TUPUEY-New Book-202004-01(tha)

This list contains 22 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Ngǣn mō̜ng phračhan lǣo thœ̄ rūsưk mư̄ankan rư̄ plao / แหงนมองพระจันทร์แล้วเธอรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า / อันซังฮยอน เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

An, Sang-hyon. Witthiyā Čhanphan. by อัน, ซังฮยอน | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .อ63 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lư̄at chūa = Bad blood : secrets and lies in a Silicon Valley startup / เลือดชั่ว = Bad blood : secrets and lies in a Silicon Valley startup / John Carreyrou เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Carreyrou, John. Sarưnī 'Āchawānanthakun. by แคร์รีย์รู, จอห์น | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2563 [2020]Other title: Lư̄at chūa : rư̄ang lap læ khamlūang bư̄anglang bō̜risat dāorung hǣng Silikhō̜n Wǣnlī Other title: Bad blood : secrets and lies in a Silicon Valley startup | เลือดชั่ว : เรื่องลับและคำลวงเบื้องหลังบริษัทดาวรุ่งแห่งซิลิคอนแวลลีย์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9995.ล953ส5 ค844 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khit/hen/pen phāp Visual thinking / คิด/เห็น/เป็นภาพ Visual thinking / เรื่องและภาพ วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล และ ลลิตา วิจิตอมรวงษ์ [และ] บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จำกัด (Black Box Team)

Warat Chœ̄tkīattrakūn. Lalita Wičhitʻamō̜nwong. Black Box Team Company Limited. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล | ลลิตา วิจิตอมรวงษ์ | บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จำกัด | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sook Publishing, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Sook Publishing, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF241 .ว363 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khō̜khit čhāk Khunkhao : success / ข้อคิดจากขุนเขา : success / ผู้เขียน ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร.

Khunkhao Sinthusēn Khēčhō̜nbut. by ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phūtawan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภูตะวัน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sing dīeo thī čhatkān dai khư̄ čhai khō̜ng rao / สิ่งเดียวที่จัดการได้คือใจของเรา / พระไพศาล วิสาโล.

Phra Pahisān Wisālō, by พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4235 .พ4637 2563 (1).
ห้องสมุด:
Yīpun thī yang mai rūčhak / ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก / ปิยดา ชลวร.

Piyadā Chonwō̜ra. by ปิยดา ชลวร, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāp phim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS821 .ป643 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS821 .ป643 2563 (3).
ห้องสมุด:
Sētthasāt : khwāmrū chabap phok phā / เศรษฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Partha Dasgupta ; ฉัตร คำแสง แปล.

Partha Dasgupta. Chat Khamsǣng. by ปาถา ทาสะคุปตะ | ฉัตร คำแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ป6323 2562 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ป6323 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sētthakit lōk 1,000 pī / เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี / ลงทุนแมน.

Longthun Mǣn. by ลงทุนแมน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢnthīmǣn Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แอลทีแมน จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Satātʻap bǣp nai thī mai dai pai tō̜ = Unicorn tears / สตาร์ตอัพแบบไหนที่ไม่ได้ไปต่อ = Unicorn tears / เจมี พรายด์ ผู้เขียน ; ประเวศ หงส์จรรยา ผู้แปล.

Pride, Jamie. Prawēt Hongčhanyā. by พรายด์, เจมี | ประเวศ หงส์จรรยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : b ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Unicorn tears.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .พ464 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .พ464 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.5 .พ464 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khun mī khwām suk kap ngān thī tham yū rư̄ plao? = The max strategy / คุณมีความสุขกับงานที่ทำอยู่หรือเปล่า? = The max strategy / Dale Dauten เขียน ; วีรจิต กลัมพะสุต แปล.

