TULAW-New Book-202012-01-31 (Tha)

This list contains 21 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi thōrakhamanākhom = Telecommunication law : kānkamkap dūlǣ kitčhakān læ čhatsan khlư̄n khwāmthī læ sitthi khaochai wongkhōčhō̜n dīeothīam phrō̜m dūai phatthanākān samkhan nai Prathēt Saharatʻamērikā læ Sahaphāp Thōrakhamanākhom Rawāng Prathēt / กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ และสิทธิเข้าใช้วงโคจรเดียวเทียม พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ / จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Čhintanā Phanomchaichayawat. by จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Telecommunication law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .จ64 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3487 .จ64 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3487 .จ64 2563 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānchai kāntīkhwām kotmāi / การใช้การตีความกฎหมาย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 13 : 2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K295 .ง635 2563 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit phāk nưng phrō̜m thong khamtō̜p : samai 73 pīkānsưksā 2563 sō̜p mư̄a wan thī 11 Tulākhom 2563 læ wan thī 18 Tulākhom 2563. ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง พร้อมธงคำตอบ : สมัย 73 ปีการศึกษา 2563 สอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 และวันที่ 18 ตุลาคม 2563.

Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā., [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2020 714468 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 714468 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 714468 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. Kanok Čhunlamon. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ชีพ จุลมนต์ | กนก จุลมนต์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana bukkhon : bukkhon thammadā læ nitibukkhon / คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ก94 2563ก (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wichitra Vichienchom, by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]Other title: Kotmāi rǣngngān Other title: กฎหมายแรงงาน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ว623 2563 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Thām-tō̜p lamœ̄t / ถาม-ตอบ ละเมิด / เดือนเด่น นาคสีหราช, พรประภา จันทรุกขา.

Dauenden Nakseeharach, Pornprapa Jantharukkha, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527- | พรประภา จันทรุกขา, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .ด83 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .ด83 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .ด83 2563 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k 30 pī Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. ที่ระลึก 30 ปี กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. by กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Nitiwitthayāsāt 2 phư̄a kānsư̄psūan sō̜psūan = Forensic science 2 for crime investigation : watthu phayān - kāntrūat phisūt - botwikhro̜ / นิติวิทยาศาสตร์ 2 เพื่อการสืบสวนสอบสวน = Forensic science 2 for crime investigation : วัตถุพยาน - การตรวจพิสูจน์ - บทวิเคราะห์ / พล.ต.อ. อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ.

ʻAtthaphon Chǣmsuwannawong. by อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์, พล.ต.อ, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhī.Bī.Phī Sentœ̄ Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จี.บี.พี เซ็นเตอร์ จำกัด, 2552 [2009]Other title: Forensic science 2 for crime investigation.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: HV8073 .อ4811 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8073 .อ4811 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8073 .อ4811 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV8073 .อ4811 2552 (2).
ห้องสมุด:
Nitiwitthayāsāt 4 phư̄a kānsư̄psūan sō̜psūan = Forensic science 4 for crime investigation : khadī tūayāng thī kœ̄tkhưn nai prathēt læ tāngprathēt prasopkān kwā 30 pī nai ngān sư̄psūan sō̜psūan læ ngān pō̜ngkan prāpprām ʻātchayākam panhā ʻuppasak læ nǣothāng kǣkhai khō̜ng Phon.Tō̜.ʻŌ̜. ʻAtthaphon Chǣmsuwannawong / นิติวิทยาศาสตร์ 4 เพื่อการสืบสวนสอบสวน = Forensic science 4 for crime investigation : คดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 30 ปี ในงานสืบสวนสอบสวน และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ของ พล.ต.อ. อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ / อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ.

ʻAtthaphon Chǣmsuwannawong, Phon.Tō̜.ʻŌ̜., by อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์, พล.ต.อ, 2485-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dāorœ̄k Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดาวฤกษ์ จำกัด, 2554 [2011]Other title: Forensic science 4 for crime investigation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV8073 .อ4813 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8073 .อ4813 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8073 .อ4813 2554 (2).
ห้องสมุด:
Nitiwitthayāsāt phư̄a kānsư̄psūan sō̜psūan = Forensic science for crime investigation / นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการสืบสวนสอบสวน = Forensic science for crime investigation / พล.ต.อ. อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ.

