TUPRIDI-NewBook-2020-09-01(Tha)

This list contains 305 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
'Khwām wāng' nai thatsana khō̜ng phut thāt = Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness / 'ความว่าง' ในทัศนะของพุทธทาส = Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness / กานต์ ลิ่มสถาพร.

Kānt Limsātāporn. by กานต์ ลิ่มสถาพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Udom Panyā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อุดมปัญญา, 2562 [2019]Other title: Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
"Namton" ʻattalak thāng watthanatham khō̜ng ʻanuphāk Lumnam Khōng = "Namton" cultural identity of greater Mekong Subregion (GMS) : rāingān wičhai chabap sombūn / "น้ำต้น" อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง = "Namton" cultural identity of greater Mekong Subregion (GMS) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัญชลี โสมดี, จารุวรรณ เพ็งศิริ, สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ.

ʻAnchalī̄ Sōmdī. Čhāruwan Phengsiri. Somsap Sīsuwan. Thailand. Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by อัญชลี โสมดี | จารุวรรณ เพ็งศิริ | สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai Krasūang Watthanatham, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, [2557] [2014]Other title: "Namton" cultural identity of Greater Mekong Subregion..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NK4156.6.ก27 อ62 2557 (1).
ห้องสมุด:
"Hūai Saphān" sư̄psān tamnān pā (khō̜ng) khon sō̜ng run : khrōngkān wičhai krabūankān rīanrū phư̄a sœ̄msāng sakkayaphāp dek læ yaowachon nai kānsư̄pthō̜t kāndūlǣ raksā pā chumchon Tō̜. Nō̜ngrōng ʻŌ̜. Phanomthūan Čhō̜. Kānčhanaburī / "ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น : โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดการดูแลรักษาป่าชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

Pikul Sitthiprasertkun. Thailand Research Fund. Samnakngān Phāk. by พิกุล สิทธิประเสริฐกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Samnakngān Phāk, 2550 [2007] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550 [2007]Other title: khrōngkān wičhai krabūankān rīanrū phư̄a sœ̄msāng sakkayaphāp dek læ yaowachon nai kānsư̄pthō̜t kāndūlǣ raksā pā chumchon Tō̜. Nō̜ngrōng ʻŌ̜. Phanomthūan Čhō̜. Kānčhanaburī Other title: โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดการดูแลรักษาป่าชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2007 688848 (1).
ห้องสมุด:
108 thēp hǣng sūang sawan. Lēm 1 / 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์. เล่ม 1 / บรรณาธิการต้นฉบับ คณปติ.

Khanapati. by คณปติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Fœ̄tphō̜i Krāpfik Dīsai Čhamkat 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อย กราฟฟิคดีไซน์ จำกัด, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1216 .ก133 2543 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
125 Pī̄ Krom Witthayāsāt Bō̜rikān rākthān ngān bō̜rikān sū sētthakit thī yangyư̄n = 125 Anniversary of Department of Science Service / 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน = 125 Anniversary of Department of Science Service / กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Thailand. Krom Witthayāsāt Bō̜rikān. by กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Krom, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ กรม, 2559 [2016]Other title: Nưng rō̜i yīsip hā pī̄ Krom Witthayāsāt Bō̜rikān rākthān ngān bō̜rikān sū sētthakit thī yangyư̄n Other title: 125 Anniversary of Department of Science Service. | หนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127.ท9 ว584 2559 (1).
ห้องสมุด:
2.2 kōmō. mư̄ang ʻaphiwat : sēnthāng rotfaifā sāi prawattisāt khām Mǣnam Čhaophrayā / 2.2 กม. เมืองอภิวัฒน์ : เส้นทางรถไฟฟ้าสายประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร.

Bangkok (Thailand). Samnak kānčharāčhō̜n læ Khonsong. by กรุงเทพมหานคร. สำนักการจราจรและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5020.5.ฮ8ก4 ก122 2552 (1).
ห้องสมุด:
72 pī hǣng khwāmsuk Phon ʻĀkāt ʻĒk Praphan Thūpatēmī 7 Mēsāyon 2542. 72 ปี แห่งความสุข พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ 7 เมษายน 2542.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō.Pō.Thō : Mō.Pō.Phō, 2542?] [1999?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] [1999?]Other title: Čhetsip sō̜ng pī hǣng khwāmsuk Phon ʻĀkāt ʻĒk Praphan Thūpatēmī 7 Mēsāyon 2542 Other title: เจ็ดสิบสองปีแห่งความสุข พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ 7 เมษายน 2542.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UG626.2.ป46 ก13 2542 (1).
ห้องสมุด:
75 pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 / 75 ปี วันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit Ananthanathorn. ʻAppaphatsarāphā Thēokun, Mō̜m Čhao, Puey Ungphakorn, Pridi Banomyong, Mahawitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | อัปภัศราภา เทวกุล, หม่อมเจ้า, 2446-2524 | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020]Other title: Čhet sip hā pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 Other title: เจ็ดสิบห้าปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bearwish / Bearwish / วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.

Wongthanong Chainarongsing. by วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Abook, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : Abook, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว25 บ84 2552 (1).
ห้องสมุด:
Black death 'hā long' Čhīn thưng Thai tāi thang lōk / Black death 'ห่าลง' จีนถึงไทย ตายทั้งโลก / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Siriphot Laomānačharœ̄n. by ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC11 .ศ646 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Design thinking krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin / Design thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. ʻŌ̜rathai Kokphon, ʻAtiphō̜n Kǣopīa. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | อรทัย ก๊กผล, 2506- | อติพร แก้วเปีย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin Other title: กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD53 .พ65 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Good Service chīwit bon fā / Good Service ชีวิตบนฟ้า / ครูเจี๊ยบ วรางคณา หทัยยุทธ์.

Warangkhana Hathaiyut. by วรางคณา หทัยยุทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Satābūm ʻIntœ̄ Phrin, 2561 [2018] Publisher: สมุทรปราการ : สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (3).
ห้องสมุด:
Home away from home : Kaolī Tai thī hen læ pai yū / Home away from home : เกาหลีใต้ ที่เห็นและไปอยู่ / ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์.

Piyarit Pančhathammawit. by ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣomō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
IM : khư̄-yū-pen / IM : คือ-อยู่-เป็น / กองบรรณาธิการ ฑิชาธร กลั่นเกษร … [และคนอื่น ๆ].

Thichāthō̜n Klankēsō̜n. Khrōngkān Naksư̄sān Sukphāwa sāthārana sưksā Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp Sathāban Sư̄ Dek læ Yaowachon. by ฑิชาธร กลั่นเกษร | โครงการนักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Naksư̄sān Sukphāwa sāthārana sưksā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการนักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1062 .อ95 2563 (1).
ห้องสมุด:
Nocturne phlēng rak onthakān / Nocturne เพลงรักอนธการ / ธนพ ศตพรรษ.

Thanop Sataphat. by ธนพ ศตพรรษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Productivity khit bǣp Yœ̄raman longmư̄ tham bǣp Yīpun / Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น / ผู้เขียน Kan Sumita ; ผู้แปล ทินภาส พาหะนิชย์.

Sumita, Kan. Thinphāt Phāhanit. by ซุมิตะ, คัน | ทินภาส พาหะนิชย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ซ74 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Research programme on equity in health systems : khrōngkān khwāmpentham nai rabop bō̜rikān sukkhaphāp phāitai khlattœ̄ kānwičhai dān nawattakam thāng sangkhom kānsưksā læ singwǣtlō̜m sū sukkhaphāwa prachāchon : rāingān kānwičhai chabap sombūn / Research programme on equity in health systems : โครงการความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ ภายใต้คลัสเตอร์การวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะประชาชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Thammarat Marohabutr ... [et al.].

by Thammarat Marohabutr | Mahidon University.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhon Pathom : Mahidon University, 2017?]Other title: Khrōngkān khwāmpentham nai rabop bō̜rikān sukkhaphāp phāitai khlattœ̄ kānwičhai dān nawattakam thāng sangkhom kānsưksā læ singwǣtlō̜m sū sukkhaphāwa prachāchon : rāingān kānwičhai chabap sombūn Other title: โครงการความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ ภายใต้คลัสเตอร์การวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะประชาชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WA540.JT3 R47 2017 (1).
ห้องสมุด:
System Trading thrēt hun yāng pen rabop / System Trading เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบ / ผู้เขียน พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล.

Phisut Limwiwatkun. by พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Dream & Passion, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Dream & Passion, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Taj Auf Le Quv = Tā ʻǪ Lœ Khư = Cooking in Rotational Farming = ʻāhān nai rai munwīan / Taj Auf Le Quv = ต่า เอาะ เลอะ คึ = Cooking in Rotational Farming = อาหารในไร่หมุนเวียน / คณะทำงาน ประเสริฐ ตระการศุภกร ... [และคนอื่น ๆ].

Prasœ̄t Trakānsupphakō̜n. Samākhom Pakākœyō̜ phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n. Khrư̄akhāi Karīang phư̄a Watthanatham læ Singwǣtlō̜m. by ประเสริฐ ตระการศุภกร | สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samākhom Pakākœyō̜ phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n, Khrư̄akhāi Karīang phư̄a Watthanatham læ Singwǣtlō̜m, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม, 2562 [2019]Other title: Tā ʻǪ Lœ Khư Other title: ʻĀhān nai rai munwīan Other title: Cooking in Rotational Farming | Taj Auf Le Quv | ต่า เอาะ เลอะ คึ | อาหารในไร่หมุนเวียน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TX724.5.ท9 ต635 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The frame chana tangtǣ khwāmkhit / The frame ชนะตั้งแต่ความคิด / ชเวอินช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Choi, Incheol. ʻĀsayā ʻAphichanāngkūn. by ชเว, อินช็อล | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Chana tangtǣ khwāmkhit Other title: ชนะตั้งแต่ความคิด.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF441 .ช57 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ช57 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
TU-GET. Volume 1 / TU-GET. Volume 1 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library In TracingCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (2). Checked out (14).
ห้องสมุด:
TU-GET. Volume 2 / TU-GET. Volume 2 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 2 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library In TracingCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 2 (1). Checked out (18).
ห้องสมุด:
Kotmāi māiprakāt phrarātchabanyat kao mai sưng khong chai yū nai patyuban nī. Lēm 2 / กฎหมาย หมายประกาศพระราชบัญญัติเก่าใหม่ซึ่งคงใช้อยู่ในปัตยุบันนี้. เล่ม 2 / หลวงดำรงธรรมสาร (มี) ผู้รวบรวม.