Dauten, Dale A. Wīračhit Klamphasut. by ดอเทน, เดล เอ | วีรจิต กลัมพะสุต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Other title: Max strategy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ด537 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .ด537 2562 (2).
ห้องสมุด:
Rīan MBA khāng thanon kap Jack Welch / เรียน MBA ข้างถนนกับ Jack Welch / ผู้เขียน Jack Welch, Suzy Welch ; ผู้แปล อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Welch, Jack, Welch, Suzy. ʻAnchalī Chaichanawičhit. by เวลช์, แจ๊ค, ค.ศ. 1935-2020 | เวลช์, ซูซี่ | อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ว7238 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhot nōt khan thēp plīan kradāt hai pen samō̜ng thī sō̜ng / จดโน้ตขั้นเทพ เปลี่ยนกระดาษให้เป็นสมองที่สอง / ยูจิ มาเอดะ เขียน ; รัตนาภรณ์ วานิชย์หานนท์ แปล.

Maeda, Yūji, Rattanāphō̜n Wānitchahānon. by มาเอดะ, ยูจิ, ค.ศ. 1987- | รัตนาภรณ์ วานิชย์หานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chō̜tkhat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
kānngœ̄n 101 / การเงิน 101 / เขียนโดย Money Buffalo.

Yotthō̜n Thapthimʻō̜n. Jakkrit Kitčhakānratbut. by ยศธร ทับทิมอ่อน | จักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Alternative Parenting līang lūk thāng lư̄ak / Alternative Parenting เลี้ยงลูกทางเลือก / สิริยากร พุกกะเวส.

Siriyakorn Pukkavesa, by สิริยากร พุกกะเวส, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻŌkāt mai nai wannakhadī sưksā / โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

Rư̄nrưthai Satčhaphan. by รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sutyō̜t kānfư̄nfū rāngkāi withī Satǣnfō̜t / สุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตนฟอร์ด / Tomoo Yamada เขียน ; จิตรลดา มีเสมา แปล.

Yamada, Tomoo, Čhitladā Mīsēmā. by ยะมะดะ, โทะโมะโอะ, ค.ศ. 1966- | จิตรลดา มีเสมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT255 .ย646 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ย646 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QT255 .ย646 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sutyō̜t withī ʻō̜kkamlangkāi mai čhep mai pūai mai tō̜ng hā mō̜ / สุดยอดวิธีออกกำลังกาย ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ต้องหาหมอ / นะกะโนะ เจมส์ ชูอิจิ เขียน ; ทะบะตะ โชโก ตรวจทานเนื้อหา ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Nakano, Jēmuzu shūichi. Tabata, Shōgo. ʻAnisā Kēmphaophan. by นะกะโนะ, เจมส์ ชูอิจิ | ทะบะตะ, โชโก | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB541 .น626 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WB541 .น626 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kanchā thāng kānphǣt = Cannabis pharmacy / กัญชาทางการแพทย์ = Cannabis pharmacy / Michael Backes ; จารวี นิพนธ์กิจ แปล.

Backes, Michael. Čhārawī Niphonkit. by แบกเกส, ไมเคิล | จารวี นิพนธ์กิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, [2563] [2020]Other title: Cannabis pharmacy.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB925 .บ822 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WB925 .บ822 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmsuk khō̜ng dek samāthi san / ความสุขของเด็กสมาธิสั้น / นักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข 13.

Nak khīan phīsư̄a dek dek māilēk 13. by นักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข 13.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phīsư̄a Dek Dek, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อเด็กๆ, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phārakit khư̄nchīp yak / ภารกิจคืนชีพยักษ์ / Sylvain Neuvel เขียน ; ขจรจันทร์ แปล.

Neuvel, Sylvain, 1973- Khačhō̜nčhan. by นูเวล, ซิลเวียน, ค.ศ. 1973- | ขจรจันทร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Namphu Samnakphim, [2562?] [2019?] Publisher: กรุงเทพฯ : น้ำพุสำนักพิมพ์, [2562?] [2019?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .น737ส46ข24 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .น737ส46ข24 2562 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544