TUMED-New Books 2020-December (Tha)

This list contains 21 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Emergency medicine / Emergency medicine / คณะบรรณาธิการ ชนปิติ สิริวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

Chonpiti Siriwan. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by ชนปิติ สิริวรรณ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB105 .อ645 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Stretching yư̄tyīat khlāi klāmnư̄a phư̄a sukkhaphāp / Stretching ยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ / สันทณี เครือขอน เขียน ; ณิชารีย์ หวานชะเอม เรียบเรียง.

Santhanī Khrư̄akhō̜n. Nichārī Wānchaʻēm. by สันทณี เครือขอน | ณิชารีย์ หวานชะเอม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmfan bambat : sœ̄msāng khwāmsuk læ chīwit thī dī dūai khwāmfan / ความฝันบำบัด : เสริมสร้างความสุขและชีวิตที่ดีด้วยความฝัน / ผู้เขียน Clare Johnson ; ผู้แปล สาริศา กนกวรกิตติ์.

Johnson, Clare R. Sārisā Kanokwō̜rakit. by จอห์นสัน, แคลร์ อาร์ | สาริศา กนกวรกิตติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF1078 .จ55 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF1078 .จ55 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphayābān kānprapplīan phrưttikam chīwit nai phūyai thī mī phāwa kō̜n kœ̄t rōk baowān chanit thī 2 / คู่มือการพยาบาลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตในผู้ใหญ่ที่มีภาวะก่อนเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / ยุวรัตน์ ม่วงเงิน.

Yuwarat Mūangngœ̄n, Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Fāi Kānphayābān. by ยุวรัตน์ ม่วงเงิน, 2520- | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Trūat Raksā Phūpūainō̜k Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY155 .ย75 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ phū sūngwai / คู่มือผู้สูงวัย / Hiramatsu Rui เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Hiramatsu, Rui. Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ฮิระมัตสึ, รุย | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Nānmī Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT100 .ฮ64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Tamrā chīwakhēmī khō̜ng liphit / ตำราชีวเคมีของลิพิด / ธัญญลักษ์ พิทักษ์, ธีระ ชีโวนรินทร์, ภากร สกุลคู.

Thanyalak Phithak. Thīra Chīwōnarin. Phākō̜n Sakunkhū. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phǣtthayasāt. Khrōngkān Tamrā. by ธัญญลักษ์ พิทักษ์ | ธีระ ชีโวนรินทร์ | ภากร สกุลคู | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khrōngkān Tamrā Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU85 .ธ62 2563 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā phitwitthayā dān ʻāchīwa ʻanāmai læ singwǣtlō̜m = Occupational and environmental toxicology / ตำราพิษวิทยาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม = Occupational and environmental toxicology / โดย โสมศิริ เดชารัตน์.

Sōmsiri Dēchārat. by โสมศิริ เดชารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Bō̜risat Namsin Khōtsanā Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: สงขลา : บริษัท นำศิลป์โฆษณา จำกัด, 2563 [2020]Other title: Occupational and environmental toxicology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA465 .ส94 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA465 .ส94 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nang nān = tāi reo = Sitting to death / นั่งนาน = ตายเร็ว = Sitting to death / สันทณี เครือขอน เขียน.

Santhanī Khrư̄akhō̜n. by สันทณี เครือขอน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Other title: Sitting to death.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE103 .ส633 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WE103 .ส633 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kānphǣt læ sāthāranasuk Thai / ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย / [บรรณาธิการ ถนอม บรรณประเสริฐ, รัชดา โชติพานิช, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์].

Thanō̜m Banprasœ̄t. Ratchadā Chōtphānit. Wikan Phongphanitānon. Thailand. Phǣtthayasaphā. by ถนอม บรรณประเสริฐ | รัชดา โชติพานิช | วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ | แพทยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phǣtthayasaphā, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แพทยสภา, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1).
ห้องสมุด:
Pramœ̄nphon māttrakān kānpō̜ngkan khūapkhum rōk tām nǣo chāidǣn rawāng prathēt Thai kap prathēt Mīanmā Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo læ Kamphūchā = Evaluation of measure to disease prevention and control at Thailand's trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia : rāingān wičhai / ประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา = Evaluation of measure to disease prevention and control at Thailand's trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia : รายงานวิจัย / อรทัย ศรีทองธรรม และคณะ.

