TUECON-New Books-2020-11-November

This list contains 28 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
30 pī thī dīʻāʻai 30 pīkā raphat nā sētthakit Thai / 30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

Pokpong Čhanwit. Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ปกป้อง จันวิทย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557 [2014]Other title: 30 pī TDRI 30 pīkā raphat nā sētthakit Thai Other title: 30 ปี TDRI 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก5143 2557 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ก5143 2557 (1).
ห้องสมุด:
Cost-benefit studies of natural resource management in Southeast Asia / David James, Herminia A. Francisco editors.

by James, D. E. (David Edward), 1942- | Francisco, Herminia Arocena-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Singapore : Springer, c2015Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC441.Z65 C67 2015 (1).
ห้องสมุด:
International economics : theory & policy / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz.

by Krugman, Paul R | Obstfeld, Maurice | Melitz, Marc J.

Edition: 11th ed., global ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Pearson, c2018Other title: International economics : theory and policy.Availability: No items available : In transit (1).
ห้องสมุด:
Microeconomics : an intuitive approach / Thomas J. Nechyba.

by Nechyba, Thomas J, 1968-.

Edition: 2nd ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Australia : Cengage Learning, c2017Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HB172 .N43 2017 (1).
ห้องสมุด:
Statistics for business and economics / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Jeffrey D. Camm, James J. Cochran.

by Anderson, David R. (David Ray), 1941- | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur, 1944- | Camm, Jeffrey D, 1958- | Cochran, James J.

Edition: 13 edition.Material type: Text Text Publisher: Boston : Cengage Learning, 2017Other title: Statistics for business & economics.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF1017 .A53 2017 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānkračhuktūa khō̜ng talāt thīdin khwāmlư̄amlam thāng kānkhlang læ nayōbāi phāsī = [Land market concentration, fiscal disparity and tax policy] : khrōngkān wičhai : rāingān wičhai chabap sombūn / การกระจุกตัวของตลาดที่ดิน ความเหลื่อมล้ำทางการคลัง และนโยบายภาษี = [Land market concentration, fiscal disparity and tax policy] : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ.

Direk Patmasiriwat. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2563 [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2563 [2020]Other title: Land market concentration, fiscal disparity and tax policy.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD890.55 .ด66 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān čhatkān nam kap kānchai thīdin nai phư̄nthī khēt mư̄ang thī sīang phai namthūam læ phư̄nthī thī mī khrōngkān pō̜ngkan læ banthao ʻuthokkaphai khō̜ng phāk rat / การบริหารจัดการน้ำกับการใช้ที่ดินในพื้นที่เขตเมืองที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและพื้นที่ที่มีโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของภาครัฐ / อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ.

ʻAdit ʻItsarāngkūn Na ʻAyutthayā. Parinyārat Līangčharœ̄n. Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ [880-07] | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai (ThīDīʻĀʻAi), [2559] 2016. Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), [2559] 2016Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DOC 2016 687113 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2016 687113 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā sētthakit thō̜ngthin phư̄a rō̜ngrap ʻōkāt læ phonkrathop čhāk kānčhattang khēt phatthanā sētthakit phisēt tām nǣo rabīang sētthakit tō̜n tai = Local economic development to support opportunities and impacts from special economic zones along the southern economic corridor / การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ = Local economic development to support opportunities and impacts from special economic zones along the southern economic corridor / คณะนักวิจัย แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล หัวหน้าโครงการ ; ศุภชัย ศรีสุชาติ, นนท์ นุชหมอน, สุกฤษฏิ์ วินยเวคิน นักวิจัย.

Keokhwan Tangtipongkul. Supphachai Sīsuchāt. Non Nutmō̜n. Sukrit Winyawekhin. Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā. by แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล | ศุภชัย ศรีสุชาติ | นนท์ นุชหมอน | สุกฤษฏิ์ วินยเวคิน | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2563 [2020]Other title: Local economic development to support opportunities and impacts from special economic zones along the southern economic corridor.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ก88 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānngœ̄n khon čhon : kānngœ̄n thānrāk čhāk mummō̜ng khō̜ng lūkkhā nai satawat thī yīsip ʻet = The poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective / การเงินคนจน : การเงินฐานรากจากมุมมองของลูกค้าในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด = The poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective / Stuart Rutherford และ Sukhwinder Arora เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Rutherford, Stuart. Arora, Sukhwinder Singh. Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by รัทเทอร์ฟอร์ด, สจวร์ต | อาโรรา, สุขวินทร์ สิงห์ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜n Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: Poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC79.ย6 ร63 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ย6 ร63 2563 (3). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Kānkǣkhai panhā kānkatso̜ chāifang phư̄a khapkhlư̄an praden kānphatthanā samkhan phāitai phǣn phatthanā... chabap thī 11 sū kānpatibat : rāingān sarup phon kānprachum chœ̄ng patibatkān læ sưksā dū ngān / การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ : รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; คณะผู้จัดทำรายงานฯ วิทยา ปิ่นทอง ... [และคนอื่นๆ].

