TUBA-NewBook-2020-08-01(Thai)

This list contains 83 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
101 HR tools for success / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

by อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2514-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2556 [2013]Other title: One hundred and one HR tools for success.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .อ58594 2556 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
31 kot thō̜trahat phāsākāi kam chaichana nư̄a khū čhēračhā = 31 body language secrets to win more negotiations / 31 กฎถอดรหัสภาษากาย กำชัยชนะเหนือคู่เจรจา = 31 body language secrets to win more negotiations / กิติมา อมรทัต แปลและเรียบเรียง.

Kittimā ʻAmō̜nthat. by กิติมา อมรทัต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thai Khwō̜litī Buk (2006) Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด, 2562 [2019]Other title: 31 body language secrets to win more negotiations.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส73 ก636 2562 (1).
ห้องสมุด:
Branding 4.0 / Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Phiyachart ʻItsaraphakdī. by ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .ป645 2560 (1).
ห้องสมุด:
Branding 4.0 / Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Phiyachart ʻItsaraphakdī. by ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .ป645 2559ข (1).
ห้องสมุด:
Branding 4.0 / Branding 4.0 / ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Phiyachart ʻItsaraphakdī. by ปิยะชาติ อิศรภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
E-Tax Invoice & Receipt kap banchī yuk dičhithan / E-Tax Invoice & Receipt กับ บัญชียุคดิจิทัล / ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล.

Yutthanai Nithiphisutthikun. by ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĪ-Khattō̜m Sœ̄wit Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด, 2562 [2019]Other title: E-Tax Invoice and Receipt kap banchī yuk dičhithan Other title: E-Tax Invoice and Receipt กับ บัญชียุคดิจิทัล.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548.32 .ย743 2562 (1).
ห้องสมุด:
Happy talent : keng hai sut suk pai kap ngān / Happy talent : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน / ชัชพล ยังวิริยะกุล.

Chatchapol Yangwiriyakun. by ชัชพล ยังวิริยะกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bǭrisat ʻĒt ʻĀ Sentœ̄ Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Keng hai sut suk pai kap ngān Other title: เก่งให้สุด สุขไปกับงาน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .ช58 2560 (1).
ห้องสมุด:
Influencer sāng tūaton hai song ʻitthiphon nai lōk sōchīan / Influencer สร้างตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล / บริตทานีย์ เฮนเนสซี ; ผู้แปล สุกุลยา วีระเดชาพล.

Hennessy, Brittany. Sukunyā Wīradēchāphon. by เฮนเนสซี, บริตทานีย์ | สุกุลยา วีระเดชาพล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Presentation canvas plīan kānkhāi pen kānlaorư̄ang hai dōn čhai / Presentation canvas เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ / สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม เขียน.

Sitthiphong Sirimātkasēm by สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5718.22 .ส633 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Principles / Principles / Ray Dalio ; จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา แปล.

Dalio, Ray, Čhō̜msap Sitthiphitthayā. by ดาลิโอ, เรย์, ค.ศ. 1949- | จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEnsik Phaplitching Čhamkat [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง จำกัด, [2562] [2019]Other title: Principles : life and work.Availability: No items available : Checked out (9).
ห้องสมุด:
Super boss yāk thamngān kap hūanā bǣp nī čhang / Super boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง / ฮิโรโกะ มิซุชิมะ เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต แปล.

Mizushima, Hiroko, ʻĀkhirā Rattanāphirat. by มิซุชิมะ, ฮิโรโกะ, ค.ศ. 1968- | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.2 .ม627 2563 (1).
ห้องสมุด:
TFRS 16 Withī patibat thāng banchī samrap sanyā chao læ tūayāng prakō̜p khwāmkhaočhai / TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ / โดย วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Wō̜rasak Thummānon. by วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thamniti Phrēt Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The ultralight startup satātʻap mư̄mai rœ̄m čhāk sūn / The ultralight startup สตาร์ทอัพมือใหม่เริ่มจากศูนย์ / ผู้เขียน เจสัน แอล. แบปทิสต์ (Jason L. Baptiste) ; ผู้แปล เกศสิรินทร์ ออลทรี.

