TUPUEY-New Book-202010-01 (tha)

This list contains 56 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
24 chūamōng nai ʻĒthēn bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / 24 ชั่วโมงในเอเธนส์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / ฟิลิป มาทิสซาค เขียน ; ชาครีย์นรทิพย์ - บังอร เสวิกุล แปล.

Matyszak, Philip. Chākhrīnō̜rathip Sēwikun. Bangʻō̜n Sēwikun. by มาทิสซาค, ฟิลิป | ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล | บังอร เสวิกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2563] [2020]Other title: 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DF275 .ม636 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Fưk samō̜ng hai chapwai khǣ tham ʻarai tāng čhāk dœ̄m / ฝึกสมองให้ฉับไว แค่ทำอะไรต่างจากเดิม / คาโต้ โทะชิโนะริ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Kato, Toshinori. ʻAnisā Kēmphaophan. by คะโตะ, โทะชิโนะริ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻAmarin Hāothū, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khonkeng khao kō̜ thamngān hai ngāi bǣp nī læ / คนเก่งเขาก็ทำงานให้ง่ายแบบนี้แหละ / ปาร์คโซยอน เขียน ; วรวุฒ ขาวเงิน แปล.

Park, So Yeon. Wō̜rawut Khāongœ̄n. by ปาร์ค, โซยอน | วรวุฒ ขาวเงิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khwāmkhrīat pen sūn / ความเครียดเป็นศูนย์ / Testosterone เขียน ; เบญจรัตน์ สุขกสิ แปล.

Testosterone. Bēnčharat Sukkasi. by เทสโทสเตอโรน | เบญจรัตน์ สุขกสิ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ค7 ท695 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānčhœ̄ rư̄ang yǣ yǣ mai dai plǣ wā chīwit čha mai mī khwāmsuk = It's just a bad day, not a bad life / การเจอเรื่องแย่ๆ ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มีความสุข = It's just a bad day, not a bad life / บาร์จเฉยๆ เรื่องและภาพ

Panatkō̜n Čhaiman, by ปณัตกร ใจหมั่น, 2535-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapringbuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2560 [2017]Other title: It's just a bad day, not a bad life.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ป362 2560 (1).
ห้องสมุด:
Sing tāng tāng khœ̄i samkhan nai chūang wēlā nưng / สิ่งต่างๆ เคยสำคัญในช่วงเวลาหนึ่ง / อีกีจู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Le, Ki ju. Withiyā Čhanphan. by อี, กีจู | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Homo Deus prawat yō̜ khō̜ng wan phrungnī = Homo Deus : a brief history of tomorrow / โฮโมดีอุส ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ = Homo Deus : a brief history of tomorrow / ยูวัล โนอาร์ แฮรารี ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chewawiwat, Thida Chongniramaisathit. by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Other title: Homo Deus : a brief history of tomorrow | History of tomorrow.Availability: No items available : Checked out (17). In transit (1).
ห้องสมุด:
Rak sāman : bantưk kwāmphūkphan chan rātsadō̜n / รักสามัญ : บันทึกความผูกพันชั้นราษฎร / รสมาลิน ตั้งนพกุล.

Rotmālin Tangnopphakun. by รสมาลิน ตั้งนพกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ร545ก3 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ร545ก3 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Withī witthayā nai kānsưksā prawattisāt / วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ / ชนิดา พรหมพยัคฆ์, ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว บรรณาธิการ.

Chanida Phromphayak. Nutthapong Sakunlīao. by ชนิดา พรหมพยัคฆ์ | ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D16 .ว63 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
15 samō̜raphūm chī chatā Yūrēchīa bōrān = 15 decisive battles of ancient Eurasia / 15 สมรภูมิชี้ชะตายูเรเชียโบราณ = 15 decisive battles of ancient Eurasia / ภัทรพล สมเหมาะ.

Phattharaphon Sommo̜. by ภัทรพล สมเหมาะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2563 [2020]Other title: 15 decisive battles of ancient Eurasia.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D25 .ภ634 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D25 .ภ634 2563 (4).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai Rōm bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there / 24 ชั่วโมงในโรมโบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there / ฟิลิป มาทิสซาค เขียน ; ไอริสา ชั้นสิริ แปล.

