TUBA-NewBook-2020-10-01(THA)

This list contains 101 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
1 nāthī phrīsen hai lōk čham / 1 นาทีพรีเซ็นต์ให้โลกจำ / อิโต โยอิจิ เขียน ; อิศเรศ ทองปัสโณว์ แปล.

Itō, Yōichi. ʻItsarēt Thō̜ngpatsanō. by อิโต, โยอิจิ | อิศเรศ ทองปัสโณว์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bukthai Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Nưng nāthī phrīsen hai lōk čham Other title: หนึ่งนาทีพรีเซ็นต์ให้โลกจำ.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5718 .อ639 2563 (1).
ห้องสมุด:
50 khrư̄angmư̄ kǣ panhā yāk yāk hai pen rư̄ang ngāi = The diagrams book 50 ways to solve any problem visually / 50 เครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย / ผู้เขียน Kavin Duncan ; ผู้แปล คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

Duncan, Kevin, Khomsan Khačhō̜nchīpphanngām. by ดันแคน, เควิน, ค.ศ. 1961- | คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Krung Thēp... : Bitkit, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2562 [2019]Other title: Hāsip khrư̄angmư̄ kǣ panhā yāk yāk hai pen rư̄ang ngāi Other title: ห้าสิบเครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.29 .ด63 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
AI plīan ʻanākhot lōk = [AI change the future world] / AI เปลี่ยนอนาคตโลก = [AI change the future world] / สุทธิชัย ทักษนันต์.

Suttichai Thaksanan. by สุทธิชัย ทักษนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bān Phraʻāthit, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2563 [2020]Other title: AI change the future world.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q335 .ส733 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: Q335 .ส733 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q335 .ส733 2563 (1).
ห้องสมุด:
Business 4.0 phlik thurakit sū sētthakit dičhithan / Business 4.0 พลิกธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล / อนุพงศ์ อวิรุทธา.

ʻAnuphong ʻawirutthā. by อนุพงศ์ อวิรุทธา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD85 .อ273 2559 (2).
ห้องสมุด:
Classic Drucker : sutyō̜t paramāčhān dān bō̜rihān čhatkān / Classic Drucker : สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ / โดย Peter F. Drucker ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Drucker, Peter F. by ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (ปีเตอร์ เฟอร์ดินานด์), ค.ศ. 1909-2005.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD31 .ด455 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD31 .ด455 2563 (1).
ห้องสมุด:
Consumption upgrade : ʻōkāt mai khō̜ng sinkhā læ bō̜rikān Thai nai talāt Čhīn. Consumption upgrade : โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน.

Thailand Business Information Center in China. by ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yūthōpīa Mīdīa Intœ̄nēchannǣn (prathēt Thai) Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด, [2563] [2020]Other title: ʻŌkāt mai khō̜ng sinkhā læ bō̜rikān Thai nai talāt Čhīn Other title: โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7จ6 ค53 2563 (1).
ห้องสมุด:
Digital marketing : concept & case study 7th edition : chabap rapmư̄ new normal lang COVID-19 / Digital marketing : concept & case study 7th edition : ฉบับรับมือ new normal หลัง COVID-19 / ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Nutthaphol Yaiphairot. by ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAi dī sī Phrīmīa, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Digital transformation canvas : mōdēn thānfō̜m thurakit phư̄a sāng kāntœ̄ptō khrang mai / Digital transformation canvas : โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ / ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Thanapongphan Thanyaratakul. by ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wit, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิช, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Erasmus generation phaophan hǣng kānrīanrū / Erasmus generation เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ / พชร สูงเด่น.

Photchara Sūngden. by พชร สูงเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salmon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
From farm to market kasēt phan mai phư̄a kānkhā thī pentham / From farm to market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม / บรรณาธิการ สินีพร มฤคพิทักษ์ ; [เรียบเรียง สินีพร มฤคพิทักษ์, รัชดา ธราภาค].

Sinīphō̜n Marưkhapitak. Ratchadā Tharāphāk. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ nawattakam. by สินีพร มฤคพิทักษ์ | รัชดา ธราภาค | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ nawattakam (Sō̜Kō̜Sō̜Wō̜.), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD1491.ท9 .ฟ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Futuration plīan patčhuban than ʻanākhot / Futuration เปลี่ยนปัจจุบันทันอนาคต / สันติธาร เสถียรไทย.

Santithān Sathīanthai. by สันติธาร เสถียรไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.8 .ส636 2562ก (1).
ห้องสมุด:
Good talk : how to design conversations that matter / Daniel Stillman.

by Stillman, Daniel.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Amsterdam : Management Impact Pub., c2020Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BJ2121 .S75 2020 (1).
ห้องสมุด:
Great TED Talks : creativity / Great TED Talks : creativity / Tom May เขียน ; ตวงทอง สรประเสริฐ แปล.

