TULAW-New Book-202011-24-30 (Tha)

This list contains 4 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Khūmư̄ kān fō̜ngrō̜ng nǣothāng kānnamsư̄p læ tō̜sū nai khadī chō̜kōng / คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้ในคดีฉ้อโกง / จิตฤดี วีระเวสส์.

Čhitrưdī Wīrawēt. by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4258 .จ625 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4258 .จ625 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4258 .จ625 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ honthāng kǣ mư̄a khāt nat yư̄n kham haikān khāt nat phičhāranā læ withīkān khō̜ hai phičhāranā khadī mai / คู่มือหนทางแก้ เมื่อขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีใหม่ / จิตฤดี วีระเวสส์.

Čhitrưdī Wīrawēt. by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1758.ข63 จ63 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1758.ข63 จ63 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1758.ข63 จ63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Nitiwitthayāsāt 3 phư̄a kānsư̄psūan sō̜psūan = Forensic science 3 for crime investigation : nititwētchasāt / นิติวิทยาศาสตร์ 3 เพื่อการสืบสวนสอบสวน (นิติเวชศาสตร์) = Forensic science 3 for crime investigation (Forensic medicine) / พล.ต.อ. อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ.

ʻAtthaphon Chǣmsuwannawong. by อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์, พล.ต.อ, 2485-.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Čhī. Bī. Phī Sentœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จี.บี.พี เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Forensic science 3 for crime investigation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV8073 .อ4812 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8073 .อ4812 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8073 .อ4812 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk ; phrathammanūn sān yuttitham : kǣkhai lāsut / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : แก้ไขล่าสุด / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Charœ̄nrat Kānphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk ; phrathammanūn sān yuttitham : kǣkhai phœ̄mtœ̄m lāsut Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1704 2563ข (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1704 2563ข (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704 2563ข (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544