TUMED-New Books 2020-July (Tha)

This list contains 39 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Ambulatory medicine / Ambulatory medicine / บรรณาธิการ บุษยามาส ชีวสกุลยง, ศุภวรรณ บูรณพิร, ชัยยุทธ เจริญธรรม.

Busayāmāt Chīwasakunyong. Suphawan Būranaphira. Chaiyut Čharœ̄ntham. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by บุษยามาส ชีวสกุลยง | ศุภวรรณ บูรณพิร | ชัยยุทธ เจริญธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: [เชียงใหม่] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .อ843 2563 (2).
ห้องสมุด:
Consultative hematology. 2 / Consultative hematology. 2 / บรรณาธิการ ธีระ ฤชุตระกูล, อาจรบ คูหาภินันทน์.

Thīra Rưchutrakūn. Archrob Khuhapinant. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhit Witthayā. by ธีระ ฤชุตระกูล | อาจรบ คูหาภินันทน์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Lōhit Witthayā Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ค583 2562 ล. 2 (7).
ห้องสมุด:
Consultative hematology. [1] / Consultative hematology. [1] / บรรณาธิการ อาจรบ คูหาภินันทน์, เอกพันธ์ ครุพงศ์.

Archrob Khuhapinant. ʻĒkkaphan Kharuphong. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhit Witthayā. by อาจรบ คูหาภินันทน์ | เอกพันธ์ ครุพงศ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Lōhit Witthayā Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ค583 2560 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Intensive review in hematology for internists 2020 / Intensive review in hematology for internists 2020 / บรรณาธิการ วีรภัทร โอวัฒนาพานิช, ธีระ ฤชุตระกูล.

Wīraphat ʻŌwatthanāphānit. Thīra Rưchutrakūn. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhit Witthayā. by วีรภัทร โอวัฒนาพานิช | ธีระ ฤชุตระกูล | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Lōhit Witthayā Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pocket nephrology / Pocket nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .พ522 2563 (5). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Textbook of hematology and clinical pathology / Textbook of hematology and clinical pathology / ปิยะ รุจกิจยานนท์ บรรณาธิการ.

Piya Rutkityānon. by ปิยะ รุจกิจยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Namʻaksō̜n Kānphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Konlawithī sū khwāmsamret nai kānlīang lūk dūai nom mǣ = Strategies for successful breastfeeding / กลวิธีสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Strategies for successful breastfeeding / นิพนธ์โดย วีณา จีระแพทย์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.

Wīnā Čhīraphǣt. Krīangsak Čhīraphǣt. by วีณา จีระแพทย์ | เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Thammadā Phrēt Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด, 2563 [2020]Other title: Strategies for successful breastfeeding.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS125 .ว636 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāksāt khō̜ng manut = Human anatomy / กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, มนตกานต์ ตันสถิตย์.

Wilai Chinthanet. Thanwā Tansathit. Montakān Tansathit. by วิไล ชินธเนศ | ธันวา ตันสถิตย์ | มนตกานต์ ตันสถิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sāmladā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. สามลดา, 2563 [2020]Other title: Human anatomy.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāk yōkha = Yoga anatomy / กายวิภาคโยคะ = Yoga anatomy / เลสลี่ คามินอฟฟ์ และ เอมี่ แมทธิวส์ เขียน ; น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล แปล.

Kaminoff, Leslie, Matthews, Amy. Namthip Phanʻanukūn. by คามินอฟฟ์, เลสลี่, ค.ศ. 1958- | แมทธิวส์, เอมี่ | น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 'Ǣrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Other title: Yoga anatomy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT255 .ค646 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ phūpūai bǣp prakhapprakhō̜ng = Palliative care / การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง = Palliative care / คณะบรรณาธิการ บุษยามาส ชีวสกุลยง ... [และคนอื่น ๆ].

Busayamāt Chīwasakunyong. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phǣtthayasāt. by บุษยามาส ชีวสกุลยง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publisher: เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Other title: Palliative care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ก64 2558 (3).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ rayayāo phūsūngʻāyu thī mī phāwa samō̜ng sư̄am thī bān : botbāt khō̜ng phayābān = Long-term care for older adults living with dementia at home : nurses' roles / การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่บ้าน : บทบาทของพยาบาล = Long-term care for older adults living with dementia at home : nurses' roles / ผู้เขียน พัชรี คมจักรพันธุ์.