May, Tom. Tuangtong Sō̜raprasert. by เมย์, ทอม | ตวงทอง สรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... :Heart Work, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF408 .ม74 2563 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
One 2 ten pan phō̜t čhāk nưng lān pen sip lān : kō̜ranī sưksā čhing / One 2 ten ปั้นพอร์ตจากหนึ่งล้านเป็นสิบล้าน : กรณีศึกษาจริง / ชนนพล ชนุหะชา.

Chonnaphon Chanuhachā. by ชนนพล ชนุหะชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Bō̜risat Suppœ̄thēdadœ̄ Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: สมุทรปราการ : บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Performance Improvement Plan@work : Prōkrǣm prapprung tingā nakha ʻong phanakngān...sū watthanatham kānthamngān thī mungnēn phonngān / Performance improvement plan@work : โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน...สู่วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน / สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Suphot Nāksawat. by สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒtʻā Sentœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอชอาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Prōkrǣm prapprung tingā nakha ʻong phanakngān...sū watthanatham kānthamngān thī mungnēn phonngān Other title: โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน...สู่วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ส64664 2563 (1).
ห้องสมุด:
Robert's rules of order : newly revised / Henry M. Robert ; a new and enlarged edition by Sarah Corbin Robert ... [et al.].

by Robert, Henry M. (Henry Martyn), 1837-1923 | Robert, Sarah Corbin.

Edition: 12th ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Public Affairs, 2020Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: JF515 .R62 2020 (1).
ห้องสมุด:
TACT manuals. Rules / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manual. | TACT, the air cargo tariff manual..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K4118 .T33 2003 no. 58 (16).
ห้องสมุด:
TACT manuals. Worldwide rates (except North America) / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manuals. | Air cargo tariff..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE9783.7 .T33 2003 no. 152 (16).
ห้องสมุด:
TACT manuals. North America rates / International Air Transport Association.

by International Air Transport Association.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Badhoevedorp, Netherlands : IATA Netherlands Data Publications, 2002-Other title: Air cargo tariff manuals. | Air cargo tariff. .Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE9783.75.N59 T33 2004 no. 153 (15). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tax mapping theknik kānčhattham phǣnthī phāsī ʻākō̜n phư̄a lot khō̜ phitphlāt thāng phāsī / Tax mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี / สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Suthēp Pongpitak. by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thamniti, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2563 [2020]Other title: Theknik kānčhattham phǣnthī phāsī ʻākō̜n phư̄a lot khō̜ phitphlāt thāng phāsī Other title: เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.55 .ส73 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ส73 2563 (1).
ห้องสมุด:
The frame chana tangtǣ khwāmkhit / The frame ชนะตั้งแต่ความคิด / ชเวอินช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Choi, Incheol. ʻĀsayā ʻAphichanāngkūn. by ชเว, อินช็อล | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Chana tangtǣ khwāmkhit Other title: ชนะตั้งแต่ความคิด.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF441 .ช57 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ช57 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ช57 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Work from home guide withī khō̜ng HR læ ʻongkō̜n yuk mai / Work from home guide วิถีของ HR และองค์กรยุคใหม่ / สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Suphot Nāksawat. by สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒt ʻĀ Sentœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
konlayut kengkamrai thē rot raya san / กลยุทธ์เก็งกำไรเทรดระยะสั้น / แลร์รี่ อาร์. วิลเลี่ยมส์ เขียน ; อาริตา พงศ์ธรานนท์ แปล.

Williams, Larry R. ʻĀritā Phongtharānon. by วิลเลียมส์, แลร์รี่ อาร์ | อาริตา พงศ์ธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG6046 .ว64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ rāng-- sāng kitčhakān. Lem 1 / ก่อร่าง-- สร้างกิจการ. เล่ม 1 / ผู้เขียน เรวัต ตันตยานนท์, กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์และทีมงาน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ; ผู้เรียบเรียง ไว จามรมาน และสุธี พนาวร.

Rawat Tantayānon. Kittiphong Urapeepatthanapong, Wai Čhāmō̜nmān Sutee Phanāwō̜n. by เรวัต ตันตยานนท์ | กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | ไว จามรมาน, 2497- | สุธี พนาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Sư̄ Singphim Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2550 [2007]. Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550 [2007]Availability: Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HF5386 .ร74 2550 ล. 1 (1). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān kānngœ̄n / การจัดการการเงิน / เขียนโดย Engene F. Brigham ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลและเรียบเรียงโดย อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา, กุสุมา เวชชบูล, พรมนัส สิริธรังศรี

Brigham, Eugene F., ʻArunī Narinthō̜nkun Na ʻAyutthayā. Kusumā Wētchabūn. Phrommanat Siritharangsī. by บริกแฮม, ยูจีน เอฟ, ค.ศ. 1930- | อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา | กุสุมา เวชชบูล | พรมนัส สิริธรังศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chēnkēt Lœ̄nning ʻIndo-Chainā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เชนเกจ เลินนิ่ง อินโด-ไชน่า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4026 .บ458 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān sapphayākō̜n manut rawāng prathēt = International human resource management / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ = International human resource management / สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์.

