TUECON-New Books-2020-10-October

This list contains 7 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Game theory for applied economists / Robert Gibbons.

by Gibbons, Robert, 1958-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1992Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
People, power, and profits : progressive capitalism for an age of discontent / Joseph E. Stiglitz.

by Stiglitz, Joseph E.

Edition: Norton paperback.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : W.W. Norton & Company, 2020, c2019Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Population aging, economic growth, and intergenerational transfers in Japan : how dire are the prospects? / Naohiro Ogawa ... [et al].

by Ogawa, Naohiro, 1944- | Nihon University. Population Research Institute.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Tokyo, Japan : Nihon University, Population Research Institute, 2012Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DOC 2012 691100 (1).
ห้องสมุด:
Recursive macroeconomic theory / Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent.

by Ljungqvist, Lars | Sargent, Thomas J.

Edition: 4th ed.Material type: Text Text Publisher: Cambridge, Mass. : MIT Press, c2018Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā krō̜p nayōbāi kānlongthun læ saphāpwǣtlō̜m thāng thurakit phư̄a kāo sū sētthakit dičhithan = [Development of investment policy framework and business environment for advancing the digital economy] / การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล = [Development of investment policy framework and business environment for advancing the digital economy] / อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ ; จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ นักวิจัยอาวุโส ; ภาณุพงศ์ ศรีอุดมขจร ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

ʻĀchanan Ko̜phaibūn. Čhuthāthip Čhongwanit. Panuphong Sīudomkhačhō̜n. Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā. by อาชนัน เกาะไพบูลย์ | จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | ภาณุพงศ์ ศรีอุดมขจร | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2563 [2020]Other title: Development of investment policy framework and business environment for advancing the digital economy.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HG5750.55.ก3 อ6436 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmphưngphō̜čhai khō̜ng bukkhalākō̜n thāng kānphǣt nai sangkat Krasūang Sāthāranasuk tō̜ khātō̜pthǣn thī dairap = A study of preferences for wage compensation of health professionals under the Ministry of Public Health : rāingān chabap sombūn / การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อค่าตอบแทนที่ได้รับ = A study of preferences for wage compensation of health professionals under the ministry of public health : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ภัททา เกิดเรือง, สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Phatthā Kœ̄trư̄ang. Somchāi Suksirisērīkun. Samnakngān Wičhai phư̄a Kānphatthanā Lakprakan Sukkhaphāp Thai. by ภัททา เกิดเรือง | สมชาย สุขสิริเสรีกุล | สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAksō̜n Krāpfik ʻǣn Dīsai, 2558 [ 2015] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558 [2015]Other title: Study of preferences for wage compensation of health professionals under the ministry of public health..Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: W79 .ภ63 2558 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā wikhro̜ kānnam thīdin rātphatsadu mā chai prayōt phư̄a banthao khwām dư̄atrō̜n khō̜ng prachāchon (čhat thī khlāi thuk khư̄n suk prachāchon) : bot sarup phūbō̜rihān (executive summary) / โครงการศึกษาวิเคราะห์การนำที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) : บทสรุปผู้บริหาร (executive summary) / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thammasat University. Sūn Bǭrikān Wichākān Sētthasāt. Thailand. Krom Thanārak. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | กรมธนารักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2558 [ 2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DOC 2015 686033 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544