TUPRIDI-New Book-201906-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
25 pī Krom Kitchakān Phonlarư̄an Thahān Bok / 25 ปี กรมกิจการพลเรือนทหารบก / บรรณาธิการ พันเอก ธเนศ กาลพฤกษ์.

Krom Kitčhakān Phonlarư̄an Thahān Bok. Thanet Kānlaphrưk. by กรมกิจการพลเรือนทหารบก | ธเนศ กาลพฤกษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom, [2550] [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2550] [2007]Other title: Yīsip hā pī Krom Kitchakān Phonlarư̄an Thahān Bok Other title: ยี่สิบห้าปี กรมกิจการพลเรือนทหารบก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: UA853.ท9 ก35 2550] (1).
2nd Asean Regional Area Studies Conference 2012 : September 1-4, 2012 / 2nd Asean Regional Area Studies Conference 2012 : September 1-4, 2012 / [จัดโดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Asean Regional Area Studies Conference Faculty of Liberal Arts, Thammasat University) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā. by การประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน (ครั้งที่ 2 : 2555 : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS524.7 .ก64 2555] (2).
Future Panyā ʻanākhot / Future ปัญญาอนาคต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF636 .ภ62 2559ข] (1). Checked out (1). In transit (1).
Happiness is all around (mư̄a khwāmsuk yū rō̜p tūa rao) / Happiness is all around (เมื่อความสุขอยู่รอบตัวเรา) / วรัญญา สะอาดเอี่ยม ริเท็นนิส.

Waranyā Saʻātʻīam Rithēnnit. by วรัญญา สะอาดเอี่ยม ริเท็นนิส.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phōt Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2552?] [2009?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), [2552?] [2009?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF575.ส7 ว462 2552] (1).
Homo finishers sāi phan khao sēnchai / Homo finishers สายพันธุ์เข้าเส้นชัย / นิ้วกลม.

Sarāwut Hēngsawat, by สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Koob, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Koob, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GV1061 .ส465 2561ก] (1).
Lots of love 7,300 wan thī rao rak kan / Lots of love 7,300 วันที่เรารักกัน / ธนาพร ตั้งเจริญมั่นคง.

Thanāphō̜n Tangčharoenmankhong. by ธนาพร ตั้งเจริญมั่นคง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAbuk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2559 [2016]Other title: 7,300 wan thī rao rak kan Other title: 7,300 วันที่เรารักกัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF575.ร6 ธ363 2559] (1).
On truth wādūai khwāmčhing / On truth ว่าด้วยความจริง / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ... [และคนอื่นๆ].

Kengkit Kitirīanglāp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BD171 .อ533 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BD171 .อ533 2562] (1).
Checked out (1).
Perspectives on Stephen King : conversations with authors, experts and collaborators / Andrew J. Rausch.

by Rausch, Andrew J.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Jefferson, N. C. : McFarland & Company, 2019Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PS3561.I483 Z83 2019] (1).
Technopocene / Technopocene / ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย.

Chyatat Supachalasai. by ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Thœ̄n, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : Turn, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: T14 .ช26 2561] (2).
Kotmāi phư̄nthān Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī. กฎหมายพื้นฐานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.

Germany. Thailand. Sān Ratthammanūn. by เยอรมนี. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | Tomuschat, Christian, 1936- | Currie, David P | Kommers, Donald P | Language Service of the German Bundestag | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthammanūn, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KK4444.3.ก6 2555] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KK4444.3.ก6 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KK4444.3.ก6 2555] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KK 2012 659604] (4).
Kritsanāsǭnnǭng khamchan : banthatthān kānpraphan wannakam khamchan samai Rattanakōsin tō̜n ton / กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ : บรรทัดฐานการประพันธ์วรรณกรรมคำฉันท์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น / โชษิตา มณีใส.

Chōsitā Manīsai, by โชษิตา มณีใส, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Phimsūai Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN1049.ท9 ช954 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN1049.ท9 ช954 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1049.ท9 ช954 2562] (1).
Klāmnư̄a kradūk læ khō̜ dūlǣdai dūai tonʻēng / กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ดูแลได้ด้วยตนเอง / สุขจันทร์ พงษ์ประไพ.