Damrongthammasān, Lūang. by ดำรงธรรมสาร, หลวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่สอง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Bamrungnukūnkit, Rō̜.Sō̜ 118 [2442] [1899] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ร.ศ. 118 [2442] [1899]Other title: Kotmāi māiprakāt phrarātchabanyat kao mai sưng khong chai yū nai patčhuban nī. Other title: กฎหมาย หมายประกาศพระราชบัญญัติเก่าใหม่ซึ่งคงใช้อยู่ในปัจจุบันนี้..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT15 .ด642 2442 ล. 2 (1). :
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī ʻāyā / กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา / พระยาอรรถการีย์นิพนธ์.

ʻAtthakārīniphon (Sit), Phrayā, by อรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ), พระยา, 2438-2502.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2483 [1940] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2483 [1940]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX6719 .อ4 2483 (1). :
ห้องสมุด:
Kotmāi Ratthammanūn læ Kotmāi Pokkhrō̜ng / กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / Hilaire Barnett. พระราชอำนาจนอกเหนือรัฐธรรมนูญในทัศนะของจอห์น ล็อค / Ross J. Corbett.

Barnett, Hilaire. Corbett, Ross J. by บารเนตต์, ฮิแล | คอร์เบตต์, รอส เจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, [2550?] [2007?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2550?] [2007?]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana phayān læ čhittawitthaya : khamsō̜n chan parinya trī Phutthasakkarāt 2477 / กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา : คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2477 / [โดย แอล ดูปลาตร์ และ วิจิตร ลุลิตานนท์].

Duplatre, L. Wičhit Lulitānon, by ดูปลาตร์, แอล | วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim 'Aksǭnniti, 2479 [1936] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2479 [1936]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In ProcessingCall number: CRE 1936 651667 (1), Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT1672 .ด733 2479 (1). : Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
กฎหมายอาชญาพิศดาร (หมวด 4)

by มนูเวทย์วิมลนาท, พระ, 2440-2532.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2478Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท890 .ม3 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 343 .ม1541 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 343 .ม1541 (4), Pridi Banomyong Library Currently Not AvailableCall number: 343 .ม1541 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sư̄khāi, lǣkplīan, hai / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ / โดย โพยม เลขยานนท์.

Phayōm Lēkhayānon, Mahāwitthayālai Thammasāt. by โพยม เลขยานนท์, 2450-2542 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2494 [1951] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2494 [1951]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 1951 652556 (2). :
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว / โดย สอาด นาวีเจริญ.

Saʻāt Nāwīčharœ̄n. by สอาด นาวีเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2498 [1955] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2498 [1955]Other title: Khambanyāi kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa Other title: คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT540 .ส563 2498 (1). :
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว / โดย สอาด นาวีเจริญ.

Saʻāt Nāwīčharœ̄n. by สอาด นาวีเจริญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2496 [1953] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496 [1953]Other title: Khambanyāi kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa Other title: คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT540 .ส563 2496 (1). :
ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ / โดย พระมนูภาณวิมลศาสตร์.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.อ7 ม32 2477 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ม32 2477 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi khō̜ng Prathēt ʻǢngkōn Sǣksō̜n / กดหมายของประเทสแองโกลแซกซอน / [ประมูล สุวรรณศร].

Pramūn Suwansō̜n, by ประมูล สุวรรณศร, 2446-2524.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2485] [1942] Publisher: [พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2485] [1942]Other title: Kotmāi khō̜ng Prathēt ʻǢngkōn Sǣksō̜n Other title: Khambanyāi Kotmāi khō̜ng Prathēt ʻǢngkōn Sǣksō̜n Other title: กฎหมายของประเทศแองโกลแซกซอน | คำบรรยายกดหมายของประเทสแองโกลแซกซอน.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KD554 .ป4 2485 (1). :
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī ʻāyā / กดหมายระหว่างประเทสแผนกคดีอาญา / โดย ขุน สรียาภัย.

Khun Sīyāphai, by ขุน ศรียาภัย, 2448-2523.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2485 [1942] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธัมสาตรและการเมือง, 2485 [1942]Other title: Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī ʻāyā Other title: กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX6719 .ข45 2485 (1). :
ห้องสมุด:
Kō̜ranī krachō̜n lōk nai ʻadīt / กรณีกระฉ่อนโลกในอดีต / ธนานันท์ วงศ์บางพลู เรียบเรียง.

Thanānan Wongbāngphlū. by ธนานันท์ วงศ์บางพลู.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄nbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D24 .ธ363 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Krabūankān mī sūan rūam yāng mī khunnaphāp nai khrōngkān khanāt yai khō̜ng rat phān mummō̜ng mōdēn 4 sō̜ 8 / กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ผ่านมุมมองโมเดล 4ส8 / นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8.

Naksưksā Laksūt Prakāsaniyabat Chansūng Kānsœ̄msāng Sangkhom Santisuk Run thī 8. Sathāban Phra Pokklao. by นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก445 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ก445 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก445 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ก445 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān thurakit rawāng prathēt : mummō̜ng khām watthanatham = International business management : a cross cultural perspective / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : มุมมองข้ามวัฒนธรรม = International business management : a cross cultural perspective / พรลภัส สุวรรณรัตน์.

Pornlapas Suwannarat. by พรลภัส สุวรรณรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻĒʻĒʻĒ Sœ̄wit 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอเอเอ เซอร์วิส, 2563 [2019]Other title: International business management : a cross cultural perspective.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.4 .พ44 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhattham nǣothāng nai kānsongsœ̄m læ sanapsanun čhariyatham kānwičhai = The development of the ways to promote and support research ethics : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย = The development of the ways to promote and support research ethics : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วริยา ชินวรรโณ และคณะ.

Wariyā Chinwannō. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by วริยา ชินวรรโณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Other title: Development of the ways to promote and support research ethics.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.55.ศ64 ว46 2557 (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt bǣp chalāt chai dātā = Data-driven marketing / การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า = Data-driven marketing / ณัฐพล ม่วงทำ เขียน.

Nutthaphon Mūangtham. by ณัฐพล ม่วงทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Data-driven marketing.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.13 .ณ64 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kāntalāt bǣp chalāt chai dātā = Data-driven marketing / การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า = Data-driven marketing / ณัฐพล ม่วงทำ เขียน.

Nutthaphon Mūangtham. by ณัฐพล ม่วงทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Data-driven marketing.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.13 .ณ64 2563ก (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānthūt khō̜ng Thai samai krung sīyutthayā / การทูตของไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา / สมจัย อนุมานราชธน.

Somčhai ʻAnumānrātthon. by สมจัย อนุมานราชธน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ส34 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānbanchī phư̄a khwāmrapphitchō̜p tō̜ singwǣtlō̜m læ sangkhom = Accounting for environmental and social responsibility / การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม = Accounting for environmental and social responsibility / วัชนีพร เศรษฐสักโก.

Watchanīphǭn Sētthasakkō. by วัชนีพร เศรษฐสักโก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Wī.Čhē. Phrinting, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2562 [2019]Other title: Accounting for environmental and social responsibility.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD60.3 .ว623 2562 (6), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD60.3 .ว623 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kanpatirūp Prathēt Thai : dunlayaphāp thī mo̜som khō̜ng sathāban kānmư̄ang kap kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang : kānsammanā khrang thī 4 Wančhan thī 29 Kanyāyon 2557 wēlā 08.30-12.30 nō̜. na Rōngrǣm Senthrā Sūn Rātchakān læ Khō̜nwēnchan Sentœ̄ Čhǣngwatthana / การปฏิรูปประเทศไทย : ดุลยภาพที่เหมาะสมของสถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง : การสัมมนา ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ / สถาบันพระปกเกล้า.

Kānsammanā rư̄ang Patirūp Prathēt Thai: Dunlayaphāp thī Mo̜som khō̜ng Sathāban Kānmư̄ang kap Kānmư̄ang Phāk Phonlamư̄ang Krung Thēp...) Sathāban Phra Pokklao. Kānsammanā sū Thotsawat thī 9: Kāo Mai khō̜ng Rabō̜p Prachāthipatai Thai Krung Thēp ...) by การสัมมนาเรื่องปฏิรูปประเทศไทย: ดุลยภาพที่เหมาะสมของสถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง (ครั้งที่ 4 : 2557 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า | การสัมมนาสู่ทศวรรษที่ 9 : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย (ครั้งที่ 4 : 2557 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sathāban, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2557] [2014]Other title: Sū thotsawat thī 9 kāo mai khō̜ng rabō̜p prachāthipatai Thai Other title: สู่ทศวรรษที่ 9 ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ก645 2557 (1).
ห้องสมุด:
Kānrūthaothan sư̄ sangkhom ʻō̜nlai khō̜ng yaowachon phư̄a kānpen phonlamư̄ang nai sangkhom prachāthipatai / การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย / ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี, นุชประภา โมกข์ศาสตร์.

Natthakān Sukonrattanamēthī. Nutpraphā Mōksāt. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี | นุชประภา โมกข์ศาสตร์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: P96.ร7 ณ62 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P96.ร7 ณ62 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: P96.ร7 ณ62 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P96.ร7 ณ62 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
kānwāng silā Phrarœ̄k Phrabō̜romrāchānusāowarī Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa phū banchākān sư̄apā. การวางศิลาพระฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้บัญชาการเสือป่า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Chūanpim, 2530 [1987] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2530 [1987]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HS3316 .ก64 2530 (1). :
ห้องสมุด:
Kānwičhai panhā læ ʻuppasak dān kotmāi thī kīeokhō̜ng kap kānčhatkān singwǣtlō̜m mư̄ang thō̜ngthīeo = A study on legal problems and obstacles related to tourism management : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การวิจัยปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว = A study on legal problems and obstacles related to tourism management : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย กอบกุล รายะนาคร นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล นักวิจัยร่วม.

Kō̜pkun Rāyanākhō̜n. Sawanyā Watthanasirisērīkun. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by กอบกุล รายะนาคร | สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562 [2019]Other title: Khrōngkān yō̜i thī 1 kānwičhai panhā læ ʻuppasak dān kotmāi thī kīeokhō̜ng kap kānčhatkān singwǣtlō̜m mư̄ang thō̜ngthīeo Other title: Study on legal problems and obstacles related to tourism management | โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ก957 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā krabūan kānsāng kānmīsūanrūam tām konkai prachārat phư̄a lot khwāmlư̄amlam nai chumchon : kō̜ranī Bō̜risat Prachārat Rak Sāmakkhī Čhangwat / การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน : กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด / เลิศพร อุดมพงษ์, นิตยา โพธิ์นอก.

Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Nittayā Phōnō̜k. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by เลิศพร อุดมพงษ์ | นิตยา โพธิ์นอก | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ล75 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ล75 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ล75 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ล75 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā phūmkhumkan thāng čhai nai klum nakrīan sāi ʻāchīp nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n = Resilience among vocational school students in Bangkok : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การศึกษาภูมิคุ้มกันทางใจในกลุ่มนักเรียนสายอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร = Resilience among vocational school students in Bangkok : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย โธมัส กวาดามูซ ... [และคนอื่น ๆ].

Guadamuz, Thomas. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Sưksā Nayōbāi Sāthāranasuk Sawatdikān læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by กวาดามูซ, โธมัส | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสังคมและสุขภาพ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Phāk Wichā Sangkhom læ Sukkhaphāp læ Sūn Sưksā Nayōbāi Sāthāranasuk Sawatdikān læ Sangkhom Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: [นครปฐม] : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ และ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Resilience among vocational school students in Bangkok.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF724.3.พ46 ก64 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā wikhro̜ rōk læ phư̄t samunphrai nai Khamphīčhok Sammahitā : An analytical study of diseases and herbal plants in Caraka Saṃhitā : rāingān kānwičhai / การศึกษาวิเคราะห์โรคและพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตา = An analytical study of diseases and herbal plants in Caraka Saṃhitā : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย อุเทน วงศ์สถิตย์.

U-tain Wongsathit. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Bōrānnakhadī. by อุเทน วงศ์สถิตย์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 [2015]Other title: Analytical study of diseases and herbal plants in Caraka Saṃhitā.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QV760 .อ737 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QV760 .อ737 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā prīapthīap kāndamnœ̄nngān khō̜ng rōngrīan Khrit læ rōngrīan Čhīn nai ratchasamai Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa = A comparative study of Christian and Chinese schools operation during the reign of King Prajadhipok : rāingān kānwičhai / การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว = A comparative study of Christian and Chinese schools operation during the reign of King Prajadhipok : รายงานการวิจัย / โดย ระวี สัจจโสภณ.

Ravee Sajjasophon. by ระวี สัจจโสภณ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Comparative study of Christian and Chinese schools operation during the reign of King Prajadhipok.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ร566 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānsāng ʻattalak sinlapa thō̜ngthin dōi chai hun sāi rūam samai = Local art ldentity formation by used contemporary marionette : khrōngkān wičhai : rāingān wičhai chabap sombūn / การสร้างอัตลักษณ์ศิลปะท้องถิ่นโดยใช้หุ่นสายร่วมสมัย = Local art ldentity formation by used contemporary marionette : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นิมิตร พิพิธกุล.

Nimit Phiphitkun. Thailand. Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by นิมิตร พิพิธกุล | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai Krasūang Watthanathm, [2557] [ 2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, [2557] [2014]Other title: Local art ldentity formation by used contemporary marionette..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1978.ท9 น64 2557 (1).
ห้องสมุด:
การเขียนภาษาความเรียง / ผะอบ โปษะกฤษณะ.

by ผะอบ โปษะกฤษณะ, พ.ต. คุณหญิง, 2455-2536.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: พระนคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509 [1966]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/182656 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4178 .ผ6 (7). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4178 .ผ6 (2), Pridi Banomyong Library Currently Not AvailableCall number: PL4178 .ผ6 (3).
ห้องสมุด:
Kānngœ̄n thurakit = Corporate finance / การเงินธุรกิจ = Corporate finance / พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล.

Phannuphā Thuwanimitkun. by พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : čhatphim dōi Phannuphā Thuwanimitkun, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์โดย พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2563 [2020]Other title: Corporate finance.Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kānthētsabān / การเทศบาล / โดย หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ.

Sakonwannākō̜n Wō̜rawan, M.C., Thailand. Krasūang Mahātthai. by สกลวรรณากร วรวรรณ, ม.จ, 2431-2496 | กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Krasūang Mahātthai, 2477 [1934] Publisher: [พระนคร] : กระทรวงมหาดไทย, 2477 [1934]Other title: Kānbanyāi rư̄ang kānthētsabān Other title: การบรรยายเรื่องการเทศบาล.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JS78 .ส24 2477 (1). :
ห้องสมุด:
Kānpen phūprakō̜pkān bư̄angton = Introduction to entrepreneurship / การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น = Introduction to entrepreneurship / สุภาภรณ์ เหรียญประดับ.

Supaporn Rienpradub. by สุภาภรณ์ เหรียญประดับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Phalit Tamrā Rīan Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Phračhō̜mklao Phranakhō̜nnư̄a, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2563 [2020]Other title: Introduction to entrepreneurship.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ส7445 2563 (1).
ห้องสมุด:
กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ / ธงชัย วินิจจะกูล เขียน ; พวงทอง ภวัครพันธุ์, ไอดา อรุณวงศ์, พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ แปล.

by ธงชัย วินิจจะกูล | พวงทอง ภวัครพันธุ์ | ไอดา อรุณวงศ์ | พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ร่วมกับ สำนักพิมพ์อ่าน, 2556 [2013]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khabūankān Sērīthai thī Khāi Nākhū : ʻēkkasān sœ̄m khwāmrū phư̄a kānrīanrū prawattisāt phūmpanyā læ kānphatthanā laksūt radap thō̜ngthin / ขบวนการเสรีไทยที่ค่ายนาคู : เอกสารเสริมความรู้เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น / ถวิล นาครินทร์ ; บุญเลิศ ภูวิเลิศ ผู้ตรวจ.

Thawin Nākharin. Boonlert Phūwilœ̄t. Samnakngān Thētsabān Tambon Nākhū. Saphā Watthanatham Kingʻamphœ̄ Nākhū. by ถวิล นาครินทร์ | บุญเลิศ ภูวิเลิศ | สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู | สภาวัฒนธรรมกิ่งอำเภอนาคู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Kānlasin] : Samnakngān Thētsabān Tambon Nākhū Saphā Watthanatham Kingʻamphœ̄ Nākhū, 2550 [ 2007] Publisher: [กาฬสินธุ์] : สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู สภาวัฒนธรรม กิ่งอำเภอนาคู, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท92ก6 ถ56 2550 (1).
ห้องสมุด:
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง.

by ณัฐพล ใจจริง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ณ627 2556 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ณ627 2556 (2). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Khō̜mūn læ kāntatsinčhai nai lōk thī mai mư̄an dœ̄m = Data and decision in the disrupted world / ข้อมูลและการตัดสินใจในโลกที่ไม่เหมือนเดิม = Data and decision in the disrupted world / พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ บรรณาธิการ.

Panuwong Kumpirarusk. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. Sākhā Wichā Bō̜rihān Kānpatibatkān. by พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Bō̜rihān Kānpatibatkān Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Data and decision in the disrupted world.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.23 .ข54 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.23 .ข54 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.23 .ข54 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.23 .ข54 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khunsưk sakdinā læ phayā ʻinsī : kānmư̄ang Thai phāitai rabīap lōk khō̜ng Saharat ʻAmērikā 2491-2500 / ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี : การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500 / ณัฐพล ใจจริง.

Nattapoll Chaiching. by ณัฐพล ใจจริง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīaokan, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (12). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khadī samkhan thī Khana Kammakān Pō̜.Pō̜.Chō̜. mī mati chī mūn (Phō̜.Sō̜. 2543-2557) / คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543-2557) / จัดทำโดย พัชรี มีนสุข ... [และคนอื่นๆ].

Phatcharī Mīnsuk. Sūn Wičhai phư̄a Tō̜tān Kānthutčharit Pūai ʻƯngphākō̜n. by พัชรี มีนสุข | ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sūn Wičhai phư̄a Tō̜tān Kānthutčharit Pūai ʻƯngphākō̜n Samnakngān Pō̜.Pō̜.Chō̜., 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516 .ค36 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khon kānmư̄ang. Lem 5 / คนการเมือง. เล่ม 5 / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Noranit Setabutr, Sathāban Phra Pokklao. by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .น364 2562 ล. 5 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .น364 2562 ล. 5 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.5 .น364 2562 ล. 5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.5 .น364 2562 ล. 5 (1).
ห้องสมุด:
Khon Thai / khon ʻư̄n : wādūai khon ʻư̄n khō̜ng khwāmpen Thai / คนไทย / คนอื่น : ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย / ธงชัย วินิจจะกูล.

Thongchai Winitčhakūn. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ธ226 2560 (4). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Khwāmkhit khwāmrū læ ʻamnāt kānmư̄ang nai kānpatiwat Sayām 2475 / ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

Nakharin Mēktrairat, by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīaokan, 2546 [2003] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .น34 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น34 2560 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khwāmkhit thāng čhariyasāt nai sangkhom Thai / ความคิดทางจริยศาสตร์ในสังคมไทย / โดย วริยา ชินวรรโณ.

Wariya Chinwanno. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Phāk Wichā Sangkhommasāt. by วริยา ชินวรรโณ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชามนุษยศาสตร์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phāk Wichā Sangkhommasāt Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ977.ท9 ว46 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmphưngphō̜čhai nai ngān læ khwāmphūkphan tō̜ ʻongkān : khwāmmāi thritsadī withī wičhai kānwat læ ngānwičhai / ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ : ความหมาย ทฤษฎี วิธีวิจัย การวัด และงานวิจัย / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ.

Phichit Phithakthēpsombat. Čhindālak Watthanasin. Chainan Panyāsiri. by พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ | จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ | ไชยนันท์ ปัญญาศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Sēmātham, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ค4 พ625 2552 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmmankhong khō̜ng manut kap Phraphutthasātsanā = Human security and Buddhism / ความมั่นคงของมนุษย์กับพระพุทธศาสนา = Human security and Buddhism / สิริ ศุภผล.

Siri Suphaphon. by สิริ ศุภผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Mik Ko̜ppī Sentœ̄, 2558 [2015] Publisher: ขอนแก่น : มิคก็อบปี้เซ็นเตอร์, 2558 [2015]Other title: Human security and Buddhism..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ส64 2558 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / โดย พิชญ์ รพิพันธุ์.

Pitch Raphi. by พิชญ์ รพิพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Thai Samphan, 2504 [1961] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, 2504 [1961]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: K155 .พ622 2504 (1). :
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap phāsī tām Phō̜.Rō̜.Bō̜. sunlakākō̜n Phō̜.Sō̜. 2560 / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีศุุลกากร ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 / มนต์ชัย วชิรยนเสถียร, อัญชลี กลิ่นเกษร.

Monchai Wachirayonsathīan. ʻAnchalī Klinkesorn. by มนต์ชัย วชิรยนเสถียร | อัญชลี กลิ่นเกษร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnak Kotmāi Sākon Thīrakhup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3645 .ม33 2560 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khwāmwang læ khwāmnāčhapen : chākthat phakkānmư̄ang Thai phāitai ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2526 / ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 / ณัชชาภัทร อมรกุล, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ฐิติกร สังข์แก้ว.