Sučhindā Phōphaithūn. by สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: International human resource management.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ส6446 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān chœ̄ng konlayut = Strategic management / การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / เกียรติชัย กาฬสินธุ์ ผู้เขียน.

Kiattichai Kalasin. by เกียรติชัย กาฬสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Banditphatthanabō̜rihānsāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Strategic management.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kāntalāt bǭrikān : nǣokhit læ konlayut = Services marketing : concepts and strategies / การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concepts and strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.

Thīrakiti Nawarat Na ʻAyutthayā. by ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Services marketing : concepts and strategies.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9980.5 .ธ64 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāntalāt rai krō̜p : theknik phư̄a kānrū thaothan kāntalāt / การตลาดไร้กรอบ : เทคนิคเพื่อการรู้เท่าทันการตลาด / สมชาติ กิจยรรยง.

Somchāt Kityanyong. by สมชาติ กิจยรรยง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Smart Life, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาร์ท ไลฟ์, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415 .ส4238 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān khwāmsamphan kap phū mī sūandai sūansīa = Stakeholder relationship management / การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = Stakeholder relationship management / จินตวีร์ เกษมศุข.

Čhintawī Kasēmsuk, by จินตวีร์ เกษมศุข, 2514-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Stakeholder relationship management.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān khāčhāng læ ngœ̄ndư̄an čhāk prasopkān = Wage & salary administration in practice / การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจากประสบการณ์ = Wage & salary administration in practice / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Thamrongsak Khongkhāsawat. by ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒt ʻĀ Sentœ̄, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561 [2018]Other title: Wage & salary administration in practice.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ค63 ธ64 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān tonthun = [Cost Management] / การบริหารต้นทุน = [Cost Management] / วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Wannī Tēchōyōthin. Somchāi Suphattarakun. Monwikā Phadungsit. by วรรณี เตโชโยธิน | สมชาย สุภัทรกุล | มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2563).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fisik Sēntœ̄, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2563 [2020]Other title: Cost Management.Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān sapphayākō̜n kāiyaphāp chœ̄ng konyut = Strategic facility management / การบริหารทรัพยากรกายภาพเชิงกลยุทธ์ = Strategic facility management / เสริชย์ โชติพานิช, วัลยา พัฒนพีระเดช.

Sērt Chōtphānit. Wanlaya Phatthanaphīradēt. by เสริชย์ โชติพานิช | วัลยา พัฒนพีระเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Strategic facility management.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS177 .ส746 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī kānngœ̄n bư̄angton / การบัญชีการเงินเบื้องต้น / พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Phongphrot Chattrāphō̜n. by พงศ์พรต ฉัตราภรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5655 .ก57335 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ก57335 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī khanton / การบัญชีขั้นต้น / จันทนา สาขากร, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Čhanthanā Sākhākǭn. Sinlapaphǭn Sīčhanphēt. by จันทนา สาขากร | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Hānhunsūan Thī Phī ʻEn Phrēt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน ทีพีเอ็นเพรส, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbanchī chan klāng 2 = Intermediate accounting 2 / การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2 / กุลยา จันทะเดช.

Kunyā Čhanthadēt. by กุลยา จันทะเดช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, (ฉบับพิมพ์เพิ่ม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Intermediate accounting.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5655 .ก674 2563 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānbanchī chan klāng 2 = Intermediate accounting 2 / การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2 / นุชจรี พิเชฐกุล.

Nutčharī Phichētkun. by นุชจรี พิเชฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ThīPhīʻEn Phrēt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2561 [2018]Other title: Intermediate accounting 2.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .น72 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kānbanchī chan sūng 1 = Advanced accounting 1 / การบัญชีชั้นสูง 1 = Advanced accounting 1 / ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร, รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.

Phakāphan Phromsākhā Na Sakonnakhō̜n. Rattanā Wongratsamīdư̄an. by ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร | รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmātham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2563 [2020]Other title: Advanced accounting 1.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī bō̜rihān / การบัญชีบริหาร / ผู้แต่ง R. Garrison, Eric W. Noreen และ Peter C. Brewer ; แปลและเรียบเรียง นวพร บุศยสุนทร ... [และคนอื่น ๆ].