Matyszak, Philip. ʻAirisā Chansiri. by มาทิสซาค, ฟิลิป | ไอริสา ชั้นสิริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2563] [2020]Other title: 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pramūan botkhwām nư̄ang nai phrarātchaphithī bō̜romrāchāphisēk. ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.

Krom Sinlapākō̜n. Samnak Wannakam læ Prawattisāt. by กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wannakam læ Prawattisāt Krom Sinlapākō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ป3886 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .ป3886 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ป3886 2562 (1).
ห้องสมุด:
Thai kap Sāthāranarat Prachāchon Čhīn : kānmư̄ang thī phanphūan læ khwāmyungyāk nai chūang ton khō̜ng khwāmsamphan thāng kānthūt (Khō̜. Sō̜. 1975-1978) = Thailand and the People's Republic of China : volatile politics and troubles in the early years of diplomatic relations (1975-1978 AD) / ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : การเมืองที่ผันผวนและความยุ่งยากในช่วงต้นของความสัมพันธ์ทางการฑูต (ค.ศ. 1975-1978) = Thailand and the People's Republic of China : volatile politics and troubles in the early years of diplomatic relations (1975-1978 AD) / สิทธิพล เครือรัฐติกาล.

Sitthiphon Kruarattikan, Krasūang Kāntāngprathēt. Sūn Sưksā Kāntāngprathēt. by สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524- | กระทรวงการต่างประเทศ. ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Kāntāngprathēt Krasūang Kāntāngprathēt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2563 [2020]Other title: Thailand and the People's Republic of China : volatile politics and troubles in the early years of diplomatic relations (1975-1978 AD).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.จ6 ส633 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.จ6 ส633 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sīa dindǣn Malāyū : prawattisāt chāt chabap Pilot twist / เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Pilot twist / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย.

Thanaphong Lư̄khačhō̜nchai. by ฐนพงศ์ ลือขจรชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ฐ33 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 ฐ33 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lamphūna wannī / ลำพูนวันนี้ / ไพลิน กาญจนภานุพันธ์.

Pailin Kānčhanaphānuphan. by ไพลิน กาญจนภานุพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ล5 พ946 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ล5 พ946 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kang ʻawō sua : rư̄anglao yutthačhak / กังโอ้วสัวะ : เรื่องเล่ายุทธจักร / ฮ. ศุภวุฒิ จันทสาโร.

Hō̜. Supphawut Čhanthasārō. by ฮ. ศุภวุฒิ จันทสาโร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Gypzy, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS721 .ฮ196 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS721 .ฮ196 2561 (1).
ห้องสมุด:
Čhīn yuk burān rat / จีนยุคบุราณรัฐ / วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Wō̜rasak Mahatthanōbon. by วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS741.5 .ว45 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai ʻĪyip bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = Human resource economics / 24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there / โดนัลด์ พี. ไรอัน เขียน ; ณัฐ อมรบวรวงศ์ แปล.

Ryan, Donald P. Nut ʻAmō̜nbō̜wō̜nwong. by ไรอัน, โดนัลด์ พี | ณัฐ อมรบวรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 [2020]Other title: Yīsipsī chūamōng nai ʻĪyip bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan Other title: 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there | Twenty four hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there | ยี่สิบสี่ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khrang nưng-- khitthưng pen raya / ครั้งหนึ่ง-- คิดถึงเป็นระยะ / เจน จิ เขียน ; คัจฉกุล แก้วเกต วาดภาพประกอบ.

Čhenjira Sērīyōthin. Khatchakun Kǣokēt. by เจนจิรา เสรีโยธิน | คัจฉกุล แก้วเกต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2559 [2016]Other title: Khrang nưng khitthưng pen raya Other title: ครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: FIC 2016 664977 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ7536ค46 2559 (1).
ห้องสมุด:
Phrưttikam nakthō̜ngthīeo / พฤติกรรมนักท่องเที่ยว / เลิศพร ภาระสกุล.

Lœ̄tphō̜n Phārasakun. by เลิศพร ภาระสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G155.ก1 ล75 2559 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544