TUPUEY-New Book-202102-01 (tha)

This list contains 88 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
การออกแบบเครื่องจักรกล. เล่ม 1 / วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์, ชาญ ถนัดงาน.

by วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ | ชาญ ถนัดงาน.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ230 .ว46 2556 ล. 1 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin : mummō̜ng čhāk prathēt Farangsēt Yīpun Saharātchaʻānāčhak Saratʻamērikā læ Thai / การปกครองท้องถิ่น : มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

Suphasawat Chatchawān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ACQ Finished; Sent to Cataloging Division (3), Pridi Banomyong Library ACQ Finished; Sent to Cataloging Division (2), Professor Direk Jayanama Library ACQ Finished; Sent to Cataloging Division (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ACQ Finished; Sent to Cataloging Division (1). :
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (5).
ห้องสมุด:
Phadung lōk nī wai : khō̜ rīakrō̜ng phư̄a čhariyatham lōk nǣo mai čhāk ʻIndīa bōrān = To uphold the world : a call for a new global ethic from ancient India / ผดุงโลกนี้ไว้ : ข้อเรียกร้องเพื่อจริยธรรมโลกแนวใหม่จากอินเดียโบราณ = To uphold the world : a call for a new global ethic from ancient India / บรูซ ริช ; แปล ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช และ วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.

Rich, Bruce. Latdā Wiwatsurawēt. Warārak Chalœ̄mphanthusak. by ริช, บรูซ | ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช | วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sūanngœ̄nmīmā Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสวนเงินมีมา จำกัด, 2564 [2021]Other title: Khō̜ rīakrō̜ng phư̄a čhariyatham lōk nǣo mai čhāk ʻIndīa bōrān Other title: To uphold the world : a call for a new global ethic from ancient India | Call for a new global ethic from ancient India | ข้อเรียกร้องเพื่อจริยธรรมโลกแนวใหม่จากอินเดียโบราณ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS451.5 .ร62 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS451.5 .ร62 2564 (2).
Professor Direk Jayanama Library On Order (1).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pratyā : khwāmrū chabap phok phā / ปรัชญา : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Edward Craig ; สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล.

Craig, Edward, Saipin Suputtamongkol, by เครก, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1942- | สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Pratchayā thūa pai / ปรัชญาทั่วไป / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

Sōrat Hongladārom. by โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B175 .ส94 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B175 .ส94 2562 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Botnænam sakun khwāmkhit lang khrongsāng niyom = Introducing poststructuralism / บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม = Introducing poststructuralism / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Chairat Čharœ̄nsinʻōlān. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2560 [2017]Other title: Introducing Poststructuralism.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B804 .ช94 2560 (1). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Thammai tō̜ng toklum rak : Alain Badiou khwāmrak læ the lobster / ทำไมต้องตกหลุมรัก : Alain Badiou ความรัก และ the lobster / สรวิศ ชัยนาม เขียน ; สุชานาฎ จารุไพบูลย์ แปล.

Soravis Jayanama. Suchānāt Čhārupaibūn. by สรวิศ ชัยนาม | สุชานาฎ จารุไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Other title: Thammai tō̜ng toklum rak? : Alain Badiou khwāmrak læ the lobster Other title: ทำไมต้องตกหลุมรัก? : Alain Badiou ความรัก และ the lobster.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD436 .ส45 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Keng khǣ nai kō̜ tō̜ngkān khon kō̜t / เก่งแค่ไหนก็ต้องการคนกอด / ก็ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แฟน เขียน ; PlayWork วาดภาพประกอบ.

Kanmanī Chaiwong. Thānphakā Būason ʻUppamai. PlayWork. by กัญจน์มณี ไชยวงศ์ | ธารผกา บัวสนธ์ อุปมัย | เพลเวิร์ค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ก53 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Witthayāsāt hǣng khwāmngao = Loneliness : human nature and the need for social connection / วิทยาศาสตร์แห่งความเหงา = Loneliness : human nature and the need for social connection / John T. Cacioppo และ William Patrick เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล.

Cacioppo, John T. Patrick, William, Tōmō̜n Sukprīchā. by คาชิออปโป, จอห์น ที | แพทริก, วิลเลียม, ค.ศ. 1948- | โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2563 [2020]Other title: Loneliness : human nature and the need for social connection.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ห7 ค62 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chai khwāmkhit ʻaochana chōk chatā / ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา / Carol S. Dweck ; ผู้แปล พรรณี ชูจิรวงศ์.

