TUPUEY-New Book-201904-02 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
ʻOngkō̜n thī thuk khon sāng kamrai / องค์กรที่ทุกคนสร้างกำไร / โมริตะ นะโอยูกิ เขียน ; วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช แปล.

Morita, Naoyuki. Vitoon Puripunyavanich. by โมริตะ, นะโอยูกิ | วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāp Čhai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD37 .ม937 2561] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (1).
Checked out (1).
Dœ thō̜p phāowœ̄ : phalangčhit tai samnưk phalang sū khwāmsamret / เดอะท้อปพาวเวอร์ : พลังจิตใต้สำนึก พลังสู่ความสำเร็จ / สม สุจีรา เรื่อง ; dec053 ภาพ.

Som Sučhīrā. by สม สุจีรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmmarin Thamma, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF315 .ส415 2556ก] (1).
Inspiration : rư̄ang lao hǣng khwāmwang læ phalangčhai / Inspiration : เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ / สัมภาษณ์และเรียบเรียง จีระวุฒิ เขียวมณี.

Čhīrawut Khīeomanī. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by จีระวุฒิ เขียวมณี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF410 .จ646 2555] (1).
Future Panyā ʻanākhot / Future ปัญญาอนาคต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BF636 .ภ62 2559ข] (1). Checked out (2).
Khon chōkrāi thī klāi pen sētthī = Unlucky millionaire / คนโชคร้ายที่กลายเป็นเศรษฐี = Unlucky millionaire / ศิษย์โสเครตีส.

Sitsōkhētīt. by ศิษย์โสเครตีส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phōtbuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558 [2015]Other title: Unlucky millionaire.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ด6 ศ654 2558] (1).
ʻŌ̜k čhāk khao wongkot dai lǣo = Out of the maze : [an a-mazing way to get unstuck] / ออกจากเขาวงกตได้แล้ว = Out of the maze : [an a-mazing way to get unstuck] / Spencer Johnson ; ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์ แปล.

Johnson, Spencer. Thanyaphat Sirisap. by จอห์นสัน, สเปนเซอร์ | ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562 [2019]Other title: Out of the maze : an a-mazing way to get unstuck.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ป74 จ554 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ป74 จ554 2562] (2). Checked out (1).
Chā hai chana / ช้าให้ชนะ / คาซุโอะ อินาโมริ ; ผู้แปล โยซุเกะ, ทสมา วรรธนะภูติ.

Inamori, Kazuo, Yōsuke. Thasamā Watthanaphūti. by อินะโมริ, คะซึโอะ, ค.ศ. 1932- | โยซุเกะ | ทสมา วรรธนะภูติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558] [2015]Availability: No items available Checked out (1).
Sētthī sō̜n lūk / เศรษฐีสอนลูก / เขียนโดย จี. คิงส์ลีย์ วอร์ด ; แปลโดย สุพรรณี วราทร.

Ward, G. Kingsley. Suphannī Warāthō̜n. by วอร์ด, จอร์จ คิงสลี่ย์ | สุพรรณี วราทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phīsư̄a, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ส6 ว4814 2547] (1).
Phalang khō̜ng kham wā mai = The Power of No / พลังของคำว่า ไม่ = The Power of No / James Altucher and Claudia Azula Altucher เขียน ; วรินดา แปล.

Altucher, James. Warindā Sǣngsomchaiphipat. Altucher, Claudia Azula. by อัลทูเชอร์, เจมส์ | วรินดา แสงสมชัยพิพัฒน์ | อัลทูเชอร์, คลอเดีย อาซูลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Post book, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558 [2015]Other title: Power of no.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ETHI BJ 2015 657780] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1533.ภ6 อ643 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1533.ภ6 อ643 2558] (1). Checked out (1).
Phra pā samai Krung Rattanakōsin ; læ, Chāng pā nai Khēt Raksā Phan Satpā Phūwūa / พระป่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ; และ, ช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว / พระปรีดา ฉนฺทกโร.

