TUPUEY-New Book-201904-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Patibatkān lap nai samō̜raphūm rop : banthưk prawattisāt kānthahān kānmư̄ang Thai thī phœ̄ng khonphop : Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn / ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ : บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทยที่เพิ่งค้นพบ : พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน / โดย ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Thipphānidā Pālakawong Na ʻAyutthayā. by ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Riwœ̄ Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn Other title: พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.จ52 ท63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.จ52 ท63 2562] (1). Checked out (2).
Rāingān kānwičhai prīapthīap phư̄a phatthanā nayōbāi rư̄ang kānsongsœ̄m kānrīanrū khō̜ng phūsūngʻāyu nai Prathēt Thai / รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย / รุ่ง แก้วแดง หัวหน้าคณะวิจัย ; ปาน กิมปี ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

Rung Kǣodǣng, Pān Kimpī. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by รุ่ง แก้วแดง, 2487- | ปาน กิมปี | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 [2018]Other title: Kānsongsœ̄m kānrīanrū khō̜ng phūsūngʻāyu nai Prathēt Thai Other title: การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC5489.ท9 ร72 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LC5489.ท9 ร72 2561] (1).
Khwāmkhatyǣng læ kānsāng khwāmprō̜ngdō̜ng nai sangkhom Thai / ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / โดย คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง.

Saphā Phathanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Sœ̄msāng læ Phatthanā Kānmư̄ang Phākphonlamư̄ang. by สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Phathanā Kānmư̄ang, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ฮ9ข6 ค56 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ฮ9ข6 ค56 2559] (2).
Rūam kotmāi rabīap læ prakāt thī kīeokhō̜ng kap ngān phakkānmư̄ang / รวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Thailand. Laws, statutes, etc. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1).
Chai chīwit rīanrū plīanplǣng tœ̄ptō = Live learn change grow / ใช้ชีวิต เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง เติบโต = Live learn change grow / พรรณราย ทรัพยะประภา ... [และคนอื่น ๆ].

Phannarāi Sapphayapraphā. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Čhittawitthayā. by พรรณราย ทรัพยะประภา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Čhittawitthayā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Live learn change grow..Availability: No items available Checked out (1).
Kō̜n khwāmfan čha lomsalāi / ก่อนความฝันจะล่มสลาย / แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข เขียน.

Satǣm ʻAphiwat ʻŪathawonsuk. by อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ML420.อ46ก3 2556] (1).
Present perfect phro̜ wan nī-- dī thīsut lǣo / Present perfect เพราะวันนี้-- ดีที่สุดแล้ว / ฌอห์ณ จินดาโชติ.

Chō̜n Čhindāchōt, by ฌอห์ณ จินดาโชติ, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAbuk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557 [2014]Other title: Phro̜ wan nī-- dī thīsut lǣo Other title: เพราะวันนี้ -- ดีที่สุดแล้ว.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ฌ55 พ745 2557] (1).
Kānphatthanā phū sūngʻāyu / การพัฒนาผู้สูงอายุ / วรนุช สิปิยารักษ์.

Wō̜ranut Sipiyārak. by วรนุช สิปิยารักษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV1484.ท9 ว437 2560] (2).
Plīan khǣ 1 % chīwit dī khưn 100% / เปลี่ยนแค่ 1% ชีวิตดีขึ้น 100% / ทอม คอนเนลแลน เขียน ; จิรประภา ประคุณหังสิต แปล.

Connellan, Thomas K., Čhirapraphā Prakhunhangsit. by คอนเนลแลน, โทมัส เค, ค.ศ. 1942- | จิรประภา ประคุณหังสิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Jony Ive : nak ʻō̜k bǣp ʻatchariya bư̄anglang khwāmsamrēt khō̜ng Apple / จอนนี่ ไอฟฟ์ : นักออกแบบอัจฉริยะ เบื้องหลังความสำเร็จของ Apple / Leander Kahney ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ แปล.

Kahney, Leander. Nonglak Čhāruwat. by เคนีย์, ลีแอนเดอร์ | ณงลักษณ์ จารุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nation Books, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 640150] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9696.2.ส54อ83 ค736 2557] (1).
Sīa dindǣn Malāyū : prawattisāt chāt chabap Pilot twist / เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Pilot twist / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย.

Thanaphong Lư̄khačhō̜nchai. by ฐนพงศ์ ลือขจรชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ต9 ฐ33 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS588.ต9 ฐ33 2562] (1). Checked out (1).
Khō̜ngkhwan hǣng mittraphāp : Rātchaʻānāčhak Thai læ Saharat ʻAmērikā, Phō̜.Sō̜. 2361-2561 / ของขวัญแห่งมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทย และ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561 / โดย เทรเวอร์ เมอร์เรียน และ วิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ ; [คำแปลภาษาไทย โดย ระพีพัฒน์ วันชะนะ และ พันธกานต์ สุรียะธนาภาส] = Great and good friends : historic gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America 1818-2018 / by Trevor Merrion and William Bradford Smith ; [Thai translation by Rapeepat Wonchana and Phanthakan Sureeyathanaphat].

by เมอร์เรียน, เทรเวอร์ ลูมิส, ค.ศ. 1987- | Merrion, Trevor Loomis, 1987- | สมิธ, วิลเลียม แบรดฟอร์ด, ค.ศ. 1984- | Smith, William Bradford, 1984- | ระพีพัฒน์ วันชะนะ | Rapeepat Wonchana | พันธกานต์ สุรียะธนาภาส | Phanthakan Sureeyathanaphat | สหรัฐอเมริกา. สถานเอกอัครราชทูต (ไทย) | United States. Embassy (Thailand).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt Saharat ʻAmērikā pračham Prathēt Thai, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, [2561] [2018]Other title: Great and good friends : Historic gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America 1818-2018.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: E183.8.ท9 ม744 2561] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: E183.8.ท9 ม744 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N5085.ท9 ม748 2561] (1).
Thœ̄ bō̜k lœ̄k phom dūai fō̜n Helvetica / เธอบอกเลิกผมด้วยฟอนต์ Helvetica / ใบพัด นบน้อม.

