TUPUEY-New Book-202012-01 (tha)

This list contains 75 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Phlat phǣndin Krung sī / ผลัดแผ่นดินกรุงศรี / โดย พรรณี เกษกมล.

Punnee Ketkamon. by พรรณี เกษกมล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Walī læ prayōk phāsā Thai Yai / วลีและประโยคภาษาไทใหญ่ / กชกร วิลาวัลย์ ... [และคนอื่นๆ].

Kotchakō̜n Wilawan. Mahāwitthayālai Narēsūan. Sākhā Wichā Phāsā Thai. by กชกร วิลาวัลย์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สาขาวิชาภาษาไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Khana Manutsayasāt Sākhā Wichā Phāsā Thai Mahāwitthayālai Narēsūan, [2559] [2016] Publisher: [พิษณุโลก] : คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4251.ฉ6 ว46 2559 (1).
ห้องสมุด:
Rabop kham phāsā Thai Yai / ระบบคำภาษาไทใหญ่ / เกวลิน กรวิภาญาณิน ... [และคนอื่นๆ]

Kēwalin Kō̜nwiphāyānin. Mahāwitthayālai Narēsūan. Sākhā Wichā Phāsā Thai. by เกวลิน กรวิภาญาณิน | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สาขาวิชาภาษาไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Sākhā Wichā Phāsā Thai Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Narēsūan, 2559 [2016] Publisher: [พิษณุโลก] : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4251.ฉ6 ร63 2559 (1).
ห้องสมุด:
Saphāwa raprū ʻan rai kānlư̄ak = Choiceless awareness. 1, phachœ̄n khwām čhing = Facing fact as fact / สภาวะรับรู้อันไร้การเลือก = Choiceless awareness. 1, เผชิญความจริง = Facing fact as fact / จ. กฤษณมูรติ บรรยาย ; [ผู้รวบรวม, อัลเบียน ดับบลิว. แพตเตอร์สัน] ; หิ่งห้อย ณ ภูเขา แปล.

Krishnamurti, J. Čhamrat Bamrungrat. Patterson, Albion W. Mūnnithi ʻAnwīkasanā. by กฤษณมูรติ, เจ. (จิททุ), ค.ศ. 1895-1986 | จำรัส บำรุงรัฐ | แพตเตอร์สัน, อัลเบียน ดับบลิว | มูลนิธิอันวีกษณา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Mūnnithi ʻAnwīksanā, 2563 [2020] Publisher: สงขลา : มูลนิธิอันวีกษณา, 2563 [2020]Other title: Phachœ̄n khwām čhing = Facing fact as fact Other title: Choiceless awareness | เผชิญความจริง = Facing fact as fact | Facing fact as fact.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B5134.ก42 2563 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B5134.ก42 2563 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B5134.ก42 2563 ล. 1 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sēpīan : prawat yō̜ manutsayachāt / เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (24).
ห้องสมุด:
Phiphāksā Nāsī / พิพากษานาซี / อเล็กซานเดอร์ แมคโดนัลด์ เขียน ; ธนัย เจริญกุล แปล.

Macdonald, Alexander. Thanai Čharœ̄nkun. by แมคโดนัลด์, อเล็กซานเดอร์ | ธนัย เจริญกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D757 .ม83 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Botsanthanā khō̜ng Phlētō : Yūthaifō ʻAphōlōčhī Khraitō = The dialogue of Plato : Eutyphro, Apology, Crito / บทสนทนาของเพลโต : ยูโธโฟร อโพโลจี ไครโต = The dialogue of Plato : Eutyphro, Apology, Crito / สมบัติ จันทรวงศ์ แปล.

Plato. Sombat Čhantharawong. by เปลโต้ | สมบัติ จันทรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān čhat phim Khopfai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558 [2015]Other title: Dialogue of Plato : Eutyphro, Apology, Crito.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B358 .ป74 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B358 .ป74 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Frō̜i : bidā hǣng čhit wikhro̜ = Freud : the man, the scientist, and the birth of psychoanalysis / ฟรอยด์ : บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ = Freud : the man, the scientist, and the birth of psychoanalysis / รูธ เชพพาร์ด เขียน ; พฤฒิ กาฬสุวรรณ แปล.

Sheppard, Ruth. Phrưt Kānsuwan. by เชพพาร์ด, รูธ | พฤฒิ กาฬสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2563] [2020]Other title: Freud : the man, the scientist, and the birth of psychoanalysis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF109.ฟ4 ช73 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thammai sing thī khun nā čha mō̜ng hen samō̜ng klap sang hai khun mō̜ng mai hen / ทำไมสิ่งที่คุณน่าจะมองเห็น สมองกลับสั่งให้คุณมองไม่เห็น / ผู้เขียน Christopher Chabris, Daniel Simons ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Chabris, Christopher F. Simons, Daniel J. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by ชาบริส, คริสโตเฟอร์ เอฟ | ไซมอน, เดเนียล เจ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF321 .ช63 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF321 .ช63 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF321 .ช63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Tham ngān hai sanuk mư̄an len = Play work / ทำงานให้สนุกเหมือนเล่น = Play work / Piotr Feliks Grzywacz เขียน ; พนิดา กวยรักษา แปล.

