TUMED-New Books 2020-November (Tha)

This list contains 21 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Covid-19 rōk rabāt hǣng satawat / Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ / นำชัย ชีววิวรรธน์.

Namchai Chīwawiwat, by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2..Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlawithī sū khwāmsamret nai kānlīang lūk dūai nom mǣ = Strategies for successful breastfeeding / กลวิธีสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Strategies for successful breastfeeding / นิพนธ์โดย วีณา จีระแพทย์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.

Wīnā Čhīraphǣt. Krīangsak Čhīraphǣt. by วีณา จีระแพทย์ | เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Thammadā Phrēt Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด, 2563 [2020]Other title: Strategies for successful breastfeeding.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS125 .ว636 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāk kānʻō̜kkamlangkāi bǣp fưk klāmnư̄a / กายวิภาคการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อ / Frederic Delavier ; สนธยา มานะวัฒนา แปล.

Delavier, Frederic. Sonthayā Mānawatthanā. by เดอลาวีเย, เฟรดเดอริค | สนธยา มานะวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library In RepairingCall number: WE500 .ด754 2562 (1). : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānkhūapkhum khunnaphāp yā rūpbǣp khō̜ngkhǣng = [Quality control of pharmaceutical solid dosage forms] / การควบคุมคุณภาพยารูปแบบของแข็ง = [Quality control of pharmaceutical solid dosage forms] / ศุภางค์ คนดี.

Suphāng Khondī. by ศุภางค์ คนดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌ ʻĒt Phrinting Hao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2563 [2020]Other title: Quality control of pharmaceutical solid dosage forms.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV786 .ศ74 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khanāt ʻitthiphon kānwikhro̜ ʻamnāt kānkhamnūan khanāt tūayāng thī mo̜som dōi chai prōkrǣm G*Power = Effect size, power analysis, optimal sample size calculations using G*Power software / ขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์อำนาจ การคำนวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม G*Power = Effect size, power analysis, optimal sample size calculations using G*Power software / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Bunčhai Sīsathitnarākūn. by บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Effect size, power analysis, optimal sample size calculations using G*Power software.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāndūlǣ mǣ lūk lang khlō̜t 42 wan / คู่มือการดูแลแม่ลูกหลังคลอด 42 วัน / ผู้เขียน ถังเฟิ่งผิง, เว่ยเป่ยหนี ; ผู้แปล อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์.

Tang, Fengping. Wei, Beini. ʻŌ̜raphin ʻAtchariyakān. by ถัง, เฟิ่งผิง | เว่ย, เป่ยหนี | อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ500 .ถ62 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ līang lūk yuk mai chabap sombūn / คู่มือเลี้ยงลูกยุคใหม่ ฉบับสมบูรณ์ / โดย Amarin Baby & Kids.

Kō̜ng bannāthikān nityasān ʻAmarin Bēbī ʻǣn Khit. by กองบรรณาธิการนิตยสารอมรินทร์เบบี้ แอนด์ คิดส์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS113 .ค747 2562 (2).
ห้องสมุด:
Tamrā sanlayasāt nā rū / ตําราศัลยศาสตร์น่ารู้ / คณะบรรณาธิการ สุขไชย สาทถาพร ... [และคนอื่น ๆ].

Sukchai Sātthāphō̜n. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by สุขไชย สาทถาพร | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO100 .ต6437 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phūphithak nak wing : kāntrīam khwāmphrō̜m læ kānčhatkān thāng kānphǣt chukchœ̄n = [The runner guard : preparation and management in medical emergency] / ผู้พิทักษ์นักวิ่ง : การเตรียมความพร้อมและการจัดการทางการแพทย์ฉุกเฉิน = [The runner guard : preparation and management in medical emergency] / วนัชพร อุสส่าห์กิจ.

Wanatchaphō̜n ʻUtsākit. by วนัชพร อุสส่าห์กิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563 [2020]Other title: The runner guard : preparation and management in medical emergency.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT260.5.R9 ว36 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāwa chukchœ̄n thāng lōhitwitthayā chabap phokphā = Handbook of hematologic emergency / ภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยาฉบับพกพา = Handbook of hematologic emergency / ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์.

Chindon Wānitphongphan. by ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 [2017]Other title: Handbook of hematologic emergency.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH100 .ช63 2560 (2).
ห้องสมุด:
Phāwa ʻungchœ̄ngkrān yō̜n = Pelvic organ prolapse / ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse / ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล.

Thīrayut Temthanakitphaisān. by ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563 [2020]Other title: Pelvic organ prolapse /.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WP155 .ธ64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Mahāphai wairat lāng lōk / มหาภัยไวรัสล้างโลก / จอห์น เอ็ม. แบร์รี เขียน ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น แปล.

