TUBA-NewBook-2021-02-01(THA)

This list contains 28 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
101 content creator : kāo sū kān pen khō̜n thē khrīʻētœ̄ bǣp mư̄ʻāchīp / 101 content creator : ก้าวสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบมืออาชีพ / ผู้เขียน ปรัชญา โมรา.

Pradchaya Mōrā. by ปรัชญา โมรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Content Master, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Content Master, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1265 .ป462 2563 (1).
ห้องสมุด:
73 khletlap plīan ʻōkāt hai penkhwām samret = How to grab a chance / 73 เคล็ดลับเปลี่ยนโอกาสให้เป็นความสำเร็จ = How to grab a chance / ศิริกาญจน์ มาเมือง.

Sirikan Māmư̄ang. by ศิริกาญจน์ มาเมือง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌphēn ʻAidīa, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่น ไอเดีย, 2564 [2021]Other title: How to grab a chance.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ศ642 2564 (1).
ห้องสมุด:
Cryptocurrency 101 / Cryptocurrency 101 / พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, เขียน.

Phō̜nsak ʻUratchatchairat. by พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1710 .พ45 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1710 .พ45 2561 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Digital asset investment 101 : čhāk bitcoin sū kānlongthun yuk mai nai sinsap dičhithan / Digital asset investment 101 : จาก bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล / ผู้เขียน พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, อัครเดช เดี่ยวพานิช.

Pīrapat Hānkhongkǣo. ʻAkkhradach Dīaopanich. by พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว | อัครเดช เดี่ยวพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Satǭkthūmǭrō Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1710 .พ642 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Super level konlayut sāng khwām tāng khan thēp / Super level กลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพ / ควอน โอ ฮยุน เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Kwon, Oh-Hyung, 'Āsayā ʻAphichanāngkūn. by ควอน, โอ ฮยุน, ค.ศ. 1952- | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD57.7 .ค55 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ค55 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Konlayut kānbō̜rihān thurakit nai phāwa wikrit čhāk Sāmkok / กลยุทธ์การบริหารธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสามก๊ก / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป เรียบเรียง.

Pīamsak Khunākō̜nprathīp. by เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khunnatham, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ป838 2552 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān kānngœ̄n = [Financial management] / การจัดการการเงิน = [Financial management] / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.

Thāpanā Chinphaisān. by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thanathat Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Financial management.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG173.6 .ฐ63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhathā sapphayākō̜n manut chœ̄ng konlayut nai yuk phlikphan = Strategic staffing in an era of disruption / การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน = Strategic staffing in an era of disruption / สุธินี ฤกษ์ขำ.

Sutthinī Rœ̄kkham. by สุธินี ฤกษ์ขำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Strategic staffing in an era of disruption.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ส6463 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ส6463 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbanchī kānngœ̄n bư̄angton / การบัญชีการเงินเบื้องต้น / พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Phongphrot Chattrāphō̜n. by พงศ์พรต ฉัตราภรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ก57335 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5655 .ก57335 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānbanchī khan klāng / การบัญชีขั้นกลาง / พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, วิศรุต ศรีบุญนาค.

Pimphanā Sīsawat. Natchanont Komutputipong. Visarut Sribunnak. by พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ | ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ | วิศรุต ศรีบุญนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .พ6287 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī samrap khrư̄angmư̄ thāng kānngœ̄n tām TFRS 9 = Accounting for financial instruments under TFRS 9 / การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9 = Accounting for financial instruments under TFRS 9 / สมชาย สุภัทรกุล.

Somchāi Suphattharakun. by สมชาย สุภัทรกุล.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Fisik Sentœ̄, 2563 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2563 [2019]Other title: Accounting for financial instruments under TFRS 9 .Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ khō̜mūn dūai prōkrǣm SPSS / การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS / กองบรรณาธิการ [ปิยะ นากสงค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Piya Nāksong. by ปิยะ นากสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Simplify, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HA32 .ก652 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜rō̜ng ! yā yœ / ขอร้อง! อย่าเยอะ / จูดิธ พี. ซีเกล เขียน ; จีรชาตา เอี่ยมรัศมี แปล.

Siegel, Judith P. Čhīrachātā ʻĪamratsamī, by ซีเกล, จูดิธ พี | จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2564 [2021]. Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF531 .ซ627 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF531 .ซ627 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlap khō̜ng khon fang keng læ phūt pen / ความลับของคนฟังเก่งและพูดเป็น / ผู้เขียน Alissa Carpenter ; ผู้แปล ไอริสา ชั้นศิริ.

Carpenter, Alissa, ʻAirisā Chansiri. by คาร์เพนเตอร์, อลิสซ่า, ค.ศ. 1983- | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.3 .ค613 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhong khopkhā kap khwāmramrūai / จงคบค้ากับความร่ำรวย / จิม คิม เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Kim, Jim. Withiyā Čhanphan. by คิม, จิม | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค633 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG179 .ค633 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Chan nīlæ khon bā hǣng lōk thurakit = Do cool sh*t / ฉันนี่แหละคนบ้าแห่งโลกธุรกิจ = Do cool sh*t / ผู้เขียน Miki Agrawal ; ผู้แปล พรรณี ชูจิรวงศ์.

Agrawal, Miki. Phannī Chūčhirawong. by แอกราวอล, มิคิ | พรรณี ชูจิรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Other title: Do cool sh*t | Do cool shit.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5381 .อ82 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5381 .อ82 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5381 .อ82 2563 (2).
ห้องสมุด:
Tit čharūat thāng khwāmkhit bǣp ʻĪlō̜n Mat / ติดจรวดทางความคิด แบบ อีลอน มัสก์ / เรียบเรียงโดย Jessica Easto ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ปิยะฉัตร.

Easto, Jessica. Wantana Wongpiyachat. by อีสโต, เจสสิก้า | วรรธณา วงษ์ปิยะฉัตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phakphō̜nsāt : sāt hǣng kānphak hai dai phak (yāng thǣčhing) / พักผ่อนศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการพักให้ได้พัก (อย่างแท้จริง) / ผู้เขียน Claudia Hammond ; ผู้แปล สาริศา กนกวรกิตติ์.

Hammond, Claudia. Sārisā Kanokwō̜rakit. by แฮมมอนด์, คลอเดีย | สาริศา กนกวรกิตติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: Art of rest phakphō̜nsāt : sāt hǣng kānphak hai dai phak (yāng thǣčhing) Other title: Art of rest พักผ่อนศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการพักให้ได้พัก (อย่างแท้จริง).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BJ1499.พ6 ฮ84 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1499.พ6 ฮ84 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1499.พ6 ฮ84 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n 2564 / ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่นๆ].

Sumet Sirikunchoat. by สุเมธ ศิริคุณโชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ČhoKō̜. Rư̄ankǣo Kānphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. เรือนแก้วการพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Rūai radap ʻĀsīan / รวยระดับอาเซียน / เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน เขียน ; พิมลวรรณ ทองนาถ เรียบเรียง ; อิทธิศักดิ์ บุญปราศภัย ถ่ายภาพ.

Thēppasit Prawāhanāvin. Phimonwan Thō̜ngnāt. Ithisak Bunprātphai. by เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน | พิมลวรรณ ทองนาถ | อิทธิศักดิ์ บุญปราศภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Amarin How To, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386.ท728 2559 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5386 .ท728 2559 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544