Garrison, Ray H. Noreen, Eric W. Brewer, Peter C. Nawaphō̜n Butsayasunthō̜rn. by แกริสัน, เรย์ เอช | โนรีน, อีริค ดับเบิลยู | บริวเออร์, ปีเตอร์ ซี | นวพร บุศยสุนทร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Mǣkkrō̜-Hin, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5657.4 .ก82 2561 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657.4 .ก82 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī bō̜rihān = [Management accounting] / การบัญชีบริหาร = [Management accounting] / โดย สุปราณี ศุกระเศรณี ... [และคนอื่น ๆ].

Suprānī Sukrasēranī. by สุปราณี ศุกระเศรณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimphan Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์พรรณการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Management accounting.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5657.4 .ก643 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657.4 .ก643 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā phāwa phūnam : čhāk thritsadī sū nǣopatibat thī dī læ kō̜ranī sưksā = Leadership development : theories, best practices and case study / การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา = Leadership development : theories, best practices and case study / พัชรา วาณิชวศิน

Phatcharā Wānitwasin. by พัชรา วาณิชวศิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560 [2017]Other title: Leadership development : theories, best practices and case study..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD57.7 .พ62 2560 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD57.7 .พ62 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kān phūt naithī chumnum / การพูดในที่ชุมนุม / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PN4121 .ค64 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4121 .ค64 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4121 .ค64 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānrū sārasonthēt : thaksa kānrīanrū nai satawat thī 21 = Information literacy : learnign skills for 21st century / การรู้สารสนเทศ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 = Information literacy : learnign skills for 21st century / ปราโมทย์ เหลาลาภะ.

Prāmōt Laolāpha. by ปราโมทย์ เหลาลาภะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Information literacy : learnign skills for 21st century.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: ZA3075 .ป46 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ZA3075 .ป46 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānsō̜p banchī / การสอบบัญชี / สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

Sompong Phō̜nʻuppatham. by สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5667 .ส43 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān thāng kāntalāt / การสื่อสารทางการตลาด / สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Sit Thirasǭn. by สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.123 .ส63 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.123 .ส63 2562 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5415.123 .ส63 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp rabop banchī = Accounting system design / การออกแบบระบบบัญชี = Accounting system design / ดุษณีย์ ส่องเมือง.

Dutsanī Sō̜ngmư̄ang. by ดุษณีย์ ส่องเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmātham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2562 [2019]Other title: Accounting system design.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ด753 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānwikhro̜ kānplīanplǣng læ phonkrathop = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6364 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6364 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānplīanplǣng chœ̄ng khrōngsāng lāi miti= Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายมิติ = Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānwikhro̜ phonkrathop tō̜ phāk ʻutsāhakam læ sathānprakō̜pkān = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kāo rǣk ʻān ngop kānngœ̄n / ก้าวแรกอ่านงบการเงิน / เอิญ สุริยะฉาย.

ʻŒ̄n Suriyachāi. by เอิญ สุริยะฉาย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 อ756 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kū wikrit chāt botrīan sathư̄an lōk / กู้วิกฤติชาติ บทเรียนสะเทือนโลก / Daron Acemoglu, James A. Robinson แต่ง ; บดินทร์ พรวิลาวัณย์ แปล.

Acemoglu, Daron. Robinson, James A., Bō̜din Phō̜nwilāwan. by อะเซโมกลู, ดารอน | โรบินสัน, เจมส์ เอ, ค.ศ. 1960- | บดินทร์ พรวิลาวัณย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB74.ก6 อ627 2559 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB74.ก6 อ627 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khonkeng khao kō̜ thamngān hai ngāi bǣp nī læ / คนเก่งเขาก็ทำงานให้ง่ายแบบนี้แหละ / ปาร์คโซยอน เขียน ; วรวุฒ ขาวเงิน แปล.

Park, So Yeon. Wō̜rawut Khāongœ̄n. by ปาร์ค, โซยอน | วรวุฒ ขาวเงิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
khwāmčhing khwāmkhit / ความจริง ความคิด / สาธิต บวรสันติสุทธิ์.

Sātit Bawōnsantisut. by สาธิต บวรสันติสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Smart Life, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Smart Life, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .ส635 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlap khwāmkhit manut = How to create a mind / ความลับความคิดมนุษย์ = How to create a mind / เรย์ เคิร์ซแวล เขียน ; วุฒินันท์ ชุมภู แปล.

Kurzweil, Ray. Wuttinan Chumphū. by เคิร์ซแวล, เรย์ | วุฒินันท์ ชุมภู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Other title: How to create a mind.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: WL300 .ค754 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khamphī chut thurakit pāk hēo hai fư̄n khư̄nchīp / คัมภีร์ฉุดธุรกิจปากเหวให้ฟื้นคืนชีพ / ยูอิจิโร่ นากายามะ ; พิชามญชุ์ โสมรังสรรค์ แปล.

