TUPUEY-New Book-202009-01 (tha)

This list contains 109 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
1 CM rawāng thœ̄ kap chan / 1 CM ระหว่างเธอกับฉัน / คิมอึนจู เขียน ; ฑิตยา ปิยภัณฑ์ แปล.

Kim, Un-ju, Thitayā Piyaphan. by คิม, อึน-จู | ฑิตยา ปิยภัณฑ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ค64 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
120 pī chatakān Preedee Phanomyong / 120 ปี ชาตกาลปรีดี พนมยงค์ / ปรีชา สุวรรณทัต [บรรณาธิการ].

Preecha Suwanthat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Nưngrō̜iyīsip pī chatakān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ชาตกาลปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ก133 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ก133 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป46 ก133 2563 (1).
ห้องสมุด:
21 botrīan samrap satawat thī 21 / 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, Thidā Čhongnirāmaisathit by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2562] [2019]Other title: Yīsipʻet botrīan samrap satawat thī yīsipʻet Other title: ยี่สิบเอ็ดบทเรียนสำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CB428 .ฮ84 2562 (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
75 pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 / 75 ปี วันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit Ananthanathorn. ʻAppaphatsarāphā Thēokun, Mō̜m Čhao, Puey Ungphakorn, Pridi Banomyong, Mahawitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | อัปภัศราภา เทวกุล, หม่อมเจ้า, 2446-2524 | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020]Other title: Čhet sip hā pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 Other title: เจ็ดสิบห้าปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2).
ห้องสมุด:
A little book of big data and machine learning / A little book of big data and machine learning / ผู้แต่ง เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ; บรรณาธิการ ภีรพล คชาเจริญ.

ʻĒkkasit Phatcharawongsakdā. Phīraphon Khachāčharœ̄n. by เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา | ภีรพล คชาเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Home away from home : Kaolī Tai thī hen læ pai yū / Home away from home : เกาหลีใต้ ที่เห็นและไปอยู่ / ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์.

Piyarit Pančhathammawit. by ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣomō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ป66 ฮ43 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lifehack mūpʻō̜n chīwit rœ̄m khit bǣp lek lek / Lifehack มูฟออนชีวิต เริ่มคิดแบบเล็กๆ / มาสะตะเกะ โฮริ เขียน ; จุฬาลักษณ์ กรณ์สกุล แปล.

Hori, Masatake. Čhulālak Kō̜nsakun. by โฮริ, มาสะตะเกะ | จุฬาลักษณ์ กรณ์สกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnkhlo̜k Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Money lecture rīan nưng khrang chaidai thang chīwit / Money lecture เรียนหนึ่งครั้ง ใช้ได้ทั้งชีวิต / ลงทุนศาสตร์ เขียน.

Kittisak Khongkhā. by กิตติศักดิ์ คงคา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
On literature, khon chamrut rư̄ manut rōmǣntik / On literature คนชำรุดหรือมนุษย์โรแมนติก / อุทิศ เหมะมูล.

ʻUthit Hēmamūn, by อุทิศ เหมะมูล, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Čhuti, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : จุติ, 2563 [2020]Other title: Khon chamrut rư̄ manut rōmǣntik Other title: คนชำรุดหรือมนุษย์โรแมนติก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN94.2 .อ73 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN94.2 .อ73 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Subscribed mōdēn thurakit phichit ʻanākhot / Subscribed โมเดลธุรกิจพิชิตอนาคต / ผู้เขียน Tien Tzuo ; ผู้แปล อมรเทพ ผันสิน, ธนกร นำรับพร.

Tzuo, Tien. ʻAmō̜nthēp Phansin. Thanakō̜n Namrapphō̜n. by จั่ว, เทียน | อมรเทพ ผันสิน | ธนกร นำรับพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .จ6246 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The last quarter : 2475-2500 / The last quarter : 2475-2500 / พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon.ʻǬ. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [20202] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [20202]Other title: Prawattisāt Thai nai chūang pī Phō̜.Sō̜. 2475-2500 Other title: ประวัติศาสตร์ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2475-2500.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.7 .บ633 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS582.7 .บ633 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Valuation : rū wai hāng klai dō̜i / Valuation : รู้ไว้ห่างไกลดอย / ผู้เขียน เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Phrinsitī Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริ้นซิตี้ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .ท7548 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
When we vote : phonlawat kānlư̄aktang læ prachāthipatai nai ʻĀsīan / When we vote : พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Other title: Phonlawat kānlư̄aktang læ prachāthipatai nai ʻĀsīan Other title: พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ750.ก95 ป46 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ750.ก95 ป46 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ750.ก95 ป46 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi kānprakō̜p kitčhakān phalangngān læ kānʻanurak phalangngān / กฎหมายการประกอบกิจการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Amnat Wongbandit. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3431 .อ63 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3431 .อ63 2563 (2). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kotmāi banchī phāsī ʻākō̜n = Tax accounting law / กฎหมายบัญชีภาษีอากร = Tax accounting law / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Chaisit Trachutham, Dunyaluk Trāchūtham. by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Tax accounting law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3562 .ช64 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3562 .ช64 2562 (3). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn : kānkō̜tang ratthammanūn læ kānkǣkhai ratthammanūn / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn. by ปิยบุตร แสงกนกกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป638 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ป638 2563 (1). Checked out (14).
ห้องสมุด:
Kotmāi rǣngngān 2563 / กฎหมายแรงงาน 2563 / กองบรรณาธิการ ณาตยา ฉาบนาค.

Thailand. Nāttayā Chāpnāk, by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ณาตยา ฉาบนาค, 2524-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā Kānbō̜rihān Thammaniti , [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ , [2563] [2020]Other title: Kotmāi rǣngngān 2563 : phrarātchabanyat khumkhrō̜ng rǣngngān phrarātchabanyat prakan sangkhom phrarātchabanyat ngœ̄n thotthǣn Other title: กฎหมายแรงงาน 2563 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1264 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1264 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1264 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kabot phrai rư̄ phībun : prawattisāt kāntō̜sū khō̜ng rātsadō̜n kap ʻamnāt rat nư̄a phǣndin Sayām / กบฏไพร่ หรือ ผีบุญ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของราษฎรกับอำนาจรัฐเหนือแผ่นดินสยาม / สายสกุล เดชาบุตร.

Sāisakun Dēchābut. by สายสกุล เดชาบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Dindǣnbuk Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ดินแดนบุ๊ค จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS578 .ส593 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kō̜ranī krachō̜n lōk nai ʻadīt / กรณีกระฉ่อนโลกในอดีต / ธนานันท์ วงศ์บางพลู เรียบเรียง.

Thanānan Wongbāngphlū. by ธนานันท์ วงศ์บางพลู.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄nbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D24 .ธ363 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: D24 .ธ363 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Krathō̜m nō̜i khō̜ng lungthō̜m / กระท่อมน้อยของลุงทอม / บทประพันธ์ แฮเรียต บีชเช่อร์ สโตว์ ; แปลโดย อ.สนิทวงศ์.

Stowe, Harriet Beecher, ʻUrai Sanitwong Na ʻAyutthayā, by สโตว์, แฮร์เรียต บีชเชอร์, ค.ศ. 1811-1896 | อุไร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2457-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ส35ก4 2559 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544