Boonchoo New Book 2020-12 (Thai)

This list contains 23 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kābō̜riʻǣlā kānphlū læ ʻopchœ̄i / กาบริแอลา กานพลู และอบเชย / ฌอร์จ อะมาดู เขียน ; กอบชลี แปลจากภาษาโปรตุเกส.

Amado, Jorge, Kō̜pchalī. by อะมาดู, ฌอร์จ, ค.ศ. 1912-2001 | กอบชลี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ564ก63ก53 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ564ก63ก53 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kān prưksā hārư̄ sāthārana (Public consultation) : nǣokhit prasopkān læ khō̜sanœ̄ rūpbǣp samrap kānrapfang khwāmkhithen tām māttrā 77 khō̜ng ratthammanūn / การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consultation) : แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบสำหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ / สติธร ธนานิธิโชติ.

Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phrapokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3220 .ส363 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3220 .ส363 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3220 .ส363 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3220 .ส363 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng khō̜ng klum prathēt nai ʻanu phūmiphāk lum mǣnam Khōng yuk ʻānānikhom thưng yuk patčhuban / การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน / ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

Thīraphat Chaiphiphat. by ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS545.5 .ธ64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS545.5 .ธ64 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS545.5 .ธ64 2563 (5). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khon wat lōk / คนวัดโลก / ดานีเอล เคห์ลมันน์ เขียน ; เจนจิรา เสรีโยธิน แปล.

Kehlmann, Daniel, Čhēnčhirā Sērīyōthin. by เคห์ลมันน์, ดานีเอล, ค.ศ. 1975- | เจนจิรา เสรีโยธิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Laibrārī Hao, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : ไลบรารี่เฮ้าส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค757ว75จ73 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค757ว75จ73 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ค757ว75จ73 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān lakthān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.

Udom Ratʻamarit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .อ73 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .อ73 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .อ73 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhip Phamā tāmhā George Orwell : prawattisāt rawāng banthat nai rān namchā / จิบพม่า ตามหาจอร์จ ออร์เวลล์ : ประวัติศาสตร์ระหว่างบรรทัดในร้านน้ำชา / Emma Larkin ; สุภัตรา ภูมิประภาส, แปล.

Larkin, Emma. Suphattrā Phūmpraphāt. by ลาร์คิน, เอ็มมา | สุภัตรา ภูมิประภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS527.7 .ล64 2559 (1).
ห้องสมุด:
Yīpun kap khwāmchūailư̄a phư̄a banthao thuk : nayōbāi konkai læ tūa sadǣng = Japan and disaster relief : policy, mechanism, and actors / ญี่ปุ่นกับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ : นโยบาย กลไก และตัวแสดง = Japan and disaster relief : policy, mechanism, and actors / ศิริพร วัชชวัลคุ.

Siripō̜rn Watchawankhu. Japan Watch Project. by ศิริพร วัชชวัลคุ | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Prasānngān Khrōngkān Santi Maitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project), Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Japan and disaster relief : policy, mechanism, and actors.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV555.ญ6 ศ64 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV555.ญ6 ศ64 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV555.ญ6 ศ64 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV555.ญ6 ศ64 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dūangtā sī fā sut fā / ดวงตาสีฟ้าสุดฟ้า / Toni Morrison ; จุฑามาศ แอนเนียน แปล.

Morrison, Toni. Čhuthāmāt ʻǢnnīan. by มอร์ริสัน, โทนี | จุฑามาศ แอนเนียน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ม5752บ47จ73 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม5752บ47จ73 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Bon rō̜i rāo / บนรอยร้าว / เพชรน้ำค้าง.

Phetnāmkhāng. by เพชรน้ำค้าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAksō̜n Sōphon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .พ68บ345 2559 (1).
ห้องสมุด:
Bō̜t / บอด / ฌูเซ่ ซารามากู ; กอบชลี แปลจากภาษาโปรตุเกส.

Saramago, Jose. Kō̜pchalī. by ซารามากู, โจเซ่ | กอบชลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Library House, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ซ633365อ73ก53 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Marianna / มาเรียนนา / Dacia Maraini ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Maraini, Dacia. Nanthawan Chānprasœ̄t. by มาราอินี, ดาชา | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Library House, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม646ล72น63 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม646ล72น63 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ม646ล72น63 2560 (1).
ห้องสมุด:
Mư̄ sanghān bō̜t / มือสังหารบอด / มาร์กาเร็ต แอ็ตวูด เขียน ; นันทพร ปีเลย์ โพธารามิก แปล.