Grzywacz, Piotr Feliks. Phanidā Kūairaksā. by กรู๊ซวอช, ปีเตอร์ เฟลิคส์ | พนิดา กวยรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2563 [2020]Other title: Play work.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .ก47 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .ก47 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khit tāng sāng kānplīanplǣng / คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง / สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์.

Suchatvee Suwansawat. Mūnnithi Thō̜ng Nư̄a Kāo. by สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | มูลนิธิทองเนื้อเก้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Thō̜ng Nư̄a Kāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิทองเนื้อเก้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF641 .ส72 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF641 .ส72 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF641 .ส72 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmfan bambat : sœ̄msāng khwāmsuk læ chīwit thī dī dūai khwāmfan / ความฝันบำบัด : เสริมสร้างความสุขและชีวิตที่ดีด้วยความฝัน / ผู้เขียน Clare Johnson ; ผู้แปล สาริศา กนกวรกิตติ์.

Johnson, Clare R. Sārisā Kanokwō̜rakit. by จอห์นสัน, แคลร์ อาร์ | สาริศา กนกวรกิตติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF1078 .จ55 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF1078 .จ55 2563 (1).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k 30 pī Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. ที่ระลึก 30 ปี กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. by กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Pūchanīiyabukkhon dān phāsā Thai phūchai phāsā Thai dīdēn phūchai phāsā Thai thin dīdēn læ phū mī khunūpakān tō̜ kānchai phāsā Thai Phutthasakkarāt 2563 / ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563 / คณะทำงาน สลักจิต ศรีชัย ... [และคนอื่น ๆ].

Salakjit Srichai. Thailand. Krom Songsœ̄m Watthanatham. by สลักจิต ศรีชัย | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krom Songsœ̄m Watthanatham Krasūang Watthanatham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1543 .ป71 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT1543 .ป71 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1543 .ป71 2563 (1).
ห้องสมุด:
15 samō̜raphūm chī chatā Yūrēchīa bōrān = 15 decisive battles of ancient Eurasia / 15 สมรภูมิชี้ชะตายูเรเชียโบราณ = 15 decisive battles of ancient Eurasia / ภัทรพล สมเหมาะ.

Phattharaphon Sommo̜. by ภัทรพล สมเหมาะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2563 [2020]Other title: 15 decisive battles of ancient Eurasia.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D25 .ภ634 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D25 .ภ634 2563 (4).
ห้องสมุด:
Khrūsēt mahā songkhrām phǣndin saksit = The Crusades / ครูเสด มหาสงครามแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ = The Crusades / ภาสพันธ์ ปานสีดา เขียน.

Phātsaphan Pānsīdā, by ภาสพันธ์ ปานสีดา, 2529-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 [2020]Other title: Crusades.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D157 .ภ65 2563 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Hannibān Bākhā : burut phū klāthā ʻamnāt hǣng rōm = Hannibal Barca / ฮันนิบาล บาร์คา : บุรุษผู้กล้าท้าอำนาจแห่งโรม = Hannibal Barca / ปัญญ์ อนันต์สกุลวัฒน์.

Pan ʻAnansakunwat. by ปัญญ์ อนันต์สกุลวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2563 [2020]Other title: Hannibal Barca.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DG249 .ป622 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DG249 .ป622 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit phāk nưng phrō̜m thong khamtō̜p : samai 73 pīkānsưksā 2563 sō̜p mư̄a wan thī 11 Tulākhom 2563 læ wan thī 18 Tulākhom 2563. ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง พร้อมธงคำตอบ : สมัย 73 ปีการศึกษา 2563 สอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 และวันที่ 18 ตุลาคม 2563.

Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā., [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2020 714468 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 714468 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 714468 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Songkhrām klāng mư̄ang Sī Langkā = The Sri Lankan Civil War / สงครามกลางเมืองศรีลังกา = The Sri Lankan Civil War / ปรีดี หงษ์สต้น.

Prīdī Hongsaton, by ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2562 [2019]Other title: Sri Lankan Civil War.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS489.84 .ป463 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS489.84 .ป463 2562 (1).
ห้องสมุด:
Samut phāp phrarātchaphithī bō̜romrāchāphisēk Phutthasakkarāt 2562. lem 1, [Phāk phrarātchaphithī / สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. เล่ม 1, [ภาคพระราชพิธี / คณะบรรณาธิการและคณะทำงาน พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ... [และคนอื่นๆ]].

Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Samnakngān Palat Krasūang Watthanatham. Klum Phatthanā Thun Thāng Watthanatham. by พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Klum Phatthanā Thun Thāng Watthanatham Kō̜ng Klāng Samnakngān Palat Krasūang Watthanatham, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2562 [2019]Other title: Phāk phrarātchaphithī Other title: ภาคพระราชพิธี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568.3 .ส478 2562 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568.3 .ส478 2562 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568.3 .ส478 2562 ล. 1 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS568.3 .ส478 2562 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  4    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544