TUPRIDI-New Book-201907-02(tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
1 satawat Sō̜.Dō̜Rō̜. Prasœ̄t Na Nakhō̜n / 1 ศตวรรษ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ บรรณาธิการ.

Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.ป4426 ก612 2561] (1).
1 ศตวรรษ ศุภสวัสดิ์ : 23 สิงหาคม 2543.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, [2543?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ศ74 ก612] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ศ74 ก612] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ศ74 ก612] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ศ74 ก612] (2).
Checked out (1). Withdrawn (2).
1 satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 / 1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, 1954- Mūnnithi Chaiwanā. by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | มูลนิธิไชยวนา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Chaiwanā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560 [2017]Other title: Nưng satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 Other title: หนึ่งศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560] (2).
100 pī Thēpsirin : 15 Mīnākhom 2428-2528 / 100 ปีเทพศิรินทร์ : 15 มีนาคม 2428-2528 / [หัวหน้าคณะทำงาน รัตนะ ยาวะประภาษ ; คณะทำงานหนังสือ 100 ปีเทพศิรินทร์].

Rattana Yāwapraphāt, 1928-1991. Khana Thamngān Nangsư̄ 100 Pī Thēpsirin. by รัตนะ ยาวะประภาษ, 2471-2534 | คณะทำงานหนังสือ 100 ปีเทพศิรินทร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prakāiphrưk, [2528] [1985] Publisher: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, [2528] [1985]Other title: 100 pī Thēpsirin Other title: 100 ปีเทพศิรินทร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก748 ร63 2528] (1).
106 ศพ ความตายมีชีวิต / ภูมิบุตรา เขียน.

by ภูมิบุตรา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เขียนแผ่นดิน, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.ม67 ภ74] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.ม67 ภ74] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.ม67 ภ74] (1). Withdrawn (3).
25 pī Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon) rūam botkhwām čhāk sanām / 25 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม / รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ บรรณาธิการ.

Rungtawan Aum-In. Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n. by รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2562 [2019]Other title: yīsip hā pī Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon) rūam botkhwām čhāk sanām Other title: ยี่สิบห้าปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GN303 .ก135 2562] (1).
33 khwāmsāmāt sāng ʻōkāt sū khwāmsamret / 33 ความสามารถสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ / เจี่ยงจิ้งจู่, ริวงาวะ มิกะ และจูอวี้หง เขียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล.

Čhīang, Čhingčhū. Riwangāwa Mika . Čhū, ʻŌ̜wīhong . Ramphan Raksīʻaksō̜n. by เจี่ยง, จิ้งจู่ | ริวงาวะ, มิกะ | จู, อวี้หง | รำพรรณ รักศรีอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin HOW - TO, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ส6 จ82 2555] (1).
40 pī thī phanphān Na lān dōm / 40 ปี ที่ผันผ่าน ณ ลานโดม / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Somkhit Lœ̄tphaithūn, by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019]Other title: Sīsip pī thī phanphān Na lān dōm Other title: สี่สิบปี ที่ผันผ่าน ณ ลานโดม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA2383.ท92ส36ก3 2562] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท92ส36ก3 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท92ส36ก3 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LA2383.ท92ส36ก3 2562] (3).
49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส.

by พิมาน แจ่มจรัส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิตยสารคลังสมอง, 2535Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.4.ก1 พ6 2535] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.4.ก1 พ6 2535] (3). Withdrawn (3).
Bibliography Southeast Asian studies in Thailand = บรรณานุกรมเกี่ยวกับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย / compiled by Charnvit Kasetsiri, Thamrongsak Petchlertanan, Saengduan Saiyawong.

Charnvit Kasetsiri, Thamrongsak Petchlertanan. Saengduan Saiyawong. by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | แสงเดือน ไสยวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prakāiphrưk, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535 [1992]Other title: บรรณานุกรมเกี่ยวกับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: Z3221 .ช62 2535] (4).
Islamophobia : rīanrū loplư̄an khwāmwātrawǣng / Islamophobia : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / จรัญ มะลูลีม

Charan Maluleem. by จรัญ มะลูลีม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Matichon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BP52 .จ46 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BP52 .จ46 2559] (1). Checked out (1).
Social determinants & health inequity report of Thailand (SODHI report) / Social determinants & health inequity report of Thailand (SODHI report) / [บรรณาธิการ วีระศักดิ์ พุทธาศรี, ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์].

