TUPRIDI-New Book-201907-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Super boss yāk thamngān kap hūanā bǣp nī čhang / Super boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง / ฮิโรโกะ มิซุชิมะ เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต แปล.

Mizushima, Hiroko, ʻĀkhirā Rattanāphirat. by มิซุชิมะ, ฮิโรโกะ, ค.ศ. 1968- | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD38.2 .ม627 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD38.2 .ม627 2562] (1). Checked out (2).
The New move : nangsư̄ wichākān pračham pī 2558 / The New move : หนังสือวิชาการประจำปี 2558 / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ; สุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร บรรณาธิการ.

Sutthilak ʻƯ̄ačhitthāwō̜n. Thailand. Sathāban Phatthanā Khārātchakān Phonlarư̄an. by สุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร | สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sathāban, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2558 [2015]Other title: Nangsư̄ wichākān pračham pī 2558 Sathāban Phatthanā Khārātchakān Phonlarư̄an Other title: หนังสือวิชาการประจำปี 2555 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ13บ7 น65 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746.ฮ13บ7 น65 2558] (1).
Work life balance dūai kānyutphak čhing čhing / Work life balance ด้วยการหยุดพักจริงๆ / มาซากิ นิชิดะ เขียน ; พนิดา กวยรักษา แปล.

Nishida, Masaki. Phanidā Kūairaksā. by นิชิดะ, มาซากิ | พนิดา กวยรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (4).
Kot kānthamngān khō̜ng Google / กฎการทำงานของ Google / Laszlo Bock ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Bock, Laszlo. Winyū Kinghiranwatthanā. by บ๊อก, ลาสซ์โล | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD57.7 .บ52 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD57.7 .บ52 2562] (1). Checked out (1).
Kānpramœ̄n phon kānrīanrū læ krabūankān rīanrū : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai = Evaluation of learning outcomes and learning processes : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University : rāingān wičhai / การประเมินผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of learning outcomes and learning processes : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University : รายงานวิจัย / สิริพร บูรพาเดชะ, กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล.

Siriphō̜n Būraphādēcha. Kannikā Thīankhanithikūn. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phēsatchasāt. Phāk Wicha Bō̜ribān Phēsatchakam. by สิริพร บูรพาเดชะ | กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Phāk Wichā Bō̜ribān Phēsatchakam Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558, [2015] Publisher: [เชียงใหม่] : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Other title: Evaluation of learning outcomes and learning processes : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QV18 .ส645 2558] (1).
Kānchai phonkān rīanrū phư̄a bō̜ngbō̜k kānphatthanā laksūt kānsưksā : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai = Using of learning outcomes to indicate the improvement of education curriculum : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University : rāingān wičhai / การใช้ผลการเรียนรู้เพื่อบ่งบอกการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Using of learning outcomes to indicate the improvement of education curriculum : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University : รายงานวิจัย / สิริพร บูรพาเดชะ, สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล

Siriphō̜n Būraphādēcha. Suphat Čhirānusō̜nkun. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phēsatchasāt. Phāk Wicha Bō̜ribān Phēsatchakam. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phēsatchasāt. Phāk Wichā Witthayāsāt Phēsatchakam. by สิริพร บูรพาเดชะ | สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Phāk Wichā Bō̜ribān Phēsatchakam Phāk Wichā Witthayāsāt Phēsatchakam Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publisher: [เชียงใหม่] : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Other title: Using of learning outcomes to indicate the improvement of education curriculum : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QV18 .ส64 2558] (1).
Khrut dam / ครุฑดำ / พลตรี หลวงวิจิตวาทการ.

Wičhitwāthakān, Lūang, by วิจิตรวาทการ, หลวง, 2441-2505.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: รส .ว65ค47 2562] (1).
Khwāmchư̄amyōng rawāng laksūt læ krabūan kānrīan kānsō̜n kap phonlap bandit : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai = The link between a curriculum and learning processes and graduate outcomes : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University : rāingān wičhai / ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนกับผลลัพธ์บัณฑิต : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The link between a curriculum and learning processes and graduate outcomes : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University : รายงานวิจัย / สิริพร บูรพาเดชะ, เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม.

