TUPUEY-New Book-202005-01(tha)

This list contains 94 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Lœ̄k nisai tham ʻarai mai set sak yāng / เลิกนิสัยทำอะไรไม่เสร็จสักอย่าง / โทโยคาซึ สึรุตะ เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล.

Tsuruta, Toyokazu. Kamonwan Phenʻarām. by สึรุตะ, โทโยคาซึ | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Shortcut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ส647 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā kānrūkhit = [Cognitive psychology] / จิตวิทยาการรู้คิด = [Cognitive psychology] / พาสนา จุลรัตน์.

Phāsanā Čhunlarat. by พาสนา จุลรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Cognitive psychology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF201 .พ653 2563 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wichā pratyā / วิชาปรัชญา / สมัคร บุราวาศ ; [บรรณาธิการ วินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ].

Samak Buravas, Phō̜.ʻŌ̜., Winitchai Sǣngsawāngwatthana. by สมัคร บุราวาศ, พ.อ, 2459-2518 | วินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B99 .ส4 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B99 .ส4 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pūang pratyā Čhīn / ปวงปรัชญาจีน / ฟื้น ดอกบัว.

Fư̄n Dō̜kbūa. by ฟื้น ดอกบัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กุรงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B126 .ฟ73 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B126 .ฟ73 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pūang pratyā ʻIndīa / ปวงปรัชญาอินเดีย / ฟื้น ดอกบัว.

Fư̄n Dō̜kbūa. by ฟื้น ดอกบัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กุรงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B131 .ฟ695 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B131 .ฟ695 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pūang pratyā Krīk / ปวงปรัชญากรีก / ฟื้น ดอกบัว.

Fư̄n Dō̜kbūa. by ฟื้น ดอกบัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B175 .ฟ7 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B175 .ฟ7 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Perspective phawa witthayā bǣp mummō̜ng niyom læ khwāmpen sap čhēk / Perspective ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Kengkij Kitirianglarp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Theknik chūai čham khǣ 3 wan kō̜ chalāt khưn dai / เทคนิคช่วยจำ แค่ 3 วันก็ฉลาดขึ้นได้ / ทานาเบะ ยูคาริ เขียน ; [เบญจรัตน์ สุขกสิ แปล].

Tanabe, Yukari. Bēnčharat Sukkasi. by ทานาเบะ, ยูคาริ | เบญจรัตน์ สุขกสิ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nation Books, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF385 .ท63 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Manut ʻārom = The emotional man / มนุษย์อารมณ์ = The emotional man / ณัฐวุฒิ เผ่าทวี.

Nutthawut Phaothawī, by ณัฐวุฒิ เผ่าทวี, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Other title: Emotional man.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Super pro duck thep sutyō̜t manut pet keng khanthēp / Super pro duck thep สุดยอดมนุษย์เป็ดเก่งขั้นเทพ / เรื่องและภาพ นัดเป็ด.

Thanit Čhīarasawatwatthanā, by ธนิษฐ์ เจียรสวัสดิ์วัฒนา, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Banlư̄ Phaplikhēchan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .ธ366 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .ธ366 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .ธ366 2563 (1).
ห้องสมุด:
Bō̜t khrap ... #Phō̜Nō̜Ngō̜Rō̜Čhō̜TōKō̜Mō̜ (phom nan ngān rum čhon čha tāi kan mot) / บอสครับฯ #ผนงรจตกม (ผมนั้นงานรุมจนจะตายกันหมด) / เรื่องและภาพ AIBIG.

Mēthā Kōsonsāthit. by เมธา โกศลสาธิต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Banlư̄ Phaplikhēchan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .ม736 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yā plō̜i hai ʻārom thamrāi khun = Emotion / อย่าปล่อยให้อารมณ์ทำร้ายคุณ = Emotion / ผู้เขียน ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่ ; ผู้แปล วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล.

Jian sheng miao da shi. Wanwisā Saksamphankun. by เจี้ยนเฉิงเหมียวต้าชือ | วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Emotion.Availability: No items available : Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Thī hō̜m wān thī sut nai nưng wan / ที่หอมหวานที่สุดในหนึ่งวัน / Lee Kyu Young เรื่อง/ภาพ ; [พัชรางสุ์ แปล].

Lee, Kyu-Young, Phatcharāng Thō̜ngprasert. by ลี, กยู-ยอง | พัชรางสุ์ ทองประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ล652 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 ล652 2563 (1).
ห้องสมุด:
Lǣo thuk yāng čha dī khưn čhing čhing na / แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆนะ / ซอลเลดา เรื่องและภาพ ; [ตรองสิริ ทองคำใส แปล].

Ch'oe, Min-jŏng. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ชเว, มิน-จอง | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ช748 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rao thīang kan thammai : mai hendūai yāngrai hai khon hendūai / เราเถียงกันทำไม : ไม่เห็นด้วยอย่างไรให้คนเห็นด้วย / ผู้เขียน Buster Benson ; ผู้แปล เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล.

Benson, Buster. Phīangkhwan Laksǣngwilai. by เบนสัน, บัสเตอร์ | เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ค5 บ73 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ค5 บ73 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chư̄a thœ! yā yœ kœ̄n = Don't sweat the small stuff and it's all small stuff / เชื่อเถอะ! อย่าเยอะเกิน = Don't sweat the small stuff and it's all small stuff / Richard Carlson ; ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ แปล.

Carlson, Richard, Thidārat Čharœ̄nchaichana. by คาร์ลสัน, ริชาร์ด, ค.ศ. 1961-2006 | ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : OMG Books, [2563] [2020] Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, [2563] [2020]Other title: Don't sweat the small stuff and it's all small stuff.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.พ4 ค64 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.พ4 ค64 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Samret dai mai hen tō̜ng rīp / สำเร็จได้ ไม่เห็นต้องรีบ / ริช คาร์ลการ์ด ; [อลิสา เฉลยจิตร์ แปล].

Karlgaard, Richard. ʻAlisā Chalœ̄ičhit. by คาร์ลการ์ด, ริชชาร์ด | อลิสา เฉลยจิตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nation Books, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ค56 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ค56 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Witthayāsāt hǣng khwāmsamret = The formula / วิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จ = The formula / Albert-Laszlo Barabasi เขียน ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล แปล.

Barabasi, Albert-Laszlo. Thīpakō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by บาราบาชี, แอลเบิร์ต-ลาซโล | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2563 [2020]Other title: The formula.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 บ637 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmmančhai nai tūaʻēng ; Kānrūčhak tūaʻēng / ความมั่นใจในตัวเอง ; การรู้จักตัวเอง / โดย The School of Life ; ผู้แปล พลอยแสง เอกญาติ.

Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. School of Life (Business enterprise) by พลอยแสง เอกญาติ | บริษัทสคูล ออฟ ไลฟ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : BīThūʻĒt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บีทูเอส, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1533.ช8 ค564 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Panyā chabap krapao = The little book of wisdom / ปัญญาฉบับกระเป๋า = The little book of wisdom / นิ้วกลม.

Sarāwut Hēngsawat, by สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : KOOB, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : KOOB, 2563 [2020]Other title: Little book of wisdom.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1594.5 .ส427 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544