Weerasak Putthasri, Rapeepong Suphanchaimat. Mūnnithi phư̄a Kānphatthanā Nayōbāi Sukkhaphāp rawāng Prathēt. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by วีระศักดิ์ พุทธาศรี, 2508- | ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ | มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakngān Phatthanā Nayōbāi Sukkhaphāp rawāng Prathēt Krasūang Sāthāranasuk, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018]Other title: Social determinants and health inequity report of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก85 ซ928 2561] (1).
กงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋ว = Kongtek : Chaozhou Chinese funeral / ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์.

by ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการสิ่งพิมพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [แก้ไขและปรับปรุง].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการสิ่งพิมพ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 [2007]Other title: Kongtek : Chaozhou Chinese funeral.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GT3283.ก2 ธ44 2550] (1). Checked out (1).
กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย : ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ.

by วินัย พงศ์ศรีเพียร | กฤษฎา บุณยสมิต.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า, 2547-Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT449.3 .ก25] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT449.3 .ก25 ] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT449.3 .ก25] (9), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT449.3 .ก25] (5). Checked out (1).
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี.

by อภิญญา เลื่อนฉวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KZ 2013 617351] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KZ3410 .อ46 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KZ 2013 617351] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JX3695 .อ46 2556] (1). Checked out (2).
Krung Thēp... "phư̄nthī thāng watthanatham" khō̜ng Mahānakhō̜n Bō̜wō̜n Thawārawadī Sī ʻAyutthayā Rātchathānī Čhakrīwong "Phra Rām" čhakkraphatdirāt / กรุงเทพฯ "พื้นที่ทางวัฒนธรรม" ของ มหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา ราชธานีจักรีวงศ์ "พระราม" จักรพรรดิราช / สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.

Sujit Wongthes, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Sathāban Wičhai læ Phatthanā. Khrōngkān Sathāban Suwannaphūm. by สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา. โครงการสถาบันสุวรรณภูมิ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Sathāban Suwannaphūm Sathāban Wičhai læ Phatthanā Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, [2549] [2006] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการสถาบันสุวรรณภูมิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2549] [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2006 700816] (2).
Krung Thēp... māčhāk nai ? : khrai pen bap chon khon Krung Thēp... ? / กรุงเทพฯ มาจากไหน? : ใครเป็นบรรพชนคนกรุงเทพฯ? / ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กรมศิลปากร โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ

Sujit Wongthes, Sūn Sangkhīt Sin. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Sưksā. Thailand. Krasūang Watthanatham. by สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488- | ศูนย์สังคีตศิลป์ | กรมศิลปากร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | กระทรวงวัฒนธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2005 703755] (1).
Kānthūt Thaksin : botwikhro̜ nayōbāi tāgprathēt khō̜ng Thai yuk Thaksin Chinnawat / การทูตทักษิณ : บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Pawin Chatchawānphongphan. by ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559 [2016]Other title: Botwikhro̜ nayōbāi tāgprathēt khō̜ng Thai yuk Thaksin Chinnawat Other title: บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575 .ป56 2559ก] (1).
Kanpatirū rabop phalangngān : khō̜sanœ̄ čhāk Khana Thamngān Wichākān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai / การปฏิรูประบบพลังงาน : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย / ผู้เรียบเรียง การัณย์ อินทะกูล ; บรรณาธิการ พลเดช ปิ่นประทีป.

Kāran ʻInthakūn. Phondēt Pinprathīp. Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. Khrōngkān Wēthīphākhī Phatthanā Prathedthai. by การัณย์ อินทะกูล | พลเดช ปิ่นประทีป, 2498- | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 683507] (1).
Kānprakūat ngān čhittrakam nư̄ang nai kānsomphōt Krung Rattanakōsin 200 pī khō̜ng Thanākhān Kasikō̜n Thai = Thai Famers Bank painting competition in commemoration of The Rattanakosin Bicentennial / การประกวดงานจิตรกรรมเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีของธนาคารกสิกรไทย = Thai Famers Bank painting competition in commemoration of The Rattanakosin Bicentennial / วิลาสวงศ์ พงศะบุตร, บรรยายภาพ

Wilātwong Phongsabut. Thanākhān Kasikō̜n Thai. by วิลาสวงศ์ พงศะบุตร, 2475-2552 | ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krāfik ʻĀt, [2525] [1982]. Publisher: กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ต, [2525] [1982]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 682368 1982] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  10    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)