Siriphō̜n Būraphādēcha. Chalœ̄mphong Sǣnčhum. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phēsatchasāt. Phāk Wicha Bō̜ribān Phēsatchakam. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phēsatchasāt. Phāk Wichā Witthayāsāt Phēsatchakam. by สิริพร บูรพาเดชะ | เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Phākwichā Bō̜ribān Phēsatchakam Phāk Wichā Witthayāsāt Phēsatchakam Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publisher: [เชียงใหม่] : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Other title: Link between a curriculum and learning processes and graduate outcomes : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QV18 .ส65 2558] (1).
คอนเสิร์ตเดี๋ยวก็ลืม ครั้งที่ 2 24-25 ธันวาคม 2536 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / จัดโดย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทพาราลแลกซ์ วิว จำกัด, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: M1824 .ค55 2536] (3). Withdrawn (4).
Čhing čhing lǣo lōk dī khưn thuk wan / จริงๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน / ฮันส์ โรสลิง ร่วมกับ โอลา โรสลิง และอันนา เรินน์ลุนด์ เขียน ; นที สาครยุทธเดช แปล.

Rosling, Hans. Nathī Sākō̜nyutthadēt. Rosling, Ola, Ronnlund, Anna Rosling, by โรสลิง, ฮันส์ | โรสลิง, โอลา, ค.ศ. 1975- | เรินน์ลุนด์, อันนา โรสลิง, ค.ศ. 1975- | นที สาครยุทธเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF441 .ร954 2562] (2). Checked out (2).
Chan pen / ฉันเป็น / สุภาวดี เจ๊ะหมวก.

Suphāwadī Čhemūak. Mūnnithi 'ĒtSīČhī (Thailand) Samākhom Nakkhīan hǣng Prathēt Thai. by สุภาวดี เจ๊ะหมวก | มูลนิธิเอสซีจี | สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi 'ĒtSīČhī rūam kap Samākhom Nakkhīan hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ส7463ฉ63 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ส7463ฉ63 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ส7463ฉ63 2561] (2).
Sāi rattikārn / ทรายรัตติกาล / ธารใส.

Thānsai. by ธารใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...]: Phimkham, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : พิมพ์คำ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2013 628193] (1). Checked out (1).
Tham nō̜i long tǣ dai ngān māk khưn dūai khletlap čhāk sī ʻī ʻō nakbō̜rihān wēlā / ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา / Robert C. Pozen ; ผู้แปล ธนวรรณ นภาศรี.

Pozen, Robert C. Tanaval Napasri. by โพเซน, โรเบิร์ต ซี | ธนวรรณ นภาศรี.

Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD69.ว7 พ923 2561] (1). Checked out (3).
Tham māk nư̄ai frī tham thūk withī mai nư̄ai lœ̄i / ทำมากเหนื่อยฟรี ทำถูกวิธีไม่เหนื่อยเลย / ฮิโรคาซึ ยามานาชิ เขียน ; อาคิรา รัตนภิรัต แปล.

Yamanashi, Hirokazu. ʻĀkhirā Rattanaphirat. by ยามานาชิ, ฮิโรกาซุ | อาคิรา รัตนภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Amarin How-To, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (2).
Pratyā chīwit ngǣkhit læ khamplō̜pyōn / ปรัชญาชีวิตแง่คิดและคำปลอบโยน / วิทยากร เชียงกูล.

Witthayākō̜n Chīangkūn, by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: B53 .ว634 2019] (1).
Pritsanā fan mō̜rana / ปริศนาฟันมรณะ / Colin Cotterill ; ขจรจันทร์ แปล.

Cotterill, Colin. Khačhō̜nčhan. by คอทเทอริลล์, โคลิน | ขจรจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค465ท74ข24 2557] (1). Checked out (1).
Phračhao prāsāt thō̜ng kasat nak sū / พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์นักสู้ / โดย วิบูล วิจิตรวาทการ.

Wibūn Wičhitwāthakān. by วิบูล วิจิตรวาทการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578.5 .ว637 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS578.5 .ว637 2562] (2).
Phutthačhētiya. พุทธเจติยะ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting ʻǣ phap litching, [2554?] [2011?] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2554?] [2011?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6460 .พ69 2554] (1).
Mahā yutthakān phichit sưk : botrīan samrap nakbō̜rihān / มหายุทธการ พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม (ธนพร).

ʻAdun Rattanamankasēm. by อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: U162 .อ374 2561] (1).
Rō̜i sin ʻAyutthayā nai Phamā = Ayutthaya's lagacy in Burma / รอยศิลป์อยุธยาในพม่า = Ayutthaya's lagacy in Burma / ผู้เขียน อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล, สิทธิพร เนตรนิยม.

ʻŌ̜rawin Likhitwisētkun. Sittiporn Netniyom. Samākhom Sathāpanik Sayām. by อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล | สิทธิพร เนตรนิยม | สมาคมสถาปนิกสยาม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Sathāpanik Sayām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Other title: Ayutthaya's lagacy in Burma.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: N7321 .อ45 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N7321 .อ45 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N7321 .อ45 2561] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)