Baptiste, Jason L. Kētsirin ʻǬnthrī. by แบปทิสต์, เจสัน แอล | เกศสิรินทร์ ออลทรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat Thing Bīyǭn Buk Čhamkat, [2562] [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .บ833 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .บ833 2562 (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān khit læ sāng nawattakam = The innovator's method / กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method / Nathan Furr and Jeff Dyer ; ปรีดา ยังสุขสถาพร และ พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ แปล.

Furr, Nathan R. Dyer, Jeff. Prīda Yangsuksathāpōn. Phanthaphong Tangthīrasunan. by เฟอร์, นาธาน อาร์ | ไดเออร์, เจฟฟ์ | ปรีดา ยังสุขสถาพร | พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō Mntimīdīa, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2562 [2019]Other title: Krabūankān khit læ sāng nawattakam : konlayut kānsāng mūnlakhā læ lot khwāmsīang hai thurakit Other title: Innovator's method | กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม : กลยุทธ์การสร้างมูลค่าและลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut = On strategy / กลยุทธ์ = On strategy / โดย Michael E. Porter, James C. Collins ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Porter, Michael E., Collins, James C. Natthayā Sintrakānphon. Wīrawut Mākhasirānon. by พอร์เตอร์, ไมเคิล อี, ค.ศ. 1947- | คอลลินส์, เจมส์ ซี. (เจมส์ ชาร์ลส), ค.ศ. 1958- | ณัฐยา สินตระการผล | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .พ573 2562 (1).
ห้องสมุด:
Konlayut kānčhatkān sō ʻuppathān = Strategic supply chain management / กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน = Strategic supply chain management / กฤตพา แสนชัยธร.

Kritphā Sǣnchaithō̜n. by กฤตพา แสนชัยธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 [2020]Other title: Strategic supply chain management.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.5 .ก43 2563 (1).
ห้องสมุด:
Konlayut kāntalāt = On strategic marketing / กลยุทธ์การตลาด = On strategic marketing / โดย Kevin Lane Keller & James A. Narus ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.

Nuttayā Sintrakānphon. by ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2562 [2019]Other title: On strategic marketing.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut kānbō̜rihān khwāmrūammư̄ / กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ / ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.

Natthayā Sintrakānphon. by ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEkpœ̄net Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut fakthō̜ng yak = The pumpkin plan / กลยุทธ์ฟักทองยักษ์ = The pumpkin plan / Mike Michalowicz ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา แปล.

Michalowicz, Mike. Winyū Kinghiranwatthanā. by ไมชาโลวิค, ไมค์ | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thep... : We Learn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562 [2019]Other title: Pumpkin plan.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB615 .ม926 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB615 .ม926 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut fēn hun tō tūa mai mai thī khrai khrai yang mō̜ng mai ʻō̜k / กลยุทธ์เฟ้นหุ้นโตตัวใหม่ ๆ ที่ใคร ๆ ยังมองไม่ออก / นายแว่นลงทุน.

Khanit Nimmālairat. by คณิต นิมมาลัยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi Dī Sī Phrīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ค36 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut nōmnāo læ čhūngčhai khon = Influence : the psychology of persuasion / กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน = Influence : the psychology of persuasion / โรเบิร์ต บี. ชาลดินี เขียน ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา แปล.

Cialdini, Robert B. Suphikā Kunchō̜n Na ʻAyutthayā. by ชาลดินี, โรเบิร์ต บี | ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nokhūk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2563 [2020]Other title: Influence : the psychology of persuasion.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān čhariyatham thāng thurakit / การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ.

Čhintanā Bunbongkān. by จินตนา บุญบงการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5387 .จ628 2561 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5387 .จ628 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān nawattakam : sapphayākō̜n ʻongkān hǣng kānrīanrū læ nawattakam = Innovation management : resource, learning organization, and innovation / การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม = Innovation management : resource, learning organization, and innovation / พยัต วุฒิรงค์.

Phayat Wutthirong. by พยัต วุฒิรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayalai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Innovation management : resource, learning organization, and innovation..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.8 .พ446 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt bǣp wūa sīmūang / การตลาดแบบวัวสีม่วง / ผู้เขียน Seth Godin ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Godin, Seth. Phō̜nlœ̄t ʻIt. by โกดิน, เซ็ธ | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ก925 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415 .ก925 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān kāntalāt theknōlōyī kāntalāt = Marketing management marketing technology / การบริหารการตลาดเทคโนโลยีการตลาด = Marketing management marketing technology / สุดาพร กุณฑลบุตร.

