TUPOL-New Book-201909 Subscribe to this list

| Select titles to:
Darkness by design : the hidden power in global capital markets / Walter Mattli.

by Mattli, Walter.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Princeton, New Jersey : Princeton University Press, c2019Availability: No items available Checked out (1).
Measuring peace : principles, practices, and politics / Richard Caplan.

by Caplan, Richard.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2019Availability: No items available Checked out (1).
Moral victories : the ethics of winning wars / edited by Andrew R. Hom, Cian O'Driscoll, and Kurt Mills.

by Hom, Andrew R | O'Driscoll, Cian | Mills, Kurt.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2017Availability: No items available Checked out (1).
The state and cosmopolitan responsibilities / edited by Richard Beardsworth, Garrett Wallace Brown and Richard Shapcott.

by Beardsworth, Richard, 1961- | Brown, Garrett Wallace | Shapcott, Richard.

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2019Availability: No items available Checked out (1).
Think tanks : the new knowledge and policy brokers in Asia / James G. McGann.

by McGann, James G.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Washington, D.C. : Brookings Institution Press, 2019Other title: New knowledge and policy brokers in Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ24 .M37 2019] (1).
Kānbō̜rihān čhatkān bon thān khwāmrūammư̄ : thānrāk nawattakam thō̜ngthin = Local innovation through : collaborative governance / การบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือ : ฐานรากนวัตกรรมท้องถิ่น = Local innovation through : collaborative governance / พบสุข ช่ำชอง.

Pobsook Chamchong. Mahāwitthayālai Maha Sarakham. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by พบสุข ช่ำชอง | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhām : Khrōngkān Phalit Tamrā... (COPAG Press) Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Maha Sarakham, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตตำราฯ (COPAG Press) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561 [2018]Other title: Local innovation through : collaborative governance.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .พ357 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1358 .พ357 2561] (2).
Kānsamrūat sưksā khō̜mūn phư̄nthān khō̜ng prathēt Filippin / การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / กมลพร สอนศรี.

Kamonphō̜n Sō̜nsī. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by กมลพร สอนศรี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS655 .ก553 2561] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS655 .ก553 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS655 .ก553 2561] (1). Checked out (1).
Santi sonthanā : sēnthāng phachœ̄n khwāmrunrǣng chāidǣn Tai, 2534-2554 : ʻēkkasān wičhai khō̜sanœ̄nǣ chœ̄ng nayōbāi / สันติสนทนา : เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554 : เอกสารวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / จัดทำโดย คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.), ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ... [และคนอื่นๆ].

Chaiwat Satha-Anand, Khana Thamgān Yutthasāt Santiwithī. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498- | คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Thamgān Yutthasāt Santiwithī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JZ5584.ท9 ส633 2561] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JZ5584.ท9 ส633 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JZ5584.ท9 ส633 2561] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JZ5584.ท9 ส633 2561] (3).
ʻItthiphon khō̜ng samutthanuphāp. 2 / อิทธิพลของสมุททานุภาพ. 2 / [เจฟฟรีย์ ทิลล์ เขียน] ; นาวาโท หัสไชยญ์ มั่งคั่ง ผู้แปล ; พลเรือเอก สำเภา พลธร ผู้เรียบเรียง.

Till, Geoffrey. Hatsachai Mangkhang. Sampao Phonthō̜n, Phon.Rō̜.Ō̜. Thailand. Kō̜ngthap Rư̄a. Krom Yutthasưksā Thahān Rư̄a. Kō̜ng Wichākān. by ทิลล์, เจฟฟรีย์ | หัสไชยญ์ มั่งคั่ง | สำเภา พลธร, พล.ร.อ | กองทัพเรือ. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. กองวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Fāi Wichākān Krom Yutthasưksā Thahān Rư̄a, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: V25 .ท644 2558 ล. 2] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: V25 .ท644 2558 ล. 2] (1).
Sētthakit phǣntafō̜m læ phonkrathop tō̜ rǣngngān phāk bō̜rikān nai prathēt Thai = Platform economy and its impact on service workers : case studies from Thailand : rāingān kānsưksā / เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและผลกระทบต่อแรงงานภาคบริการในประเทศไทย = Platform economy and its impact on service workers : case studies from Thailand : รายงานการศึกษา / อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ, เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร ; สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม.

Akkanut Wantanasombut. Kriangsak Teerakowitkajorn. Friedrich Ebert Stiftung. Sathāban Rǣngngān læ Sētthakit thī Pentham. by อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ | เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร | สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Frīdrik ʻĒbǣt [læ] Sathāban Rǣngngān læ Sētthakit thī Pentham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท [และ] สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม, 2561 [2018]Other title: Phǣntafō̜m ʻīkhōnōmī læ phonkrathop tō̜ rǣngngān nai phāk bō̜rikān : kō̜ranī sưksā nai prathēt Thai Other title: Platform economy and its impact on service workers : case studies from Thailand | แพลตฟอร์มอีโคโนมีและผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการ : กรณีศึกษาในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5548.325.ท9 อ442 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5548.325.ท9 อ442 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5548.325.ท9 อ442 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5548.325.ท9 อ442 2561] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)