Natchaphat ʻAmō̜nkun. ʻAtthasit Phānkǣo. Thitikō̜n Sangkǣo, Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ณัชชาภัทร อมรกุล | อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | ฐิติกร สังข์แก้ว, 2529- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 ณ62 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 ณ62 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก795 ณ62 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 ณ62 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ความเป็นมาของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1.

Material type: Text Text Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาดไทย กรมราชทัณฑ์, 2508Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 355.3109 .ค172 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1965 171695 (1).
ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณอาชญา ภาค 2. ตอน 3 / ของ อำมาตย์เอก พระอินทปรีชา (เหยียน เลขะวณิช).

by อินทปรีชา (เหยียน), พระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471 [1928]Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาชญา ภาค 2..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 343.2 .อ35 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3800 .อ642 2471 ล. 3 (5).
ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณอาญา ภาค 1 / ของ อำมาตย์โท พระอินทปรีชา (เหยียน เลขะวณิช).

by อินทปรีชา (เหยียน), พระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468 [1925]Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ภาค 1.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3800 .อ641 2468 (6). :
ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเฉพาะเรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา ลักทรัพย์โดยใช้อุบายมีได้หรือไม่ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย.

by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ, แสงทองการพิมพ์, 2517Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท856 .พ9 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT4230 .พ96 2517 (1). Withdrawn (6).
ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว โดยทองเปลว ชลภูมิ์ และคณะเนติบัณฑิต.

by ทองเปลว ชลภูมิ, 2455-2492.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2478Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ท5 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค4 ท5 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค4 ท5 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit laksana marưdok / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะมฤดก / โดย เสริม วินิจฉัยกุล.

Sœ̄m Winitchaikun, by เสริม วินิจฉัยกุล, 2450-2528.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2496 [1953] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496 [1953]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1953 712639 (1). :
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai / คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / โดย หยุด แสงอุทัย.

Yut Sǣngʻuthai, by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra nakhō̜n : Samnakngān Prachā Niti, 2493 [1950] Publisher: พระนคร : สำนักงานประชานิติ, 2493 [1950]Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Digital ProcessingCall number: LAW000268 (1), Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1743 .ห38 2493 (1). :
ห้องสมุด:
Khamkhlōng rư̄ang hūakhō̜ hǣng phraphutthasātsanā samrap phutthamāmaka ; Kham klō̜n rư̄ang thotsaphitrātchatham rư̄ tham khō̜ng phūpokkhrō̜ng / ǂc dōi Khun Traikityānukūn. læ katonyutā khwāmpen phūkatanyū / Somdet Phra Mahā Wīrawong (ʻUdathāyīmahāthēn). คำโคลงเรื่องหัวข้อแห่งพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมามกะ ; คำกลอนเรื่องทศพิธราชธรรมหรือธรรมของผู้ปกครอง / โดย ขุนไตรกิตยานุกูล. และ กตญญุตา ความเป็นผู้กตัญญู / สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อุฎฐายีมหาเถร).

Traikityānukūn, Khun. Somdet Phra ʻAriyawongsākhatayān (Čhūan), by ไตรกิตยานุกูล (อัมพร), ขุน | สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน), 2440-2514.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Bamrungnukūnkit, 2506 [1963] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์ บำรุงนุกูลกิจ, 2506 [1963]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209 .ต95ค65 2506 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1963 695195 (1).
ห้องสมุด:
Khit, reo læ chā / คิด, เร็วและช้า / ผู้เขียน Daniel Kahneman ; ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข.

Kahneman, Daniel, Čhāručhan Khongmīsuk. by คาห์เนแมน, แดเนียล, ค.ศ. 1934- | จารุจรรย์ คงมีสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ACQ Finished; Sent to Cataloging DivisionCall number: BF441 .ค653 2563 (1). : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khit yāng Michēn Fūkō khit yāng wiphāk : čhāk wāthakam khō̜ng ʻattabukkhon thưng čhut plīan khō̜ng ʻattā / คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / อานันท์ กาญจนพันธุ์.

ʻĀnan Kānčhanaphan, by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khit yāng sētthī bǣp nī si! rūai / คิดอย่างเศรษฐีแบบนี้สิ! รวย / บรรณาธิการ วรินทร นรกรรณ์.

Warinthō̜n Nō̜rakan. by วรินทร นรกรรณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : busy-day, [ล2558] c2015 Publisher: กรุงเทพฯ : busy-day, [ล2558] c2015Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง.

by ศิลป์ พีระศรี, 2435-2505.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text Publisher: พระนคร, กรมศิลปากร, 2502Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND2835.ก1 ศ6 2502 (2), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/164638 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: ND2835.ก1 ศ6 2502 (1), Pridi Banomyong Library Currently Not AvailableCall number: ND2835.ก1 ศ6 2502 (1), Pridi Banomyong Library Staff CollectionCall number: ART ND 1959 46581 (1). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānbō̜rihān čhatkān khaya bǣp phonlamư̄ang yuk mai chumchon rai thang / คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.

Phaibūn Phōsuwan. Sathāban Phrapokklao. by ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, 2508- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD791 .พ937 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD791 .พ937 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: TD791 .พ937 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD791 .พ937 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ nak khīan = [Writer's secret] / คู่มือนักเขียน = [Writer's secret] / เขียนโดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.

Čharūnphō̜n Pō̜rapakpralai. by จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Other title: Writer's secret.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN145 .จ472 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ patibat ngān sātsanaphithī / คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี / พระเทพญาณกวี (สนธิ์ กิจฺจกาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร.

Phra Thamsōphon (Son), by พระธรรมโสภณ (สนธิ์), 2442-2527.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahā Makut Rāt Witthayālai, 2507 [1964] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2507 [1964]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1964 712434 (1). :
ห้องสมุด:
Khūmư̄ patibat ngān sātsanaphithī sangkhēp / คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธีสังเขป / พระเทพญาณกวี (สนธิ์ กิจฺจกาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร เรียบเรียง.

Phra Thamsōphon (Son), by พระธรรมโสภณ (สนธิ์), 2442-2527.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahā Makut Rāt Witthayālai, 2507 [1964] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2507 [1964]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1964 712429 (1). :
ห้องสมุด:
Khūmư̄ prakō̜p thurakit lōčhittik = Logistics handbook : Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Mīanmā / คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ = Logistics handbook : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หัวหน้าคณะผู้วิจัย].

Čhakkrit Dūangphattrā. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Thailand. Krom Kānkhā Tāngprathēt. by จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรมการค้าต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2560] [2017]Other title: Khūmư̄ kānprakō̜p thurakit lōčhittik nai Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Mīanmā : khrōngkān wičhai læ phatthanā phư̄a yok radap thurakit bō̜rikān lōčhittik Thai phư̄a chai prayōt chœ̄ngruk čhāk prachākhom sētthakit ʻĀsīan Other title: Khūmư̄ prakō̜p thurakit lōčhittik Krom Kānkhā Tāngprathēt Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Phamā Other title: คู่มือการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงรุกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ กรมการค้าต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.5 .จ6234 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ prakō̜p thurakit lōčhittik = Logistics handbook : Rātchaʻānāčhak Kamphūchā / คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ = Logistics handbook : ราชอาณาจักรกัมพูชา / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หัวหน้าคณะผู้วิจัย].

Čhakkrit Dūangphattrā. Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Thailand. Krom Kānkhā Tāngprathēt. by จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรมการค้าต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2560] [2017]Other title: Khūmư̄ kānprakō̜p thurakit lōčhittik nai Rātchaʻānāčhak Kamphūchā : Khrōngkān wičhai læ phatthanā phư̄a yok radap hurakit bō̜rikān lōčhittik Thai phư̄a chai prayōt chœ̄ngruk čhāk prachākhom sētthakit ʻĀsīan Other title: Khūmư̄ prakō̜p thurakit lōčhittik Krom Kānkhā Tāngprathēt Rātchaʻānāčhak Kamphūchā Other title: คู่มือการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในราชอาณาจักรกัมพูชา : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงรุกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ กรมการค้าต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.5 .จ6231 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ prakō̜p thurakit lōčhittik = Logistics handbook : Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo / คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ = Logistics handbook : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หัวหน้าคณะผู้วิจัย].

Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Thailand. Krom Kānkhā Tāngprathēt. by จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรมการค้าต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2560] [2017]Other title: Khūmư̄ kānprakō̜p thurakit lōčhittik nai Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo : Khrōngkān wičhai læ phatthanā phư̄a yok radap hurakit bō̜rikān lōčhittik Thai phư̄a chai prayōt chœ̄ngruk čhāk prachākhom sētthakit ʻĀsīan Other title: Khūmư̄ prakō̜p thurakit lōčhittik Krom Kānkhā Tāngprathēt Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo Other title: คู่มือการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงรุกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ กรมการค้าต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.5 .จ6232 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ prakō̜p thurakit lōčhittik = Logistics handbook : Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām / คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ = Logistics handbook : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หัวหน้าคณะผู้วิจัย].

Čhakkrit Dūangphattrā Sūn Bō̜rikān Wichākān hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Thailand. Krom Kānkhā Tāngprathēt. by จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรมการค้าต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2560] [2017]Other title: Khūmư̄ kānprakō̜p thurakit lōčhittik nai Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām : Khrōngkān wičhai læ phatthanā phư̄a yok radap hurakit bō̜rikān lōčhittik Thai phư̄a chai prayōt chœ̄ngruk čhāk prachākhom sētthakit ʻĀsīan Other title: Khūmư̄ prakō̜p thurakit lōčhittik Krom Kānkhā Tāngprathēt Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām Other title: คู่มือการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงรุกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | คู่มือประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ กรมการค้าต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.5 .จ6233 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ čho̜ lưk len hun nǣo theknik = Hardcore technical analysis / คู่มือเจาะลึกเล่นหุ้นแนวเทคนิค = Hardcore technical analysis / เม่าปีกบาง.

Mao Pīk Bāng. by เม่าปีกบาง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bฺō̜risat ʻInphan Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อินส์พัล จำกัด, 2561 [2018]Other title: Hardcore technical analysis.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāi thưng nāyok... / จดหมายถึงนายกฯ / โสภณ พรโชคชัย.

Sōphon Phō̜nchōkchai, Mūnnithi Pramœ̄nkhā Sapsin hǣng Prathēt Thai. by โสภณ พรโชคชัย, 2501- | มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā Sapsin hǣng Prathēt Thai, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 ส932 2552 (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt khō̜ng khana bāt lūang Farangsēt sưng khao mā tang Krung Sī ʻAyutthayā tō̜n phǣndin Phračhao sư̄a læ phǣndin phračhao thāi sa phāk 4. จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินพระเจ้าเสือและแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ ภาค 4.