Sudāphō̜n Kunthonbut. by สุดาพร กุณฑลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Marketing management marketing technology.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbanchī khan sūng 1 / การบัญชีขั้นสูง 1 / ดุษฎี สงวนชาติ, วรศักดิ์ ทุมมานนท์, พงศ์พรต ฉัตราภรณ์.

Dutsadī Sangūanchāt. Wō̜rasak Thummānon. Phongprot Chattrāphō̜n. by ดุษฎี สงวนชาติ | วรศักดิ์ ทุมมานนท์ | พงศ์พรต ฉัตราภรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5655 .ด75 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ด75 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī chan klāng 1 / การบัญชีชั้นกลาง 1 / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, อนุวัฒน์ ภักดี.

Sinlapaphǭn Sīčhanphet. Anuwat Phakdī. by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | อนุวัฒน์ ภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : [Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ศ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānprayuk sō̜pwǣ kānwāngphǣn sapphayākō̜n ʻongkō̜n SAP Business One samrap ngān dān kānngœ̄n læ banchī = SAP Business One : an ERP software for financial and accounting / การประยุกต์ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP Business One สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี = SAP Business One : an ERP software for financial and accounting / อุเทน เลานำทา.

Uthen Laonamtha. by อุเทน เลานำทา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhrām : Taksila Kānphi, 2562 [2019] Publisher: มหาสารคาม : ตักศิลาการพิมพ์, 2562 [2019]Other title: SAP Business One : an ERP software for financial and accounting.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5679 .อ73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5679 .อ73 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5679 .อ73 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khwāmpenpaidai dān kānngœ̄n khō̜ng khrōngkān / การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ / รวี ลงกานี.

Rawī Longkānī, by รวี ลงกานี, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4529 .ร56 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānwičhai thurakit / การวิจัยธุรกิจ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์.

Supawadī Khoonthongčhan. by สุภาวดี ขุนทองจันทร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānngœ̄n kānlongthun lem nī ngāi dī / การเงินการลงทุน เล่มนี้ง่ายดี / TactSchool.

TactSchool. by แทคสคูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phrāo Phōʻēt čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พราว โพเอท จำกัด, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khāi sinkhā tham kamrai dai thūa lōk bon Amazon + Dropship. ขายสินค้า ทำกำไรได้ทั่วโลกบน Amazon + Dropship.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rīwaiwā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548.32 .ข64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khāi nư̄a hai mư̄an Lui Wittō̜ng / ขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง / อีดงช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Yi, Tong-ch'ol. 'Āsayā ʻAphichanāngkūn. by อี, ดงช็อล | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Sell a piece of meet like it's a Louis Vuitton.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5438.4 .อ622 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khon 5 bǣp thī čha tham chīwit khun phang / คน 5 แบบที่จะทำชีวิตคุณพัง / เขียนโดย Bill Eddy ; แปลโดย Miss Brief.

Eddy, William A. Miss Brief. by เอ็ดดี, วิลเลียม เอ | มิส บรีฟ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ค5 อ73 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ค5 อ73 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khonkeng phak pen : sūt lap phatthanā tūaʻēng thī ʻatchariya radap lōk chai kan / คนเก่งพักเป็น : สูตรลับพัฒนาตัวเองที่อัจฉริยะระดับโลกใช้กัน / Brad Stulburg, Steve Magness ; ผู้แปล สุกัญญา ไทเตชะวัฒน์.

Stulberg, Brad. Sukanya Thaitēchawat. Magness, Steve. by สตัลเบิร์ก, แบรด | สุกัญญา ไทเตชะวัฒน์ | แม็กเนสส์, สตีฟ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmkhit khun khāi dai thao rai? / ความคิดคุณขายได้เท่าไหร่? / ผู้เขียน Tina Seelig ; ผู้แปล อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Seelig, Tina Lynn. ʻAnchalī Chaichanawičhit. by ซีลิก, ทินา ลินน์ | อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ซ643 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF408 .ซ643 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamphī kāntalāt / คัมภีร์การตลาด / โดย Patrick Barwise ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.

