TUBA-NewBook-2020-04-01(THA)

This list contains 15 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Lean phūprakō̜pkān yuk mai čhāk kāo lek lek sū kāo thī yingyai nai lōk thurakit / Lean ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็ก ๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ / สิริพงศ์ จึงถาวรรณ

Siriphong Čhưngthāwan. by สิริพงศ์ จึงถาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ณัฎฐา พืชผล (สถาบัน 7D ACADEMY), 2561 [2018]Other title: Lean čhāk kāo lek lek sū kāo thī yingyai nai lōk thurakit Other title: Lean จากก้าวเล็ก ๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS155 .ส63 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khit bǣp Māk tham bǣp Fētbuk / คิดแบบมาร์ค ทำแบบเฟซบุ๊ก / Mike Hoefflinger ; [วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา แปล].

Hoefflinger, Mike. Winyū Kinghiranwatthanā. by ฮอฟฟลิงเกอร์, ไมค์ | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM743.ฟ75 ฮ54 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khun čhakkrawān suthōt sō̜n khamphūt čhēng čhēng hai phom bǣpnī nī 20 lān thưng hāi pai / คุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆ ให้ผมแบบนี้ หนี้ 20 ล้านถึงหายไป / โคอิเกะ ฮิโรชิ ; ผู้แปล อภิญญา เตชะบุญไพศาล.

Koike, Hiroshi. ʻAphinyā Tēchabunphaisān. by โคอิเกะ, ฮิโรชิ | อภิญญา เตชะบุญไพศาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ค97 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ส6 ค97 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
khā mai dai tāi mai pen / ฆ่าไม่ได้ ตายไม่เป็น / เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

Kīatʻanan Lūankǣo. by เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนคู่คิด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5381 .ก84 2562 (1).
ห้องสมุด:
Thammai khonchalāt thưng tham rư̄ang ngō ngō = How to succeed with people / ทำไมคนฉลาดถึงทำเรื่องโง่ๆ = How to succeed with people / พอล แมคกี เขียน ; วิชิตา สุนทรพิพิธ แปล.

McGee, Paul, Wichitā Sunthō̜nphiphit. by แม็คจี, พอล, ค.ศ. 1964- | วิชิตา สุนทรพิพิธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Damrong Phinkhun Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด, 2561 [2018]Other title: How to succeed with people.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 ม815 2561 (1).
ห้องสมุด:
Thammai lūkkhā tō̜ng sư̄ sinkhā khun / ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าคุณ / มนต์ทิวา เอียวรัตนานนท์.

Monthiwā ʻĪeorattanānon. by มนต์ทิวา เอียวรัตนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : D Dī, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Dดี, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5386 .ม33 2562 (1).
ห้องสมุด:
Pan rānʻāhān hai pang tham yangngai ? : marketing for food & restaurant / ปั้นร้านอาหารให้ปังทำยังไง? : marketing for food & restaurant / Gyokai Sushi Man.

Gyokai Sushi Man. by เกียวไค ซูชิ แมน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi Dī Sī Phrīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TX911.3.ต46 ก85 2562 (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān kānrāingān thāng kānngœ̄n chabap prapprung 2560 (chabap rūam lem). Lem 2 / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2560 (ฉบับรวมเล่ม). เล่ม 2 / รวบรวมและจัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี.

Saphā Wichāchīp Banchī. Khana Kammakān Kamnot Māttrathān Kānbanchī. Saphā Wichāchīp Banchī. by สภาวิชาชีพบัญชี. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี | สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Wichāchīp Banchī nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Other title: Māttrathān kānrāingān thāng kānngœ̄n (prapprung 2560) chabap rūam lem Other title: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 ค36 2561 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān kānrāingān thāng kānngœ̄n chabap prapprung 2560 (chabap rūam lem). Lem 1 / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2560 (ฉบับรวมเล่ม). เล่ม 1 / รวบรวมและจัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี.

Saphā Wichāchīp Banchī. Khana Kammakān Kamnot Māttrathān Kānbanchī. Saphā Wichāchīp Banchī. by สภาวิชาชีพบัญชี. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี | สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Wichāchīp Banchī nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Other title: Māttrathān kānrāingān thāng kānngœ̄n (prapprung 2560) chabap rūam lem Other title: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 ค36 2561 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān kānrāingān thāng kānngœ̄n chabap prapprung 2561 (chabap rūam lem). Lem 2 / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2561 (ฉบับรวมเล่ม). เล่ม 2 / รวบรวมและจัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี.

Saphā Wichāchīp Banchī. Khana Kammakān Kamnot Māttrathān Kānbanchī. Saphā Wichāchīp Banchī. by สภาวิชาชีพบัญชี. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี | สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Wichāchīp Banchī nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562 [2019]Other title: Māttrathān kānrāingān thāng kānngœ̄n (prapprung 2561) chabap rūam lem Other title: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2561) ฉบับรวมเล่ม.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 ค36 2562 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān kānrāingān thāng kānngœ̄n chabap prapprung 2561 (chabap rūam lem). Lem 1 / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2561 (ฉบับรวมเล่ม). เล่ม 1 / รวบรวมและจัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี.

Saphā Wichāchīp Banchī. Khana Kammakān Kamnot Māttrathān Kānbanchī. Saphā Wichāchīp Banchī. by สภาวิชาชีพบัญชี. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี | สภาวิชาชีพบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Wichāchīp Banchī nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562 [2019]Other title: Māttrathān kānrāingān thāng kānngœ̄n (prapprung 2561) chabap rūam lem Other title: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2561) ฉบับรวมเล่ม.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 ค36 2562 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Longthun bǣp hētfan / ลงทุนแบบเฮดจ์ฟันด์ / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

Niwēt Mēwachirawarākō̜n, by นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, 2496-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Satātʻap bǣp nai thī mai dai pai tō̜ = Unicorn tears / สตาร์ตอัพแบบไหนที่ไม่ได้ไปต่อ = Unicorn tears / เจมี พรายด์ ผู้เขียน ; ประเวศ หงส์จรรยา ผู้แปล.

Pride, Jamie. Prawēt Hongčhanyā. by พรายด์, เจมี | ประเวศ หงส์จรรยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : b ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Unicorn tears.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .พ464 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .พ464 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.5 .พ464 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sāng lōk thurakit mai dūai LINE@ / สร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย LINE@ / โสภา พิมพ์สิริพานิชย์.

Sopha Pimsiripanich. by โสภา พิมพ์สิริพานิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yūthūmō̜rō, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยูทูมอร์โรว์, 2562 [2019]Other title: Sāng lōk thurakit mai dūai Lai ʻǣt Other title: สร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วยไลน์แอด.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548.32 .ส94 2562 (1).
ห้องสมุด:
Rīan MBA khāng thanon kap Jack Welch / เรียน MBA ข้างถนนกับ Jack Welch / ผู้เขียน Jack Welch, Suzy Welch ; ผู้แปล อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Welch, Jack, Welch, Suzy. ʻAnchalī Chaichanawičhit. by เวลช์, แจ๊ค, ค.ศ. 1935-2020 | เวลช์, ซูซี่ | อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ว7238 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544