ʻAtthaphon Chǣmsuwannawong, Pol.Tō̜ ʻŌ̜., by อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์, พล.ต.อ, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhī Bī Phī Sentœ̄ Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จี.บี.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: HV8073 .อ48 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8073 .อ48 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV8073 .อ48 2552 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kānphǣt læ sāthāranasuk Thai / ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย / [บรรณาธิการ ถนอม บรรณประเสริฐ, รัชดา โชติพานิช, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์].

Thanō̜m Banprasœ̄t. Ratchadā Chōtphānit. Wikan Phongphanitānon. Thailand. Phǣtthayasaphā. by ถนอม บรรณประเสริฐ | รัชดา โชติพานิช | วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ | แพทยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phǣtthayasaphā, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แพทยสภา, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1).
ห้องสมุด:
Prīdī Phanomyong : chīwaprawat chabap phok phā / ปรีดี พนมยงค์ : ชีวประวัติฉบับพกพา / ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ; กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Thāpanan Niphitthakun, Kasidit Ananthanathorn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Thammasāt Samphan. by ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512- | กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Thammasāt Samphan Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Plāithāng chīwit ... khō̜ likhit kānraksā = Living will, palliative care, hospice / ปลายทางชีวิต-- ขอลิขิตการรักษา = Living will palliative care hospice / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Living will palliative care hospice.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WB310 .ส852 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WB310 .ส852 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB310 .ส852 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB310 .ส852 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: WB310 .ส852 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / กนก จุลมนต์, สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล.

Kanok Čhunlamon. Suthāthip Čhunlamon Thatsanachaikun. by กนก จุลมนต์ | สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: English for lawyers.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 ก322 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1116.ก2 ก322 2563 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Rūam kotmāi kānkhǣngkhan thāng kānkhā : phāitai Phrarātchabanyat Kānkhǣngkhan thāng Kānkhā Phō̜.Sō̜. 2560. รวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า : ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560.

Thailand. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānkhǣngkhan thāng Kānkhā. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Kānkhǣngkhan thāng Kānkhā, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า, 2563 [2020]Other title: Rūam kotmāi kānkhǣngkhan thāng kānkhā phāitai Phrarātchabanyat Kānkhǣngkhan thāng Kānkhā Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: รวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rāngwan Sanyā Thammasak pračham pī 2563 / รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2563 / กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์, มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. Mūnnithi Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt. by กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ | มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT105 .ร625 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT105 .ร625 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT105 .ร625 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT105 .ร625 2563 (2).
ห้องสมุด:
Wiphāk nak kotmāi Thai / วิพากษ์นักกฎหมายไทย / คณิต ณ นคร.

Kanit Na Nakorn, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1610 .ค366 2563 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1610 .ค366 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1610 .ค366 2563 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Sān Ratthammanūn kap kāntrūatsō̜p khwāmchō̜p dūai ratthammanūn khō̜ng kotmāi lang prakāt chai bangkhap / ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังประกาศใช้บังคับ / โดย ธีระ สุธีวรางกูร.

Thīra Suthīwarāngkūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธีระ สุธีวรางกูร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ธ646 2563ก (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ธ646 2563ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ธ646 2563ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ธ646 2563ก (5). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Sarup nǣo khamwinitchai chīkhāt ʻamnāt nāthī rawāng sān nai khadī phiphāt kīeokap sanyā læ khamwinitchai chīkhāt ʻamnāt nāthī rawāng sān kō̜ranī khamphiphāksā rư̄ khamsang thī thưng thīsut rawāng sān khatyǣng kan tām Phrarātchabanyat Wādūai Kānwinitchai Chīkhāt ʻAmnāt Nāthī Rawāng Ssān Phō̜.Sō̜. 2542 Māttrā 14 (Phō̜.Sō̜. 2544-2562) สรุปแนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา และคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลกรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 มาตรา 14 (พ.ศ. 2544 - 2562)

Samnakngān Lēkhānukān Khana Kammakān Winitchai Chīkhāt ʻAmnāt Nāthī Rawāng Sān. by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhānukān Khana Kammakān Winitchai Chīkhāt ʻAmnāt Nāthī Rawāng Sān, [2563?] [2020?] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล, [2563?] [2020?]Other title: Sarup nǣo khamwinitchai chīkhāt ʻamnāt nāthī rawāng sān nai khadī phiphāt kīeokap sanyā læ kō̜ranī khamphiphāksā rư̄ khamsang thī thưng thīsut rawāng sān khatyǣng kan Other title: สรุปแนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา และ กรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2810 .ส475 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544