TUPRIDI-NewBook-2021-02-03 (Thai)

This list contains 451 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Khūapkhum rư̄ khumkhrō̜ng?" māttrakān rapmư̄ phū chumnum khō̜ng tamrūat læ kānmư̄ang khō̜ng khwāmchō̜ptham / "ควบคุมหรือคุ้มครอง?" มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจ และการเมืองของความชอบธรรม / จันจิรา สมบัติพูนศิริ.

Čhančhirā Sombatphūnsiri. by จันจิรา สมบัติพูนศิริ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8031 .จ632 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV8031 .จ632 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8031 .จ632 2562 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
"Song khrū sū sūangsawan" : nangsư̄ thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Phō̜ Dūan Damdī khrū khwan sit khon rǣk khō̜ng čhangwat Krabī " yō̜t khon yō̜t khrū phū sāng khon" 10 Mīnākhom Phō̜. Sō̜. 2470 - 5 Tulākhom Phō̜. Sō̜. 2562. "ส่งครู สู่สรวงสวรรค์" : หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อดวล ดำดี ครูขวัญศิษย์คนแรกของจังหวัดกระบี่ "ยอดคน ยอดครู ผู้สร้างคน" 10 มีนาคม พ.ศ. 2470 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562.

Apichart Damdī, by อภิชาติ ดำดี, 2503-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krabī : Rōngphim Chaiwat, [2562] [2019] Publisher: กระบี่ : โรงพิมพ์ไชยวัฒน์, [2562] [2019]Other title: Nangsư̄ thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Kun Phō̜ Dūan Damdī khrū khwan sit khon rǣk khō̜ng čhangwat Krabī " yō̜t khon yō̜t khrū phū sāng khon" 10 Mīnākhom Phō̜. Sō̜. 2470 - 5 Tulākhom Phō̜. Sō̜. 2562 Other title: หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อดวล ดำดี ครูขวัญศิษย์คนแรกของจังหวัดกระบี่ "ยอดคน ยอดครู ผู้สร้างคน" 10 มีนาคม พ.ศ. 2470 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CRE 2019 714944 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2019 714944 (1).
ห้องสมุด:
1 khon yư̄nyat 1 satawat Sēm Phringphūangkǣo / 1 คนยืนหยัด 1 ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว / เรื่องโดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.

Wīrasak Čhansongsǣng, Khana Kammakān Čhat Ngān 1 Khon Yư̄nyat 1 Satawat Sēm Phringphūangkǣo. by วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, 2517- | คณะกรรมการจัดงาน 1 คนยืนหยัด 1 ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Khana Kammakān Čhat Ngān 1 Khon Yư̄nyat 1 Satawat Sēm Phringphūangkǣo, 2554 [2011] Publisher: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการจัดงาน 1 คนยืนหยัด 1 ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว, 2554 [2011]Other title: Nưng khon yư̄nyat nưng satawat Sēm Phringphūangkǣo Other title: หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2011 690196 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2011 690196 (1).
ห้องสมุด:
1 nāthī phrīsen hai lōk čham / 1 นาทีพรีเซ็นต์ให้โลกจำ / อิโต โยอิจิ เขียน ; อิศเรศ ทองปัสโณว์ แปล.

Ito, Yoichi. Isres Tongpusnoe. by อิโต, โยอิจิ | อิศเรศ ทองปัสโณว์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bukthai Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Nưng nāthī phrīsen hai lōk čham Other title: หนึ่งนาทีพรีเซ็นต์ให้โลกจำ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
1 nai 84000 / 1 ใน 84000 / สมเด็จพระญาณวโรดม.

Somdet Phra Yānnawarōdom (Prayūn), by สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร), 2459-2552.

Material type: Text Text Publisher: Nakhon Pathom : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2546 [2003] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4060 .ส37 2546 (2).
ห้องสมุด:
100 pī Mahāmakutrātchawitthayālai 2436-2536. 100 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย 2436-2536.

Mahāwitthayālai Mahāmakutrātchawitthayālai. by มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2536 [1993] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536 [1993]Other title: Nưng rō̜i pī Mahāmakutrātchawitthayālai 2436-2536 Other title: หนึ่งร้อยปี มหามกุฏราชวิทยาลัย 2436-2536.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
21 botrīan samrap satawat thī 21 / 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, Thidā Čhongnirāmaisathit by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2562] [2019]Other title: Yīsipʻet botrīan samrap satawat thī yīsipʻet Other title: ยี่สิบเอ็ดบทเรียนสำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด.Availability: No items available : Checked out (18).
ห้องสมุด:
222 pī ʻUbon Rātchathānī / 222 ปี อุบลราชธานี / เรียบเรียงโดย ระลึก ธานี ... [และคนอื่นๆ].

Ralưk Thānī. ʻOngkān Bō̜rihān Sūan Čhangwat ʻUbon Rātchathānī. by ระลึก ธานี | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : ʻOngkān Bō̜rihān Sūan Čhangwat ʻUbon Rātchathānī, 2557 [2014] Publisher: อุบลราชธานี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, 2557 [2014]Other title: Sō̜ng rō̜i yīsip sō̜ng pī ʻUbon Rātchathānī Other title: สองร้อยยี่สิบสองปี อุบลราชธานี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.อ7 ก15 2557 (1).
ห้องสมุด:
24-7/1 / 24-7/1 / ภู กระดาษ.

