TUBA-NewBook-2020-08-01(Thai)

This list contains 83 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
101 HR tools for success / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

by อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2514-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2556 [2013]Other title: One hundred and one HR tools for success.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .อ58594 2556 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
31 kot thō̜trahat phāsākāi kam chaichana nư̄a khū čhēračhā = 31 body language secrets to win more negotiations / 31 กฎถอดรหัสภาษากาย กำชัยชนะเหนือคู่เจรจา = 31 body language secrets to win more negotiations / กิติมา อมรทัต แปลและเรียบเรียง.

Kittimā ʻAmō̜nthat. by กิติมา อมรทัต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thai Khwō̜litī Buk (2006) Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด, 2562 [2019]Other title: 31 body language secrets to win more negotiations.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส73 ก636 2562 (1).
ห้องสมุด:
Branding 4.0 / Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Phiyachart ʻItsaraphakdī. by ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .ป645 2560 (1).
ห้องสมุด:
Branding 4.0 / Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Phiyachart ʻItsaraphakdī. by ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Branding 4.0 / Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Phiyachart ʻItsaraphakdī. by ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .ป645 2559ค (1).
ห้องสมุด:
E-Tax Invoice & Receipt kap banchī yuk dičhithan / E-Tax Invoice & Receipt กับ บัญชียุคดิจิทัล / ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล.

Yutthanai Nithiphisutthikun. by ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĪ-Khattō̜m Sœ̄wit Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด, 2562 [2019]Other title: E-Tax Invoice and Receipt kap banchī yuk dičhithan Other title: E-Tax Invoice and Receipt กับ บัญชียุคดิจิทัล.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Happy talent : keng hai sut suk pai kap ngān / Happy talent : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน / ชัชพล ยังวิริยะกุล.

Chatchapol Yangwiriyakun. by ชัชพล ยังวิริยะกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bǭrisat ʻĒt ʻĀ Sentœ̄ Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Keng hai sut suk pai kap ngān Other title: เก่งให้สุด สุขไปกับงาน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .ช58 2560 (1).
ห้องสมุด:
Influencer sāng tūaton hai song ʻitthiphon nai lōk sōchīan / Influencer สร้างตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล / บริตทานีย์ เฮนเนสซี ; ผู้แปล สุกุลยา วีระเดชาพล.

Hennessy, Brittany. Sukunyā Wīradēchāphon. by เฮนเนสซี, บริตทานีย์ | สุกุลยา วีระเดชาพล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1265 .ฮ733 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1265 .ฮ733 2563 (1).
ห้องสมุด:
Presentation canvas plīan kānkhāi pen kānlaorư̄ang hai dōn čhai / Presentation canvas เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ / สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม เขียน.

Sitthiphong Sirimātkasēm by สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5718.22 .ส633 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5718.22 .ส633 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Principles / Principles / Ray Dalio ; จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา แปล.

Dalio, Ray, Čhō̜msap Sitthiphitthayā. by ดาลิโอ, เรย์, ค.ศ. 1949- | จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEnsik Phaplitching Čhamkat [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง จำกัด, [2562] [2019]Other title: Principles : life and work.Availability: No items available : Checked out (8). In transit (1).
ห้องสมุด:
Super boss yāk thamngān kap hūanā bǣp nī čhang / Super boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง / ฮิโรโกะ มิซุชิมะ เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต แปล.

Mizushima, Hiroko, ʻĀkhirā Rattanāphirat. by มิซุชิมะ, ฮิโรโกะ, ค.ศ. 1968- | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
TFRS 16 Withī patibat thāng banchī samrap sanyā chao læ tūayāng prakō̜p khwāmkhaočhai / TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ / โดย วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Wō̜rasak Thummānon. by วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thamniti Phrēt Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The ultralight startup satātʻap mư̄mai rœ̄m čhāk sūn / The ultralight startup สตาร์ทอัพมือใหม่เริ่มจากศูนย์ / ผู้เขียน เจสัน แอล. แบปทิสต์ (Jason L. Baptiste) ; ผู้แปล เกศสิรินทร์ ออลทรี.

Baptiste, Jason L. Kētsirin ʻǬnthrī. by แบปทิสต์, เจสัน แอล | เกศสิรินทร์ ออลทรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat Thing Bīyǭn Buk Čhamkat, [2562] [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .บ833 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .บ833 2562 (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān khit læ sāng nawattakam = The innovator's method / กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr and Jeff Dyer ; ปรีดา ยังสุขสถาพร และ พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ แปล.

Furr, Nathan R. Dyer, Jeff. Prīda Yangsuksathāpōn. Phanthaphong Tangthīrasunan. by เฟอร์, นาธาน อาร์ | ไดเออร์, เจฟฟ์ | ปรีดา ยังสุขสถาพร | พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō Mntimīdīa, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2562 [2019]Other title: Krabūankān khit læ sāng nawattakam : konlayut kānsāng mūnlakhā læ lot khwāmsīang hai thurakit Other title: Innovator's method | กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม : กลยุทธ์การสร้างมูลค่าและลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut = On strategy / กลยุทธ์ = On strategy / โดย Michael E. Porter, James C. Collins ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Porter, Michael E., Collins, James C. Natthayā Sintrakānphon. Wīrawut Mākhasirānon. by พอร์เตอร์, ไมเคิล อี, ค.ศ. 1947- | คอลลินส์, เจมส์ ซี. (เจมส์ ชาร์ลส), ค.ศ. 1958- | ณัฐยา สินตระการผล | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut kānčhatkān sō ʻuppathān = Strategic supply chain management / กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน = Strategic supply chain management / กฤตพา แสนชัยธร.

Kritphā Sǣnchaithō̜n. by กฤตพา แสนชัยธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 [2020]Other title: Strategic supply chain management.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.5 .ก43 2563 (1).
ห้องสมุด:
Konlayut kāntalāt = On strategic marketing / กลยุทธ์การตลาด = On strategic marketing / โดย Kevin Lane Keller & James A. Narus ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.

Nuttayā Sintrakānphon. by ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2562 [2019]Other title: On strategic marketing.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut kānbō̜rihān khwāmrūammư̄ / กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ / ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.

Natthayā Sintrakānphon. by ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEkpœ̄net Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD69.ร5 ก44 2561 (1).
ห้องสมุด:
Konlayut fakthō̜ng yak = The pumpkin plan / กลยุทธ์ฟักทองยักษ์ = The pumpkin plan / Mike Michalowicz ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา แปล.

Michalowicz, Mike. Winyū Kinghiranwatthanā. by ไมชาโลวิค, ไมค์ | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thep... : We Learn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562 [2019]Other title: Pumpkin plan.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB615 .ม926 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB615 .ม926 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut fēn hun tō tūa mai mai thī khrai khrai yang mō̜ng mai ʻō̜k / กลยุทธ์เฟ้นหุ้นโตตัวใหม่ ๆ ที่ใคร ๆ ยังมองไม่ออก / นายแว่นลงทุน.

Khanit Nimmālairat. by คณิต นิมมาลัยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi Dī Sī Phrīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .ค36 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ค36 2562 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544