Barwise, Patrick. Patiphon Tangčhakwarānon. by บาร์วิส, แพทริก | ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEkpœ̄net Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ rīan khīan prōkrǣm phāsā Python chabap somboon / คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ / author สุดา เธียรมนตรี ; editorial กิตินันท์ พลสวัสดิ์.

Suda Thīanmontree. Kitinan Phonsawat. by สุดา เธียรมนตรี | กิตินันท์ พลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi Dī Sī Phrīmīa Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
čhap čhangwa sư̄ khāi hun dūai indicators / จับจังหวะ ซื้อขายหุ้นด้วย indicators / พัชราภรณ์ เคนชมภู.

Patcharaporn Khēnchomphu. by พัชราภรณ์ เคนชมภู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพ : พราว, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā ʻongkān = Organizational psychology / จิตวิทยาองค์การ = Organizational psychology / รัตติกรณ์ จงวิศาล.

Rattigorn Chongvisal. by รัตติกรณ์ จงวิศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Organizational psychology.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chana nī dūai withī hǣng naksū / ชนะหนี้ ด้วยวิถีแห่งนักสู้ / ดั่งชนก ทรัพย์มาก.

Dangchanok Sapmāk. by ดั่งชนก ทรัพย์มาก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG3701 .ด58 2562 (1).
ห้องสมุด:
Tō̜ yangngai mai hai penrō̜ng / ต่อยังไงไม่ให้เป็นรอง / Chris Voss with Tahl Raz เขียน ; วีระวัฒน์ เตชะกิจจาทร แปล.

Voss, Christopher, Raz, Tahl. Weerawat Techakijjathorn. by วอสส์, คริสโตเฟอร์, ค.ศ. 1942- | ราช, ทาห์ล | วีระวัฒน์ เตชะกิจจาทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Move Publishing, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : Move Publishing, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Tang pao chat watphon dai dūai OKRs / ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs / John Doerr, เขียน ; เรียบเรียงโดย กิตติพันธ์ จิราวัสวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Doerr, John E. Kittiphan Čhirāwatwong. by ดัวร์, จอห์น, อี | กิตติพันธ์ จิราวัสวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ด565 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ด565 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Tām tit chīwit khōt chǣm dē thrēd = Pitbull : lessons from Wall Street's champion day trader / ตามติดชีวิตโคตรแชมป์เดย์เทรด = Pitbull : lessons from Wall Street's champion day trader / Martin "Buzzy" Schwartz with Dave Morine and Paul Flint เขียน ; กิตติธัช ปิยะเกรียงไกร แปล.

Schwartz, Martin, Morine, Dave. Flint, Paul. Kittithat Piyakriangkrai. by ชวาร์ทซ์, มาร์ติน, ค.ศ. 1945- | โมรีน, เดฟ | ฟลินท์, พอล | กิตติธัช ปิยะเกรียงไกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEnsik Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: Pitbull : lessons from Wall Street's champion day trader.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG172.ช56ก3 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thammai rao mai fang kan : sing samkhan thī lon hāi mư̄a rao mai tangčhai fang / ทำไมเราไม่ฟังกัน : สิ่งสำคัญที่หล่นหายเมื่อเราไม่ตั้งใจฟัง / ผู้เขียน Kate Murphy ; ผู้แปล ไอริสา ชั้นศิริ.

Murphy, Kate. ʻAirisā Chansiri. by เมอร์ฟี, เคท | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF323.ฟ6 ม75 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nawattakam sut lam čhāk ʻitsarāʻēn = Thou shalt innovate / นวัตกรรมสุดล้ำจากอิสราเอล = Thou shalt innovate / Avi Jorisch ; มธุรส เพ็ญศรี แปล.

Jorisch, Avi, Mathurot Phensī. by ยัวริช, อาวี, ค.ศ. 1975- | มธุรส เพ็ญศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Other title: Thou shalt innovate.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T27.อ65 ย654 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: T27.อ65 ย654 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nang tok plā kap Buffett = Gone fishing with Buffett / นั่งตกปลากับบัฟเฟตต์ = Gone fishing with Buffett / เขียน โดย ฌอน เซีย ; พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย และ เมษ์ ยางประยงค์ แปล.

