TUPUEY-New Book-202011-01 (tha)

This list contains 126 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Čhai bandān rǣng samkhan kwā rǣngbandānčhai / ใจบันดาลแรงสำคัญกว่าแรงบันดาลใจ / ธีรศานต์ สหัสสพาศน์.

Thīrasān Sahatsaphāt. by ธีรศานต์ สหัสสพาศน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phetburī : Soda-Printing, 2559 [2016] Publisher: เพชรบุรี : โซดา-พริ้นติ้ง, 2559 [2016]Other title: Rǣngbandānčhai. Other title: แรงบันดาลใจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF410 .ธ645 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF410 .ธ645 2559 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BF410 .ธ645 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF410 .ธ645 2559 (2).
ห้องสมุด:
Khǣnkhūlat 1 samrap witsawakō̜n = Calculus 1 for engineers / แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร = Calculus 1 for engineers / โดย ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.

Thīrasak ʻUratčhanānon. by ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Bō̜risat Sakāi Buk Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Calculus 1 for engineers..Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thatsanasāt rēkhākhanit / ทัศนศาสตร์เรขาคณิต / ภัทรียา ดำรงศักดิ์.

Pattareeya Damrongsak. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Department of Physics. by ภัทรียา ดำรงศักดิ์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาฟิสิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Witthayāsāt Sathāban Thēknōlōyī Phra Čhō̜mklao Čhaokhun Thahān Lātkrabang, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : โครงการตำราคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC381 .ภ63 2559 (1).
ห้องสมุด:
Karazan mư̄ang mahatsačhan. [Lem 4], Tō̜n ʻĀnāčhak hǣng phū khư̄nchīp / คาราซาน เมืองมหัศจรรย์. [เล่ม 4], ตอน อาณาจักรแห่งผู้คืนชีพ / วี.เอ็ม. โจนส์ เขียน ; กิตติชัย กิตติวรัญญู แปล.

Jones, V. M. Kittichai Kittiwaranyū, by โจนส์, วี. เอ็ม. (วิคตอเรีย แมรี่), ค.ศ.1958- | กิตติชัย กิตติวรัญญู, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Mēpœ̄n Phaplitching Čhamkat, 2550 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เมเปิ้ล พับลิชชิ่ง จำกัด, 2551 [2008]Other title: Tō̜n ʻĀnāčhak hǣng phū khư̄nchīp Other title: อาณาจักรแห่งผู้คืนชีพ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ918ค65ก63 2551 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
Fisik 2 / ฟิสิกส์ 2 / คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Khanāčhān Phāk Wichā Fisik Khana Witthayāsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์รุ่นที่ 3, ครั้งที่ 14.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC21.2 .ฟ6492 2559 (1).
ห้องสมุด:
Sinlapa ʻanāraya = Primitive art / ศิลปะอนารยะ = Primitive art / หฤทยา ขุนน้อย.

Harittaya Khunnoi, Silpakorn University. Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts. by หฤทยา ขุนน้อย, 2511- | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Čhittrakam Pratimākam læ Phāpphim Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560 [2017]Other title: Primitive art.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N5311 .ห434 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N5311 .ห434 2560 (2).
ห้องสมุด:
Sinlapa phāpthāi læ phāpphayon = Photography and film art. [lō̜. 2], nūai thī 8-15 / ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nithētsāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2562 [2019] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562 [2019]Other title: Photography and film art.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TR642 .ศ653 2562 ล. 2 (5).
ห้องสมุด:
Lom luk rīan rū / ล้ม ลุก เรียน รู้ / ธนา เธียรอัจฉริยะ.

Thanā Thīanʻatchariya. by ธนา เธียรอัจฉริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Koob, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Koob, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ธ363 2563ก (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wannakam chaisō̜i : rư̄ang lao phit wēlā / วรรณกรรมใช้สอย : เรื่องเล่าผิดเวลา / Peter Bichsel ; ชลิต ดุรงค์พันธุ์ แปล.

Bichsel, Peter. Chalit Durongphan. by บิคเซล, เพเตอร์ | ชลิต ดุรงค์พันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: AC35 .บ622 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phalang wisēt khō̜ng khon thammadā / พลังวิเศษของคนธรรมดา / ผู้เขียน Elizabeth Gilbert ; ผู้แปล อาสยา ฐกัดกุล.

Gilbert, Elizabeth, 'Āsayā Thakatkun. by กิลเบิร์ต, อลิซาเบธ, ค.ศ. 1969- | อาสยา ฐกัดกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF408 .ก66 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ก66 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khit dai khit dī / คิดได้ คิดดี / Edward De Bono ; ดวงตา ปาวา แปล.

