TUPRIDI-NewBook-2020-10-01(Tha)

This list contains 203 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
24 chūamōng nai ʻĪyip bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = Human resource economics / 24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there / โดนัลด์ พี. ไรอัน เขียน ; ณัฐ อมรบวรวงศ์ แปล.

Ryan, Donald P. Nut ʻAmō̜nbō̜wō̜nwong. by ไรอัน, โดนัลด์ พี | ณัฐ อมรบวรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 [2020]Other title: Yīsipsī chūamōng nai ʻĪyip bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan Other title: 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there | Twenty four hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there | ยี่สิบสี่ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
8 rư̄ang nā rū Sūanmōk Krung Thēp / 8 เรื่องน่ารู้สวนโมกข์กรุงเทพ / หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ.

Buddhadasa Indapanno Archives (Thailand) by หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜čhotmāihēt Phutthathāt ʻInthapanyō, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, 2554 [2011]Other title: Pǣt rư̄ang nā rū Sūanmōk Krung Thēp Other title: แปดเรื่องน่ารู้สวนโมกข์กรุงเทพ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CD2159.ห52 ก12 2554 (1).
ห้องสมุด:
88 pī prachāthipatai Thai khon Thai rīanrū ʻarai bāng? / 88 ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทยเรียนรู้อะไรบ้าง? / บรรณาธิการ พิณผกา งามสม.

Phinphakā Ngāmsom. by พิณผกา งามสม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wō̜ Thawī Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทวอยซ์ ทีวี จำกัด, 2563 [2020]Other title: Pǣtsippǣt pī prachāthipatai Thai Khon Thai rīanrū ʻarai bāng ? Other title: แปดสิบแปด ปี ประชาธิปไตยไทย คนไทยเรียนรู้อะไรบ้าง?.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ป86 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป86 2563 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป86 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ป86 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: JQ1745 .ป86 2563 (1).
ห้องสมุด:
AI plīan ʻanākhot lōk = [AI change the future world] / AI เปลี่ยนอนาคตโลก = [AI change the future world] / สุทธิชัย ทักษนันต์.

Suttichai Thaksanan. by สุทธิชัย ทักษนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bān Phraʻāthit, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2563 [2020]Other title: AI change the future world.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q335 .ส733 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: Q335 .ส733 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q335 .ส733 2563 (1).
ห้องสมุด:
Anti-aging insights dek kwā ʻāyu čhing dūai 51 withī kin 26 withī ʻō̜kkamlang kāi / Anti-aging insights เด็กกว่าอายุจริงด้วย 51 วิธีกิน 26 วิธีออกกำลังกาย / คุโระดะ ไอมิ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Kuroda, Aimi. ʻAnisā Kēmphaophan. by คุโระดะ, ไอมิ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT104 .ค738 2563 (2).
ห้องสมุด:
Exiled for lese majeste by James T. Whittaker.

by Whittaker, James Thomas, 1843-1900.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cincinnati, Press of Curts & Jennings, 1898Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Fic .W626E95 1898 (1).
ห้องสมุด:
First read : bot lakhō̜n lāk sī mī dī thī lāklāi / First read : บทละครหลากสี มีดีที่หลากหลาย / ปานรัตน กริชชาญชัย, ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.

Pānrattana Kritchānchai Natthaphat Wongrīanthō̜ng. by ปานรัตน กริชชาญชัย | ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Pintō Phaplitching, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ปิ่นโต พับลิชชิ่ง, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4203 .ป63 2554 (1).
ห้องสมุด:
I Roam alone : Thai-Siberia issue / I Roam alone : Thai-Siberia issue / มิ้นท์.

Monthon Kasāntikun. by มณฑล กสานติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄ buk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: I Roam alone : mittraphāp rawāng sēnthāng sāi sā Saibīrīa Other title: I Roam alone : มิตรภาพระหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Japan only! Yīpun khao čhat bān kan bǣp nī ngai = Katazuke no kaibo zukan = The anatomical chart of clutter / Japan only! ญี่ปุ่นเขาจัดบ้านกันแบบนี้ไง = Katazuke no kaibo zukan = The anatomical chart of clutter / ซูซูกิ โนบุฮิโระ, เขียน ; พนิดา กวยรักษา แปล.

Suzuki, Nobuhiro. Phanidā Kūairaksā. by ซูซูกิ, โนบุฮิโระ | พนิดา กวยรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 [2016]Other title: Yīpun khao čhat bān kan bǣp nī ngai Other title: The anatomical chart of clutter. | Katazuke no Kaibo Zukan | ญี่ปุ่นเขาจัดบ้านกันแบบนี้ไง.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rest in progress R.I.P / Rest in progress R.I.P / [ชวลิต เสริมปรุงสุข] ; คอนเซ็ปต์และออกแบบ STUDIO 150 ; บรรณาธิการ สุดาพร จิรานุกรสกุล ; ผู้แปล สิรินทรา บุญโญภาส, ธนว์กัญญา แจ้งใจธรรม = Rest in progress R.I.P / Chavalit Soemprungsuk ; concept and design STUDIO 150 ; editor Sudaporn Jiranukornsakul ; translator Sirintra Boonyobhas, Tanakanya Changchaithum.