Seah, Sean, Phongpan Wongnō̜ngtœ̄i. Mē Yāngprayong. by ฌอน, เซีย, ค.ศ. 1981- | พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย | เมษ์ ยางประยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด, 2561 [2018]Other title: Gone fishing with Buffett.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Bō̜rihān bǣp phūnam sāng khon hai pen ʻatchariya : Multipliers / บริหารแบบผู้นำ สร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ : Multipliers / ลิซ ไวสแมน และ เกร็ก แม็กคีโอน เขียน ; ชลลดา ไพบูลย์สิน แปล.

Wiseman, Liz. McKeown, Greg. Chonladā Paiboonsin. by ไวสแมน, ลิซ | แม็กคีโอน, เกร็ก | ชลลดา ไพบูลย์สิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2561 [2018]Other title: Multipliers bō̜rihān bǣp phūnam sāng khon hai pen ʻatchariya Other title: Multipliers บริหารแบบผู้นำ สร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD57.7 .ว954 2561 (1).
ห้องสมุด:
Bik dātā mahā pralai = Weapons of math destruction : mư̄a kānchai khō̜mūn khanāt yai pen phai tō̜ sangkhom / บิ๊กดาต้ามหาประลัย = Weapons of math destruction : เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสังคม / Cathy O' Neil เขียน ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล แปล.

O'Neil, Cathy. Thīpkō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by โอนีล, เคที | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2561 [2018]Other title: Weapons of math destruction.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.บ62 อ936 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.บ62 อ936 2561 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA76.9.บ62 อ936 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.9.บ62 อ936 2561 (1).
ห้องสมุด:
prap thurakit hai rō̜t nai yuk dičhithan = Digital Darwinism / ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล = Digital Darwinism / Tom Goodwin ; รัชยา เรืองศรี แปล.

Goodwin, Tom. Ratchayā Rư̄angsī. by กู๊ดวิน, ทอม | รัชยา เรืองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bāngkō̜k Phōt Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Other title: Digital Darwinism.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC79.ท7 ก73 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phalang hǣng kānphœ̄m khwāmnapthư̄ tūaʻēng = How to raise your self-esteem : the proven, action-orientated approach to greater self-respect and self-confidence / พลังแห่งการเพิ่มความนับถือตัวเอง = How to raise your self-esteem / Nathaniel Branden เขียน ; สาริศา มีสุขศรี แปล.

Branden, Nathaniel. Sarisa Mīsuksī. by แบรนเดน, นาธาเนียล | สาริศา มีสุขศรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : OMG Books, 2559 [2016] Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, 2559 [2016]Other title: How to raise your self-esteem : the proven, action-orientated approach to greater self-respect and self-confidence.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yung čhing! rư̄ khǣ khit pai ʻēng / ยุ่งจริง! หรือแค่คิดไปเอง / โดย Jake Knapp และ John Zeratsky ; [นวบุศย์ กิจกอบชัย แปล].

Knapp, Jake. Zeratsky, John. Nawabut Kitkō̜pchai. by แนปป์, เจค | เซรัทสกี, จอห์น | นวบุศย์ กิจกอบชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Heart Work, [2562?] [2019?] Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2562?] [2019?]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rabop sārasonthēt phư̄a kānčhatkān = Management information system : MIS / ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system : MIS / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

ʻŌphāt ʻĪamsiriwong. by โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 [2017]Other title: Management information systems : MIS.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.213 .อ946 2560 (1).
ห้องสมุด:
Wō̜rēn Bapfēt : kwā čha pen tamnān = The deals of Warren Buffett vol. 1 : the first $100M / วอร์เรน บัฟเฟตต์ : กว่าจะเป็นตำนาน = The deals of Warren Buffett vol. 1 : the first $100M / โดย Glen Arnold ; เรียบเรียงโดย ชัชวนันท์ สันธิเดช.

