TUMED-New Book 2019-June (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kānčhatkān phlǣ rư̄arang botbāt thī thāthāi khō̜ng phayābān / การจัดการแผลเรื้อรัง บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล / วิภา แซ่เซี้ย.

Wipa Sae sia. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Kānphayābān Sanlayasāt. by วิภา แซ่เซี้ย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā Kānphayābān Sanlayasāt Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO185 .ว646 2561] (5).
การรับรู้ของผู้ปกครองต่อภาวะโภชนาการของทารกและเด็กเล็กในคลินิกเด็กดีที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย จงจินต์ สุวรรณทวีมีสุข.

Jongjin Suwanthaweemeesuk, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by จงจินต์ สุวรรณทวีมีสุข, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Parental perception of the nutrition status in well child clinic in Thammasat Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS120 .จ23 2561] (1).
Kānraprū læ khwāmkhithen khō̜ng phū rap ʻanuyāt rān yā tō̜ kāndamnœ̄nkān rān yā rūpbǣp nitibukkhon = Drug store licensee's perception and opinions toward conducting business as juristic person : rāingān khrōngkān wičhai / การรับรู้และความคิดเห็นของผู้รับอนุญาตร้านยาต่อการดำเนินการร้านยารูปแบบนิติบุคคล = Drug store licensee's perception and opinions toward conducting business as juristic person : รายงานโครงการวิจัย / โดย ชญานิศ ทองศรี, วรรณวรัชญ์ อารีย์.

Chayanis Tongsri. Wanwarat Aree. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by ชญานิศ ทองศรี | วรรณวรัชญ์ อารีย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2562] [2019] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2562] [2019]Other title: Drug store licensee's perception and opinions toward conducting business as juristic person.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HD9672.ท92 ช263 2562] (1).
Kānsưksā khwāmrō̜prū thāng sukkhaphāp nai kānchai bō̜rikān rānyā khō̜ng phūbō̜riphōk nai Mahāwitthayālai Thammasāt = A study of health literacy in pharmacy service utilization among consumer around Thammasat University : rāingān khrōngkān wičhai / การศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้บริการร้านยาของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = A study of health literacy in pharmacy service utilization among consumer around Thammasat University : รายงานโครงการวิจัย / โดย นวพล กาญจนบวร, ชวลิต วรงศ์เกรียงไกร.

Navapol Kanjanaboworn. Chavalit Varongkriengkrai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by นวพล กาญจนบวร | ชวลิต วรงศ์เกรียงไกร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2562] [2019] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2562] [2019]Other title: Study of health literacy in pharmacy service utilization among consumer around Thammasat University.Availability: No items available Checked out (1).
Kānsongsœ̄m kāntalāt phān chō̜ngthāng ʻō̜nlai khō̜ng phalittaphan sœ̄m ʻāhān læ khwāmsō̜tkhlō̜ng kap kotmāi Thai = Online marketing promotions of dietary supplements in accordance with Thai law : rāingān khrōngngān wičhai / การส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความสอดคล้องกับกฎหมายไทย = Online marketing promotions of dietary supplements in accordance with Thai law : รายงานโครงงานวิจัย / โดย วริศรา เจริญวิริยะภาพ, ทศพร โลกสันติสุข.

Varisara Jareanviriyaphab. Totsaporn Loksantisuk. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by วริศรา เจริญวิริยะภาพ | ทศพร โลกสันติสุข | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Online marketing promotions of dietary supplements in accordance with Thai law.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HF5415.1265 .ว465 2561] (1).
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวกับการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด / โดย นัทฐพร ศรีสุวรรณ.

Nattaporn Srisuwan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by นัทฐพร ศรีสุวรรณ, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Association between bodyweight change and significant neonatal hyperbilirubinemia in term infants.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS421 .น633 2561] (1).
Khūmư̄ kānphayābān : phūpūai rōk krabanglom yō̜n thī mā rap kānphātat motlūk thāng chō̜ngkhlō̜t læ yep sō̜msǣm chō̜ngkhlō̜t / คู่มือการพยาบาล : ผู้ป่วยโรคกระบังลมหย่อนที่มารับการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด และเย็บซ่อมแซมช่องคลอด / กัญญารัตน์ เชื้อหมอ.

