TUBA-New Book-202002-01 (tha)

This list contains 47 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Čho̜čhai pit kānkhāi" / "เจาะใจปิดการขาย" / Coach King Prasarn.

Coach King Prasarn. by โค้ชคิงประสาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Maker, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Maker, 2560 [2017]Other title: Čho̜čhai pit kānkhāi Other title: เจาะใจปิดการขาย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.6 .ค92 2560 (1).
ห้องสมุด:
21 botrīan samrap satawat thī 21 / 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, Thidā Čhongnirāmaisathit by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2562] [2019]Other title: Yīsipʻet botrīan samrap satawat thī yīsipʻet Other title: ยี่สิบเอ็ดบทเรียนสำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด.Availability: No items available : Checked out (17). In transit (1).
ห้องสมุด:
34 withī phakphō̜n khō̜ng khon Productive / 34 วิธีพักผ่อนของคน Productive / อิเกโมโตะ คัตสึยุกิ ; ผู้แปล ทินภาส พาหะนิชย์.

Ikemoto, Katsuyuki. Thinnaphāt Phāhanit. by อิเกโมโตะ คัตสึยุกิ | ทินภาส พาหะนิชย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562 [2019]Other title: Sāmsipsī withī phakphō̜n khō̜ng khon Productive Other title: สามสิบสี่ วิธีพักผ่อนของคน Productive.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BJ1499.พ6 อ627 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
9 thaksa dūt ngœ̄n čhāk krapao lūkkhā / 9 ทักษะดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้า / ไอตะ.

ʻAita. by ไอตะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Maker, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Maker, 2561 [2018]Other title: Kao thaksa dūt ngœ̄n čhāk krapao lūkkha Other title: เก้าทักษะดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้า.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.5 .อ98 2561 (1).
ห้องสมุด:
Big data [mai thaokap] buzzword : bikdātā mai chai khǣ kham klāo lǭi lǭi / Big data [ไม่เท่ากับ] buzzword : บิ๊กดาต้า ไม่ใช่แค่คำกล่าวลอย ๆ / เขียนโดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Asama Kulvanitchaiyanunt. by อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Khō̜rālai Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท คอราไลน์ จำกัด, [2563] [2020]Other title: Buzzword series : big data [mai thaokap] buzzword Other title: Buzzword series : big data [ไม่เท่ากับ] buzzword.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.บ62 อ545 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.บ62 อ545 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA76.9.บ62 อ545 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Business as unusual : sāng khwāmsamret thī tǣktāng phāitai lōk thī rō̜ kāntœ̄mtem / Business as unusual : สร้างความสำเร็จที่แตกต่าง ภายใต้โลกที่รอการเติมเต็ม / ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Piyachart Isarabhakdee. by ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin How-To, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ป646 2562 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ป646 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ป646 2562 (1).
ห้องสมุด:
Concept is everything / Concept is everything / ยะมะดะ โซ ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Yamada, So. Yosuke. by ยะมะดะ, โซ | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF443 .ย646 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF443 .ย646 2562 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: BF443 .ย646 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Money 101 : rœ̄mton nap nưng sū chīwit kānngœ̄n ʻudom suk / Money 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข / จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Jakkapong Mespan. by จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In CatalogingCall number: HG179 .จ5819 2562 (2). :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (1).
Checked out (6).
ห้องสมุด:
Super productive / Super productive / รวิศ หาญอุตสาหะ

Rawit Hanutsaha. by รวิศ หาญอุตสาหะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : KOOB, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : KOOB, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ร5434 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
We the people patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam / We the people ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

Phāsuk Phongphaičhit. Nūannō̜i Trīrat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นวลน้อย ตรีรัตน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Other title: Patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam Other title: ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (6), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HJ4771.55 .ว683 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Why we post : sō̜ng watthanatham sōchīan mīdīa phān mānutsayawitthayā dičhithan / Why we post : ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล / Daniel Miller และคณะ ; ฐณฐ จินดานนท์ แปล.