Nakayama, Yuichiro. Pichamon Sōmrangsan. by นากายามะ, ยูอิจิโร่ | พิชามญชุ์ โสมรังสรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .น555 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khit yāng Amazon / คิดอย่าง Amazon / จอห์น รอสส์แมน ผู้เขียน ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา ผู้แปล.

Rossman, John, Winyū Kinghiranwatthanā. by รอสส์แมน, จอห์น, ค.ศ. 1964- | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : : ʻAmmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ร555 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khit lǣo rūai = Think and grow rich / คิดแล้วรวย = Think and grow rich / นโปเลียน ฮิลล์ เขียน ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น แปล.

Hill, Napoleon, Kunlathidā Bunyakun-Dannākin. by ฮิลล์, นโปเลียน, ค.ศ. 1883-1970 | กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Arrow, 2562 [2019] Publisher: 880-03 กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562 [2019]Other title: Think and grow rich | Think and grow rich!.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5386 .ฮ61263 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ hūanā ngān bō̜rihān hai thūk kotmāi læ dai čhai lūknō̜ng / คู่มือหัวหน้างาน บริหารให้ถูกกฎหมายและได้ใจลูกน้อง / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Thamrongsak Khongkhāsawat. by ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒt ʻĀ Sentœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ผ7 ธ642 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ thēt TFEX pen ʻāchīp / คู่มือเทรด TFEX เป็นอาชีพ / พี่หมีขาว กิตินุ ม่วยเท้ง.

Kitnu Mūaithēng. by กิตินุ ม่วยเท้ง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Great Idea, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, [2560] [2017]Other title: Robot technology khūmư̄ thēt TFEX pen ʻāchīp Other title: Robot technology คู่มือเทรด TFEX เป็นอาชีพ.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6024.ท9 ก663 2560 (1).
ห้องสมุด:
Ngān sœ̄m tœ̄m chīwit : 27 wan pan fan hai tham ngœ̄n = Side hustle : from idea to income in 27 days / งานเสริม เติมชีวิต : 27 วัน ปั้นฝันให้ทำเงิน = Side hustle : from idea to income in 27 days / Chris Guillebeau ; แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Guillebeau, Chris. Winyū Kinghiranwatthanā. by กิลเลอโบ, คริส | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Side hustle : from idea to income in 27 days.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .ก662 2563 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit ʻaphi sǣp ngān sutkhīt čhīt sut ting / c dōi Chris Barez-Brown ; rīaprīang dōi Nantawat Mankhong. ชีวิตอภิแซ่บ งานสุดขีด จี๊ดสุดติ่ง / โดย Chris Barez-Brown ; เรียบเรียงโดย นันทวัฒน์ มั่นคง.

Barez-Brown, Chris. Nantawat Mankhong, by บาเรซ-บราวน์, คริส | นันทวัฒน์ มั่นคง, 2512-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .บ647 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thām pen chīwit plīan = [The art of asking good questions] / ถามเป็น ชีวิตเปลี่ยน = The art of asking good questions / เคียวอิจิโร อาวาซึ ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ แปล.

Awazu, Kyoichiro. Bandit Praditthānuwong. by อาวาซึ, เคียวอิจิโร | บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2561 [2018]Other title: Art of asking good questions.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.3 .อ677 2561 (1).
ห้องสมุด:
Tham SEO hai rān ʻō̜nlai phœ̄m yō̜tkhāi dūai ngœ̄n 0 bāt / ทำ SEO ให้ร้านออนไลน์ เพิ่มยอดขายด้วยเงิน 0 บาท / สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์.

Supitcha Sīprasit. by สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1265 .ส724 2562 (1).
ห้องสมุด:
Tham ngān hai "dai dī" dūai mindset bǣp CEO / ทำงานให้ "ได้ดี" ด้วย mindset แบบ CEO / รยูยางโด เขียน ; สิริกร สังขพันธ์ แปล.

Ryu, Langdo. Sirikō̜n Sangkhaphan. by รยู, รางโด | สิริกร สังขพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.2 .ร47 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ร47 2563 (1).
ห้องสมุด:
Tham banchī khāi khō̜ng ʻō̜nlai nǣo ngāi ngœ̄n mai rūa / ทำบัญชีขายของออนไลน์แนวง่ายเงินไม่รั่ว / วิฑูล แสงทรัพย์.

Withūn Wǣngsap. by วิฑูล แสงทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khō̜ Fangchan, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ว594 2562 (1).
ห้องสมุด:
Thurakit SMEs mai yāk sak nit thā khun khit nō̜k krō̜p / kō̜ng bannāthikān rīaprīang. ธุรกิจ SME ไม่ยากสักนิด ถ้าคุณคิดนอกกรอบ / กองบรรณาธิการ เรียบเรียง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2560 [2017]Other title: ธุรกิจ SMEs ไม่ยากสักนิด ถ้าคุณคิดนอกกรอบ.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2341 .ธ74 2560 (2).
ห้องสมุด:
Nayōbāi kānkhlang nai yuk sētthakit dičhithan = [Fiscal policy in digital economy era] / นโยบายการคลังในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล = [Fiscal policy in digital economy era] / ดนุวัศ สาคริก.

