TUBA-New Book-202001-01 (tha)

This list contains 18 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Grit : the power of passion and perseverance / Grit : the power of passion and perseverance / Angela Duckworth ; ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข.

Duckworth, Angela. Čhāručhan Khongmīsuk. by ดักเวิร์ธ, แอนเจลา | จารุจรรย์ คงมีสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ด616 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Stay busy, stay foolish satātʻapnap nưng / Stay busy, stay foolish สตาร์ทอัพนับหนึ่ง / โสภณ ศุภมั่งมี.

Sopon Supamangmee. by โสภณ ศุภมั่งมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmʻon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Other title: Stay busy stay foolish.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.5 .ส943 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ส943 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .ส943 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD62.5 .ส943 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The happiness Khwāmsuk patčhuban sutthi / The happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ / นภดล ร่มโพธิ์.

Nopadol Rompho. by นภดล ร่มโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻEn Phī ʻInthalēličhēn Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 น43 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF575.ส7 น43 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Konlayut [kō̜n] nōmnāo čhai / กลยุทธ์ [ก่อน] โน้มน้าวใจ / Robert Cialdini ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Cialdini, Robert B. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by ชาลดินี, โรเบิร์ต บี | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF774 .ช65 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF774 .ช65 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut yutthawithī phūnam bǣp Sunwū = Sun tzu / กลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู = Sun tzu / ศุภนิมิตร วีรสุ แปลและเรียบเรียง.

Supphanimit Wīrasu. by ศุภนิมิตร วีรสุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō Mntimīdīa, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2563 [2020]Other title: Sun tzu | The art of war.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ศ742 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt bǣp rūčhai = Personalized marketing / การตลาดแบบรู้ใจ = Personalized marketing / ณัฐพล ม่วงทำ เขียน.

Nutthaphon Mūangtham. by ณัฐพล ม่วงทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Other title: Personalized marketing.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ณ63 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khāi ngān haidai ngān = Pitching ideas / ขายงานให้ได้งาน = Pitching ideas / เยอโรน ฟาน กีล เขียน ; รสสุคนธ์ โมรินทร์ แปล.

Geel, Jeroen van. Rotsukhon Mōrin. by กีล, เยอโรน ฟาน | รสสุคนธ์ โมรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Other title: Pitching ideas.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5718.22 .ก654 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5718.22 .ก654 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhak kon phayākō̜n = Prediction machines / จักรกลพยากรณ์ = Prediction machines / Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb ; แปลโดย สรศักดิ์ สุบงกช.

Agrawal, Ajay. Gans, Joshua, Goldfarb, Avi. Sō̜rasak Subongkot, by อกราวัล, อาเจย์ | แกนส์, โจชัว, ค.ศ. 1968- | โกลด์ฟาร์บ, อาวี | สรศักดิ์ สุบงกช, 2507-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Other title: Prediction machines.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TA347.ป62 อ24 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: TA347.ป62 อ24 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chanrīan wichā kǣpanhā thī ngāi thīsut nai lōk / ชั้นเรียนวิชาแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในโลก / เคน วาตะนาเบะ ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Watanabe, Ken. Phō̜nlœ̄t 'It. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by วาตะนาเบะ, เคน | พรเลิศ อิฐฐ์ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF449 .ว628 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF449 .ว628 2562 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: BF449 .ว628 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Tām fūng plā ʻō̜k pai = Follow the fish / ตามฝูงปลาออกไป = Follow the fish / ปราชญ์ อันดามัน.

Prāt ʻAndāman. by ปราชญ์ อันดามัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Phačhonphai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Follow the fish.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PL4209.ป47258 ต64 2562 (1).
ห้องสมุด:
Yā plō̜i hai khrai khā wān khō̜ng khun = [A thinker's guide to conquering the ocean] / อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวาฬของคุณ = [A thinker's guide to conquering the ocean] / รวิศ หาญอุตสาหะ

Rawit Hānʻutsāha. by รวิศ หาญอุตสาหะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2559] c2016Other title: Thinker's guide to conquering the ocean..Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻĀn reo khaočhai mai mī wan lư̄m / อ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม / มาร์ก ติกเคลาร์ เขียน ; จิรประภา ประคุณหังสิต.

Tigchelaar, Mark, Čhirapraphā Prakhunhangsit. by ติกเคลาร์, มาร์ก, ค.ศ. 1984- | จิรประภา ประคุณหังสิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF385 .ต627 2562 (1).
ห้องสมุด:
Čho̜ čhut khæng 2.0 = Strengths finder 2.0 / เจาะจุดแข็ง 2.0 = Strengths finder 2.0 / ทอม แรธ

Rath, Tom, by แร็ธ, ทอม, ค.ศ. 1975-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2558 [2015]. Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: Strengths finder 2.0 Other title: Strengths finder 2.0.Availability: No items available : Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Plīan withī thamngān khǣ 1% khun kō̜ sǣng nā khon 99% dai lǣo / เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว / โคโนะ เอตาโร่ ; ผู้แปล ทินภาส พาหะนิชย์.

Kono, Eitaro, Thinnaphāt Phāhanit. by โคโนะ, เอตาโร่, ค.ศ. 1973- | ทินภาส พาหะนิชย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wī Lœ̄n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง63 ค925 2557 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Plīan hai tō go! hai sut dūai konlayut dičhithan / เปลี่ยนให้โต go! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล / สุนิล คุปตะ เขียน ; ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ แปล.

Gupta, Sunil, Sirilak Manawongcharoen. by คุปตะ, สุนิล, ค.ศ. 1953- | ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ค74 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .ค74 2562 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phro̜ mō̜ngʻō̜k nō̜k khun thưng hen khāngnai / เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน / The Arbinger Institute ; ผู้แปล กานต์สิริ โรจนสุวรรณ.

Kānsiri Rōtčhanasuwan. Arbinger Institute. by กานต์สิริ โรจนสุวรรณ | สถาบันอาร์บิงเกอร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .พ74 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.7 .พ74 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.7 .พ74 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lōk ʻatchariya hǣng ʻanākhot : 12 phalang nawattakam thī čha plīan withī chīwit khon thang lōk / โลกอัจฉริยะแห่งอนาคต : 12 พลังนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนทั้งโลก / Kevin Kelly ; [พิมพ์ใจ สุรินทร์เสรี แปล].

Kelly, Kevin, Phimčhai Surinsērī, by เคลลีย์, เควิน, ค.ศ. 1952- | พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T173.8 .ค725 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Homo Deus prawat yō̜ khō̜ng wan phrungnī = Homo Deus : a brief history of tomorrow / โฮโมดีอุส ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ = Homo Deus : a brief history of tomorrow / ยูวัล โนอาร์ แฮรารี ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chewawiwat, Thida Chongniramaisathit. by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Other title: Homo Deus : a brief history of tomorrow | History of tomorrow.Availability: No items available : Checked out (17). In transit (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544