Arnold, Glen. Chatwanan Santhidēt. by อาร์โนลด์, เกล็น | ชัชวนันท์ สันธิเดช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Other title: Deals of Warren Buffett. the first $100M.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG172.บ64 อ643 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG172.บ64 อ643 2562 (1).
ห้องสมุด:
Wichā wāngphǣn kānthamngān sing samkhan thī mai mī khrai khœ̄i sō̜n / วิชาวางแผนการทำงาน สิ่งสำคัญที่ไม่มีใครเคยสอน / มานาบุ มิซุโนะ เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต แปล.

Mizuno, Manabu. ʻĀkhirā Rattanāphirat. by มิซุโนะ, มานาบุ | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Withī hǣng Tōyōtā / วิถีแห่งโตโยต้า / ผู้เขียน Jeffrey K. Liker ; ผู้แปล วิทยา สุหฤทดำรง.

Liker, Jeffrey K. Vitthayā Suharitdamrong by ไลเคอร์, เจฟฟรีย์ เค | วิทยา สุหฤทดำรง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĪ.ʻai. Sakhwǣ, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : อี.ไอ. สแควร์, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9710.ญ64ต9 ล927 2552 (1).
ห้องสมุด:
Withī pen khon 1% thī hā ngœ̄n keng thīsut = How to become a successful money maker / วิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุด = How to become a successful money maker / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Chœ̄mān Rattanaphongtrakūn. by เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: How to become a successful money maker.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ฌ75 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Wikhro̜ ngop kānngœ̄n : samrap sư̄ khāi hun / วิเคราะห์งบการเงิน : สำหรับซื้อขายหุ้น / Tactschool.

TactSchool. by แทคสคูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2559 [2016]Other title: Wikhro̜ ngop kānngœ̄n samrap sư̄ khāi hun Other title: วิเคราะห์งบการเงินสำหรับซื้อขายหุ้น.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4028.ง26 ท827 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sinlapa kānphūt hai pen lœ̄t = The art of effective speaking / ศิลปะการพูดให้เป็นเลิศ = The art of effective speaking / กิติมา อมรทัต แปลและเรียบเรียง.

Kittimā ʻAmō̜nthat. by กิติมา อมรทัต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2563 [2020]Other title: Art of effective speaking.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Samō̜ng ʻatchariya chana kēm thurakit = GeniusX business intelligence / สมองอัจฉริยะ ชนะเกมธุรกิจ = GeniusX business intelligence / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Phinkhun. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Damrong Phinkhun Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด, 2561 [2018]Other title: GeniusX business intelligence .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ด622 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ด624 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF441 .ด624 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sāng winai thāng kānngœ̄n kan mai / สร้างวินัยทางการเงินกันใหม่ / นักเขียน เนตรทราย ราชรักษ์.

Nētsāi Rātcharak. by เนตรทราย ราชรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .น734 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .น734 2560 (1).
ห้องสมุด:
Samret dai mai hen tō̜ng rīp / สำเร็จได้ ไม่เห็นต้องรีบ / ริช คาร์ลการ์ด ; [อลิสา เฉลยจิตร์ แปล].

Karlgaard, Richard. ʻAlisā Chalœ̄ičhit. by คาร์ลการ์ด, ริชชาร์ด | อลิสา เฉลยจิตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nation Books, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ค56 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sutyō̜t kānfư̄nfū rāngkāi withī Satǣnfō̜t / สุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตนฟอร์ด / Tomoo Yamada เขียน ; จิตรลดา มีเสมา แปล.

Yamada, Tomoo, Čhitladā Mīsēmā. by ยะมะดะ, โทะโมะโอะ, ค.ศ. 1966- | จิตรลดา มีเสมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT255 .ย646 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ย646 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QT255 .ย646 2563 (1).
ห้องสมุด:
Nưng kham thī pen khun / หนึ่งคำที่เป็นคุณ / โดย Evan Carmichael ; เรียบเรียงโดย กัลศลา วนันโท.

Carmichael, Evan. Kansalā Wananthō. by คาร์ไมเคิล, อีแวน | กัลศลา วนันโท.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ค634 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 ค634 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yāk tham thurakit tō̜ng khit lēk pen / อยากทำธุรกิจต้องคิดเลขเป็น / ชินทะโร่ ฟุคะซะวะ ผู้เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด ผู้แปล.