Rātchabanthittayasaphā. by ราชบัณฑิตยสถาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhǭn : rōngphim Sōphon Phiphantha Thanakorn, 2469 [1926] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469 [1926]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1926 712424 (1). :
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt khō̜ng khana bāt lūang Farangsēt sưng khao mā tang Krung Sī ʻAyutthayā tō̜n phǣndin Phračhao sư̄a læ phǣndin phračhao thāi sa. จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินพระเจ้าเสือและแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ.

Rātchabanthittayasaphā. by ราชบัณฑิตยสถาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhǭn : rōngphim Sōphon Phiphantha Thanakorn, 2473 [1930]. Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2473 [1930]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1930 712412 (1). :
ห้องสมุด:
Rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān "čhariyatham nai wichāchīp thahān" / จริยธรรมในวิชาชีพทหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ / พลโทศานิต สร้างสมวงษ์, พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์, พันโทเสนีย์ พรหมวิวัฒน์.

Sānit Sāngsomwong. Phanchadā Siriwanbut. Sēnī Phromwiwat. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ศานิต สร้างสมวงษ์ | พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ | เสนีย์ พรหมวิวัฒน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Khrōngkān "čhariyatham nai wichāchīp thahān" Other title: โครงการ "จริยธรรมในวิชาชีพทหาร".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: U22 .ศ637 2556 (1).
ห้องสมุด:
Čhakphandinak bon pōlīan = Napoleon. Lem 2 / จักรพรรดินักรบนโปเลียน = Napoleon. เล่ม 2 / โดย บรรยง บุญฤทธิ์.

Banyong Boonyarit. by บรรยง บุญฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAnimēt krup, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550 [2007]Other title: Napoleon..Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhakphandinak bon pōlīan = Napoleon / จักรพรรดินักรบนโปเลียน = Napoleon / โดย บรรยงค์ บุญฤทธิ์.

Banyong Boonyarit. by บรรยง บุญฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAnimēt krup, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2548 [2005]Other title: Napoleon..Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhittrakam fā phanang sakun chāng Rattanakōsin / จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์ / สน สีมาตรัง.

Son Sīmātrang. by สน สีมาตรัง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Kānphim, 2522 [1979] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2522 [1979]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND2835.ก1 ส354 2522 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: ND2835.ก1 ส354 2522 (1).
ห้องสมุด:
Čhit hǣng khuru : botsonthanā kap khuru chan nam radap lōk wādūai rư̄ang čhitwinyān / จิตแห่งคุรุ : บทสนทนากับคุรุชั้นนำระดับโลกว่าด้วยเรื่องจิตวิญญาณ / โดย ราจีฟ เมโรทรา ; แปลโดย ทาคินี และลัดดา วิวัฒน์สุระเวช.

Mehrotra, Rajiv. Thakhinī. Latdā Wiwatsurawēt. by เมโรทรา, ราจีฟ, ค.ศ. 1953- | ทาคินี | ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B5131 .ม74 2548 (1).
ห้องสมุด:
Čhintanākhān = Dream storeys / จินตนาคาร = Dream storeys / คลาร่า ชาว เขียน ; ณัฐกานต์ อมาตยกุล แปล.

Chow, Clara. Natthakān ʻAmāttayakun. by ชาว, คลาร่า | ณัฐกานต์ อมาตยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Songkhrām : Čhaičhaibuk, 2563 [2020] Publisher: สมุทรสงคราม : ไจไจบุ๊คส์, 2563 [2020]Other title: Dream storeys.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhīn yuk burān rat / จีนยุคบุราณรัฐ / วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Wō̜rasak Mahatthanōbon. by วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS741.5 .ว45 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhut tat bon fāk fā = An intersection in the sky / จุดตัดบนฟากฟ้า = An intersection in the sky / มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม.

Mūhammathārit Kāyēm. by มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2562 [2019]Other title: Intersection in the sky.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ม727 จ73 2562 (1).
ห้องสมุด:
Chāng Thai Sip Mū / ช่างไทย สิบหมู่ / [บรรณาธิการ ธนชัย สุวรรณวัฒนะ ; ผู้เรียบเรียง ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล, ชัยณรงค์ ดีอินทร์, เสกสรรค์ ญาณพิทักษ์].

Thanachai Suwanwattana. Tawatchai Punanalimpakun. Chainarong Dīʻin. Seksun Yānpitak. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by ธนชัย สุวรรณวัฒนะ | ธวัชชัย ปุณณลิมปกุล | ชัยณรงค์ ดีอินทร์ | เสกสรรค์ ญาณพิทักษ์ | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NK1055.ก1 ช617 2551 (1).
ห้องสมุด:
Chāt phlātsatik : khwāmsamphan Thai-Phamā phān "khwāmpen Thai" / ชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ผ่าน "ความเป็นไทย" / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Pawin Chatchawānphongphan. by ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (5). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chāotāngchāt nai prawatsāt Thai / ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย / ส. พลายน้อย.

Sombat Phlāinoi, by สมบัติ พลายน้อย, 2472-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก, (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāphō̜n Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT203 .ส35 2563 (2).
ห้องสมุด:
Chīwa satčha čhāk čhai fāk fai fāk wang / ชีวสัจจะจากใจ ฝากไฟฝากหวัง / วิสา คัญทัพ.

Wisā Khanthap. by วิสา คัญทัพ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phlēngkawī, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : เพลงกวี, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3917.ท9 ว65 2542 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit læ khunūpakān khō̜ng Čhōsēp Khǣmbēn tō̜ kānsưksā thēppakō̜ranam = [The life and contribution of Joseph Campbell to the study of mythology] / ชีวิตและคุณูปการของโจเซฟ แคมพ์เบลล์ต่อการศึกษาเทพปกรณัม = [The life and contribution of Joseph Campbell to the study of mythology] / บารมี บุญทรง ; บรรณาธิการ กิ่งแก้ว อัตถากร.

Baranee Boonsong, Kingkaew Atthakorn, Sathāban Somdet Phra Narēsūan Mahārāt phư̄a Kānsưksā Khatichonwitthayā læ Pratyā ʻAmata. by บารนี บุญทรง, 2516- | กิ่งแก้ว อัตถากร, 2481- | สถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาคติชนวิทยาและปรัชญาอมตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chachœ̄ngsao : Sathāban Somdet Phra Narēsūan Mahārāt phư̄a Kānsưksā Khatichonwitthayā læ Pratyā ʻAmata, 2561 [2018] Publisher: ฉะเชิงเทรา : สถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาคติชนวิทยาและปรัชญาอมตะ, 2561 [2018]Other title: Life and contribution of Joseph Campbell to the study of mythology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL304 .บ642 2561 (1).
ห้องสมุด:
Chawiwat thīeo thī tāng tāng phāk thī 7 / ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ 7 / พระนิพนธ์ สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช.

Phānuphanthuwongwō̜radēt, Somdet Čhaofā Krom Phrayā, by ภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยา, 2402-2471.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhǭn : Rōngphim Khurusaphā, 2511 [1968] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2511 [1968]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS588.ต9 ภ6 2511 (2). :
ห้องสมุด:
Chut khrōngkān wičhai phư̄a thopthūan ʻongkhwāmrū kānphatthanā pai sū mahāwitthayālai rapphitchō̜p tō̜ sangkhom : rāingān wičhai chabap sombūn / ชุดโครงการวิจัยเพื่อทบทวนองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / [ธีรเดช ฉายอรุณ บรรณาธิการ].

Teeradej Chai-Aroon, Naphat Prapasuchat. Praphaphan Un-Ob. Porntida Visaetsilapanonta. Uthaithip Jiawiwatkul. Nitthimā Wisutthiʻāphā. Prasērt Chœ̄idit. Jitsuda Limkriengkrai. Khanthārat Yō̜tphichai. Nawarat Phlainoi. Supavan Phlainoi. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by ธีรเดช ฉายอรุณ, 2508- | ณภัทร ประภาสุชาติ | ประภาพรรณ อุ่นอบ | พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ | อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล | นิชธิมา วิสุทธิอาภา | ประเสริฐ เฉยดิษ | จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร | คันธารัตน์ ยอดพิชัย | เนาวรัตน์ พลายน้อย | ศุภวัลย์ พลายน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Mahāwitthayālai Mahidon, [2561?] [2018?] Publisher: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, [2561?] [2018?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LC191.98.ท9 ช73 2561 (1).
ห้องสมุด:
Chumchon dangdœ̄m tai rom phrabāramī Čhakrī wong / ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ / ค้นคว้าเรียบเรียง สมชาย ณ นครพนม, จารุณี อินเฉิดฉาย, นิชนันท์ กลางวิชัย ; บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].

Somchai Na Naknonphanom. Jarunī ʻInchœ̄tchāi. Nichanan Klangwichai. Pimphan Paiboonwangcharoen. Thailand. Krasūang Watthanatham. by สมชาย ณ นครพนม | จารุณี อินเฉิดฉาย | นิชนันท์ กลางวิชัย | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | กระทรวงวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Watthanatham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .ส367 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ส367 2562 (1).
ห้องสมุด:
Chumchon tāng chāt tai rom phrabō̜romphōthisomphān samai Rattanakōsin / ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สมัยรัตนโกสินทร์ / ค้นคว้าเรียบเรียง เบญจมาส แพทอง ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].

Benčhamǎt Phǣthō̜ng. Pimphan Paiboonwangcharoen. Thailand. Krasūang Watthanatham. by เบญจมาส แพทอง | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | กระทรวงวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Watthanatham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ช74 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS569 .ช74 2562 (1).
ห้องสมุด:
Sākāmōto Rīaoma læ sēnthāng sū kān fư̄nfū Mēčhi / ซากาโมโตะ เรียวมะ และเส้นทางสู่การฟื้นฟูเมจิ / นันทนัช จินตพิทักษ์.

Nuntanat Čhintapitak. by นันทนัช จินตพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hānghunsūan Čhamkat Čharatthurakit Kānphim, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Na plāi fā / ณ ปลายฟ้า / โรสลาเรน.

Wimon Siriphaibūn, Khunying, by วิมล ศิริไพบูลย์, คุณหญิง, 2479-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Na Bān Wannakam, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Trakūn kānmư̄ang kap kānlư̄ak tang "mon khlang" rư̄ (khǣ) phalang thī " thotthō̜i " / ตระกูลการเมืองกับการเลือกตั้ง "มนตร์ขลัง" หรือ (แค่) พลังที่ "ถดถอย" / ดร.สติธร ธนานิธิโชติ.

Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phrapokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tō̜tān kānthūk lāng samō̜ng. II / ต่อต้านการถูกล้างสมอง. II / ผู้เขียน Eric ; ผู้แปล กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล.

Eric. Kanyānat Krīprasœ̄tkun. by อีริค | กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Wārā, 2562 [2020] Publisher: นนทบุรี : วารา, 2562 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF633 .อ64 2562 ล. 2 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Tamnān kotmāI tǭn wādūai sān / ตำนานกฎหมายตอนว่าด้วยศาล / พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์.

Nitisātphaisān (Wan), Phrayā, by นิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน), พระยา, 2431-2510.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2477?] [1934?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2477?] [1934?]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT1580 .น636 2477 (1). :
ห้องสมุด:
Tamnān wannakhadī læ lakhō̜n / ตำนานวรรณคดีและละคร / [บรรณาธิการรวบรวม พินิจ หุตะจินดา].

Phinit Hutačhindā. Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, Phitthayalāpphrưtthiyākō̜n, Prince, grandson of Mongkut, King of Siam, by พินิจ หุตะจินดา | ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, 2428-2517.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200 .ต636 2563 (2).
ห้องสมุด:
Tamnān mư̄ang Phamā / ตำนานเมืองพม่า / ดำรงราชานุภาพ.

Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄nbuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS528.5 .ด622 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tamrā pārāsitwitthayā / ตำราปาราสิตวิทยา / โดย นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง และ นายแพทย์ประดิษฐ์ ตันสุรัต.

Sawat Dǣngsawāng, Pradit Tansurat by สวัสดิ์ แดงสว่าง, 2447-2534 | ประดิษฐ์ ตันสุรัต, 2455-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Phračhan, 2490 [1947] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2490 [1947]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: QX4 .ส565 2490 (1). :
ห้องสมุด:
Tamrā phrommachāt / ตำราพรหมชาติ / วัฒน์ คงลักขณา.

Wat Khonglakkhanā. by วัฒน์ คงลักขณา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [ 2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์.

by สายสนิทวงษ์, พระองค์เจ้า, 2388-2455.

Material type: Text Text Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์ไทย, 2459Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: RS141.57 .ส6 (1). :
ห้องสมุด:
Tamrā rīan ʻaksō̜n tham ʻĪsān / ตำราเรียนอักษรธรรมอีสาน / โดย สวิง บุญเจิม.

Sawing Bunčhœ̄m. by สวิง บุญเจิม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Mō̜radok ʻĪsān, [2553] [2010] Publisher: อุบลราชธานี : มรดกอีสาน, [2553] [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4168 .ส56 2553 (1).
ห้องสมุด:
Tritsatī khabūankān khlư̄anwai thāng sangkhom læ kānprathūang thāng kānmư̄ang / ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการประท้วงทางการเมือง / สมชัย ภัทรธนานันท์.

Somchai Phattharathanānan. by สมชัย ภัทรธนานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : ʻInthanin, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : อินทนิล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM881 .ส426 2560 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thritsadī mai sathāban kānsưksā Mutsalim čhangwat chāidǣn phāk tai / ทฤษฎีใหม่สถาบันการศึกษามุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, นุมาน หะยีมะแซ.

Ibrahem Narongraksakhet. Numan Hayimasae. by อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต | นุมาน หะยีมะแซ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Hānghunsūančhamkat Salātan Kānwičhai læ Wichākān, 2553 [2010] Publisher: ปัตตานี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาตันการวิจัยและวิชาการ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LC910.ท9 อ63 2553 (1).
ห้องสมุด:
Thalēsāp namtā / ทะเลสาบน้ำตา / วีรพร นิติประภา.

Wīraphō̜n Nitipraphā. by วีรพร นิติประภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ātīhao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อาร์ตี้เฮาส์, 2563 [2020]Availability: No items available : In transit (1).
ห้องสมุด:
Thānglư̄ak nai kānyok radap māttrāthān fīmư̄ rǣngngān kānphatthanā khunnaphāp kānsưksā læ kānsưksā phư̄a phatthanā ʻAnuphūmiphāk Lumnam Khōng dūai sētthakit phō̜phīang / ทางเลือกในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการศึกษาเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยเศรษฐกิจพอเพียง / อภิชัย พันธเสน.

ʻAphichai Phanthasēn. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by อภิชัย พันธเสน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .อ4312 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .อ4312 2558 (1).
ห้องสมุด:
Thīčhing lǣo chan pen khon keptūa na = Actually, I'm an introvert / ที่จริงแล้ว ฉันเป็นคนเก็บตัวนะ = Actually, I'm an introvert / นัมอินซุก ; สาริญา แซ่ตั้ง แปล.

Nam, In-suk, Sāriyā Sǣtang. by นัม, อิน-ซุก, ค.ศ. 1974- | สาริญา แซ่ตั้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bibliʻō Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บิบลิโอ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Actually, I'm an introvert .Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ʻōkāt thī Somdet Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n pai nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜Rō̜. Kasēm Sirisamphan na mēnlūang nā phlapphlāʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirintharāwāt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Wanphut thī 13 Kumphāphan Phutthasakkarāt 2551. ที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร. เกษม ศิริสัมพันธ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551.

Kasēm Sirisamphan, by เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2551] [2008] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551] [2008]Other title: Līeo mō̜ng lang Other title: Kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜Rō̜. Kasēm Sirisamphan Other title: เหลียวมองหลัง | การพระราชทานเพลิงศพ ดร. เกษม ศิริสัมพันธ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ก75ก3 2551 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2008 664560 (1).
ห้องสมุด:
Thuk sing midai penpai tām rưdūkān / ทุกสิ่งมิได้เป็นไปตามฤดูกาล / มูบารัด สาและ.

Mūbārat Sālæ, by มูบารัด สาและ.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sommut, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ม7253 ท72 2562 (1).
ห้องสมุด:
ธรรมนูญศาลทหาร ประมวลกฎหมายอาญาทหาร วินัยทหาร กฎอัยการศึก.

by สุข เปรุนาวิน, พล.ท, 2452-2514.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท987 .ส41ธ 2515 (1), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/64146 (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3758 .ส72 2515 (1). Checked out (1). Withdrawn (5).
ห้องสมุด:
Thammasāt 49 : nư̄ang nai ōkāt wan sathāpanā Mahāwitthayālai Thammasāt 27 Mithunāyon 2526 / ธรรมศาสตร์ 49 : เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2526 / [จัดทำโดย คณะอนุกรรมการหนังสือที่ระลึก].

Mahāwitthayālai Thammasāt. Anukammakān Nangsư̄ Thīralư̄k. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะอนุกรรมการหนังสือที่ระลึก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] Khana Anukammakān, 2526 [1983] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2526 [1983]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LG395.ก231 ธ4523 2526 (1). :
ห้องสมุด:
Thammāphibān kap prasitthiphāp ʻongkān nai prachākhom ʻĀsīan : rāingān kānwičhai chabap sombūn / ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพองค์การในประชาคมอาเซียน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน, สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์, บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา.

Archphurich Nomnian. Sukhumpong Channuwong. Boonwadee Montrikul Na Ayudhaya. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน | สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ | บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .อ625 2559 (1).
ห้องสมุด:
Nakhō̜n Wat thatsana Sayām / นครวัดทัศนะสยาม / ศานติ ภักดีคำ.

Sānti Phakdīkham. by ศานติ ภักดีคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS554.98.น2 ศ633 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nawamintharabō̜rommanātrātchamaitrī / นวมินทรบรมนาถราชไมตรี / วงเดือน นาราสัจจ์, ชมพูนุท นาคีรักษ์, สุวรรณา สัจจวีรวรรณ.

Wongdư̄an Nārāsat. Chompūnut Nākhīrak. Suwanna Satčhawīrawan. Thanākhān Kasikō̜n Thai. by วงเดือน นาราสัจจ์ | ชมพูนุท นาคีรักษ์ | สุวรรณา สัจจวีรวรรณ | ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān Kasikō̜n Thai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ว23 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ว23 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ว23 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ว23 2561 (1).
ห้องสมุด:
Nai khō̜ng kānplīanplǣng thāng theknōlōyī kap khwāmlư̄amlam : botrīan čhāk sētthakit phǣntafō̜m / นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม / วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ และคณะ.

Wanviphang Manachotphong. Sathāban Phra Pokklao. by วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (1).
ห้องสมุด:
Nārak nāphak = Sleeping pretty / น่ารัก น่าพัก = Sleeping pretty / พลอย จริยะเวช.

Ploy Chariyaves, by พลอย จริยะเวช, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wongklom, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : วงกลม, 2551 [2008]Other title: Sleeping pretty.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G153.4 .พ52 2551 (1).
ห้องสมุด:
Nam : rō̜i phāp wikrit nam '54 = The moment : Thailand's worst flood 2011 / น้ำ : ร้อยภาพวิกฤตน้ำ '54 = The moment : Thailand's worst flood 2011 / Thai PBS.

Sathānī Thōrathat Thai PhīBīʻĒt. ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣphāp Sāthārana hǣng Prathēt Thai. by สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส | องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻOngkān Kračhāi Sīang læ Phrǣphāp Sāthārana hǣng Prathēt Thai, [2555?] [2012?] Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, [2555?] [2012?]Other title: Rō̜i phāp wikrit nam '54 Other title: Moment : Thailand's worst flood 2011 | ร้อยภาพวิกฤตน้ำ '54.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GB1399.5.ท9 น62 2555 (1).
ห้องสมุด:
Nithat Chan Rak Nailūang nai Dūangčhai Niran. นิทรรศน์ฉันรักในหลวง ในดวงใจนิรันดร์.

Nithatsakān Thœ̄t Phrakīat Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt Bō̜rommanātbō̜phit Thanākhān Krung Thēp) Thanākhān Krung Thēp. by นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2560 : ธนาคารกรุงเทพ) | ธนาคารกรุงเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 น655 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 น655 2560 (1).
ห้องสมุด:
Nithān chāonā phū mī wāthasin : wātkam wādūai khwāmyuttitham / นิทานชาวนาผู้มีวาทศิลป์ : วาทกรรมว่าด้วย ความยุติธรรม / แปลเรียบเรียงโดย ปรีดี บุญซื่อ.

Prīdī Bunsư̄. by ปรีดี บุญซื่อ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PJ1949 .น636 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PJ1949 .น636 2562 (1).
ห้องสมุด:
Nirāt Khǣnādā / นิราศแคนาดา / ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์.