Phū Kradāt. by ภู กระดาษ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Other title: 24 chūamōng 7 wan 1 sapdā Other title: Yīsip sī chūamōng čhet wan nưng sapdā Other title: 24 ชั่วโมง 7 วัน 1 สัปดาห์ | ยี่สิบสี่ชั่วโมง เจ็ดวัน หนึ่งสัปดาห์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ภ72ย65 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
400 ปี ใต้ทะเลจันทบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือ บางกะไชย 2 / ผู้เขียน-บรรณาธิการ เอิปเปรม วัชรางกูร ; ผู้แปล พิสิฐ เจริญวงศ์, อรศิริ พลเดช = The 400 years beneath the Chanthaboon sea Bangkachai II wreck site / author-editor, Erbprem Vatcharangkul ; translator, Pisit Chareonwongsa, Onsiri Paladesh.

by เอิบเปรม วัชรางกูร | พิสิฐ เจริญวงศ์ | Pisit Chareonwongsa | อรศิริ พลเดช | Onsiri Paladesh | Erbprem Vatcharangkul | กรมศิลปากร. กองโบราณคดีใต้น้ำ | Thailand. Department of Fine Arts. Underwater Archaeology.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560 [2017]Other title: Sīrō̜i pī tai Thalē Čhanthabūn lǣng bōrānnakhadī tai nam rư̄a Bangkachai 2 Other title: สี่ร้อยปีใต้ทะเลจันทบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือ บางกะไชย 2 | 400 years beneath the Chanthaboon sea Bangkachai II wreck site | 400 years beneath the Chanthaboon sea serveys on the Bangkachai II.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.จ6 อ73 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.จ6 อ73 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
50 pī nō̜ng mai čhulā... 2509 / 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2509 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Hāsip pī nō̜ng mai čhulā... Other title: ห้าสิบปี น้องใหม่จุฬาฯ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก228 จ725 2559 (1).
ห้องสมุด:
7 pī kāoyāng yāng yangyư̄n 2553-2560 / 7 ปี ก้าวย่าง อย่างยั่งยืน 2553-2560 / [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2560] [2017]Other title: Čhet pī kāoyāng yāng yangyư̄n 2553-2560 Other title: เจ็ดปี ก้าวย่าง อย่างยั่งยืน 2553-2560.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ26 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก231 ธ26 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก231 ธ26 2560 (1).
ห้องสมุด:
7 Withī khit thī chan nā čha rū tangtǣ wan rǣk thī tham thurakit / 7 วิธีคิดที่ฉันน่าจะรู้ตั้งแต่วันแรกที่ทำธุรกิจ / Brian Tracy, Mark Thompson ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Tracy, Brian. Phō̜nlœ̄t ʻIt. Thompson, Mark. by เทรซี่, ไบรอัน | พรเลิศ อิฐฐ์ | ทอมป์สัน, มาร์ก, ค.ศ. 1957-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560 [2017]Other title: Čhet Withī khit thī chan nā čha rū tangtǣ wan rǣk thī tham thurakit Other title: เจ็ดวิธีคิดที่ฉันน่าจะรู้ตั้งแต่วันแรกที่ทำธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD57.7 .ท74 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ท74 2560 (1).
ห้องสมุด:
80 phansā 80 mahā mongkhon chīwit / Bhumibol Adulyadej, 80 พรรษา 80 มหามงคลชีวิต / [กลุ่มเนสท์เล่ ประเทศไทย].

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand,

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... Klum Nētlē Prathēt Thai, 2550] [2007] Publisher: Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Publisher: [กรุงเทพฯ กลุ่มเนสท์เล่ ประเทศไทย, 2550] [2007]Other title: Pǣtsip phansā pǣtsip mahā mongkhon chīwit Other title: Bhumibol Adulyadej, Other title: แปดสิบพรรษา แปดสิบมหามงคลชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก1776 2550 (1).
ห้องสมุด:
85 pī samnak nāyokratthamontrī : 28 Mithunāyon 2560 / 85 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี : 28 มิถุนายน 2560 / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Thailand. Samnak Nāyok Ratthamontrī. Samnakngān Palat Krasūang. by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ สำนัก, 2560 [2017]Other title: Pǣtsiphā pī samnak nāyokratthamontrī : 28 Mithunāyon 2560 Other title: แปดสิบห้าปี สำนักนายกรัฐมนตรี : 28 มิถุนายน 2560.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ3 ส655 2560 (1).
ห้องสมุด:
Big data [mai thaokap] buzzword : bikdātā mai chai khǣ kham klāo lǭi lǭi / Big data [ไม่เท่ากับ] buzzword : บิ๊กดาต้า ไม่ใช่แค่คำกล่าวลอย ๆ / เขียนโดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Asama Kulvanitchaiyanunt. by อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Khō̜rālai Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท คอราไลน์ จำกัด, [2563] [2020]Other title: Buzzword series : big data [mai thaokap] buzzword Other title: Buzzword series : big data [ไม่เท่ากับ] buzzword.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.บ62 อ545 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.บ62 อ545 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA76.9.บ62 อ545 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
CSR thī thǣ / CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.

Sōphon Phǭnchōkchai, Mūnnithi Pramœ̄nkhā-Nāinā hǣng Prathēt Thai. Saphā ʻOngkān Nāičhāng hǣng Prathēt Thai by โสภณ พรโชคชัย, 2501- | มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย | สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā-Nāinā hǣng Prathēt Thai læ Saphā ʻOngkān Nāičhāng hǣng Prathēt Thai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD60 .ส943 2563 (2).
ห้องสมุด:
Digital transformation canvas : mōdēn thānfō̜m thurakit phư̄a sāng kāntœ̄ptō khrang mai / Digital transformation canvas : โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ / ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Thanapongphan Thanyaratakul. by ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wit, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิช, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD45 .ธ33 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Direct TU-GET / Direct TU-GET / สุทิน พูลสวัสดิ์.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī.Čhī. ʻĀ. ʻĪ., 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (13).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  23    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544