TULAW-New Book-202102-01-29 (Tha)

This list contains 27 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi kānkhā rawāng prathēt = International trade law / กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / ธนสร สุทธิบดี.

Thanasō̜n Sutthibō̜dī. by ธนสร สุทธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: International trade law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3943 .ธ354 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi khumkhrō̜ng phūbō̜riphōk / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatrakūnphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Kānsō̜n Khana Nitisāt. khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .น33 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3276 .น33 2563 (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt. Lēm 1 = [International law I] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 = [International law I] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lecture notes 1 Other title: International law I | Lecture notes 1.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt. Lēm 2 = [International law II] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = [International law II] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lecture notes II Other title: International law II | Lecture notes II.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānbangkhap khadī phǣng = Civil execution / การบังคับคดีแพ่ง = Civil execution / เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkaew. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: Civil execution.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1728 .อ83 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1728 .อ83 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1728 .อ83 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai : trīam sō̜p khao nitisāt / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan, by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .พ445 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .พ445 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .พ445 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .พ445 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi sư̄ khāi lǣkplīan hai / คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Sư̄ khāi lǣkplīan hai Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: No items available : Checked out (17).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi sapsin thāng panyā / คำอธิบายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ , ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Čhumphon Pinyosinwat. Phūmin Butʻin. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ | ภูมินทร์ บุตรอินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1401 .จ74 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1401 .จ74 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1401 .จ74 2564 (6). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān lakthān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.

Udom Ratʻamarit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (15).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakǭn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2021. Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ผ97 2564 (1). Checked out (13). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi rabop sān læ phrathammanūn sān yuttitham / คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wayuphap. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (17).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ wāngphǣn kānsō̜p læ lak kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi nai radap nitisātbandit nētibandit Thai ʻaiyakān phūchūai læ phūchūai phūphiphāksā phrō̜m kāntrīamtūa sưksā tō̜ radap nitisātmahābandit nai tāngprathēt = Handbook for legal exam preparations including writing principles at LL.B., barrister-at-law, assistant public prosecutor and judge trainee levels, together with the guidance to study LL.M. abroad / คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในระดับนิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตในต่างประเทศ = Handbook for legal exam preparations including writing principles at LL.B., barrister-at-law, assistant public prosecutor and judge trainee levels, together with the guidance to study LL.M. abroad / พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Phonphawit Phankhamkœ̄t. by พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Khūmư̄ wāngphǣn kānsō̜p læ lak kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi Other title: Handbook for legal exam preparations including writing principles at LL.B., barrister-at-law, assistant public prosecutor and judge trainee levels, together with the guidance to study LL.M. abroad | คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .พ445 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thām tō̜p praden samkhan kotmāi lomlalāi / ถามตอบประเด็นสำคัญกฎหมายล้มละลาย / โดย กฤษฎา โพธิสาขา.

Kritsadā Phōthisākhā. by กฤษฎา โพธิสาขา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .ก9447 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .ก9447 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ก9447 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bot sarup PDPA kotmāi khumkhrō̜ng khō̜mūn sūan bukkhon : lakkān nǣokhit khō̜kotmāi kō̜ranī sưksā læ nǣo patibat = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

Krit Uthairat. by กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด, 2563 [2020]Other title: PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT844.5 .ก94 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT844.5 .ก94 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT844.5 .ก94 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT844.5 .ก94 2563 (2). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ว435 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ว435 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .ว435 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2563 : Phrathammanūn Sān Yutitham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 Phrarātchakritsadīkā Kamnot Čhamnūan Ngœ̄n nai Khadī Manōsārē Phō̜.Sō̜. 2546 kot krasūng Khō̜kamnot Khō̜ng Prathān sān dīkā Wādūai Withī Phičhāranā Khadī Thāng ʻIlekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2563 Khō̜kamnot Khō̜ng Prathān Sān Dīkā Wādūai Kān Klaiklīa Kō̜nfō̜ng Phō̜.Sō̜. 2563 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1704 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1704 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1704 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1704 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phayān phitsadān : lak kotmāi tām pǭ.wi.phǭ. læ pǭ.wi.ʻǭ. læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nasončhai / พยานพิสดาร : หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (Jurisprudence Group).

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Sǣngčhan Kānphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Kotmāi phayān phitsadān : lak kotmāi tām pǭ.wi.phǭ. læ pǭ. wi.ʻǭ. læ khamphiphāksā dīkā thī nasončhai Other title: Phayān phitsadān Other title: กฎหมายพยานพิสดาร : หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ | พยานพิสดาร.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .ว62 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .ว62 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat thī yū nai khwāmrapphitchō̜p khō̜ng Samnakngān Khana Kammakān ʻĀhān læ Yā. พระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān ʻĀhān læ Yā. Kō̜ng Songsœ̄m Ngānkhumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Phalittaphan Sukkhaphāp nai Sūan Phūmphāk læ Thō̜ngthin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng Songsœ̄m Ngānkhumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Phalittaphan Sukkhaphāp nai Sūan Phūmphāk læ Thō̜ngthin Samnakngān Khana Kammakān ʻĀhān læ Yā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2562 [2019]Other title: Rūam phrarātchabanyat thī yū nai khwāmrapphitchō̜p khō̜ng Samnakngān Khana Kammakān ʻĀhān læ Yā Other title: รวมพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3090.ก28 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n 2564 / ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่นๆ].

Sumet Sirikunchoat. by สุเมธ ศิริคุณโชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ČhoKō̜. Rư̄ankǣo Kānphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. เรือนแก้วการพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Rūam kham winitchai Sān Ratthammanūn pračham pī 2563. Lem 1 / รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2563. เล่ม 1 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthammanūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ร54 2563 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ร54 2563 ล. 1 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544