Miller, Daniel, Thanatha Čhindānon. by มิลเลอร์, แดเนียล, ค.ศ. 1954- | ฐณฐ จินดานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM742 .ม64 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM742 .ม64 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM742 .ม64 2562 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Workplace strategy : kēm thī CEO tō̜ng rū / Workplace strategy : เกมที่ CEO ต้องรู้ / [ผู้เขียน] อายุธพร บูรณะกุล.

ʻĀyutthaphō̜n Būranakun. by อายุธพร บูรณะกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lāisēn Phapblitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD6955 .อ644 2562 (1).
ห้องสมุด:
Konlayut kengkamrai yāng sīan hun = How to trade in stocks / กลยุทธ์เก็งกำไรอย่างเซียนหุ้น = How to trade in stocks / เจสซี ลิเวอร์มอร์ และ ริชาร์ด สมิทเทน เขียน ; กิจพณ ไพรไพศาลกิจ แปล.

Livermore, Jesse Lauriston, Smitten, Richard. Kitphon Phraiphaisānkit. by ลิเวอร์มอร์, เจสซี่ แอล. (เจสซี่ ลอริสตัน), ค.ศ. 1877-1940 | สมิทเทน, ริชาร์ด | กิจพณ ไพรไพศาลกิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562 [2019]Other title: How to trade in stocks.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Klā thī čha nam / กล้าที่จะนำ / เบรอเน่ บราวน์ เขียน ; ชลลดา ไพบูลย์สิน แปล.

Brown, Brene. Chonladā Paiboonsin. by บราวน์, เบรเน่ | ชลลดา ไพบูลย์สิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān sapphayākō̜n manut khō̜ng ʻālī bā bā / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา / เฉินเหว่ย, เขียน ; กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล, แปล.

Chen, Wei, Kanyānat Krīprasœ̄tkun. by เฉิน, เหว่ย, ค.ศ. 1966 พ.ย. 7- | กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.2.จ6 ฉ735 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.2.จ6 ฉ735 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī samrap phūbō̜rihān læ phūprakō̜pkān / การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ / สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Somchāi Suphattharakun. Monwikā Phadungasit. by สมชาย สุภัทรกุล | มนวิภา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp...] : Fisik Sentœ̄, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657.4 .ส423 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwičhai thāng banchī : khwāmpenmā læ nǣokhit = [Accounting research : background and concept] / การวิจัยทางบัญชี : ความเป็นมาและแนวคิด = [Accounting research : background and concept] / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ไพลิน ตรงเมธีรัตน์.

Sinlapaphǭn Sīčhanphet. Phailin Trongmēthīrat. by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | ไพลิน ตรงเมธีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2563 [2020] Publisher: [ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2563 [2020]Other title: Accounting research : background and concept.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5630 .ศ645 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5630 .ศ645 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khomkhit Drakkœ̄ / คมคิดดรักเกอร์ / ผู้เขียน Peter F. Drucker, Joseph A. Maciariello ; ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข.

Drucker, Peter F. Maciariello, Joseph A. Čhāručhan Khongmīsuk. by ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (ปีเตอร์ เฟอร์ดินานด์), ค.ศ. 1909-2005 | มาเซียเรียลโล, โจเซฟ เอ | จารุจรรย์ คงมีสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD31 .ด454 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD31 .ด454 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khit būak : thā khun khit wā tham dai khun kō̜ tham dai / คิดบวก : ถ้าคุณคิดว่าทำได้ คุณก็ทำได้ / นอร์แมน วินเซนต์ พีล เขียน ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์ แปล.

Peale, Norman Vincent, Sūangʻapsō̜n Kasikarānan. by พีล, นอร์แมน วินเซนต์, ค.ศ. 1898-1993 | สรวงอัปสร กสิกรานันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BJ1611.2 .พ639 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Talō̜t chīwit čha dī rư̄ rāi yū thī wā khun khit yāngrai nai wai 20 / ตลอดชีวิตจะดีหรือร้าย อยู่ที่ว่าคุณคิดอย่างไรในวัย 20 / ผู้เขียน Meg Jay ; ผู้แปล พรรณี ชูจิรวงศ์.

Jay, Meg. Phannī Chūčhirawong. by เจย์, เม็ก | พรรณี ชูจิรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF724.5 .จ74 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF724.5 .จ74 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF724.5 .จ74 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF724.5 .จ74 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544