De Bono, Edward, Dūangtā Pāwā. by เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1933- | ดวงตา ปาวา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Krung Thēp... : ʻĒʻĀʻAiPhī, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : เออาร์ไอพี, 2553 [2010]Other title: Khit dai khit dī : khūmư̄ phalit khwāmkhit sāngsan Other title: คิดได้ คิดดี : คู่มือผลิตความคิดสร้างสรรค์ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ด695 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF408 .ด695 2553 (1).
ห้องสมุด:
Panyā (fā) wikrit / ปัญญา (ฝ่า) วิกฤติ / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF449 .ภ62 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rư̄ang bǣp nī khon keng keng khao rapmư̄ kan bǣp nai / เรื่องแบบนี้คนเก่งๆ เขารับมือกันแบบไหน / อุเอะดะ จุนจิ เขียน ; หนึ่งฤทัย โอภาศกุล แปล.

Ueda, Junji. Nưngrưthai ʻŌphātkun. by อุเอะดะ, จุนจิ | หนึ่งฤทัย โอภาศกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .อ693 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .อ693 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mư̄a withī khit thī khun mī chai kap ngān nai wan phrungnī mai dai / เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ / นภดล ร่มโพธิ์.

Nophadol Rompho. by นภดล ร่มโพธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Other title: Mư̄a withī khit thī khun mī chai kap ngān nai wan phrungnī mai dai future mindset Other title: เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ future mindset.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 น436 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: BF637.ส6 น436 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Klā thī čha thūk klīat 2 / กล้าที่จะถูกเกลียด 2 / ผู้เขียน คิชิมิ อิชิโร, โคะกะ ฟุมิทะเกะ ; ผู้แปล อภิญญา เตชะบุญไพศาล.

Ichiro, Kishimi, Fumitake, Koga, ʻAphinyā Tēchabunphaisān. by อิชิโร, คิชิมิ, ค.ศ. 1956- | ฟุมิทะเกะ, โคะกะ, ค.ศ. 1973- | อภิญญา เตชะบุญไพศาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phračhao sip chāt kham klō̜n : Phra Mahāchanok Phōthisat / พระเจ้าสิบชาติคำกลอน : พระมหาชนกโพธิสัตว์ / พระโสภณสมาธิคุณ (จำลอง อชิโต) ร้อยกรอง.

Phra Sōphonsamāthikhun (Čhamlō̜ng), by พระโสภณสมาธิคุณ (จำลอง), 2480-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Bō̜risat Sahathammik Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2556 [2013]Other title: Phra Mahāchanok Phōthisat Other title: พระมหาชนกโพธิสัตว์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1470.ม473 พ59 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ1470.ม473 พ59 2556 (1).
ห้องสมุด:
Phračhao sip chāt kham klō̜n : Phra Suwannasām Phōthisat / พระเจ้าสิบชาติคำกลอน : พระสุวรรณสามโพธิสัตว์ / พระโสภณสมาธิคุณ (จำลอง อชิโต) ร้อยกรอง.

Phra Sōphonsamāthikhun Wi. (Čhamlō̜ng), by พระโสภณสมาธิคุณ (จำลอง), 2480-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Bō̜risat Sahathammik Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2556 [2013]Other title: Phra Suwannasām Phōthisat Other title: พระสุวรรณสามโพธิสัตว์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1470.ส73 พ59 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ1470.ส73 พ59 2556 (1).
ห้องสมุด:
Honthāng prasop khwāmsamret khō̜ng nak kotmāi : kham khō̜ng ʻāčhān Sanyā Thamsak / หนทางประสบความสำเร็จของนักกฎหมาย : คำของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ / ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Sanyā Thamsak, by สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BQ4570.ส64 ส622 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส64 ส622 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส64 ส622 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In CatalogingCall number: BQ4570.ส64 ส622 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sī mahā čhakkawat bon sēnthāng hǣng kān lomsalāi / สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย / บรรพต กำเนิดศิริ.

Banphot Kamnœ̄tsiri. by บรรพต กำเนิดศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ Singphim Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt rūam kap Phārākrāp, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ พารากราฟ, 2563 [2020]Other title: 4 mahā čhakkawat bon sēnthāng hǣng kān lomsalāi Other title: British Empire, Austro-Hungarian Empire, German Empire, Russian Empire | 4 มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D217 .บ44 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D217 .บ44 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: D217 .บ44 2563 (5). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Blitkhrīk : songkhrām sāifā lǣp khō̜ng Hitlœ̄ = Blitzkrieg : Hitler's lightning war in photographs / บลิทซ์ครีก : สงครามสายฟ้าแลบของฮิตเลอร์ = Blitzkrieg : Hitler's lightning war in photographs / เอียน แบ็กซ์เตอร์ เขียน ; สรศักดิ์ สุบงกช แปล.

Baxter, Ian. Sō̜rasak Subongkot, by แบ็กซ์เตอร์, เอียน | สรศักดิ์ สุบงกช, 2507-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2561] [2018]Other title: Blitzkrieg : Hitler's lightning war in photographs.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D743 .บ822 2561 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544