ʻŌ̜rathai Sīthō̜ngtham. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Kō̜ng Nawattakam læ Kānwičhai. by อรทัย ศรีทองธรรม | กรมควบคุมโรค. กองนวัตกรรมและวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Evaluation of measure to disease prevention and control at Thailand's trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA108 .อ436 2562 (1).
ห้องสมุด:
Pramœ̄nphon māttrakān khwāmrūammư̄ nai kāndamnœ̄nngān pō̜ngkan khūapkhum rōk rawāng prathēt Thai kap prathēt Mīanmā Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo læ Kamphūchā = Evaluation of the cooperation measure to disease prevention and control at Thailand's trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia : rāingān wičhai / ประเมินผลมาตรการความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา = Evaluation of the cooperation measure to disease prevention and control at Thailand's trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia : รายงานวิจัย / อรทัย ศรีทองธรรม และคณะ.

ʻŌ̜rathai Sīthō̜ngtham. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Kō̜ng Nawattakam læ Kānwičhai. by อรทัย ศรีทองธรรม | กรมควบคุมโรค. กองนวัตกรรมและวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Evaluation of the cooperation measure to disease prevention and control at Thailand's trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA108 .อ4362 2562 (1).
ห้องสมุด:
ʻĀyurasāt rōngphayābān = Hospital medicine / อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine / วิทยา ศรีดามา บรรณาธิการ.

Witthayā Sīdāmā. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sākhā ʻĀyurasāt Rōngphayābān læ Phūpūai Nō̜k. by วิทยา ศรีดามา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā ʻĀyurasāt Rōngphayābān læ Phūpūai Nō̜k Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Hospital medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX21 .อ64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Dēngkī / เดงกี / บรรณาธิการ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, อุษา ทิสยากร.

Natthachai Sīsawat. Thīraphong Tanthawichīan. ʻUsā Thitsayākō̜n. by ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ | ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร | อุษา ทิสยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC528 .ด722 2561 (8). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thēknik læ kānkhīan botkhwām wichākān thāng sāthāranasuk = Techniques and academic articles writing in public health / เทคนิคและการเขียนบทความวิชาการทางสาธารณสุข = Techniques and academic articles writing in public health / สมเกียรติยศ วรเดช, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์.

Somkīattiyot Wō̜radēt. Punyaphat Chaimē. by สมเกียรติยศ วรเดช | ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Bō̜risat Namsin Khōtsanā Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: สงขลา : บริษัท นำศิลป์โฆษณา จำกัด, 2563 [2020]Other title: Techniques and academic articles writing in public health.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB2369 .ส363 2563 (2).
ห้องสมุด:
Nǣothāng phichit OSCE / แนวทางพิชิต OSCE / บรรณาธิการ ธนันดา ตระการวนิช ... [และคนอื่นๆ].

Thanandā Trakānwanit. Mahāwitthayālai Nawaminthrāthirāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by ธนันดา ตระการวนิช | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān Mahāwitthayālai Nawaminthrāthirāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB205 .น85 2563 (2).
ห้องสมุด:
Rōk khīmǣo : khwāmrū phư̄nthān sū wētpatibat = Toxoplasmosis : basic knowledge to clinical practice / โรคขี้แมว : ความรู้พื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ = Toxoplasmosis : basic knowledge to clinical practice / เยาวลักษณ์ สุขธนะ.

Yaowalak Sukthana. by เยาวลักษณ์ สุขธนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krung Thēp Wētchasān, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554 [2011]Other title: Toxoplasmosis : basic knowledge to clinical practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC725 .ย75 2554 (1).
ห้องสมุด:
Rōk thāng ʻāyurasāt thī phop bō̜i. lem 1 / โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย. เล่ม 1 / บรรณาธิการ หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล ... [และคนอื่นๆ].

Hathaiwan Rattanabančhœ̄tkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ร87 2563 ล. 1 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rōk thāng ʻāyurasāt thī phop bō̜i. lem 2 / โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย. เล่ม 2 / บรรณาธิการ หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล ... [และคนอื่นๆ].

Hathaiwan Rattanabančhœ̄tkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ร87 2563 ล. 2 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rōk thāng ʻāyurasāt thī phop bō̜i. lem 3 / โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย. เล่ม 3 / บรรณาธิการ หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล ... [และคนอื่นๆ].

Hathaiwan Rattanabančhœ̄tkun. by หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ร87 2563 ล. 3 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rōk thāng ʻāyurasāt thī phop bō̜i. lēm 4 / โรคทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย. เล่ม 4 / บรรณาธิการ หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล ... [และคนอื่นๆ].

Hathaiwan Rattanabančhœ̄tkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ร87 2563 ล. 4 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544