TUPRIDI-New Book-201904-02 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
89 konlayut thī ʻongkō̜n radap lōk chai sāng ʻongkō̜n læ bō̜rihān khon = The little book of big management theories / 89 กลยุทธ์ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน = The little book of big management theories / เขียนโดย เจมส์ แมคกราท และ บอพ เบทส์ ; แปลโดย วิชิตา สุนทรพิพิธ.

McGrath, James, Bates, Bob, Wichita Sunthornphiphit. by แมคกราท, เจมส์, ค.ศ. 1952- | เบทส์, บอพ, ค.ศ. 1951- | วิชิตา สุนทรพิพิธ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Damrong Phinkhun Čhamkat, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด, [2560] [2017]Other title: Pǣtsip kao konlayut thī ʻongkō̜n radap lōk chai sāng ʻongkō̜n læ bō̜rihān khon Other title: แปดสิบเก้ากลยุทธ์ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน | Little book of big management theories.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD37 .ม824 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD37 .ม824 2560] (1).
Balance life kēm khwāmsuk / Balance life เกมความสุข / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Pinkoon. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Damrong Pinkoon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2560 [2017]Other title: Kēm khwāmsuk Other title: เกมความสุข.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ด6 ด642 2560] (1).
How business works : phāpkrāfik thī chūai nænam hai kāntham thurakit prasop khwāmsamret / How business works : ภาพกราฟิกที่ช่วยแนะนำให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จ / [บรรณาธิการฉบับภาษาอังกฤษ] Anna Fischel ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล วิชิตา สุนทรพิพิธ ; ผู้เรียบเรียง ชัชฎาภรณ์ มงคลสมัย.

Fischel, Anna. Wichitā Sunthō̜nphiphit. Chatchadāphō̜n Mongkhonsamai. by ฟิชเชล, แอนนา | วิชิตา สุนทรพิพิธ | ชัชฎาภรณ์ มงคลสมัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Damrong Phinkhun Čhamkat, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD62.5 .ฮ653 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD62.5 .ฮ653 2560] (2).
Instagram phāsā ʻAngkrit khaočhai ngāi / Instagram ภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย / กองบรรณาธิการ[สำนักพิมพ์พราว].

Kō̜ng Bannāthikān Samnakphim Phrāo. by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์พราว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1460 .อ59 2557] (1).
Shikitari sō̜ng phithī Yīpun / Shikitari ส่องพิธีญี่ปุ่น / ผู้เขียน ฮารุฮิโตะ ทสึชิยะ ; ผู้แปล ยุวลักษณ์ ลิขิตธนวัฒน์ มูระเซะ.

Tsuchiya, Haruhito. Yuwalak Mūrase. by ทสึชิยะ, ฮารุฮิโตะ | ยุวลักษณ์ มูระเซะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557 [2014]Other title: Sō̜ng phithī Yīpun Other title: ส่องพิธีญี่ปุ่น.Availability: No items available Checked out (1).
Sweet and sad wān sao khāfē / Sweet and sad หวานเศร้าคาเฟ่ / โบนิตา อาดา.

Bōnitā ʻĀdā, by โบนิตา อาดา, 2532-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. ʻĀt Wēnčhœ̄, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. อาร์ต เวนเจอร์, 2561 [2018]Other title: Wān sao khāfē Other title: หวานเศร้าคาเฟ่.Availability: No items available Checked out (3).
The 10th Thai Short Film & Video Festival : 17 August - 3 September 2006 / by Thai Film Foundation.

Thētsakān Phāpphayon San Nakhon Pathom) Mūnnithi Nang Thai. by เทศกาลภาพยนตร์สั้น (ครั้งที่ 10 : 2549 : นครปฐม) | มูลนิธิหนังไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Mūnnithi Nang Thai, [2549] 2006. Publisher: นครปฐม : มูลนิธิหนังไทย, [2549] 2006Other title: Tenth Thai Short Film and Video Festival : 17 August - 3 September 2006.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN1993.42.ท9 ท75 2549] (1).
The Gettysburg samō̜raphūm chī chatā Saharatʻ Amērikā / The Gettysburg สมรภูมิชี้ชะตาสหรัฐอเมริกา / เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้.

Čharœ̄nkhwan Phrǣkthō̜ng. by เจริญขวัญ แพรกทอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: E475.53 .จ74 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: E475.53 .จ74 2562] (2).
The Spartans phaophan nakrop Spartans / The Spartans เผ่าพันธุ์นักรบสปาร์ตัน / ภัทรพล สมเหมาะ.

Phattharaphon Sommo̜. by ภัทรพล สมเหมาะ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DF261.ส36 ภ63 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DF261.ส36 ภ63 2562] (2).
Kānklapmā khō̜ng čhaochāi (num) nō̜i / การกลับมาของเจ้าชาย (หนุ่ม) น้อย / A.G. Roemmers ; ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ แปล.