Danuvas Sagarik. Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Ratthaprasāsanasāt. Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā. by ดนุวัศ สาคริก | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. โครงการเอกสารและตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā Khana Ratthaprasāsanasāt Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Fiscal policy in digital economy era.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ192.5 .ด375 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ192.5 .ด375 2562 (1).
ห้องสมุด:
Banchī chan sūng 2 *Pack 5 = Advanced accounting 2 * Pack 5 : chabap prapprung tām māttrathān kānbanchī mai (Phō̜. Sō̜. 2560) / บัญชีชั้นสูง 2 *Pack 5 = Advanced accounting 2 *Pack 5 : ฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (พ.ศ. 2560) / ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร, รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.

Phakāphan Phromsākhā Na Sakon Nakhō̜n. Rattanā Wongratsamīdư̄an. by ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร | รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Čhāmčhurī Prōdak, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักส์, 2562 [2019]Other title: Banchī chan sūng 2 Other title: Advanced accounting 2 *Pack 5 | Advanced accounting 2 | บัญชีชั้นสูง 2.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5655 .ผ26 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ผ26 2562 (1).
ห้องสมุด:
Bāng khun phrom chūan khit 1.0 / บางขุนพรหมชวนคิด 1.0 / ฐิติมา ชูเชิด ... [และคนอื่น ๆ].

Thitimā Chūchœ̄t. by ฐิติมา ชูเชิด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ฐ648 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Patibatkān fā wikrit : wikrittikān pen satčhatham prakān nưng khō̜ng thuk thurakit thī mai ʻāt čha līklīang dai man pen yāng nan čhing čhing rư̄ / ปฏิบัติการฝ่าวิกฤติ : วิกฤติการณ์เป็นสัจธรรมประการหนึ่งของทุกธุรกิจที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือ / Michael D. Watkins ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปลและเรียบเรียง นรินทร์ องค์อินทรี, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Watkins, Micheal, Narin ʻOngʻinsī. Wīrawut Mākhasirānon. by วัตกินส์, ไมเคิล, ค.ศ. 1956- | นรินทร์ องค์อินทรี | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD49 .ป26 2549 (1).
ห้องสมุด:
Panhā khō̜kotmāi phāsī ʻākō̜n læ kānwāngphǣn phāsī ʻākō̜n thī nak banchī læ nakbō̜rihān khūan sāp / ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ / โดย ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Dunyalux Trachutham. by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Dharmniti Press, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3550 .ด72 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phāwa phū nam 5 radap / ภาวะผู้นำ 5 ระดับ / จอห์น ซี แม็กเวลล์ เขียน ; วันดี อภิรักษ์ธนากร แปล.

Maxwell, John C., Wandī Apirugthanakorn. by แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี, ค.ศ. 1947- | วันดี อภิรักษ์ธนากร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555 [2012]Other title: Phāwa phū nam hā radap Other title: ภาวะผู้นำห้าระดับ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yok radap phāwa phūnam / ยกระดับภาวะผู้นำ / John C. Maxwell ; ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ แปล.

Maxwell, John C., Sirilak Mānawongčharœ̄n. by แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี, ค.ศ. 1947- | ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rūai dūai thurakit songʻō̜k ʻō̜nlai = Rich with export business online / รวยด้วยธุรกิจส่งออกออนไลน์ = Rich with export business online / [เขียนโดย] จตุรงค์ กอบแก้ว.

Chaturong Kō̜pkǣo. by จตุรงค์ กอบแก้ว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, [2562] [2019]Other title: Rich with export business online .Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1414.4 .จ36 2562 (1).
ห้องสมุด:
Rabop banchī / ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย, ประจิต หาวัตร.

Wilai Wīraprī. Čhongčhit Līkphai. Pračhit Hāwat. by วิไล วีระปรีย | จงจิตต์ หลีกภัย | ประจิต หาวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ว6 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rabop sārasonthēt thāng kānbanchī : lakkān bư̄angton læ krabūankān thāng thurakit / ระบบสารสนเทศทางการบัญชี : หลักการเบื้องต้นและกระบวนการทางธุรกิจ / ไพลิน ตรงเมธีรัตน์.

Phailin Trongmēthīrat. by ไพลิน ตรงเมธีรัตน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5679 .พ95 2563 (3). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Rapmư̄ wikrit COVID-19 chabap nāičhāng læ lūkčhāng / รับมือวิกฤต COVID-19 ฉบับนายจ้างและลูกจ้าง / โดย ปรีชา หยกทองวัฒนา, ศิริขวัญ นิลกรรณ์.