Kanyārat Chư̄amō̜. Rōngphayābān Sirirāt. Fāi Kānphayābān. Ngān Kānphayābān Sūtisāt-Narīwētwitthayā. Khana Phǣtsātsirirātphayābān. by กัญญารัตน์ เชื้อหมอ | โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Sūtisāt-Narīwētwitthayā Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt ; Khana Phǣtsātsirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ; คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WP155 .ก622 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: WP155 .ก622 2557] (1).
Khūmư̄ patibatngān rư̄ang kāntrūat winitchai chư̄a wairat Cytomegalovirus (CMV DNA) dūai withī Real Time PCR / คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส Cytomegalovirus (CMV DNA) ด้วยวิธี Real Time PCR / จัดทำโดย นิรชา อธิปัญญาศิลป์, อชิรญาณ์ ปัทมะ.

Niracha Athipanyasil. Archiraya Pattama. by นิรชา อธิปัญญาศิลป์ | อชิรญาณ์ ปัทมะ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2559?] [2016?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QW165.5.H3 น642 2559] (1).
Khūmư̄ patibatngān rư̄ang kāntrūat hā yīn dư̄yā khō̜ng chư̄a wairat ʻĒtʻAiWī 1 = HIV-1 drug resistant genotype / คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการตรวจหายีนดื้อยาของเชื้อไวรัสเอชไอวี 1 = HIV-1 drug resistant genotype / โดย นิรชา อธิปัญญาศิลป์.

Niracha Athipanyasil. by นิรชา อธิปัญญาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2560?] [2017?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2560?] [2017?]Other title: HIV-1 drug resistant genotype.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QW168.5.H6 น642 2560] (1).
Tamrā chīwakhēmī / ตำราชีวเคมี / บรรณาธิการ พจน์ ศรีบุญลือ ... [และคนอื่น ๆ].

Phot Sībunlư̄. Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. Khana Phǣtthayasāt. Phāk Wichā Chīwakhēmī. by พจน์ ศรีบุญลือ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜nkǣn : Phāk Wichā Chīwakhēmī Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn, 2554 [2011] Publisher: ขอนแก่น : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QH345 .ต65 2554] (1). Checked out (3).
Tamrā parasitwitthayā thāng kānphayābān læ sāthāranasuk = Parasitology for nursing and public health / ตำราปรสิตวิทยาทางการพยาบาลและสาธารณสุข = Parasitology for nursing and public health / ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.

Natthawut Kaewpitoon. by ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Hānghunsūan Čhamkat Mittraphāp Kānphim 1995, 2562 [2019] Publisher: นครราชสีมา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพการพิมพ์ 1995, 2562 [2019]Other title: Parasitology for nursing and public health.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QX4 .ณ623 2562] (1).
Nawattakam Krom Wit phichit malǣng : rak singwǣtlō̜m phrō̜m prachā rat / นวัตกรรมกรมวิทย์พิชิตแมลง : รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมประชารัฐ / อภิวัฎ ธวัชสิน, อุษาวดี ถาวระ.

ʻAphiwat Tawatsin. Usawadee Thāwō̜ra. Krom Witthayāsāt Kānphǣt. Sathāban Wičhai Witthayāsāt Sāthāranasuk. by อภิวัฏ ธวัชสิน | อุษาวดี ถาวระ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Witthayāsāt Sāthāranasuk Krom Witthayāsāt Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SB951 .อ462 2561] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: SB951 .อ462 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB951 .อ462 2561] (1).
Patčhai thī song phon tō̜khāraksā phayābān phūpūai rōk lō̜tlư̄at samō̜ng Rōngphayābān Phramongkutklao = Factor influencing stroke treatment expenditure at Phramongkutklao Hospital : rāingān khrōngngān wičhai / ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า = Factor influencing stroke treatment expenditure at Phramongkutklao Hospital : รายงานโครงงานวิจัย / โดย ภควัต คีตวัฒนกุล, นันทวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุล.

