส38น34 2561] (1). Checked out (2).
ʻŌ̜k čhāk khao wongkot dai lǣo = Out of the maze : [an a-mazing way to get unstuck] / ออกจากเขาวงกตได้แล้ว = Out of the maze : [an a-mazing way to get unstuck] / Spencer Johnson ; ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์ แปล.

Johnson, Spencer. Thanyaphat Sirisap. by จอห์นสัน, สเปนเซอร์ | ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562 [2019]Other title: Out of the maze : an a-mazing way to get unstuck.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ป74 จ554 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ป74 จ554 2562] (2). Checked out (1).
Phư̄a rō̜i yim mư̄a sin lom : prasopkān khō̜ng Kāndāwasī Tulāthammakit nai kānchūailư̄a phūpūai raya sutthāi / เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของ กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย / สง่า ลือชาพัฒนพร เขียน.

Sangā Lư̄chāphatthanaphō̜n. by สง่า ลือชาพัฒนพร.

Edition: พิมพ์รวมเล่ม ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Khun Mǣ Thō̜ngsī Sǣlui, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุนคุณแม่ถ่องสี แซ่ลุ่ย, 2560 [2017]Other title: Phư̄a rō̜i yim mư̄a sin lom : prasopkān nai kānchūailư̄a phūpūai raya sutthāi Other title: เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WB310 .ส265 2560] (1). Checked out (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)