Prīchā Yokthō̜ngwatthanā. Sirikhwan Ninlakun, by ปรีชา หยกทองวัฒนา | ศิริขวัญ นิลกรรณ์, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒmphan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1304 .ป463 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1304 .ป463 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1304 .ป463 2563 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1304 .ป463 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
รายงานวิจัยต่อเนื่อง Real Estate Index / บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด.

by บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2556- [2013-]Other title: Real Estate Index | รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ | Report on the launching of Real Estate Projects | โครงการ Real Estate Index | โครงการดัชนีภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD890.55.ก1 ร64 2556 ก.ค. (93).
ห้องสมุด:
Wičhai trāsin khā = Brand research / วิจัยตราสินค้า = Brand research / พิทักษ์ ชูมงคล.

Pitak Chūmongkol. by พิทักษ์ ชูมงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ช75 พ63 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD69.ช75 พ63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Withī chana thuk læ sāng suk / วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ว6 ค6 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF575.ว6 ค6 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Withī chana mit læ čhūngčhai khon / วิธีชนะมิตรและจูงใจคน / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Withī bō̜rihān wēlā hai khumkhā thīsut nai tǣla wan = 30 minuten zeitmanagement / วิธีบริหารเวลา ให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน / เขียนโดย โลทาร์ ไซแวร์ท ; แปลและเรียบเรียงโดย ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ ; บรรณาธิการโดย สมชัย เบญจมิตร.

Seiwert, Lothar. Piyakan Sinprasœ̄t. Somchai Bēnčhamit. by ไซแวร์ท, โลทาร์ | ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ | สมชัย เบญจมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bee Media, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บี มีเดีย, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
ศาสตร์แห่งการขายที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ = [Zettai kotowararenai eigyo] / มัตสึโมโตะ โนบุฮิซะ เขียน ; นพัฒน์ หัทยานันท์ แปล.

Matsumoto, Nobuhisa, Naphat Hatthayānan by มัตสึโมโตะ, โนบุฮิซะ, ค.ศ. 1967- | นพัฒน์ หัทยานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: Japanese Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sinlapa khō̜ng kānplō̜i khō̜ng / ศิลปะของการปล่อยของ / ชิออน คาบาซาวะ ผู้เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต ผู้แปล.

Kabasawa, Shion, ʻĀkhirā Rattanāphirat. by คาบาซาวะ, ชิออน, ค.ศ. 1965- | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnkhlō̜t Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อดบุ๊คส์, 2563 [2020]Other title: Power of output how to change learning to outcome.Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Sanuk pai kap khāčhāng ngœ̄ndư̄an / สนุกไปกับค่าจ้างเงินเดือน / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Thamrongsak Khongkhāsawat. by ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒt ʻĀ Sentœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD4912 .ธ647 2563 (2).
ห้องสมุด:
Sāng rāidai 30 lān dūai thīm ngān 3 khon / สร้างรายได้ 30 ล้าน ด้วยทีมงาน 3 คน / เอสนะ อยู่เจริญ

ʻĒsana Yūcharoen. by เอสนะ อยู่เจริญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Maker, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Maker, 2562 [2019]Other title: Sāng rāidai sāmsip lān dūai thīm ngān sām khon Other title: สร้างรายได้สามสิบล้าน ด้วยทีมงานสามคน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5386 .อ753 2562 (1).
ห้องสมุด:
Sāng brǣn dūai rư̄ang lao mai thao longmư̄ tham = Brand storydoing wins / สร้างแบรนด์ด้วยเรื่องเล่า ไม่เท่าลงมือทำ = Brand storydoing wins / ดลชัย บุณยะรัตเวช เขียน ; พัชรา โพธิ์กลาง เรียบเรียง.

Donchai Bunyarattawēt. Phatcharā Phōklāng. by ดลชัย บุณยะรัตเวช | พัชรา โพธิ์กลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Brand storydoing wins.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD69.ช75 ด525 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sawatdikān yư̄tyun : ʻŌ̜kbǣp læ nam pai chai yāngrai hai dōn čhai phanakngān yuk mai / สวัสดิการยืดหยุ่น @work : ออกแบบและนำไปใช้อย่างไรให้โดนใจพนักงานยุคใหม่ / สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Suphot Nāksawat. by สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒtʻā Sentœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอชอาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sutyō̜t konlayut kānwāngphǣn phāsī ngœ̄ndai nitibukkhon = Tax planning strategies : corporate income tax / สุดยอดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล = Tax planning strategies : corporate income tax / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ.