Sukčhan Phongpraphai. Mūnnithi Thotsawat Rōk Kradūk læ Khō̜. by สุขจันทร์ พงษ์ประไพ | มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūlanithi thotsawat rōkkradūk læ khō̜, 2550 [ 2007] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WE100 .ส72 2550] (1).
Kānkhātpramān prachākō̜n khō̜ng prathēt Thai 2543-2568 = Population projections for Thailand 2000-2025 / การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2568 = Population projections for Thailand 2000-2025 / โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print regular print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 [2003]Other title: Population projections for Thailand 2000-2025..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HB3644.55.ก3 ก621 2546] (1).
Kānbō̜rihān phonkān patibat ngān chœ̄ng konlayut : khrư̄angmư̄ phatthanā ʻongkān = [Strategic performance management : an organization development intervention] / การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ = [Strategic performance management : an organization development intervention] / โดย จิรประภา อัครบวร.

Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n. by จิรประภา อัครบวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549.5.ป4 จ64 2562] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549.5.ป4 จ64 2562] (1).
Kānprayuk chai SPSS wikhro̜ khō̜mūn ngānwičhai = Statistical package for the social sciences / การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย = Statistical package for the social sciences / โดย ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน.

Songsak Phusīʻō̜n. by ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhrām : Taksilā Kānphim, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Statistical package for the social sciences.Availability: No items available Checked out (1).
Kānpramœ̄n kāndamnœ̄nngān tām nǣothāng kanpatirūp Prathēt Thai : kō̜ranī kanpatirūp kotmāi læ krabūankān yuttitham / การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม / ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.

Preechaya Nakfon, Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ปรีชญาณ์ นักฟ้อน, 2522- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT470 .ป46 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT470 .ป46 2560] (1).
Kānwikhro̜ khwāmpenpaidai thāng Sētthasāt khō̜ng kānčhattang rabopbamnān hǣng Chāt nai prathēt Thai : khrōngkān : rāingānwičhai chabapsomboon / การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติในประเทศไทย : โครงการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย วรเวศม์ สุวรรณระดา, เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ.

Wō̜rawēt Suwanradā. Thœ̄tsak Chomtosuwan. by วรเวศม์ สุวรรณระดา | เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.: Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2550 [2007] Publisher: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD7222.55 .ว4552 2550] (1).
Kānsưksā wikhro̜̜ phonkrathop chœ̄ng nayobāi tō̜ kānphatthanā prathēt čhāk phon kānkhātpramān prachākō̜n khō̜ng Prathēt Thai Phō̜. Sō̜. 2553-2583 / การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 / [โดย] สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง.

Patthamā Wāphatthanawong, Prāmōt Prasātkun, Surīphō̜n Phanphưng, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ | ปราโมทย์ ประสาทกุล | สุรีย์พร พันพึ่ง | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HB3644.55.ก3 ก653 2556] (1).
Kānsưksā wikhro̜ sanyalak sat nai watthanatham Khamēn : kānkhongyū læ kānplīanplǣng : rāingān kānwičhai chabapsomboon / การศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรมเขมร : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ชาญชัย คงเพียรธรรม.

Chānchai Khongphīantham. Mahāwitthayālai ʻUbonrātchathānī. Khana Sinlapasāt. by ชาญชัย คงเพียรธรรม | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: ʻUbonrātchathānī : Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai ʻUbonrātchathānī, [2558] [2015] Publisher: อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2558] [2015]Other title: Analytical study of animal symbols in Khmer culture : the existence and change.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GR705 .ช62 2558] (1).
Kānsœ̄m khwāmkhængrǣng khrōngsāng ʻākhān thī mī yū dœ̄m khō̜ng Kānkhēha hǣng Chāt phư̄a rō̜ngrap phai phǣndinwai thī ʻāt kœ̄t khưn nai ʻanākhot = Research and study on strengthening existing buildings for resisting earthquakes in NHA projects : khrōngkān sưksā wičhai : rāingān chabap sombūn / การเสริมความแข็งแรงโครงสร้างอาคารที่มีอยู่เดิมของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับภัยแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต = Research and study on strengthening existing buildings for resisting earthquakes in NHA projects : โครงการศึกษาวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด.

Civil Engineering Consultant and Training Co., Ltd. Thailand. Kānkhēha hǣng Chāt. Sūn Wičhai læ Phatthanā Kānkō̜sāng. Kō̜ng Wičhai læ Phatthanā Theknōlōyī Kānkō̜sāng. by บริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง | การเคหะแห่งชาติ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการก่อสร้าง. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat, 2558 [ 2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2558 [2015]Other title: Research and study on strengthening existing buildings for resisting earthquakes in NHA projects..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TA654.6 .ก647 2558] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)