TULAW-New Book-2019-06-01-30 (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi ratthammanūn : lak phư̄nthān hǣng kotmāi ratthammanūn læ rabō̜p prachāthipatai / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Thākūn Siriyutwatthanā. by ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3165 .ฐ627 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3165 .ฐ627 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3165 .ฐ627 2562] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (1).
Kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. lem 2 / กฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 2 / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Kīatkhačhǭn Watčhanasawat. by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3878 .ก84 2557] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3878 .ก84 2557] (8), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3878 .ก84 2557] (6). Checked out (3).
Kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā nai prathēt Yīpun Sahaphāp Yurōp Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī Kaolītai læ Singkhapō : wikhro̜ prīapthīap kap kotmāi lamdap rō̜ng khō̜ng Thai / กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายลำดับรองของไทย / ศักดา ธนิตกุล และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3850 .ศ623 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3850 .ศ623 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3850 .ศ623 2562] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (2).
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt, Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562ก] (3). Checked out (3).
Khamʻathibāi kotmāi mǭradok / คำอธิบายกฎหมายมรดก / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Sīsawāng, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi mǭradok Other title: กฎหมายมรดก.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT770 .ก447 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .ก447 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT770 .ก447 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān lakthān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.

Udom Ratʻamarit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1672 .อ73 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1672 .อ73 2562] (3). Checked out (3).
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk 1. Lem 2 / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. เล่ม 2 / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (10).
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk 1. Lem 1 / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. เล่ม 1 / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Phon Sayām Phrinting, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (10).
Panhā kānkamnot sanchāt khō̜ng dek thī kœ̄t čhāk kāntangkhan thǣn nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ปัญหาการกำหนดสัญชาติของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์.

Paungrat Patomsirirak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2430 .พ52 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2430 .พ52 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2430 .พ52 2562] (2).
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. : phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3217 .ส74 2561ก] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3217 .ส74 2561ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3217 .ส74 2561ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3217 .ส74 2561ก] (3).
Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2560) | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2064.5256ก6 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2064.5256ก6 2562] (1).
รายงานประจำปี / สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1576 .ศ635 2551-52] (8), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1576 .ศ635 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1576 .ศ635 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1576 .ศ635 2561] (13). Withdrawn (21).
Sinlapa khō̜ng kānsak phayān læ kānthalǣngkān dūai wāčhā / ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา / มารุต บุนนาค.

Marut Bunnag, by มารุต บุนนาค, 2467-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4692 .ม64 2562ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4692 .ม64 2562ก] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4692 .ม64 2562ก] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (2).
Sitthi khō̜ng bukkhon nai kānyư̄n khamrō̜ng tō̜ sān ratthammanūn tām māttrā 213 ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 : rāingān chabap sombūn / สิทธิของบุคคลในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ.

Surasak Boonyanukoolkit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2460 .ส739 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2460 .ส739 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2460 .ส739 2562] (2). Checked out (1).
Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi ʻāyā criminal law læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan). Lem 2 / เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายอาญา criminal law และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ). เล่ม 2 / ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi ʻāyā lem 2 læ praden thī nāsončhai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) Other title: เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายอาญา เล่ม 2 และประเด็นที่น่าสนใจแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ป464 2559 ล. 2] (1).
Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi ʻāyā criminal law læ praden thī nāsončhai nai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan). Lem 1 / เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายอาญา criminal law และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ). เล่ม 1 / ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Prīchanok Čhiraphiwong. by ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016]Other title: Theknik phichit khō̜sō̜p kotmāi ʻāyā lem 1 læ praden thī nāsončhai tǣla māttrā (chapho̜ māttrā samkhan samkhan) Other title: เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายอาญา เล่ม 1 และประเด็นที่น่าสนใจแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ป464 2559 ล. 1] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)