Baiphat Nopnō̜m. by ใบพัด นบน้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Rōngphim Phāpphim, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (2). In transit (1).
ʻŌkāt kānkhā kānlongthun phāi tai khō̜toklong kānkhāsērī Thai-ʻIndīa læ ʻĀsīan-ʻIndīa : sưksā čho̜ lưk penrāi rat / โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย : ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ / [ปิติ ศรีแสงนาม หัวหน้าโครงการ ; นักวิจัย จูน เจริญเสียง, พรกมล ไตรวิทยางกูร, กิตติพงศ์ บุญเกิด].

Piti Srīsǣngnām. Čhūn Charoensīang. Phō̜nkamon Mānakit Traiwitthayāngkūn. Kittiphong Bunkœ̄t. International Institute for Trade and Development. by ปิติ ศรีแสงนาม | จูน เจริญเสียง | พรกมล มานะกิจ ไตรวิทยางกูร | กิตติพงศ์ บุญเกิด | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt Phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF3800.55.ฮ7อ62 ป63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF3800.55.ฮ7อ62 ป63 2559] (1).
Sākō̜nburī čhāk withī chāobān : kānplīanphān withī chīwit thō̜ngthin nai Lumnam Thāčhīn Čhangwat Samutsākō̜n / สาครบุรีจากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร / คณะผู้เขียน ปรีดี พิศภูมิวิถี ... [และคนอื่น ๆ] ; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ บรรณาธิการ.

Prīdī Phitphūmwithī. Narupon Duangwises, Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by ปรีดี พิศภูมิวิถี | นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2513- | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS589.ส6 ส624 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ส6 ส624 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS589.ส6 ส624 2561] (1).
Sathāpattayakam phư̄nthin Lānnā / สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา / ปฐม พัวพันธ์สกุล, วิวัฒน์ เตมียพันธ์ = Lanna vernacular architecture / Pathom Puapansakul, Vivat Temiyabandha.

Pathom Phūaphansakun, Wiwat Tēmīyaphan, Thailand. Sathāban ʻĀsomsin. by ปฐม พัวพันธ์สกุล, 2483- | วิวัฒน์ เตมียพันธ์, 2484- | Pathom Puapansakul, 1940- | Vivat Temiyabandha, 1941- | สถาบันอาศรมศิลป์ | Thailand. Arsom Silp Institute of the Arts.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban ʻĀsomsin, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์, 2557 [2014]Other title: Lanna vernacular architecture.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA1522.ก27 ป34 2557] (1).
Story of Chamaiphō̜n / Story of ชไมพร / เรื่องและภาพ คิ้วต่ำ.

Anuchit Khamnoi. by อนุชิต คำน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2561 [2018] Publisher: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ29 ส35 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.อ29 ส35 2561] (2).
Kānfư̄n khư̄n klap mā khō̜ng čhariyatham chœ̄ng khunnatham nai kānbō̜rihānratkit = The resurrection of virtue ethics in public administration / การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ = The resurrection of virtue ethics in public administration / ประโยชน์ ส่งกลิ่น

Prayōt Songklin, by ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhrām : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Apichart Kānphim, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : หจก. อภิชาติการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: The resurrection of virtue ethics in public administration.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1525.จ46 ป469 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1525.จ46 ป469 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1525.จ46 ป469 2561] (1).
Čhaophō̜ Khaotok : thēphārak Thai thī klāi pen thēpphačhao Čhīn / เจ้าพ่อเขาตก : เทพารักษ์ไทยที่กลายเป็นเทพเจ้าจีน / สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์.

Surasit ʻAmō̜nwanitsak. by สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Tonchabap, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (2).
Maisai khrư̄ang thō̜t khrư̄ang chūai hāičhai thamdai phīangdai nai raya thāi khō̜ng chīwit = Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment : sarup kānsammanā wichākān / ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจทำได้เพียงใดในระยะท้ายของชีวิต = Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment : สรุปการสัมมนาวิชาการ / [ความร่วมมือของ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] ; เขียน, [รวบรวมและ]เรียบเรียง พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน.

Kānsammanā Wichākān "Maisai Khrư̄ang Thō̜t Khrư̄ang Chūai Hāičhai Thamdai Phīangdai nai Raya Thāi khō̜ng Chīwit" Mahāwitthayālai Thammasāt) Pisit Sriakkapokin. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt. Thailand. Samnakngān Khanakammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by การสัมมนาวิชาการ “ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจทำได้เพียงใดในระยะท้ายของชีวิต” (2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khanakammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2562 [2019]Other title: Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2). Checked out (2).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)