Phra Prīdā Chanthakarō. by พระปรีดา ฉนฺทกโร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sin Sayām Bančhuphan læ Kānphim Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Phra pā læ chāng pā samai Krung Rattanakōsin Other title: พระป่าและช้างป่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ6140 .พ4217 2560] (1).
วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด.

by กุลลดา มี้ด.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2552 [2009]Availability: No items available Checked out (4).
Phrabātsomdet Phramongkutklao Čhaoyūhūa kap phraphutthasātsanā læ tulākān / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนาและตุลาการ / กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. by กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thammasaphā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2018 701135] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2018 701135] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2018 701135] (2).
Wīangwang. 1 / เวียงวัง. 1 / จุลลดา ภักดีภูมินทร์.

Sīfā Mahāwan, Mō̜. Lō̜., 1930- by ศรีฟ้า มหาวรรณ, ม.ล, 2473-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phư̄andī, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS568.3 .ศ455 2551 ล. 1] (1).
Wīangwang. 2 / เวียงวัง. 2 / จุลลดา ภักดีภูมินทร์.

Sīfā Mahāwan, Mō̜. Lō̜., 1930- by ศรีฟ้า มหาวรรณ, ม.ล, 2473-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phư̄andī, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2551 [2008]Availability: No items available Checked out (1).
Khwāmsamret mai mī khō̜yokwēn : chīwit čhāk Pō̜no̜ lo̜ pai ʻĀsīan khō̜ng Dō̜rō̜. Surin Phitsuwan / ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง ; อโนมา สอนบาลี ผู้เรียบเรียง.

Surin Pitsuwan, ʻAnōmā Sō̜nbālī. by สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | อโนมา สอนบาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ส716ก3 2556ค] (1).
Nānā sāra prawattisāt čhāk ʻēkkasān tāngprathēt . lem 3 / นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ. เล่ม 3 / ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Sukonrat Thārāsak. Thailand. Krom Sinlapākō̜n by ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ | กรมศิลปากร [880-06].

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS571 .น55 2560 ล.3] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS571 .น55 2560 ล.3] (1).
Thonburī nai miti prawattisāt : kānmư̄ang kānsātsanā kāntāngprathēt khlōng yō̜ phrakīat Phračhao Krung Thonburī / ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี / ผู้เขียน วินัย พงศ์ศรีเพียร ... [และคนอื่น ๆ] ; ตรงใจ หุตางกูร บรรณาธิการ.

Winai Phongsīphīan. Trongjai Hutangkura. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by วินัย พงศ์ศรีเพียร | ตรงใจ หุตางกูร | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS579 .ธ33 2561] (1). Checked out (2).
Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa / พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. และ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าสยาม / เอ. บี. กรีสโวลด์ แต่ง ; ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล แปล.

Chulalongkorn, King of Siam, Griswold, Alexander B. Subhadradis Diskul, M.C., Mūnnithi Phutha Samunphrai Khū Phǣndin Thai. by จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 | กริสโวลด์, อเล็กซานเดอร์ บี | สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ, 2466-2546 | มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phutha Samunphrai Khū Phǣndin Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.4 .จ742 2560] (1).
Yaowarāt thanon mangkō̜n mai khœ̄i lap / เยาวราชถนนมังกรไม่เคยหลับ / เล่าเรื่อง นายทองพับ (เผ่าทอง ทองเจือ) ; คณะผู้จัดทำ ศรัญญา พุทธารี ... [และคนอื่นๆ].

Paothong Thongchua, Saranyā Phutthārī. Thanākhān Krung Thēp. by เผ่าทอง ทองเจือ, 2499- | ศรัญญา พุทธารี | ธนาคารกรุงเทพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān Krung Thēp, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS589.ก4 ผ735 2558] (1).
Hō̜ng kong Mākāo Sœ̄nčhœ̄n / ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น / ผู้แต่ง ฆโนทัย ชัยอัจฉรา ... [และคนอื่นๆ].

Khanōthai Chaiʻatcharā. by ฆโนทัย ชัยอัจฉรา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : DPlus, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : DPlus, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS796.ฮ5 ฮ522 2558] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)