Phatcharī Khomčhakphan. by พัชรี คมจักรพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sahamit Phatthanā Kānphim (1992) Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992) จำกัด, 2563 [2020]Other title: Long-term care for older adults living with dementia at home : nurses' roles.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT155 .พ624 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānthopthūan wannakam yāng pen rabop khan phư̄nthān samrap bukkhalākō̜n thāng kānphǣt = Basic systematic review for healthcare professionals / การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Basic systematic review for healthcare professionals / ธีรพล ทิพย์พยอม.

Thīraphon Thipphayō̜m. by ธีรพล ทิพย์พยอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Basic systematic review for healthcare professionals.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ธ643 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū bātčhep. lem 1 = Trauma nursing. Vol. 1 / การพยาบาลผู้บาดเจ็บ. เล่ม 1 = Trauma nursing. Vol. 1 / ไสว นรสาร บรรณาธิการ.

Sawai Nō̜rasān. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī. by ไสว นรสาร | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Other title: Trauma nursing..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY154 .ก6427 2563 ล. 1 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān samrap sattrī tangkhan = Nursing for pregnancy / การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ = Nursing for pregnancy / กาญจนา ศรีสวัสดิ์.

Kānčhanā Sīsawat. by กาญจนา ศรีสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Nursing for pregnancy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY157.3 .ก622 2563 (3).
ห้องสมุด:
Kānrap prưksā phūpūai nai thāng ʻāyurasāt = Inpatient medical consultation / การรับปรึกษาผู้ป่วยในทางอายุรศาสตร์ = Inpatient medical consultation / บรรณาธิการ ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, นิจศรี ชาญณรงค์, สุพจน์ พงศ์ประสบชัย.

Sasisōphin Kīatbūranakun. Nitčhasī Chānnarong. Suphot Phongprasopchai. Rātchawitthayālai ʻĀyuraphǣt hǣng Prathēt Thai. by ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล | นิจศรี ชาญณรงค์ | สุพจน์ พงศ์ประสบชัย | ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rātchawitthayālai ʻĀyuraphǣt hǣng Prathēt Thai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2563 [2020]Other title: Inpatient medical consultation.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānkǣpanhā sukkhaphāp chumchon samrap phǣt wētchasāt khrō̜pkhrūa / การแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.

Pattaphong Kētsombūn. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Phāk Wichā Wētchasāt Chumchon. Nūai Wētchasāt Khrō̜pkhrūa. by ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน. หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Nūai Wētchasāt Khrō̜pkhrūa Phāk Wichā Wētchasāt Chumchon Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ป644 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān læ kānphayābān phūpūai dek rōk mareng / ความรู้พื้นฐานและการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง / ศรีมนา นิยมค้า.

Sīmanā Niyomkhā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by ศรีมนา นิยมค้า | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY156 .ศ464 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tamrā kānraksā bǣp prakhapprakhō̜ng phūpūai lōhitwitthayā læ mareng nai dek læ wairun = Textbook of supportive care in pediatric hematology & oncology / ตำราการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กและวัยรุ่น = Textbook of supportive care in pediatric hematology & oncology / ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ บรรณาธิการ.

Chālinī Monsērīnusō̜n. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Other title: Textbook of supportive care in pediatric hematology & oncology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ต634 2563 (3).
ห้องสมุด:
Tamrā rōk sēnlư̄at khō̜t = Textbook of varicose veins / ตำราโรคเส้นเลือดขอด = Textbook of varicose veins / บรรณาธิการ กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม, ศิรัญญา ศิลาพันธ์.

Kittipan Rerkasem. Sirunya Silapunt. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wicha Sanlayasāt. by กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม | ศิรัญญา ศิลาพันธ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาศัลยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wicha Sanlayasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Other title: Textbook of varicose veins.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG620 .ต646 2563 (6).
ห้องสมุด:
Thritsadī phư̄nthān kānphǣt phǣn Čhīn = Basic theory of traditional Chinese medicine / ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน = Basic theory of traditional Chinese medicine / โกวิท คัมภีรภาพ.

Kōwit Khamphīraphāp. by โกวิท คัมภีรภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢkthīp Pharin Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด, 2558 [2015]Other title: Basic theory of traditional Chinese medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JC6 ก956 2558 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544