Fukasawa, Shintaro. Kisarā Rattanāphirat Khudō. by ฟุคะซะวะ, ชินทะโร่ | กิษรา รัตนาภิรัต คุโด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5693 .ฟ726 2561 (1).
ห้องสมุด:
ʻǬnnō̜m thō̜mton phalang khō̜ng phūnam yuk mai : phalang khō̜ng khwāmsamphan Kānpœ̄tčhai læ Khwāmwainư̄a chư̄ačhai = Humble leadership : the power of relationships, openness and trust / อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่ : พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ = Humble leadership : the power of relationships, openness and trust / โดย Edgar H. Schein & Peter A. Schein ; เรียบเรียงโดย กิตติกานต์ อิศระ.

Schein, Edgar H. Schein, Peter A. Kittikān ʻIsara. by ไชน์, เอ็ดการ์ เอช | ไชน์, ปีเตอร์ เอ | กิตติกานต์ อิศระ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chēnphlat, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เชนจ์พลัส, [2562] [2019]Other title: Humble leadership : the power of relationships, openness and trust.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ช93 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD57.7 .ช93 2562 (1).
ห้องสมุด:
ʻArai thamhai chīwit khonrao mī khwāmmāi / อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย / เอมิลี เอสฟาฮานี สมิธ เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ แปล.

Smith, Emily Esfahani. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, by สมิธ, เอมิลี เอสฟาฮานี | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : ʻŌ Māi Kō̜t, [2560] [2017] Publisher: สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻAtchariya kāntalāt / อัจฉริยะการตลาด / เอกก์ ภทรธนกุล.

Ake Pattaratanakul. by เอกก์ ภทรธนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: ʻAtchariya kāntalāt : wētmon kāntalāt thī chai khūapkhum lūkkhā bǣp mai rūtūa Other title: อัจฉริยะการตลาด : เวทมนตร์การตลาดที่ใช้ควบคุมลูกค้าแบบไม่รู้ตัว.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻAtchariya kāntalāt tat tonthun / อัจฉริยะการตลาดตัดต้นทุน / เอกก์ ภทรธนกุล เขียน.

Ake Pattaratanakul. by เอกก์ ภทรธนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ ฮาวทู, 2561 [2018]Other title: ʻAtchariya kāntalāt : wētmon kāntalāt thī čha tham hai khun tham kāntalāt yāng khumkhā læ yangyư̄n Other title: อัจฉริยะการตลาด : เวทมนตร์การตลาดที่จะทำให้คุณทำการตลาดอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415 .อ724 2561 (1).
ห้องสมุด:
ʻAn ngop kānngœ̄n dūai pākkā 3 sī / อ่านงบการเงินด้วยปากกา 3 สี / โยะชิดะ คันจิ เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์ แปล.

Kanji, Yoshida. Thinnaphāt Phāhanit. by คันจิ, โยะชิดะ | ทินภาส พาหะนิชย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: ʻAn ngop kānngœ̄n dūai pākkā sām si Other title: อ่านงบการเงินด้วยปากกาสามสี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5681.ง3 ค63 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻĀn thurakit nai 69 phǣnphāp / อ่านธุรกิจใน 69 แผนภาพ / โฮริ คิมิโทชิ ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Hori, Kimitoshi, Yōsuke. by โฮริ, คิมิโทชิ, ค.ศ. 1960- | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .ฮ946 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ฮ946 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ฮ946 2562 (1).
ห้องสมุด:
ʻUpanisai thī 8 : čhāk prasitthiphon sū khwām yingyai! / อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่! / Stephen R. Covey ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เรียบเรียง.

Covey, Stephen R. Danai Čhančhaochāi. by โควี่, สตีเฟน อาร์ | ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : DīʻEmČhī, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 ค95 2560 (2).
ห้องสมุด:
khaočhai hai lưksưng 3 ʻindikhētœ̄ lak EMA MACD RSI / เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 อินดิเคเตอร์หลัก EMA MACD RSI / DaddyTrader.

DaddyTrader. by แด๊ดดี้เทรดเดอร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrāo Phōʻēt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว โพเอท, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Theknik kānkhīan job description læ JR matrix. Lēm 2 / เทคนิคการเขียน job description และ JR matrix. เล่ม 2 / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

ʻĀphō̜n Phūwitthayaphan, by อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2514-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bǭrisat ʻĒt ʻĀ Sentœ̄ Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Fēn ʻīk! = Failed it! / เฟลอีก! = Failed it! / อีริก เคสเซลส์ เขียน ; ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต แปล.

