TULAW-New Book-2019-04-16-30 (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi laksana phayān læ čhittawitthayā / กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา / โดย แอล ดูปลาตร์ และวิจิตร์ ลุลิตานนท์.

Duplatre, L. Wičhit Lulitānon, by ดูปลาตร์, แอล | วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1672 .ด73 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1672 .ด73 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1672 .ด73 2561] (2). Checked out (1).
Kānfō̜ng khadī pokkhrō̜ng kīeokap kānkratham khō̜ng nūaingān khō̜ng rat thī kō̜ hai kœ̄t kānkatso̜ chāihāt nai Prathēt Thai = A prosecution of state regarding beach erosion in Thailand / การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายหาดในประเทศไทย = A prosecution of state regarding beach erosion in Thailand / จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, อารยา สุขสม, สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง.

Čhančhirā ʻĪammayurā. Araya Sooksom, Somprātthanā Ritphring. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จันทจิรา เอี่ยมมยุรา | อารยา สุขสม, 2524- | สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Other title: Prosecution of state regarding beach erosion in Thailand.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2735 .จ63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2735 .จ63 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2735 .จ63 2562] (2).
Kānchai hētphon thāng nitisāt = [Legal reasoning] / การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ = [Legal reasoning] / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Bhumindr Butr-indr. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ภูมินทร์ บุตรอินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Legal reasoning.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K235 .ภ744 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K235 .ภ744 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K235 .ภ744 2562] (3). Checked out (2).
Khō̜sanœ̄nǣ kīeokap laksana læ rūpbǣp sư̄ ronnarong phư̄a kānlot la lœ̄k kānbō̜riphōk phalittaphan yāsūp bō̜riwēn khēt sūp burī / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบสื่อรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Chardsumon Prutipinyo Sūn Wičhai læ Čhatkān Khwāmrū phư̄a Kānkhūapkhum Yāsūp. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ | ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Wičhai læ Čhatkān Khwāmrū phư̄a Kānkhūapkhum Yāsūp, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3130.5 .ฉ62 2561] (2).
Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 25.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law | คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป | ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: No items available Checked out (7).
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: No items available Checked out (9). On hold (1).
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. Lem 2, Laksana 12 khwāmphit kīeokap sap laksana 13 khwāmphit kīeokap sop / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 2, ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ / คณพล จันทน์หอม.

Khanaphon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Laksana 12 khwāmphit kīeokap sap Other title: Laksana 13 khwāmphit kīeokap sop Other title: ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (4).
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. lem 1, Laksana 10 khwāmphit kīeokap chīwit læ rāngkāi, laksana 11 khwāmphit kīeokap sērīphāp læ chư̄sīang / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 1, ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง / คณพล จันทน์หอม.

Khanapon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Laksana 10 khwāmphit kīeokap chīwit læ rāngkāi Other title: Laksana 11 khwāmphit kīeokap sērīphāp læ chư̄sīang Other title: ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย | ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4049 .ค33 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4049 .ค33 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4049 .ค33 2562] (2). Checked out (2).
Khamʻathibāi rabop sān læ phrathammanūn sān yuttitham / คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wayuphap. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (3). Checked out (5).
Khamʻathibāi wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi : kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhāk khamʻathibāi dangdœ̄m phrō̜m chœ̄ngʻat kīeokap sathānnakān patčhuban / คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.

Khanưng Lư̄chai, Witthayā Fō̜ngwatsanasong, by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (7).
Khamʻathibāi læ bǣpfưkhat phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi : phāk kotmāi ʻāyā = English for lawyers : criminal law / คำอธิบายและแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา = English for lawyers : criminal law / สุรัชดา รีคี, ณัฏฐพร รอดเจริญ, อาดัม รีคี.

Surutchada Reekie. Natthaporn Rodcharoen. Reekie, Adam. by สุรัชดา รีคี | ณัฏฐพร รอดเจริญ | รีคี, อาดัม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi : phāk kotmāi ʻāyā Other title: English for lawyers : criminal law | ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (2). Checked out (3).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng Other title: กฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2562] (2). Checked out (10).
Tūathǣn-nāinā = Agency-brokerage / ตัวแทน-นายหน้า = Agency-brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakǭn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Agency-brokerage.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT924 .ผ93 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT924 .ผ93 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT924 .ผ93 2562] (4). Checked out (2).
Thām-tō̜p ʻēkkathēt sanyā. 1, Sư̄ khāi lǣkplīan hai chao sap-chao sư̄ / ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา. 1, ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Sư̄ khāi lǣkplīan hai chao sap-chao sư̄ Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 1] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 1] (4). Checked out (1).
Thām-tō̜p ʻēkkathēt sanyā. 2, Čhāng rǣngngān čhāng tham khō̜ng rap khon yư̄m fāk sap čhao samnak rōngrǣm tūathǣn-nāinā / ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา. 2, จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน-นายหน้า / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Čhāng rǣngngān čhāng tham khō̜ng rap khon yư̄m fāk sap čhao samnak rōngrǣm tūathǣn-nāinā Other title: จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน-นายหน้า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 2] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ผ932 2562 ล. 2] (4). Checked out (3).
Nitipratyā bư̄angton = Introduction to philosophy of law / นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nitipratyā Other title: Thritsadī kotmāi nitipratyā Other title: Introduction to philosophy of law | Philosophy of law | นิติปรัชญา | ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K230.ส44 น66 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K230.ส44 น66 2562] (1). Checked out (10).
Bot sarup kānsưksā wičhai pračham pī 2561 = Research summary report 2018 บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2561 = Research summary report 2018 / สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Research summary report 2018.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1572.ก12 บ35 2561] (1).
Prachāthipatai : lāk khwāmmāi lāi rūpbǣp / ประชาธิปไตย : หลากความหมาย หลายรูปแบบ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ประจักษ์ ก้องกีรติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC423 .ป435 2562] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ป435 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JC423 .ป435 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JC423 .ป435 2562] (1). Checked out (4).
Praphēt/chư̄ khō̜ng sathānthī sāthārana sathānthī thamngān læ yānphāhana thī pen khēt plō̜t khwan burī / ประเภท/ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ที่เป็นเขตปลอดควันบุหรี่ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Chardsumon Prutipinyo Sūn Wičhai læ Čhatkān Khwāmrū phư̄a Kānkhūapkhum Yāsūp. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ | ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Wičhai læ Čhatkān Khwāmrū phư̄a Kānkhūapkhum Yāsūp, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3130.5 .ฉ63 2561] (2).
Panhā nai thāng kotmāi wādūai sathāna læ phonkānʻok khamsang khō̜ng Phǣtthayasaphā nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhǣ, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิรมัย พิศแข, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜. Pō̜. Thō̜. : Mō̜. Pō̜. Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3098 .น64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3098 .น64 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098 .น64 2562] (2).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)