Barry, John M., Kunthidā Bunyakun-Dannākin. by แบรี่, จอห์น เอ็ม, ค.ศ. 1947- | กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC515 .บ84 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rō̜ hai thưng ʻanubān kō̜ sāi sīalǣo / รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว / มาซารุ อิบุกะ เขียน ; พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา แปล.

Ibuka, Masaru. Phō̜nʻanong Hōrikhāwā, by อิบุกะ, มาซารุ | พรอนงค์ โฮริคาวา, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Phư̄an Dek, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ769 .อ65 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rabīap hǣng kānrabāt / ระเบียบแห่งการระบาด / Adam Kucharski ; กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ แปล.

Kucharski, Adam (Mathematician) Kittisak Thōwasombat. by คูชาร์ส์กี้, อดัม (นักคณิตศาสตร์) | กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1033 .ค726 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Rapmư̄ kap lūk khī mōhō = Anger management for kids / รับมือกับลูกขี้โมโห = Anger management for kids / Shoko Kanno เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล.

Kanno, Shoko. Niphadā Khīaoʻurai. by คันโนะ, โชโกะ | นิพดา เขียวอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561 [2018]Other title: Anger management for kids.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF723.ก94 ค63 2561 (2).
ห้องสมุด:
Rāng thammanūn wādūai rabop sukkhaphāp hǣng chāt Phō̜. Sō̜.-- / ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.-- / จัดทำโดย คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ; บรรณาธิการ อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา, ทิพิชา โปษยานนท์, สรชัย จำเนียรดำรงการ.

ʻŌ̜raphan Sīsukwatthanā. Thiphichā Pōsayānon Sō̜rachai Čhamnīandamrongkān. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. Khana Kammakān Thopthūan Thammanūn Wādūai Rabop Sukkhaphāp hǣng Chāt Phō̜. Sō̜. 2552. by อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา | ทิพิชา โปษยานนท์ | สรชัย จำเนียรดำรงการ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075 .ร62 2558 (1).
ห้องสมุด:
Sarīrawitthayā. 2 / สรีรวิทยา. 2 / รัชฎา แก่นสาร์ และคณะ.

Ratchadā Kǣnsā. Sathāban Phra Bō̜rom Rāt Chanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by รัชฎา แก่นสาร์ | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān, Sathāban Phra Bō̜rom Rāt Chanok, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT104 .ส47 2563 ล. 2 (3).
ห้องสมุด:
Lakkān thāng sanlayasāt kānphātat sō̜ng klō̜ng khansūng samrap nư̄angō̜k læ mareng rabop thāng dœ̄n ʻāhān sūan ton = Principles of advanced minimally invasive surgical endoscopy for upper gastrointestinal tumors / หลักการทางศัลยศาสตร์การผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูงสำหรับเนื้องอกและมะเร็งระบบทางเดินอาหารส่วนต้น = Principles of advanced minimally invasive surgical endoscopy for upper gastrointestinal tumors / ประสิทธิ์ มหาวงศ์ขจิต.

Prasit Mahawongkajit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Sanlayasāt. by ประสิทธิ์ มหาวงศ์ขจิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā Sanlayasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Principles of advanced minimally invasive surgical endoscopy for upper gastrointestinal tumors.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI149 .ป47 2563 (3).
ห้องสมุด:
ʻĒkkasān sadǣng phonngān læ prakō̜p kānsēwanā khrōngkān nawattakam thāng kānphǣt læ sāthāranasuk Samnak ʻAnāmai pī 2561 / เอกสารแสดงผลงานและประกอบการเสวนา โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 / เรียบเรียงโดย รัตนา บรรณาธรรม ; ลำดับเนื้อหาโดย พรพรรณ เกตุทอง.

Rattanā Bannātham. Phō̜nphan Kētthō̜ng. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak ʻAnāmai. Samnakngān Phatthanā Rabop Sāthāranasuk. by รัตนา บรรณาธรรม | พรพรรณ เกตุทอง | กรุงเทพมหานคร. สำนักอนามัย. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phatthanā Rabop Sāthāranasuk Samnak ʻAnāmai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2561 [2018]Other title: Nawattakam thāng kānphǣt læ sāthāranasuk Samnak ʻAnāmai pī 2561 Other title: Sukkhaphāp yangyư̄n tām sāt phra rāchā : Substainable health along the king philosophy Other title: นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 | Substainable health along the king philosophy | สุขภาพยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา = Substainable health along the king philosophy.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W26 .อ724 2561 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W26 .อ724 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phǣnthī rōk / แผนที่โรค / แซนดรา เฮมเพล ผู้เขียน ; จีรชาตา เอี่ยมรัศมี ผู้แปล.

Hempel, Sandra. Čhīrachātā ʻĪamratsamī, by เฮมเพล, แซนดรา | จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544