Atwood, Margaret, Nanthaphō̜n Phōthārāmik. by แอ็ตวูด, มาร์กาเร็ต, ค.ศ. 1939- | นันทพร โพธารามิก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว อ764บ94น63 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว อ764บ94น63 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rakrāi / รักร้าย / เรย์มงด์ ราดิเกต์ เขียน ; อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง แปลจากภาษาฝรั่งเศส.

Radiguet, Raymond, ʻAthichā Manchunākō̜n Kābūlo̜ng. by ราดิเกต์, เรย์มงด์, ค.ศ. 1903-1923 | อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ร635ด85อ36 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ร635ด85อ36 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ร635ด85อ36 2561 (3).
ห้องสมุด:
Rāingān kānphičhāranā sưksā rư̄ang nǣothāng nai kānčhatkān panhā khwām dō̜i ʻōkāt khō̜ng klum phūpūai rōk rư̄an / รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางในการจัดการปัญหาความด้อยโอกาสของกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อน / คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Phoppa læ Chūailư̄a Bukkhon Dō̜i ʻōkāt nai Khana Kammakān Damnœ̄nngān Khrōngkān Samāchik Saphā Nitibanyat hǣng Chāt phop Prachāchon. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā. Samnak Kammāthikān 3. by สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 3 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2560?] [2017?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2560?] [2017?]Other title: Nǣothāng nai kānčhatkān panhā khwām dō̜i ʻōkāt khō̜ng klum phūpūai rōk rư̄an Other title: แนวทางในการจัดการปัญหาความด้อยโอกาสของกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC335 .ร64 2560 (1).
ห้องสมุด:
Sattrī nai kračhok : phāp sathō̜n hūang khamnưng læ rư̄angsan khat san ʻư̄n ʻư̄n = The Lady in the looking-glass : a reflection and other selected stories / สตรีในกระจก : ภาพสะท้อนห้วงคำนึง และเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ = The Lady in the looking-glass : a reflection and other selected stories / เวอร์จิเนีย วูล์ฟ เขียน ; นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน แปล.

Woolf, Virginia, Narāwan Pathomwatthana. by วูล์ฟ, เวอร์จิเนีย, ค.ศ. 1882-1941 | นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Laibārī Hao, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : ไลบารี่ เฮ้าส์, 2561 [2018]Other title: The lady in the looking-glass : a reflection and other selected stories.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว685623ล72น464 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ว685623ล72น464 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ว685623ล72น464 2561 (2).
ห้องสมุด:
Sinēhā sārī / สิเน่หาส่าหรี / พงศกร.

Phongsakō̜n Čhindāwatthana. by พงศกร จินดาวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krūp Phaplitching Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุ๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .พ222ส68 2556 (1).
ห้องสมุด:
Lak thammāphibān : čhāk nǣokhit sū kānpatibat nai sangkhom Thai / หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย / บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล ; ผู้แต่ง พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ].

Thawilwadee Bureekul. Patcharee Siroros. Sathāban Phra Pokklao. by ถวิลวดี บุรีกุล | พัชรี สิโรรส | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2741 .ห466 2561 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Hō̜ng khō̜ng Čhōwannī / ห้องของโจวันนี / เจมส์ บอลด์วิน เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล.

Baldwin, James, Tōmō̜n Sukprīchā. by บอลด์วิน, เจมส์, ค.ศ. 1924-1987 | โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ558จ95ต94 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .บ558จ95ต94 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ558จ95ต94 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻAthitthān / อธิษฐาน / แก้วเก้า.

Kǣokao. by แก้วเก้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAksō̜n Sōphon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ก8494อ36 2558 (1).
ห้องสมุด:
ʻŌ̜lǣndō : chīwaprawat / ออร์แลนโด : ชีวประวัติ / เวอร์จิเนีย วูล์ฟ เขียน ; จุฑามาส แอนเนียน แปล.

Woolf, Virginia, Čhuthāmāt ʻǢnnīan. by วูล์ฟ, เวอร์จิเนีย, ค.ศ. 1882-1941 | จุฑามาส แอนเนียน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว685623อ54จ73 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ว685623อ54จ73 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ว685623อ54จ73 2561 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544