Dweck, Carol S., Phannī Chūčhirawong. by ดเว็ค, แครอล เอส, ค.ศ. 1946- | พรรณี ชูจิรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF773 .ด57 2561 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmthūktō̜ng yū khāng khrai = The righteous mind / ความถูกต้องอยู่ข้างใคร = The righteous mind / โจนาทาน ไฮดต์ ; วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ แปล.

Haidt, Jonathan. Wuttichai Krisanaprakornkit, by เฮดต์, โจนาทาน | วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Biblio, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Biblio, 2563 [2020]Other title: Righteous mind.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ45 .ฮ725 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Phakphō̜nsāt : sāt hǣng kānphak hai dai phak (yāng thǣčhing) / พักผ่อนศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการพักให้ได้พัก (อย่างแท้จริง) / ผู้เขียน Claudia Hammond ; ผู้แปล สาริศา กนกวรกิตติ์.

Hammond, Claudia. Sārisā Kanokwō̜rakit. by แฮมมอนด์, คลอเดีย | สาริศา กนกวรกิตติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: Art of rest phakphō̜nsāt : sāt hǣng kānphak hai dai phak (yāng thǣčhing) Other title: Art of rest พักผ่อนศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการพักให้ได้พัก (อย่างแท้จริง).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BJ1499.พ6 ฮ84 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1499.พ6 ฮ84 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1499.พ6 ฮ84 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp læ wikhro̜ ʻankō̜rithưm / การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.

Somchāi Prasitčhūtrakūn Sūn Theknōlōyī ʻIlekthrō̜nik læ Khō̜mphiutœ̄ hǣng Chāt. Ngān Prachāsamphan læ Mantimīdīa. by สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ngān Prachāsamphan læ Mantimīdīa, Sūn Theknōlōyī ʻIlekthrō̜nik læ Khō̜mphiutœ̄ hǣng Chāt, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: CPSC QA 2010 650029 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.อ55 ส42 2553 (3).
ห้องสมุด:
Phrabō̜wō̜nrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phrapawō̜rēntarāmēt Mahitsarētrangsan Phrapinklao Čhaoyūhūa 7 Makarākhom 2564 / พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2564 / สุจิตรา สันธนาภรณ์ ผู้เรียบเรียงและรวบรวม

Sujitra Santhanāphō̜n, 1968- by สุจิตรา สันธนาภรณ์, 2511-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Čhanwānit Sīkhīaoritī Phrinting Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ป6 พ4635 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ป6 พ4635 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ป6 พ4635 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kāntāngprathēt Thai nai yuk songkhrāmyen / การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์.

Phūangthō̜ng Phawakkharaphan. by พวงทอง ภวัครพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .พ52 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .พ52 2564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .พ52 2564 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
2475 ʻaphiwat Sayām plīanplǣng kānpokkhrō̜ng thī yang mai set / 2475 อภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังไม่เสร็จ / ส. ศิวรักษ์ เล่าเรื่อง ; ประชา หุตานุวัตร ซักถาม.

Sulak Siwarak, Prachā Hutānuwat. by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | ประชา หุตานุวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmsikkhālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583.3 .ส746 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583.3 .ส746 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khrō̜ng phǣndin Čhīn : phak phūnam ʻamnāt rat / ครองแผ่นดินจีน : พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ / วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Wō̜rasak Mahatthanōbon. by วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS740 .ว456 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS740 .ว456 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mānutsayawitthayā : khwāmrū chabap phok phā / มานุษยวิทยา : ความรู้ฉบับพกพา / โดย John Monaghan และ Peter Just ; วิภาส ปรัชญาภรณ์ แปล.

Monaghan, John. Just, Peter. Vipas Prachyaporn, by โมนาแฮน, จอห์น | จัสต์, ปีเตอร์ | วิภาส ปรัชญาภรณ์, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN316 .ม93 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ khō̜mūn thāng sathiti dūai khō̜mphiutœ̄ / การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย

Sirichai Phongwichai. by ศิริชัย พงษ์วิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HA32 .ศ56 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sētthakit lōk 1,000 pī / เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี / ลงทุนแมน.

Longthun Mǣn. by ลงทุนแมน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢnthīmǣn Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แอลทีแมน จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544