Roemmers, Alejandro Guillermo, Sanwarisā Mēkphaibūn. by โรมเมร์ส, อะเลฆันโดร กุยเยร์โม, ค.ศ. 1958- | ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ร9416ร63ศ44 2560ก] (1).
การตรวจสอบและถ่วงดุล : ศึกษากรณีการสะกดรอยด้วยเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21 / โดย ปรียาชาติ หาลำเจียก.

Preeyachart Halumjiak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปรียาชาติ หาลำเจียก, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Check and balance : case study of the electronic surveillance of the Anti-Organized Crime Act B.E. 2556 (2013) Section 21.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4689 .ป46 2558] (1). Withdrawn (1).
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin nai Monthon Sāntong Sāthāranarat Prachāchon Čhīn / การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน / นิยม รัฐอมฤต.

Niyom Rathamarit. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นิยม รัฐอมฤต | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS7365.ซ63 น64 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7365.ซ63 น64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7365.ซ63 น64 2560] (1).
Kānpramœ̄n kāndamnœ̄nngān tām nǣothāng kanpatirūp Prathēt Thai : kō̜ranī kanpatirūp kotmāi læ krabūankān yuttitham / การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม / ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.

Preechaya Nakfon, Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ปรีชญาณ์ นักฟ้อน, 2522- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT470 .ป46 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT470 .ป46 2560] (1).
Kānprākot tūa khō̜ng yingsāo nai khư̄n fon tok / การปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก = South of the border, West of the sun / Haruki Murakami เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล.

Murakami, Haruki, Tōmō̜n Sukprīchā. by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2561 [2018]Other title: South of the border, West of the sun .Availability: No items available Checked out (5).
Kānphačhonphai dōi bangʻœ̄n ʻīk khrang khō̜ng chāi rō̜i pī+nưng / การผจญภัยโดยบังเอิญอีกครั้งของชายร้อยปี+1 / Jonas Jonasson เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.

Jonasson, Jonas, Nopphadon Wētsawat. by โจนัสสัน, โจนัส, ค.ศ. 1961- | นพดล เวชสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ9184อ82น33 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .จ9184อ82น33 2562] (1). Checked out (1).
Kānmāyư̄an khō̜ng nāiphǣt / การมาเยือนของนายแพทย์ / Anton Chekhov ; กชวรรณ ฉายะวรรณ … [และคนอื่น ๆ] แปล.

Chekhov, Anton Pavlovich, Kotchawan Chāyawan. by เชคอฟ, อังตอง พาฟโลวิช, ค.ศ. 1860-1904 | กชวรรณ ฉายะวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช748ด52ก25 2561] (1).
Kānnērathēt læ ʻānāčhak / การเนรเทศและอาณาจักร / อัลแบรต์ กามูส์ ; กรรณิกา จรรย์แสง และคณะ แปล.

Camus, Albert, Kannikā Čhansǣng. by กามู, อัลแบร์, ค.ศ. 1913-1960 | กรรณิกา จรรย์แสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sāmanchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ก64อ72ก44 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ก64อ72ก44 2562] (1). Checked out (1).
Khwāmkhatyǣng nưa dindǣn Prāsāt Phra Wihān rawāng Thai læ Kamphūchā : phonkrathop læ nǣonōm lang kham phiphāksā tīkhwām khō̜ng Sān Yuttitham Rawāng Prathēt Phō̜.Sō̜. 2556 / ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา : ผลกระทบ และแนวโน้มหลังคำพิพากษาตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ.

Sanyarat Meesuwan. King Prajadhipok's Institute. by สัญญารัตน์ มีสุวรรณ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ก6 ส62 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ก6 ส62 2560] (1). Checked out (1).
Khitthưng khitsing čhē = Missing kissinger / คิดถึงคิสซิงเจอร์ = Missing kissinger / Etgar Keret เขียน ; ธนรรถวร จตุรงควาณิช แปล.

Keret, Etgar, Thanatwō̜n Čhaturongkhawānit. by เคเร็ต, เอ็ตการ์, ค.ศ. 1967- | ธนรรถวร จตุรงควาณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2560 [2017]Other title: Missing kissinger.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ค752ค63ธ34 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค752ค63ธ34 2560] (2).
Čhotmāi / rak / nangsư̄ čhāk Guernsey / จดหมาย / รัก / หนังสือ จากเกิร์นซีย์ / Mary Ann Shaffer & Annie Barrows เขียน ; รสวรรณ พึ่งสุจริต แปล.

Shaffer, Mary Ann. Barrows, Annie. Rotsawan Phưngsutčharit. by แชฟเฟอร์, แมรี แอนน์ | บาร์โรว์ส, แอนนี | รสวรรณ พึ่งสุจริต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช836ก74ร55 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ช836ก74ร55 2562] (1). Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)