TUECON-EconSymposium-งานสัมมนาทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

This list contains 42 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Chīwit thī lư̄amlam : lư̄amlam talō̜t chīwit / ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ณพล สุกใส, พลอย ธรรมาภิรานนท์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Naphon Suksai. Phlō̜i Thammāphirānon. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 42 : 2563) | ณพล สุกใส | พลอย ธรรมาภิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Nawattakam phlik lōk : kānplīanphān læ khwāmthāthāi khō̜ng prathēt Thai = [Disruptive technology : challenges and the way forward] / นวัตกรรมพลิกโลก : การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย = [Disruptive technology : challenges and the way forward] / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Supphawat Rungsuriyawibūn. Rungnaphā ʻŌphātpanyāsān. Kriangkrai Tēchakānon. Peera Čharœ̄nphō̜n Suppawat Chōksawatphaisān. Puree Sirasoontorn. Phrưtthi Thāwō̜nyuttikān. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ | รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร | เกรียงไกร เตชกานนท์ | พีระ เจริญพร | ศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล | ภูรี สิรสุนทร | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 41 : 2562 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2562 [2019]Other title: Disruptive technology : challenges and the way forward.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC79.ท7 น567 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ท7 น567 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท7 น567 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ท7 น567 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC79.ท7 น567 2562 (2).
ห้องสมุด:
Re-design Thailand : tham yāngrai hai sētthakit Thai tœ̄ptō yāng yangyư̄n ? / Re-design Thailand : ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน? / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ, สิทธิกร นิพภยะ, นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Čhuthāthip Čhongwanit. 'Āchanan Kǫphaibūn. Kīatanant Lūankǣo. Nuttaphong Phatthanaphong. Chalōthō̜n Kǣnsantisukmongkhon. Chon Bunnāk. Sitthikǭn Nipphaya. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | ชล บุนนาค | สิทธิกร นิพภยะ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 40 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ร69 2561 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3).
ห้องสมุด:
Sēnthāng sētthakit Thai bon khwāmphanphūan khō̜ng sētthakit lōk : ngānsammanā pračham pī 2560 / เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก : งานสัมมนาประจำปี 2560 / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 39 : 2560).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ4476 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ4476 2560 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ4476 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ4476 2560 (1). Items available for reference: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) In EditingCall number: HC445 .ธ4476 2560 (1).
ห้องสมุด:
Līeo lang lǣ nā sētthakit Thai nai wāra 100 pī ʻĀčhān Pūai / เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Sammanā Wichākān Krung Thēp ...) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 38 2558 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khana, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ4475 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ4475 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ4475 2559 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ4475 2559 (1). Items available for reference: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) In EditingCall number: HC445 .ธ4475 2559 (1).
ห้องสมุด:
Sustaining Thailand : kāo yāngrai hai prathēt Thai yangyư̄n / Sustaining Thailand : ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 37 : 2557 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sustaining Thailand : kāo yāngrai hai prathēt Thai yangyư̄n Other title: Sustaining Thailand : ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (2). Items available for reference: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) In EditingCall number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (1).
ห้องสมุด:
2 pī nayōbāi sētthakit Yinglak : khwāmfan kap khwāmčhing / 2 ปี นโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ : ความฝันกับความจริง / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ธีรวุฒิ ศรีพินิจ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) Supphawat Rungsuriyawibūn. Thīrawuth Sīphinit. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 36 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ | ธีรวุฒิ ศรีพินิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2557 [2014]Other title: Sō̜ng pī nayōbāi sētthakit Yinglak : khwāmfan kap khwāmčhing Other title: สองปี นโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ : ความฝันกับความจริง | การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 ครั้งที่ 36 2 ปี เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ ความฝันกับความจริง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ4474 2557 (4), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ4474 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ4474 2557 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ECON HC 2014 636136 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ4474 2557 (1). Items available for reference: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) In EditingCall number: HC445 .ธ4474 2557 (1).
