TUBA-NewBook-2020-10-01(THA)

This list contains 101 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
1 nāthī phrīsen hai lōk čham / 1 นาทีพรีเซ็นต์ให้โลกจำ / อิโต โยอิจิ เขียน ; อิศเรศ ทองปัสโณว์ แปล.

Itō, Yōichi. ʻItsarēt Thō̜ngpatsanō. by อิโต, โยอิจิ | อิศเรศ ทองปัสโณว์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bukthai Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Nưng nāthī phrīsen hai lōk čham Other title: หนึ่งนาทีพรีเซ็นต์ให้โลกจำ.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5718 .อ639 2563 (1).
ห้องสมุด:
50 khrư̄angmư̄ kǣ panhā yāk yāk hai pen rư̄ang ngāi = The diagrams book 50 ways to solve any problem visually / 50 เครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย / ผู้เขียน Kavin Duncan ; ผู้แปล คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

Duncan, Kevin, Khomsan Khačhō̜nchīpphanngām. by ดันแคน, เควิน, ค.ศ. 1961- | คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Krung Thēp... : Bitkit, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2562 [2019]Other title: Hāsip khrư̄angmư̄ kǣ panhā yāk yāk hai pen rư̄ang ngāi Other title: ห้าสิบเครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.29 .ด63 2562 (2).
ห้องสมุด:
AI plīan ʻanākhot lōk = [AI change the future world] / AI เปลี่ยนอนาคตโลก = [AI change the future world] / สุทธิชัย ทักษนันต์.

Suttichai Thaksanan. by สุทธิชัย ทักษนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bān Phraʻāthit, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2563 [2020]Other title: AI change the future world.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q335 .ส733 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: Q335 .ส733 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q335 .ส733 2563 (1).
ห้องสมุด:
Business 4.0 phlik thurakit sū sētthakit dičhithan / Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล / อนุพงศ์ อวิรุทธา.

ʻAnuphong ʻawirutthā. by อนุพงศ์ อวิรุทธา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD85 .อ273 2559 (2).
ห้องสมุด:
Classic Drucker : sutyō̜t paramāčhān dān bō̜rihān čhatkān / Classic Drucker : สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ / โดย Peter F. Drucker ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Drucker, Peter F. by ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (ปีเตอร์ เฟอร์ดินานด์), ค.ศ. 1909-2005.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD31 .ด455 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD31 .ด455 2563 (1).
ห้องสมุด:
Consumption upgrade : ʻōkāt mai khō̜ng sinkhā læ bō̜rikān Thai nai talāt Čhīn. Consumption upgrade : โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน.

Thailand Business Information Center in China. by ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yūthōpīa Mīdīa Intœ̄nēchannǣn (prathēt Thai) Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด, [2563] [2020]Other title: ʻŌkāt mai khō̜ng sinkhā læ bō̜rikān Thai nai talāt Čhīn Other title: โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1).
ห้องสมุด:
Digital marketing : concept & case study 7th edition : chabap rapmư̄ new normal lang COVID-19 / Digital marketing : concept & case study 7th edition : ฉบับรับมือ new normal หลัง COVID-19 / ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Nutthaphol Yaiphairot. by ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi dī sī Phrīmīa, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Digital transformation canvas : mōdēn thānfō̜m thurakit phư̄a sāng kāntœ̄ptō khrang mai / Digital transformation canvas : โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ / ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Thanapongphan Thanyaratakul. by ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wit, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิช, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Erasmus generation phaophan hǣng kānrīanrū / Erasmus generation เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ / พชร สูงเด่น.

Photchara Sūngden. by พชร สูงเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salmon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
From farm to market kasēt phan mai phư̄a kānkhā thī pentham / From farm to market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม / บรรณาธิการ สินีพร มฤคพิทักษ์ ; [เรียบเรียง สินีพร มฤคพิทักษ์, รัชดา ธราภาค].

Sinīphō̜n Marưkhapitak. Ratchadā Tharāphāk. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ nawattakam. by สินีพร มฤคพิทักษ์ | รัชดา ธราภาค | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ nawattakam (Sō̜Kō̜Sō̜Wō̜.), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD1491.ท9 .ฟ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Futuration plīan patčhuban than ʻanākhot / Futuration เปลี่ยนปัจจุบันทันอนาคต / สันติธาร เสถียรไทย.

Santithān Sathīanthai. by สันติธาร เสถียรไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.8 .ส636 2562ก (1).
ห้องสมุด:
Good talk : how to design conversations that matter / Daniel Stillman.

by Stillman, Daniel.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Amsterdam : Management Impact Pub., c2020Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BJ2121 .S75 2020 (1).
ห้องสมุด:
Great TED Talks : creativity / Great TED Talks : creativity / Tom May เขียน ; ตวงทอง สรประเสริฐ แปล.

May, Tom. Tuangtong Sō̜raprasert. by เมย์, ทอม | ตวงทอง สรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... :Heart Work, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF408 .ม74 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ม74 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
One 2 ten pan phō̜t čhāk nưng lān pen sip lān : kō̜ranī sưksā čhing / One 2 ten ปั้นพอร์ตจากหนึ่งล้านเป็นสิบล้าน : กรณีศึกษาจริง / ชนนพล ชนุหะชา.

Chonnaphon Chanuhachā. by ชนนพล ชนุหะชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Bō̜risat Suppœ̄thēdadœ̄ Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: สมุทรปราการ : บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Performance Improvement Plan@work : Prōkrǣm prapprung tingā nakha ʻong phanakngān...sū watthanatham kānthamngān thī mungnēn phonngān / Performance improvement plan@work : โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน...สู่วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน / สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Suphot Nāksawat. by สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒtʻā Sentœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอชอาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Prōkrǣm prapprung tingā nakha ʻong phanakngān...sū watthanatham kānthamngān thī mungnēn phonngān Other title: โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน...สู่วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ส64664 2563 (1).
ห้องสมุด:
Robert's rules of order : newly revised / Henry M. Robert ; a new and enlarged edition by Sarah Corbin Robert ... [et al.].

by Robert, Henry M. (Henry Martyn), 1837-1923 | Robert, Sarah Corbin.

Edition: 12th ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Public Affairs, 2020Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: JF515 .R62 2020 (1).
ห้องสมุด:
TACT manuals. Rules / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manual. | TACT, the air cargo tariff manual..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K4118 .T33 2003 no. 58 (16).
ห้องสมุด:
TACT manuals. Worldwide rates (except North America) / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manuals. | Air cargo tariff..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE9783.7 .T33 2003 no. 152 (16).
ห้องสมุด:
TACT manuals. North America rates / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manuals. | Air cargo tariff. .Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE9783.75.N59 T33 2004 no. 153 (15). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tax mapping theknik kānčhattham phǣnthī phāsī ʻākō̜n phư̄a lot khō̜ phitphlāt thāng phāsī / Tax mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี / สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Suthēp Pongpitak. by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thamniti, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2563 [2020]Other title: Theknik kānčhattham phǣnthī phāsī ʻākō̜n phư̄a lot khō̜ phitphlāt thāng phāsī Other title: เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.55 .ส73 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ส73 2563 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544