Sīsurāng Phūnsap, 1936- by ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, 2479-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhatpharin Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จัสพริ้นท์ จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ศ46 น64 2557 (2).
ห้องสมุด:
Nī khư̄ panithān thī hān mung : khō̜ thokthīang wādūai sathāban phramahākasat nai ʻongkō̜n čhattham ratthathammanūn khō̜ng Thai tangtǣ Phō̜.Sō̜. 2475-2550 / นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2550 / สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Somchāi Prīchāsinlapakun. by สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīaokan, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ส436 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ส436 2561 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng phākʻ udomsưksā nai kānphlakdan krabūankān būranākān phư̄a sāng khēt khwāmrūammư̄ ʻudomsưksā phāitai prachākhom ʻĀsīan = The role of higher education in promoting the harmonization of higher education area in Asean : rāingān kānwičhai chabap sombūn / บทบาทของภาคอุดมศึกษาในการผลักดันกระบวนการบูรณาการเพื่อสร้างเขตความร่วมมืออุดมศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน = The role of higher education in promoting the harmonization of higher education area in Asean : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ, กมลพร สอนศรี.

Nopraenue Sajjarax Dhirathiti. Gamolporn Sonsri. Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wicha Sangkhomsāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mahāwitthayālai Mahidon. by นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ | กมลพร สอนศรี | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสังคมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Phāk Wicha Sangkhomsāt Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [นครปฐม] : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Role of higher education in promoting the harmonization of higher education area in Asean.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LC179.อ73 น44 2559 (1).
ห้องสมุด:
Botbāt læ čhariyatham sư̄ nai phāwa wikrit rōkrabāt / บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ; บรรณาธิการ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ; กองบรรณาธิการ วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ... [และคนอื่น ๆ].

Mana Treerayaphiwat. Wilaiwan Jongwilaikasaem, Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt. by มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ | วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2511- | สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P94 .บ33 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bangfai phayānāk : mahatsačhan Mǣnam Khōng / บั้งไฟพญานาค : มหัศจรรย์แม่น้ำโขง / สิทธิพร ณ นครพนม

Sithiporn Na Nakhon Phanom. by สิทธิพร ณ นครพนม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khon Kaen] : Rōngphimsiriphan ʻō̜pset, [2548] [2005] Publisher: [ขอนแก่น] : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, [2548] [2005]Other title: Nagas fire balls : the miracles of Mekong river.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GR740 .ส63 2548 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk rư̄ang dēn rāngwan Phrapokklao. Līeolang lǣnā thō̜ngthin Thai kap kānčhattham bō̜rikān sāthārana / บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. เหลียวหลังแลหน้า ท้องถิ่นไทยกับการจัดทำบริการสาธารณะ / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ วิลาวัณย์ หงษ์นคร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร.

Wilāwan Hongnakhō̜n. ʻŌ̜rathai Kokphon, Sathāban Phrapokklao. Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Sathāban Phrapokklao. by วิลาวัณย์ หงษ์นคร | อรทัย ก๊กผล, 2506- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Līeolang lǣnā thō̜ngthin Thai kap kānčhattham bō̜rikān sāthārana Other title: เหลียวหลังแลหน้า ท้องถิ่นไทยกับการจัดทำบริการสาธารณะ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2763 .บ63 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2763 .บ63 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2763 .บ63 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2763 .บ63 2562 (1).
ห้องสมุด:
Bān nī mī rak : bān nangsư̄ sāi ʻaksō̜n / บ้านนี้มีรัก : บ้านหนังสือสายอักษร / ป้าหมอ.

Phatcharee Kumpalanon. by พัชรี กัมพลานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z1003.5 .พ56 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z1003.5 .พ56 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: Z1003.5 .พ56 2563 (2).
ห้องสมุด:
Bān rai plāi mek / บ้านไร่ปลายเมฆ / กีรติ ชนา.

Kīratī Chanā. by กีรตี ชนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Dek, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1300.55 .ก64 2547 (1).
ห้องสมุด:
Burut hǣng santiphāp Somdet Phra Santapāpā Yō̜n Pō̜n thī 2 = Pope John Paul II. บุรุษแห่งสันติภาพ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 = Pope John Paul II.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : [Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2548?] [2005?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548?] [2005?]Other title: Pope John Paul II.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BX1378.5 .บ74 2548 (1).
ห้องสมุด:
Patibatkān lap nai samō̜raphūm rop : banthưk prawattisāt kānthahān kānmư̄ang Thai thī phœ̄ng khonphop : Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn / ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ : บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทยที่เพิ่งค้นพบ : พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน / โดย ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Thipphānidā Pālakawong Na ʻAyutthayā. by ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Riwœ̄ Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn Other title: พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.จ52 ท63 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.จ52 ท63 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.จ52 ท63 2562 (2).
ห้องสมุด:
ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดต่าง ๆ รัชกาลที่ 6.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453)-พ.ศ. 2468Other title: กฎหมายรัชกาลที่ 6.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT12 .ป4656 2456 (111), Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: 349.593 .ป176 2460 (1), Pridi Banomyong Library In EditingCall number: KPT12 .ป4656 2461 (25). :
ห้องสมุด:
Prachāthipatai nai yuk plīan phān : rūam botkhwām wādūai prachāthipatai khwāmrunrǣng læ khwāmyuttitham / ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Prajak Kongkirati. by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā dīeokan, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC423 .ป436 2558 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Prachā niyom nai lōk thī lư̄amlam / ประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล้ำ / นิธิ เนื่องจำนงค์.

Nithi Nuangjamnong. Sathāban Phrapokklao. by นิธิ เนื่องจำนงค์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .น642 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC423 .น642 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC423 .น642 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prachum phongsāwadān. Phāk thī 32, Rư̄ang čhotmāihēt khō̜ng khana bāt lūang Farangsēt sưng khao mā tangkhrang phǣndin Somdet Phra Nārāi Mahārāt phāk 1. ประชุมพงศาวดาร. ภาคที่ 32, เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 1.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhǭn : Rōngphim Sōphonphiphatthanakorn, 2468 [1925] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468 [1925]Other title: Čhotmāihēt khō̜ng khana bāt lūang Farangsēt sưng khao mā tangkhrang phǣndin Somdet Phra Nārāi Mahārāt phāk 1. Other title: จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค 1..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1925 712378 (1). :
ห้องสมุด:
ประมวญหนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญาระหว่างกรุงสยามกับประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ฉบับลงวันศุกร์ เดือนเก้าขึ้น 14 ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. 1218 หรือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2399 ค.ศ. 1856 ถึงฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 ค.ศ. 1926 กับคำอธิบายประกอบ แล หนังสือสัญญาโบราณครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / รวบรวมโดย พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณอยุธยา)

by ไทย. สนธิสัญญา, ฯลฯ | ราชเสนา, พระยา, 2424-2517.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KZ1013.ก6 2470 (3). :
ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิตศาสตร์, 2529Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 349.593 .ก13 2529 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT140.22348 .ก2 2529 ล. 1 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In EditingCall number: 349.593 .ก13 2529 ล. 3 (1), Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT140.22348 .ก2 2529 (2). Checked out (3). Withdrawn (5).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย พจน์ ปุษปาคม.

Phot Putsapākhom. by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2515 [1972] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515 [1972]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT900 .พ235 2515 (1). :
ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย.

by ถาวร ตันตราภรณ์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ6 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ป4 ถ6 (1), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/77169 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ถ6 (1). Checked out (3). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
ประวัติกองทหารอาสา ซึ่งไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล พระพุทธศักราช 2460-61-62.

Material type: Text Text Publisher: พระนคร, กรมเสนาธิการทหารบก, 2463Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: UA853.ท9 ก5 (2). : Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Prawat kāntō̜sū khō̜ng naksưksā Thammasāt læ kānmư̄ang / ประวัติการต่อสู้ของนักศึกษาธรรมศาสตร์และการเมือง / โดย สมาน สุวรรณโชติ.

Samān Suwannachōt. by สมาน สุวรรณโชติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2556 [2013]Other title: Wan Thammasāt sāmakkhī 5 Phrưtsačhikāyon khrang thī 15 Wanʻangkhān thī 5 Phō̜.Yō̜. 56 Other title: วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน ครั้งที่ 15 วันอังคารที่ 5 พ.ย. 56.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 685734 (1).
ห้องสมุด:
Prawat phut sātsanā. ประวัติพุทธศาสนา.

Prachākitkračhak (Chǣm), Phrayā, Wiwitwanpreecha, Krommư̄n, Wākphot. Pō̜.Sō̜. Sātsatrī. Cœdes, George, Bō̜ribānburīphan, Lūang, by ประชากิจกรจักร์ (แช่ม), พระยา, ต. 2450 | วิวิธวรรณปรีชา, กรมหมื่น, 2403-2475 | วาคฺภฎ | ป.ส. ศาสตรี | เซเดส์, จอร์ช | บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง, 2440-2529.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAksō̜phon Čhamkat, 2492 [1949] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอักษรโสภณ จำกัด, 2492 [1949]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1949 712320 (1). :
ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (กฎหมายเอกชน). [ล. 1], ข้อความเบื้องต้น.

by แลงกาต์, โรแบรต์, ค.ศ. 1892-1972.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2491Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2556/3567 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.59309 .ล72ป 2491 (4), Pridi Banomyong Library Currently Not AvailableCall number: 349.59309 .ล72ป 2491 (1). Withdrawn (7).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Yīpun = History of Japan / ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น = History of Japan / รงรอง วงศ์โอบอ้อม, เรียบเรียง

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Thō̜t, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2562 [2019]Other title: History of Japan.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS835 .ร245 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นฉบับร่าง โดย รอง ศยามานนท์, ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล และ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี.

by รอง ศยามานนท์ | สุมนชาติ สวัสดิกุล, ม.ร.ว, 2453-2507 | แสงโสม เกษมศรี, ม.ร.ว, 2454-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: พระนคร, กรมศิลปากร, 2500Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In RepairingCall number: DS578 .ร48 (1), Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS578 .ร48 (2). :
ห้องสมุด:
Prathēt Sayām : phư̄t phon thī pēn sinkhā dōi sangkhēp. ประเทศสยาม : พืชน์ผลที่เปนสินค้าโดยสังเขป.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phiphitthaphan ʻĪkhō̜nō̜mik Krasūang Phānit læ Khamanākhom, 2469 [1926] Publisher: กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์อีคอนอมิก กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม, 2469 [1926]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF3800.55 .ป46 2469 (1). :
ห้องสมุด:
Prathēt phư̄anbān = Neighbourdude country / ประเทศเพื่อนบ้าน = Neighbourdude country / นัท ศุภวาที.

Nat Suphawāthī, by นัท ศุภวาที, 2526-.

Edition: พิมพ์คร้้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Other title: Neighbourdude country.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G151 .น635 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: G151 .น635 2563 (2).
ห้องสมุด:
Praphēnī nư̄angnai kānkœ̄t / ประเพณีเนี่องในการเกิด / ของ เสธียรโกเศศ. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต / ของ กรมศิลปากร. และ, ตำนานกฐิน / ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.

