TUPUEY-New Book-201905-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Nok nai krong khō̜ng phư̄anbān = Birds in the neighbor's cage / นกในกรงของเพื่อนบ้าน = Birds in the neighbor's cage / ปรเมศวร์ กาแก้ว.

Poramate Kakaew. by ปรเมศวร์ กาแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp : Phačhonphai Samnakphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Birds in the neighbor's cage.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ป359 น29 2562] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (1), Pridi Banomyong Library (1).
Prachāthipatai : lāk khwāmmāi lāi rūpbǣp / ประชาธิปไตย : หลากความหมาย หลายรูปแบบ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ประจักษ์ ก้องกีรติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC423 .ป435 2562] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC423 .ป435 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ป435 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2).
Checked out (4).
Hō̜ng rīan ratthammanūn bǣp active learning chabap chai rīan / ห้องเรียนรัฐธรรมนูญแบบ active learning ฉบับใช้เรียน / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

Prinya Thaewanarumitkul. by ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .ป473 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ป473 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ป473 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (3).
สตีฟ วอซเนียก อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ / Steve Wozniak เขียน ; Gina Smith เรียบเรียง ; นรา สุภัคโรจน์ แปล.

by วอซเนียก, สตีฟ, ค.ศ. 1950- | สมิท, จีนา | นรา สุภัคโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: นนทบุรี : ปราณ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QA76.2.ว52ก3 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA76.2.ว52ก3 2556] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (1).
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasemsan Vilawan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 26, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1270 .ก7525 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (5).
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wichitra Vichienchom, by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Kotmāi rǣngngān Other title: กฎหมายแรงงาน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1270 .ว623 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (7).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā chabap hūarư̄ang rīang māttrā : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Čhattang Sānkhwǣng læ Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Phrarātchabanyat hai Nam Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Mā Chai Bangkhap nai Sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 læ Phrarātchabanyat Kānsō̜psūan Khadī Phisēt Phō̜.Sō̜. 2547 (rūam kotkrasūng prakāt khō̜bangkhap Kō̜Khō̜Phō̜. læ rabīap thī kīeokhō̜ng) / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 และ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (รวมกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ กคพ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likasitwatanakul, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat Čhattang Sānkhwǣng læ Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Other title: Phrarātchabanyat hai Nam Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Mā Chai Bangkhap nai Sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 Other title: Phrarātchabanyat Kānsō̜psūan Khadī Phisēt Phō̜.Sō̜. 2547 Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 | พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 | พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส737 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส737 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (1).
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanaphijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ส53 2562] (2).
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ท565 2562] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (5). In transit (1).
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Charnchai Sawangsagdi, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2562] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (8).
Phrarātchabanyat khumkhrō̜ng rǣngngān (chabap 7) Phō̜.Sō̜. 2562 : botbanyat læ nǣothāng / พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 : บทบัญญัติและแนวทาง / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasēmsan Wilāwan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1408 .ก754 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1408 .ก754 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1408 .ก754 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Thritsadī kānpramœ̄n / ทฤษฎีการประเมิน / ศิริชัย กาญจนวาสี.

Sirichai Kānčhanawāsī. by ศิริชัย กาญจนวาสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่9, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AZ191 .ศ65 2562] (2).
Witthayāthat : rūam phonngān wichākān thāng pratyā læ sātsanā / วิทยาทรรศน์ : รวมผลงานวิชาการทางปรัชญาและศาสนา / วิทยา ศักยาภินันท์.

Widya Sakyabhinand. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Pratyā læ Sātsanā. by วิทยา ศักยาภินันท์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Pratyā læ Sātsanā Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: B99 .ว63 2561] (1). Checked out (1).
On truth wādūai khwāmčhing / On truth ว่าด้วยความจริง / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ... [และคนอื่นๆ].

Kengkit Kitirīanglāp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BD171 .อ533 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BD171 .อ533 2562] (1).
Checked out (1).
Present panyā čhakkrawān / Present ปัญญาจักรวาล / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (2).
Khun pen khon pakati rư̄ mai / คุณเป็นคนปกติหรือไม่ / เหยา เหยา เขียน ; ธนาพร สังขวุฒิชัยกุล แปล.

Yao, Yao. Thanāphō̜n Sangkhawuthichaikun. by เหยา, เหยา | ธนาพร สังขวุฒิชัยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF145 .ห745 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF145 .ห745 2560] (2). Checked out (1).
Mī khwāmsuk phœ̄m 10% : prapčhai phīangnit plīan chīwit dai / มีความสุขเพิ่ม 10% : ปรับใจเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตได้ / แดน แฮร์ริส เขียน ; พิมพ์ใจ สุนทรเสรี แปล.

Harris, Dan, Phimčhai Sunthornsērī. by แฮร์ริส, แดน, ค.ศ. 1971- | พิมพ์ใจ สุนทรเสรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PSYC BF 2015 652776] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PSYC BF 2015 652776] (2). Checked out (1).
Wichā čhiu : rū nưng khaothưng mư̄n rū mư̄n khaothưng suk = Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything / วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข = Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything / Robert Twigger ; กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ แปล.

Twigger, Robert, Kanchalā Nāwānukhro̜. by ทวิกเกอร์, โรเบิร์ต, ค.ศ. 1964- | กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Other title: Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF201 .ท562 2562] (1). Checked out (1).
Samō̜ng sāng suk / สมองสร้างสุข / ริค แฮนสัน เขียน ; ณัชร สยามวาลา แปล.

Hanson, Rick (Psychologist) Natchara Sayāmwālā. by แฮนสัน, ริค. (นักจิตวิทยา) | ณัชร สยามวาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : ʻAmarin Thamma, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF204.6 .ฮ835 2561] (1).
52 withī khit haidai yāng chīapkhom / 52 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม / Rolf Dobelli ; ผู้แปล อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Dobelli, Rolf, Oraphin Phonphanitratsamī. by โดเบลลี, รอล์ฟ, ค.ศ. 1966- | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsip sō̜ng withī khit haidai yāng chīapkhom Other title: ห้าสิบสองวิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF442 .ด937 2560] (1). Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  ...  16    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)