Somdēt Rōtkhurīsathīan. by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Thammaniti Phrēt Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2563 [2020]Other title: Sutyō̜t konlayut : kānwāngphǣn phāsī ngœ̄ndai nitibukkhon Other title: Tax planning strategies : corporate income tax | สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ4771.55 .ส47 2563 (1).
ห้องสมุด:
Nā čhō̜-lōk čhing : samadun mai khō̜ng khrō̜pkhrūa yuk dičhithan = The art of screen time : how your family can balance digital media and real life / หน้าจอ-โลกจริง : สมดุลใหม่ของครอบครัวยุคดิจิทัล = The art of screen time : how your family can balance digital media and real life / Anya Kamenetz ; บุณยนุช ชมแป้น แปล.

Kamenetz, Anya, Bunyanut Chompǣn. by คาเมเนตซ์, อันยา, ค.ศ. 1980- | บุณยนุช ชมแป้น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Other title: Art of screen time : how your family can balance digital media and real life.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HQ784.อ6 ค64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ784.อ6 ค64 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak kānbanchī bư̄angton / หลักการบัญชีเบื้องต้น / นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร.

Naphāphō̜n Likhitwongkhačhō̜n. by นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .น4584 2563 (2).
ห้องสมุด:
Lak khit rư̄ang konlayut læ kān khǣngkhan / หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน / โดย Joan Magretta ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Magretta, Joan. Natthayā Sintrakānphon. Wīrawut Mākhasirānon. by มาเกรตตา, โจแอน | ณัฐยา สินตระการผล | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bǭrisat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khletlap čhūngčhai khon / เคล็ดลับจูงใจคน / โดย Brian Tracy ; แปลและเรียบเรียง กองบรรณาธิการ ; บรรณาธิการ นวพันธ์ ปิยะวรรณกร.

Tracy, Brian. Nawaphan Piyawankō̜n. by เทรซี่, ไบรอัน | นวพันธ์ ปิยะวรรณกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : That Phaplikhēchan, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่น, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ร8 ท73 2559 (1).
ห้องสมุด:
Sēsangsē withī sāng khwāmpen 1 talō̜t kān / เซซังเซ วิธีสร้างความเป็น 1 ตลอดกาล / lga Yasuyo เขียน ; วิลาสินี สาโรวาท แปล.

Iga, Yasuyo. Wilasinee Sarowart. by อิงะ, ยะซุโยะ | วิลาสินี สาโรวาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sukkhaphāpčhai, 2561 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2561 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .อ64 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD56 .อ64 2561 (2).
ห้องสมุด:
Theknik čham bǣp mai tō̜ng čham thī čhittaphǣt yāk bō̜k khun / เทคนิคจำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ / ผู้เขียน คะบะซะวะ ชิอง ; ผู้แปล ปาวัน การสมใจ.

Kabasawa, Zion, Pāwan Kānsomčhai. by คะบะซะวะ, ชิอง, ค.ศ. 1965- | ปาวัน การสมใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Pœ̄t sawit pradit ʻaidīa / เปิดสวิตช์ประดิษฐ์ไอเดีย / โก นาคาซาวะ เขียน ; วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ แปล.

Nakazawa, Gō. Wongsiri Sangkhawāsī Miyāčhi. by นาคาซาวะ, โก | วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD53 .น626 2562 (1).
ห้องสมุด:
Mư̄a khwāmčhon khīantī phom : Suphot Thīrawatthanachai phū yū bư̄anglang Rōngbīa Yœ̄raman Tawandǣng / เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม : สุพจน์ ธีระวัฒนชัย ผู้อยู่เบื้องหลังโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เขียน.

Wanchai Tantiwitthayāphithak, by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9397.ท94ร9 ว632 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rœ̄mton longthun hun dūai tūaʻēng (chabap mư̄mai) / เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง (ฉบับมือใหม่) / สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.

Siraphop Mahankhasuwan. by สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : The Letter Publishing, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : The Letter Publishing, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .ส644 2563 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Wēlā maichai khō̜ng khun tǣ pen khō̜ng chīwit khun = It’s not your time! it’s the time of your life / เวลาไม่ใช่ของคุณ แต่เป็นของชีวิตคุณ = It’s not your time! it’s the time of your life / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Chœ̄mān Rattanaphongtrakūn. by เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Big Idea, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Big Idea, 2563 [2020]Other title: It’s not your time! it’s the time of your life.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD69.ว7 ฌ75 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khōt khon bǣp CEO = You are coach / โค้ชคนแบบ CEO = You are coach / วิสา ฑีฆายุ.

Wisā Thīkhāyu. by วิสา ฑีฆายุ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ddī, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Dดี, [2563] [2020]Other title: You are coach.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BJ1588 .ว656 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngsāng ngœ̄ndư̄an ʻō̜kbǣp læ bō̜rihān yāngrai hai mo̜som / โครงสร้างเงินเดือนออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม / สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Suphot Nāksawat. by สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒt ʻĀ Sentœ̄, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ค63 ส73 2562 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544