Boonchoo New Book 2020-04 (Thai)

This list contains 33 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
20 rūpbǣp kānhō̜ khō̜ngkhwan (chabap sut khum) / 20 รูปแบบการห่อของขวัญ (ฉบับสุดคุ้ม) / ศุภลักษณ์ ทับทวี

Supphalak Thaptavee. by ศุภลักษณ์ ทับทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wātsin, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TT870 .ศ74 2562 (1).
ห้องสมุด:
50 phonngā nakap čhintanākān phǣn kradāt / 50 ผลงานกับจินตนาการแผ่นกระดาษ / แพรวพรรณ แพรพิไล บ.ก.เรียบเรียง.

Phrǣophan Phrǣphilai. by แพรวพรรณ แพรพิไล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2.]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜kǣo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TT870 .พ845 2562 (1).
ห้องสมุด:
Big data datčharit / Big data ดัดจริต / โดย Seth Stephens-Davidowitz ; เรียบเรียงโดย ธนกร นำรับพร.

Stephens-Davidowitz, Seth. Thanakō̜n Namrapphō̜n. by สตีเฟนส์-เดวิโดวิตช์, เซท | ธนกร นำรับพร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.บ62 ส364 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.บ62 ส364 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Card design (chabap sut khum) / Card design (ฉบับสุดคุ้ม) / ผู้เขียน กีรติญา สอนเนย, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.

Kīratiyā Sō̜nnœ̄i. Čhirāphat Kǣosrithong. by กีรติญา สอนเนย | จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Borisat Wātsin Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วาดศิลป์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TT872 .ก643 2561 (1).
ห้องสมุด:
The happiness Khwāmsuk patčhuban sutthi / The happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ / นภดล ร่มโพธิ์.

Nopadol Rompho. by นภดล ร่มโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻEn Phī ʻInthalēličhēn Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 น43 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF575.ส7 น43 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānplūk phư̄t dōi mai chai din nai prathēt Thai = Practical for soilless culture in Thailand / การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย = Practical for soilless culture in Thailand / มนูญ ศิรินุพงศ์

Manoon Sirinypong, by มนูญ ศิรินุพงศ์, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Mit Kasētkāntalāt læ Khōtsanā, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : หจก. มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา, 2560 [2017]Other title: Practical for soilless culture in Thailand.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānkhīan prōkrǣm phāsā Python / การเขียนโปรแกรมภาษา Python / สุพจน์ สง่ากอง และปิยะ นากสงค์.

Suphot Sangākō̜ng. Piya Nāksong. by สุพจน์ สง่ากอง | ปิยะ นากสงค์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rīwaiwā Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รีไวว่า จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 ส732 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.พ93 ส732 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khō̜sanœ̄ tō̜ kānčhatkān phon phūang ratthaprahān : thāng kotmāi nayōbāi læ krabūankān yuttham phư̄a khumkhrō̜ng sitthi sērīphāp khō̜ng prachāchon / ข้อเสนอต่อการจัดการผลพวงรัฐประหาร : ทางกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน / ผู้เขียน นพพล อาชามาส ... [และคนอื่น ๆ].

Nopphon ʻĀchāmāt. Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon. by นพพล อาชามาส | ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2469 .ข55 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2469 .ข55 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2469 .ข55 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2469 .ข55 2559 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap khō̜mphiutœ̄ læ theknōlōyī sārasonthēt / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Wasin Phœ̄msap. by วศิน เพิ่มทรัพย์.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Prōwichan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76 .ว52 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์.

Khemchai Chutiwong. by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi ngǣ Nētbanthittayasaphā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]Other title: Kotmāi laksana phayān Other title: กฎหมายลักษณะพยาน.Availability: No items available : Checked out (10).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ rīan khīan prōkrǣm Python (phākpatibat) / คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) / โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และ ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.

Chōtphan Lō̜lœ̄tsunthō̜n. Thitaphan Lō̜lœ̄tsunthō̜n. by โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร | ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Khō̜ Fangchan, 2562 [2019] Publisher: [นนทบุรี] : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ rīan khrōngsāng khō̜mūn læ ʻankō̜rithưm chabap sombūn = Data structure and algorithm / c Witsanu Chāngnīam. คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมฉบับสมบูรณ์ = Data structure and algorithm / วิษณุ ช้างเนียม.

Witsanu Chāngnīam. by วิษณุ ช้างเนียม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Other title: Data structure and algorithm.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.ค9 ว654 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Ngān fīmư̄ sut khum chut D.I.Y. ngān thammư̄ / งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด D.I.Y. งานทำมือ / ผู้เขียน เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์.

Nētnārī Khrāmmīsap. by เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Borisat Wātsin Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วาดศิลป์ จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TT149 .น73 2559 (1).
ห้องสมุด:
Chā khaimuk khrư̄angdư̄m yō̜t hit / ชาไข่มุก เครื่องดื่มยอดฮิต / บรรณาธิการอาหารและโภชนาการ รุ่งทิพย์ พรหมทรัพย์, อภิสิทธิ์ ประสงค์สุข.

Rungthip Phromsap. ʻAphisit Prasongsuk. by รุ่งทิพย์ พรหมทรัพย์ | อภิสิทธิ์ ประสงค์สุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Mǣbān Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tang pao chat watphon dai dūai OKRs / ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs / John Doerr, เขียน ; เรียบเรียงโดย กิตติพันธ์ จิราวัสวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Doerr, John E. Kittiphan Čhirāwatwong. by ดัวร์, จอห์น, อี | กิตติพันธ์ จิราวัสวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ด565 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ด565 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Tham ʻēng dai rō̜ngthao lūkpat (chabap sut khum) / ทำเองได้รองเท้าลูกปัด (ฉบับสุดคุ้ม) / ผู้เขียน น้ำค้าง จินดาศักดิ์.

Namkhāng Čhindāsak. by น้ำค้าง จินดาศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Borisat Wātsin Čhamkat, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NK9302 .น638 2561 (1).
ห้องสมุด:
Pratchayā thūa pai / ปรัชญาทั่วไป / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

Sōrat Hongladārom. by โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In Cataloging (4). : Checked out (7).
ห้องสมุด:
Panyā-manut-pradit / ปัญญา-มนุษย์-ประดิษฐ์ / Brian Christian เขียน ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล แปล.

Christian, Brian, Thīphakō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by คริสเตียน, ไบรอัน, ค.ศ. 1984- | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD450 .ค46 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BD450 .ค46 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD450 .ค46 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phalang hǣng kānkhit būak พลังแห่งการคิดบวก = The power of positive thinking / วิทยากร เชียงกูล.

Witthayākō̜n Chīangkūn, by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2562 [2019]Other title: The pwer of positive thinking..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF204.6 .ว634 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phatthanā wep læ phœ̄m lūklēn JavaScript / พัฒนาเว็บและเพิ่มลูกเล่น JavaScript / สุพจน์ สง่ากอง.

Suphot Sangākō̜ng. by สุพจน์ สง่ากอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rīwaiwā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.จ633 ส73 2562 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544