Chavalit Soemprungsuk, Sudaporn Jiranukornsakul. Sirintra Boonyobhas. Tanakanya Changchaithum. Studio 150. Museum of Contemporary Art (Bangkok) by ชวลิต เสริมปรุงสุข, 2482- | สุดาพร จิรานุกรสกุล | สิรินทรา บุญโญภาส | ธนว์กัญญา แจ้งใจธรรม | Sudaporn Jiranukornsakul | Sirintra Boonyobhas | Tanakanya Changchaithum | สตูดิโอ 150 | พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย | Studio 150 | Museum of Contemporary Art (Bangkok).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phiphitthaphan Sinlapa Thai Rūamsamai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, 2563 [2020]Other title: Photčhanānukrom chabap sinlapin "rīthai" plǣwā "tāi" = The artist's dictionary : "retire" means "die" Other title: พจนานุกรมฉบับศิลปิน "รีไทร์" แปลว่า "ตาย" = The artist's dictionary : "retire" means "die" | Artist's dictionary : "retire" means "die".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1023.ช54ก4 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1023.ช54ก4 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ND1023.ช54ก4 2563 (1).
ห้องสมุด:
Yogi boy : Phūchāi thī khœ̄i hāičhai mai pen / Yogi boy : ผู้ชายที่เคยหายใจไม่เป็น / ลุค แคสซาดี-ดอเรียน.

Cassady-Dorion, Luke. by แคสซาดี-ดอเรียน, ลุค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : A Book, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ค, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT275.ค85ก3 2555 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī ʻāyā / กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา / พระยาอรรถการีย์นิพนธ์.

ʻAtthakārīniphon (Sit), Phrayā, by อรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ), พระยา, 2438-2502.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2483 [1940] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2483 [1940]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX6719 .อ4 2483ก (1). :
ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn : kānkō̜tang ratthammanūn læ kānkǣkhai ratthammanūn / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn. by ปิยบุตร แสงกนกกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป638 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ป638 2563 (1). Checked out (14).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai bukkhon / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / โดย เอช. เอกูต์ และ วิจิตร์ ลุลิตานนท์.

ʻĒkū, ʻĒt. Wičhit Lulitānon, by เอกูต์, เอช | วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n : Rōngphim Sayām Phanitchayakān, 2481] [1938]. Publisher: [พระนคร : โรงพิมพ์สยามพณิชยการ, 2481] [1938]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.บ7 อ7 2481 (1). :
ห้องสมุด:
konlayut kengkamrai thē rot raya san / กลยุทธ์เก็งกำไรเทรดระยะสั้น / แลร์รี่ อาร์. วิลเลี่ยมส์ เขียน ; อาริตา พงศ์ธรานนท์ แปล.

Williams, Larry R. ʻĀritā Phongtharānon. by วิลเลียมส์, แลร์รี่ อาร์ | อาริตา พงศ์ธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānčhat khwāmsamphan rawāng fāi nitibanyat læ fāi bō̜rihān phāitai Ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2560 / การจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 / ชาติชาย ณ เชียงใหม่.

Chātchāi Na Chīangmai. Sathāban Phra Pokklao. by ชาติชาย ณ เชียงใหม่ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ช6493 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ช6493 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ช6493 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ช6493 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntrūat rātchakān læ yīam rātsadō̜n nai phāk tawantok, klāng læ tawanʻō̜k rawāng 14-23 Kumphāphan 2510 khō̜ng Phanathān Čhō̜m Phon Thanō̜m Kittikhačhō̜n nāyok ratthamontrī / การตรวจราชการและเยี่ยมราษฎร ในภาคตะวันตก, กลาง และ ตะวันออก ระหว่าง 14-23 กุมภาพันธ์ 2510 ของ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี / สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ; ฝ่ายผู้จัดทำ พันเอกอาจศึก ดวงสว่าง, บุญเลิศ ศุขพันธ์, จ.ส.ต.ลมัย เนียมเงิน.

ʻĀtsưk Dūangsawāng. Bunlœ̄t Sukphan. Lamai Nīamngœ̄n. Thailand. Samnak Lēkhāthikān Nāyok Ratthamontrī. by อาจศึก ดวงสว่าง | บุญเลิศ ศุขพันธ์ | ลมัย เนียมเงิน | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Samnak Thamnīap Nāyok Ratthamontrī, 2510 [1967] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510 [1967]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ถ3 อ62 2510 (1). :
ห้องสมุด:
Kāntrūatsō̜p kānchaičhāi ngœ̄n khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin dōi Samnakngān Kāntrūat Ngœ̄n Phǣndin : rāingān kānphičhāranā sưksā / การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : รายงานการพิจารณาศึกษา / ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Wisāman Phičhāranā Sưksā Kāntrūatsō̜p Kānchaičhāi Ngœ̄n khō̜ng ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Samnakngān Kāntrūat Ngœ̄n Phǣndin. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā. Samnak Kammāthikān 2. by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2.

Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Summary language: thaeng Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kammāthikān 2 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก635 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kānbambat čhit sangkhom samrap phūsūngʻāyu / การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Rangsiman Sunthō̜nchaiyā. by รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT150 .ร625 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT150 .ร625 2563 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544