Kessels, Erik. Sasiphan Khōwāwisētsut. by เคสเซลส์, อีริก | ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chō̜tkhat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2563 [2020]Other title: Failed it! .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TR679.5 .ค752 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: TR679.5 .ค752 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TR679.5 .ค752 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rœ̄mton dūai hūačhai bō̜risat kō̜ pai dai klai kwā / เริ่มต้นด้วยหัวใจ บริษัทก็ไปได้ไกลกว่า / ซากาโมโตะ โคจิ เขียน ; สกล โสภิตอาชาศักดิ์ แปล.

Sakamoto, Kōji, Sakon Sōphitʻāchāsak. by ซากาโมโตะ, โคจิ, ค.ศ. 1947- | สกล โสภิตอาชาศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Heart Work, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2346.ญ6 ซ62 2562 (1).
ห้องสมุด:
Rīanrū Data science læ AI : machine learning dūai Python / เรียนรู้ Data science และ AI : machine learning ด้วย Python / กอบเกียรติ สระอุบล.

Kō̜pkīat Saʻubon. by กอบเกียรติ สระอุบล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻIntœ̄ Mīdīa, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อินเตอร์มีเดีย, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sētthasāt : prawattisāt mī chīwit khō̜ng phatthanākān khwāmkhit sētthasāt / เศรษฐศาสตร์ : ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์ / โดย Niall Kishtainy ; ฐณฐ จินดานนท์ แปล.

Kishtainy, Niall. Tanot Chindanonda. by คิชเทนี, ไนล์ | ฐณฐ จินดานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB71 .ค623 2562 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB71 .ค623 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB71 .ค623 2562 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Sētthasāt nai chīwit čhing / เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง / ศุภชัย พานิชภักดิ์ เขียน.

Supphachai Panitchapak, by ศุภชัย พานิชภักดิ์, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB180 .ศ63 2561ก (1).
ห้องสมุด:
Brǣn dang dang khao tang rākhā sinkhā kan yang ngai / แบรนด์ดังๆ เขาตั้งราคาสินค้ากันยังไง / เซนงะ ฮิเดโนบุ เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด แปล.

Senga, Hidenobu, Kisarā Rattanāphirat Kudo. by เซนงะ, ฮิเดโนบุ, ค.ศ. 1954- | กิษรา รัตนาภิรัต คุโด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5438.25 .ซ732 2562ก (1).
ห้องสมุด:
Brǣn ʻongkō̜n & kānpramœ̄n khā brǣn ʻongkō̜n = Corporate brand success valuation / แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร = Corporate brand success valuation / กุณฑลี รื่นรมย์.

Kunthalī Rư̄nrom. by กุณฑลี รื่นรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Saibœ̄ Phrin Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด 2560 [2017]Other title: Brǣn ʻongkō̜n læ kānpramœ̄n khā brǣn ʻongkō̜n Other title: Corporate brand success valuation | แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .ก733 2560 (1).
ห้องสมุด:
Brǣn ʻongkō̜n & kānpramœ̄n khā brǣn ʻongkō̜n = Corporate brand success valuation / แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร = Corporate brand success valuation / กุณฑลี รื่นรมย์.

Kunthalī Rư̄nrom. by กุณฑลี รื่นรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Saibœ̄ Phrin Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด 2563 [2020]Other title: Brǣn ʻongkō̜n læ kānpramœ̄n khā brǣn ʻongkō̜n Other title: Corporate brand success valuation | แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khai khwāmlap talāt kānngœ̄n thī yai thīsut nai lōk : 12 kunčhǣ sū ʻitsaraphāp thāng kānngœ̄n / ไขความลับตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก : 12 กุญแจสู่อิสรภาพทางการเงิน / Mario Singh ; [แปลโดย ดม ดอนชัย และ อารัมภ์ ดอนชัย].

Singh, Mario. Dom Dō̜nchai. ʻĀram Dō̜nchai. by สิงห์, มาริโอ | ดม ดอนชัย | อารัมภ์ ดอนชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544