ห้องสมุด:
Līeo lang lǣ nā mahā ʻuthokkaphai pī 2554 / เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัยปี 2554 / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ภราดร ปรีดาศักดิ์, สิทธิกร นิพภยะ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) Pharādō̜n Prīdāsak. Sitthikǭn Nipphaya. Nuttaphong Phatthanaphong. Phō̜nthēp Bēnyaaphikun Phatthā Kœ̄trư̄ang. Kǣokwan Tangtiphongkūn. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 35 : 2555 : กรุงเทพฯ) | ภราดร ปรีดาศักดิ์ | สิทธิกร นิพภยะ | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | พรเทพ เบญญาอภิุกุล | ภัททา เกิดเรือง | แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2556 [2013]Other title: Kānsammanā thāng Wichākān pračham pī 2555 khrang thī 35 2 pī līeo lang lǣ nā mahā ʻuthokkaphai pī 2554 Other title: การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555 ครั้งที่ 35 เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัยปี 2554.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV609 .ธ444 2554 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV609 .ธ444 2554 (4), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HV609 .ธ444 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: SOCY HV 2013 647249 (1). Items available for reference: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) In EditingCall number: HV609 .ธ444 2556 (1). Checked out (1). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม : การสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2554 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ ภราดร ปรีดาศักดิ์, สิทธิกร นิพภยะ.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 34 : 2554) | ภราดร ปรีดาศักดิ์ | สิทธิกร นิพภยะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2162.55 .ธ444 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2162.55 .ธ444 2554 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HJ2162.55 .ธ444 2554 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HJ2162.55 .ธ444 2554 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบและแนวทางป้องกัน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ ประชา คุณธรรมดี, นิรมล สุธรรมกิจ, ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 33 : 2553) | ประชา คุณธรรมดี | นิรมล สุธรรมกิจ | ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ส6 ธ445 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ส6 ธ445 2553 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HC79.ส6 ธ445 2553 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC79.ส6 ธ445 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ส6 ธ445 2553 (6), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC79.ส6 ธ445 2553 (2). Checked out (2). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
การบริหารโลกาภิวัตน์ : ประสบการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ อาชนัน เกาะไพบูลย์, ภราดร ปรีดาศักดิ์, ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 32 : 2552) | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | ภราดร ปรีดาศักดิ์ | ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9อ7 ธ445 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9อ7 ธ445 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9อ7 ธ445 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445.ฮ9อ7 ธ445 (3). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
สถานการณ์พลังงานโลกและการปรับตัวของไทย / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ สิทธิกร นิพภยะ ... [และคนอื่น ๆ].

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 31 : 2551) | สิทธิกร นิพภยะ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : openbooks, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.ก2 ธ44 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9502.ก2 ธ44 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9502.ก2 ธ44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9502.ก2 ธ44 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD9502.ก2 ธ44 (2). Withdrawn (8).
ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ ภราดร ปรีดาศักดิ์, เณศรา สุขพานิช, ปกป้อง จันวิทย์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 30 : 2550) | ภราดร ปรีดาศักดิ์ | เณศรา สุขพานิช | ปกป้อง จันวิทย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ4473 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ธ4473 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ4473 (4), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ4473 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ธ4473 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ4473 (1). Withdrawn (6).
ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจโลก : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 ครั้งที่ 29 วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 29 : 2549).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ4472 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ธ4472 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ4472 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ4472 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ธ4472 (1). Withdrawn (5).
ห้องสมุด:
การปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 : ความก้าวหน้าและความล้มเหลว : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 28 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2548 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 28 : 2548).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ447 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ447 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ธ447 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ447 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ447 (2). Withdrawn (7).
ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2547 ครั้งที่ 27 วันที่ 17 สิงหาคม 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 27 : 2547).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55.ฮ7 ธ44 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55.ฮ7 ธ44 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF2340.55.ฮ7 ธ44 (4). Withdrawn (6).
ห้องสมุด:
ระบบประกันสังคมและคุณภาพชีวิตของไทย : ภาพสะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 ครั้งที่ 26 วันที่ 17 มิถุนายน 2546 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 26 : 2546).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7091 .ธ44 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD7091 .ธ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7091 .ธ44 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD7091 .ธ44 (4). Withdrawn (8).
ห้องสมุด:
ห้าทศวรรษภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2545 ครั้งที่ 25 คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 12 มิถุนายน 2545 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องห้าทศวรรษภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติของไทย (2545 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 ก456 2504-44 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9 ก456 2504-44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC497.ท9 ก456 2504-44 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC497.ท9 ก456 2504-44 (3). Withdrawn (3).
ห้องสมุด:
ไทยภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2544 ครั้งที่ 24 วันที่ 4 พฤษภาคม 2544 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 24 : 2544).

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2544Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.พ63 ธ444 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC79.พ63 ธ444 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.พ63 ธ444 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC79.พ63 ธ444 (4). Withdrawn (7).
ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทย แลไปข้างหน้า : การสัมมนาทางวิชาการ... วันที่ 24 มีนาคม 2543 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 23 : 2543 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2543Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ446 (3). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
มิติใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2542 ครั้งที่ 22 วันที่ 26 มีนาคม 2542 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลรีเวอร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องมิติใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ครั้งที่ 22 : 2542 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก5525 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ก5525 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ก5525 (5). Withdrawn (6).
ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2541 ครั้งที่ 21 เรื่อง การฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ไทย / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 21 : 2541).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ445 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ445 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ445 (4). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2540 ครั้งที่ 20 เรื่อง การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย = The 20th Symposium in 1997 on Global Economic Order : the Impacts on Thai Economy / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 20 : 2540 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2540]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1359 .ธ45 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF1359 .ธ45 (3). Withdrawn (3).
ห้องสมุด:
ไทยในศตวรรษที่ 21 แห่งเอเชีย : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2539 ครั้งที่ 19 = Thailand in the Asian 21st century : the 19th symposium in 1996 : วันที่27-28 มีนาคม 2539 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 19 : 2539 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2539Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ444 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ444 ล. 1 (6). Withdrawn (5). Damaged (1).
ห้องสมุด:
การกระจายความเจริญในประเทศไทย : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2538 วันที่ 30-31 มีนาคม 2538 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 18 : 2538 : กรุงเทพฯ) | สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 2501- | เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2538]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ443 ล. 1 (7).
ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทย ค.ศ. 2000 : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2537 ครั้งที่ 17 วันที่ 23-24 มีนาคม 2537 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 17 : 2537 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2537]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ442 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ442 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ธ442 (2).
ห้องสมุด:
ปฏิวัติการคลังเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 16 : 2536 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2536Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ1360.57 .ม56 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HJ1360.57 .ม56 (4). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
บทความเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 2535 เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษ 1990 / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 15 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.557 .ม56 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF3800.557 .ม56 (3). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2534 : ตลาดฅน ฅนไม่ใช่แรงงาน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 14 : 2534 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2534Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5822.57 .ธ44 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD5822.57 .ธ44 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD5822.57 .ธ44 (1). Withdrawn (9).
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2533 กฎหมาย : เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย? / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 13 : 2533 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2533Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB73 .ก62 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HB73 .ก62 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB73 .ก62 (2). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2531 เรื่อง หากไทยเป็น NIC (นิค) คนไทยจะได้อะไร / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องหากไทยเป็น NIC คนไทยจะได้อะไร (ครั้งที่ 12 : 2532 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9 อ653 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445.ฮ9 อ653 (4). Withdrawn (6).
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2530 เรื่อง ใครกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย? / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องใครกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย? (2531 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2531Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD87.5 .ก645 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD87.5 .ก645 (3).
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2529 เรื่อง ความมั่นคงของสถาบันการเงิน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องความมั่นคงของสถาบันการเงิน (2530 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4244.655 .ก6 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HG4244.655 .ก6 (3). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Currently Not AvailableCall number: HG4244.655 .ก6 (1). Withdrawn (11).
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2528 เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า" / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า (2529 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2529Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก55 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ก55 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ก55 (4). Withdrawn (3).
ห้องสมุด:
วิกฤตการณ์หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลไทย.

by อภิชัย พันธเสน.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2530Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HJ8793.55 .อ425 (3). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
รัฐวิสาหกิจไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม | เจษฎา โลหอุ่นจิตร | มนูญ พาหิระ | เยาวเรศ ทับพันธุ์ | พิบูลย์ ลิมประภัทร.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD3845 .ธ4 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1984 51356 (1). Checked out (2). Withdrawn (10).
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2526 เรื่องประเทศไทยคือกรุงเทพฯ?.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.8.ก4 ธ35 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HN750.8.ก4 ธ35 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In EditingCall number: 2555/89144 (1). Withdrawn (8).
ห้องสมุด:
แผน 5 : ปฏิรูปเศรษฐกิจ.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 ธ38 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC497.ท9 ธ38 (3). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
คลื่นเศรษฐกิจลูกใหม่ ? ปัญหาและทางรอด.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ | โฆษา อารียา | เมธี ครองแก้ว | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | ทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ | สาวิตต์ โพธิวิหค | พิสิฏฐ์ ภัคเกษม.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 ธ44 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC497.ท9 ธ44 (2). Withdrawn (3).
ห้องสมุด:
บทความประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วิกฤตการณ์เศรษฐกิจไทย 2522.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สวงค์ เศวตวัฒนา | พรายพล คุ้มทรัพย์ | ไตรรงค์ สุวรรณคีรี | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9 ธ37 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9 ธ37 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC497.ท9 ธ37 (3). Withdrawn (3).
ห้องสมุด:
การจัดงานโครงการขานรับนโยบายรัฐบาล : ปีแห่งชาวนา ชาวไร่ ณ ห้อง เอ.ที. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10-12 ก.พ. 2522.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, 2522Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD2105.7 .ธ43 (3).
ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายทาง เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2521.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, 2521Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC .ธ4 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC .ธ4 ล. 1 (6).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544