Kānprachum Chœ̄ng Patibatkān læ Sưksā Dū Ngān Kānkǣkhai Panhā Kānkatso̜ Chāifang" phư̄a Khapkhlư̄an Praden Kānphatthanā Samkhan Phāitai Phǣn Phatthanā... Chabap thī 11 sū Kānpatibat Phetchaburī) Vitthaya Pinthō̜ng. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Thailand. Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. by การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ (2556 : เพชรบุรี) | วิทยา ปิ่นทอง | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Other title: Rāingān sarup phon kānprachum chœ̄ng patibatkān læ sưksā dū ngān "kānkǣkhai panhā kānkatso̜ chāifang" Other title: รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน "การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง".Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: TC313.ท9 ก63 2556 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ Kǣng Lawā : kānbō̜rihān sapphayākō̜n læ singwǣtlō̜m khō̜ng chumchon rō̜p phư̄nthī chumnām Kǣng Lawā Čhangwat Khō̜n Kǣn / คู่มือแก่งละว้า : การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น, / จรูญพิศ จันทะศรี และ จุฬารัตน์ เงางาม.

Čharūnphit Čhanthasī. Čhulārat Ngaongām. Mūnnithi Rak ʻĪsān. Khrư̄akhāi Lumnam Chī. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Kō̜ngthun Singwǣtlō̜m. by จรูญพิศ จันทะศรี | จุฬารัตน์ เงางาม | มูลนิธิรักษ์อีสาน | เครือข่ายลุ่มน้ำชี | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กองทุนสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Mūnnithi Rak ʻĪsān [læ] Khrư̄akhāi Lumnam Chī, 2556 [2013] Publisher: ขอนแก่น : มูลนิธิรักษ์อีสาน [และ] เครือข่ายลุ่มน้ำชี, 2556 [2013]Other title: Khūmư̄ kānbō̜rihān sapphayākō̜n læ singwǣtlō̜m khō̜ng chumchon rō̜p phư̄nthī chumnām Kǣng Lawā Other title: คู่มือการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: QH77.ท9 จ47 2556 (3).
ห้องสมุด:
Chā hai chana / ช้าให้ชนะ / คาซุโอะ อินาโมริ ; ผู้แปล โยซุเกะ, ทสมา วรรธนะภูติ.

Inamori, Kazuo, Yōsuke. Thasamā Watthanaphūti. by อินะโมริ, คะซึโอะ, ค.ศ. 1932- | โยซุเกะ | ทสมา วรรธนะภูติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 อ66 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chīwit thī lư̄amlam : lư̄amlam talō̜t chīwit / ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ณพล สุกใส, พลอย ธรรมาภิรานนท์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Naphon Suksai. Phlō̜i Thammāphirānon. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 42 : 2563) | ณพล สุกใส | พลอย ธรรมาภิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thritsadī kēm : khwāmrū chabap phok phā / ทฤษฎีเกม : ความรู้ฉบับพกพา / Ken Binmore ; พรเทพ เบญญาอภิกุล แปล.

Binmore, K. G., Phō̜nthēp Benyāʻaphikun. by บินมอร์, เค. จี, ค.ศ. 1940- | พรเทพ เบญญาอภิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openworlds, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: HB144 .บ63 2558 (1). : Checked out (5). In transit (1).
ห้องสมุด:
Thunniyom : khwāmrū chabap phok phā / ทุนนิยม : ความรู้ฉบับพกพา / โดย เจมส์ ฟุลเชอร์ ; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย แปล.

Fulcher, James. Pakō̜n Lœ̄tsathīanchai. by ฟุลเชอร์, เจมส์ | ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openworlds, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Banthưk Charoenchai khon Čhīn Sayām / บันทึกเจริญไชย คนจีนสยาม / ผู้แต่ง กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเจริญไชย ; เรียบเรียง ศิริณี อุรุนานนท์ ; บรรณาธิการ เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์.

Sirinī ʻUrunānon Thīamsūn Sirisīsak. Klum Anurak læ Fư̄nfū yān Charoenchai. by ศิริณี อุรุนานนท์ | เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ | กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเจริญไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Klum, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.จ6 ศ643 2556 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DS570.จ6 ศ643 2556 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt sētthakit lōk : khwāmrū chabap phok phā / ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา / โดย โรเบิร์ต ซี อัลเลน ; สมคิด พุทธศรี, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ แปล.

Allen, Robert C. Somkid Puttasri. Supanat Sasiwuthiwat. by อัลเลน, โรเบิร์ต ซี, ค.ศ. 1947- | สมคิด พุทธศรี | ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openworlds, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC51 .อ64 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC51 .อ64 2557 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC51 .อ64 2557 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phā bǣngchāt dœ̄nthāng / พาแบงก์ชาติเดินทาง / กองบรรณาธิการ จันทวรรณ สุจริตกุล ... [และคนอื่นๆ].

Čhanthawan Sučhitkun. Thanākhān hǣng Prathēt Thai. by จันทวรรณ สุจริตกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān hǣng Prathēt Thai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3300.55.ก7 พ683 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3300.55.ก7 พ683 2563 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HG3300.55.ก7 พ683 2563 (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān sētthakit phō̜phīang phāk ʻutsāhakam / Mō̜ʻŌ̜Kō̜. 9999 / มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม : มอก.9999 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

Thailand. Samnakngān Māttrathān Phalittaphan ʻUtsāhakam. by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [880-06].

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557] [2014]Other title: Māttrathān phalittaphan ʻutsāhakam nǣothāng sētthakit phō̜phīang phāk ʻutsāhakam Other title: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม .Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DOC 2014 690040 (2).
ห้องสมุด:
Hāng kradik mā / หางกระดิกหมา / บรรยง พงษ์พานิช, ธนกร จ๋วงพานิช.

Banyong Pongpanich. Thonkorn Čhūangphānit. by บรรยง พงษ์พานิช | ธนกร จ๋วงพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Open World, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 บ44 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 บ44 2557 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: JQ1745.ก55ฉ5 บ44 2557 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544