Pakawat Keetawattanakul. Nuntawan Loessaksrisakul. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by ภควัต คีตวัฒนกุล | นันทวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Factor influencing stroke treatment expenditure at Phramongkutklao Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W74.JT3 ภ356 2561] (1).
ผลการรักษาของทารกเกิดก่อนกำหนดที่เกิดในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย สุชารีย์ สุทธิวานิช.

Sucharee Sutthiwanich, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by สุชารีย์ สุทธิวานิช, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Neonatal outcomes of very low birth weight infants in Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS410 .ส726 2561] (1).
Phon khō̜ng kānchai khwāmrū dōi chai sư̄ singphim prīapthīap kap sư̄ widīthat nai phūpūai rōk mareng thī dairap yā khēmī bambat na Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat = The effects of printed material compared with educational video on knowledge of cancer patients receiving chemotherapy at Thammasat University Hospital : rāingān khrōngkān wičhai / ผลของการใช้ความรู้โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เปรียบเทียบกับสื่อวิดีทัศน์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ = The effects of printed material compared with educational video on knowledge of cancer patients receiving chemotherapy at Thammasat University Hospital : รายงานโครงการวิจัย / โดย ชนกเนตร ยศปัญญา, เชษฐ์ธิดา สุทธิประภา.

Chanokneth Yospanya. Chetthida Sutthiprapa. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by ชนกเนตร ยศปัญญา | เชษฐ์ธิดา สุทธิประภา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2562] [2019] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2562] [2019]Other title: The effects of printed material compared with educational video on knowledge of cancer patients receiving chemotherapy at Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: P96.ส7 ช323 2562] (1).
Phāsā ʻAngkrit thāng khlinik phǣt & phayābān = Clinical English / ภาษาอังกฤษทางคลินิก แพทย์ & พยาบาล = Clinical English / Joy Tay.

Joy Tay. by จอย เทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Clinical English.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: PE1127.พ8 จ54 2562] (2).
Rūpbǣp læ mūnlakhā kānchai yā klum Proton pump inhibitors nai phūpūainō̜k khō̜ng rōngphayābān mahāwitthayālai hǣng nưng = Pattern and cost of the use of proton pump inhibitors in out-patients at a university hospital : rāingān khrōngkān wičhai / รูปแบบและมูลค่าการใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง = Pattern and cost of the use of proton pump inhibitors in out-patients at a university hospital : รายงานโครงการวิจัย / โดย ฟิตรีญา ยูโซะ, ศิริประภา สงวนหงษ์.

Fitriya Yusof. Siriprapha Sanguanhong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by ฟิตรีญา ยูโซะ | ศิริประภา สงวนหงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2562] [2019] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2562] [2019]Other title: Pattern and cost of the use of proton pump inhibitors in out-patients at a university hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX179 .ฟ634 2562] (1).
Sō̜nfin rīan sanuk satai Finlǣn / สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์ / Timothy D. Walker ; ทิพย์นภา หวนสุริยา แปล.

Walker, Timothy D. Thipnaphā Hūansuriyā. by วอร์กเกอร์, ทิโมธี ดี | ทิพย์นภา หวนสุริยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: LB1065 .ว542 2562] (2).
อุบัติการณ์ ลักษณะอาการทางคลินิก ปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของการหายใจลำบากในทารกแรกเกิดครบกำหนดและหลังกำหนดในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร.

Tananya Lokanuwatsatien, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Incidence, presentation, risk factors and causes of respiratory distress in term and postterm newborn at Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS280 .ธ362 2561] (1).
Rōk ʻansaimœ̄ : kāndūlǣ bǣp ʻong rūam læ praden thāng kotmāi = Alzheimer's disease : holistic care legal issues / โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย = Alzheimer's disease : holistic care legal issues / บรรณาธิการ มณี ภิญโญพรพาณิชย์, กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์, อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์.

Manī Pinyophō̜nphānit. Kanokphō̜n Phinyōphō̜nphānit. Atiwat Sunthō̜nphan. by มณี ภิญโญพรพาณิชย์ | กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ | อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Thrikthing, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : ทริคธิงค์, 2562 [2019]Other title: Alzheimer's disease : holistic care legal issues.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM220 .ร925 2562] (2).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)