ʻAnumān rāt thana, Phrayā, Wičhitwāthakān, Lūang, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | วิจิตรวาทการ, พล.ต. หลวง, 2441-2505 | กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : RǭPhǭ. Kānrotfai, 2512 [1969] Publisher: พระนคร : รพ. การรถไฟ, 2512 [1969]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1969 712404 (1). :
ห้องสมุด:
ประเพณีเนี่องในการเกิด / ของ เสธียรโกเศศ. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต / ของ กรมศิลปากร. และ, ตำนานกฐิน / ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.

by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | วิจิตรวาทการ, พล.ต. หลวง, 2441-2505 | กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: พระนคร, กรมศิลปากร, 2516 [1973]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .อ32 2516 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1973 264552 (1).
ห้องสมุด:
Pratyā Čhāngčhư̄ : withī kānngān ʻan bœ̄kbān čhai / ปรัชญาจางจื๊อ : วิถีการงานอันเบิกบานใจ / จุยจื๊อ เรียบเรียง.

Čhui, Čhư̄. by จุย, จื๊อ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B128.จ63 จ742 2556 (1).
ห้องสมุด:
Prap mư̄ang phư̄a khon thangmūan (universal design) samrap ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / ปรับเมืองเพื่อคนทั้งมวล (universal design) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชุมเขต แสวงเจริญ.

Chumkhēt Sawǣngčharœ̄n. Sathāban Phrapokklao. by ชุมเขต แสวงเจริญ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: NA2547 .ช74 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: NA2547 .ช74 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA2547 .ช74 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2547 .ช74 2562 (1).
ห้องสมุด:
Prīdī Phanomyong : chīwaprawat chabap phok phā / ปรีดี พนมยงค์ : ชีวประวัติฉบับพกพา / ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ; กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Thāpanan Niphitthakun, Kasidit Ananthanathorn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Thammasāt Samphan. by ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512- | กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Thammasāt Samphan Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Patčhai chœ̄ng sāhēt thī mī ʻitthiphon tō̜ kānkračhāi rāidai khō̜ng klum prathēt rāidai pānklāng læ khwāmkīeokhō̜ng khō̜ng datchanī chī wat thammāphibān : kānsāng nǣothāng lot khwāmlư̄amlam nai prathēt Thai tām lak sākon : rāingān wičhai chumchon / ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและความเกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยตามหลักสากล : รายงานวิจัยชุมชน / ดำเนินการโดย เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ... [และคนอื่น ๆ].

Chalermchai Kittisaknawin, Sathāban Phra Pokklao. by เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2512- | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ป63 2563 (1).
ห้องสมุด:
ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐไทย : เอกสารประกอบการสัมมนา วันศุกร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2549 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร / จัดโดย โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาเรื่องปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐไทย (2549 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) | โครงการเมธีวิจัยอาวุโส | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2549Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก926 ก645 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก926 ก645 (1).
ห้องสมุด:
Phā khumsap sǣn lān sampathān thōrakhamanākhom / ผ่าขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานโทรคมนาคม / ชูชาติ สว่างสาลี และ "เนตรทิพย์" น.ส.พ.ไทยรัฐ.

Chūchāt Sawāngsālī. Nētthip. by ชูชาติ สว่างสาลี | เนตรทิพย์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Kō̜.Phon (1996) Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ก.พล(1996) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ช726 2554 (1).
ห้องสมุด:
ฝรั่งเศส : กฎหมายฝรั่งเศส.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2474Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KJV252 .ฝ42 (1). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Photčhanānukrom Thai-Khamēn / พจนานุกรม ไทย-เขมร / ปริง เพชรล้วน.

Pring Petchluan. by ปริง เพชรล้วน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Bō̜risat Sayāmmantisō̜ Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครราชสีมา : บริษัท สยามมัลติซอฟท์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4187.ข7 ป463 2560 (1).
ห้องสมุด:
Photčhanānukrom kham phō̜ng Thai-Khamēn / พจนานุกรมคำพ้อง ไทย-เขมร / ปริง เพชรล้วน.

Pring Petchluan. by ปริง เพชรล้วน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Bō̜risat Sayāmmantisō̜ Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครราชสีมา : บริษัท สยามมัลติซอฟท์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4187.ข7 ป46 2560 (1).
ห้องสมุด:
Photčhanānukrom sap thēknōlōyī thāng phāp chabap Rātchabandittayasathān / Rātchabandittayasathān. พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

Samnakngān Rātchabandittayasaphā (Thailand) by [880-07] | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rātchabandittayasathān, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: TR9 .ส63 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phrapokklao song tō sētthakit khō̜ng Nai Prīdī Banomyong. พระปกเกล้าทรงโต้เศรษฐกิจ ของ นายปรีดี พนมยงค์.

Khrōngkān nangsư̄ prawattisāt kānmư̄ang. by โครงการหนังสือประวัติศาสตร์การเมือง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Čhirawannusō̜n, 2426 [1883] Publisher: [กรุงเทพฯ] : จิรวรรณนุสรณ์, 2426 [1883]Other title: Phrapokklao... song tō khaokhrōng sētthakit khō̜ng Nai Prīdī Banomyong. Other title: Phrapokklao song tō sētthakit kap Nāi Prīdī Banomyong Other title: พระปกเกล้าฯ ทรงโต้เค้าโครงเศรษฐกิจ ของ นายปรีดี พนมยงค์ | พระปกเกล้าทรงโต้เศรษฐกิจกับนายปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HC445 .พ427 2426 (1). :
ห้องสมุด:
Phraphrom chūai ʻamnūai hai chư̄ncham : sētthakit kānmư̄ang wādūai sapsin sūan phramahākasat lang 2475 / พระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง 2475 / ชัยธวัช ตุลาธน บรรณาธิการ.

Chaitawat Tulāthon. by ชัยธวัช ตุลาธน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Nonthaburī : Fā Dīaokan, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2557 [2014]Availability: No items available : Checked out (9).
ห้องสมุด:
Phraphuttharūp na Wangnā phrapattimā hǣng phǣndin Noppapattimarattanamārawichai = The Buddha images : auspicious treasures of the Front Palace ; Pay homage to the nine rock crystal Buddha images in posture of Subduing Mara / พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน นพปฏิมารัตนมารวิชัย = The Buddha images : auspicious treasures of the Front Palace ; Pay homage to the nine rock crystal Buddha images in posture of Subduing Mara / บรรณาธิการ นิตยา กนกมงคล ; ผู้เรียบเรียง นิตยา กนกมงคล ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปลภาษาอังกฤษ อมรา ศรีสุชาติ, กชพร ธรรมจริยา, ศุภวรรณ นงนุช.

Nittaya kanokmongkhon. Amara Srisuchat, Kotchaphō̜n Thammačhariyā. Supphawan Nongnut. Thailand. Samnak Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt. by นิตยา กนกมงคล | อมรา ศรีสุชาติ, 2499- | กชพร ธรรมจริยา | ศุภวรรณ นงนุช | สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp] : Krom Sinlapākō̜n, Samnak Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2562 [2019]Other title: The Buddha images : auspicious treasures of the Front Palace pay homage to the nine rock crystal Buddha images in posture of Subduing Mara.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 น627 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phonlawat kānkračhāi ʻamnāt nai prathēt Thai čhāk Phō̜.Sō̜. 2535-2561 / พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทยจาก พ.ศ. 2535-2561 / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

Supphasawat Chatchawān. Sathāban Phra Pokklao. by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ก34 ศ74 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ก34 ศ74 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ก34 ศ74 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Phārābōlā dōm : nawattakam kānʻop hǣng thī plīan chōmnā klūai tāk Thai / พาราโบล่าโดม : นวัตกรรมการอบแห้งที่เปลี่ยนโฉมหน้ากล้วยตากไทย / เสริม จันทร์ฉาย.

Sœ̄m Čhanchāi. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Fisik. Nūai Wičhai Phalangngān Sǣngʻāthit. by เสริม จันทร์ฉาย | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาฟิสิกส์. หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Nūai Wičhai Phalangngān Sǣngʻāthit Phāk Wichā Fisik Khana Witthayāsāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2016 688997 (1).
ห้องสมุด:
Phimuksathānsapphakānphisit / พิมุขสถานสรรพการพิสิฐ / ประพจน์ อัศววิรุฬหการ บรรณาธิการ.

Praphot 'Atsawawirunhakān. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sinlapasāt. by ประพจน์ อัศววิรุฬหการ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะศิลปศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publisher: นครปฐม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Other title: Phimuksathānsapphakānphisit : sanniphon prawattisāt wādūai "Wang Lang" samai ʻAyutthayā - Rattanakōsin Other title: พิมุขสถานสรรพการพิสิฐ : สรรพ์นิพนธ์ประวัติศาสตร์ว่าด้วย "วังหลัง" สมัยอยุธยา - รัตนโกสินทร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .พ64 2557 (1).
ห้องสมุด:
Phutthakhun-- bun bandān / พุทธคุณ-- บุญบันดาล / อ้อยอรวรรณ.

ʻŌ̜i'ō̜rawan. by อ้อยอรวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dānsutthā Kānphim Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ค74 อ54 2556 (1).
ห้องสมุด:
Phāsā kotmāi Thai / ภาษากฎหมายไทย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

Thanin Kraiwichīan, by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Khurusapha Lātphrāo, 2514 [1971] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2514 [1971]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4196 .ธ25 2514 (1). :
ห้องสมุด:
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง = Language and politics/the political / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P119.3 .ช94 2556 (2). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Phāsā Phamā phư̄nthān 1 (020101) kān phūt - kān fang kān ʻān - kān khīan / ภาษาพม่าพื้นฐาน 1 (020101) การพูด-การฟัง การอ่าน-การเขียน / ผู้แต่ง อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

Ubonrat Pantumin. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Mīanmā. by อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์เมียนมาร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn Mīanmā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์เมียนมาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Other title: Phāsā Phamā phư̄nthān 1 (020101) Other title: ภาษาพม่าพื้นฐาน 1 (020101).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL3933 .อ73 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phāsī thīdin læ singplūksāng phư̄a ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สกล ลีโนทัย ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.

Sakon Līnōthai. ʻŌ̜rathai Kokphon, ʻAtiphō̜n Kǣopīa. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by สกล ลีโนทัย | อรทัย ก๊กผล, 2506- | อติพร แก้วเปีย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: ʻOngkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin kap kānkhapkhlư̄an kānčhat kānsưksā phư̄a lot khwāmlư̄amlam Other title: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเลื่อมล้ำ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3670 .ส24 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3670 .ส24 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3670 .ส24 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด: