TUPRIDI-NewBook-2021-03-02 (Thai)

This list contains 559 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Klum Salātan" klāng krasǣ prachāthipatai bēngbān : khabūankān naksưksā Malāyū Pātānī Phō̜.Sō̜. 2515-2520 / "กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ. 2515-2520 / ผู้เขียน อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.

ʻĀrīphen ʻUttarasin. by อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 14 Phaplikhēchan, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .อ57 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ57 2558 (2).
ห้องสมุด:
1 CM rawāng thœ̄ kap chan / 1 CM ระหว่างเธอกับฉัน / คิมอึนจู เขียน ; ฑิตยา ปิยภัณฑ์ แปล.

Kim, Un-ju, Thitayā Piyaphan. by คิม, อึน-จู | ฑิตยา ปิยภัณฑ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
10 sutyō̜t phǣn thurakit = DTN Business Plan Award 2017 / 10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2017 / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krom, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : กรม, 2560 [2017]Other title: Sip sutyō̜t phǣn thurakit Other title: สิบสุดยอดแผนธุรกิจ | DTN Business Plan Award 2017.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ก14 2560 (1).
ห้องสมุด:
10 rư̄ang chīwit Thai Thai botpraphan khō̜ng Ramadī Tēru Wātsanāsong. 10 เรื่องชีวิตไทยๆ บทประพันธ์ของ รมดี เตรุ วาศนาส่ง.

Ramadī Tēru Wātsanāsong, by รมดี เตรุ วาศนาส่ง, 2477-2525.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thēppharat Kānphim, 2525 [1982] Publisher: กรุงเทพฯ : เทพรัตน์การพิมพ์, 2525 [1982]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1982 694824 (1). :
ห้องสมุด:
10X your income / 10X your income / โดย Brian Tracy, Michael Bolduc ; เรียบเรียงโดย วรัชยา คุณปสุต, สุพรรณบุล สุวรรณกิจ.

Tracy, Brian. Bolduc, Michael. Waratchayā Khunpasut. Suphanbun Suwannakit. by เทรซี่, ไบรอัน | โบลดัก, ไมเคิล | วรัชยา คุณปสุต | สุพรรณบุล สุวรรณกิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻet Yūkhēchan, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ท733 2563 (2).
ห้องสมุด:
120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidol / คณะบรรณาธิการ สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล ม.ร.ว. ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, William Merle Martin.

by สรรใจ แสงวิเชียร | ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว | พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | มาร์ติน, วิลเลียม เมอร์ล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี มหิดลอดุลเดช | 120 years of Prince Mahidol.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
13 bupphā hǣng Nānking / 13 บุปผาแห่งนานกิง / Geling Yan เขียน ; ซินโป-หย่งชุน แปล.

Yan, Geling. Sin Po-Yong Chun. by เหยียน, เกอหลิง | ซินโป-หย่งชุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Earnest, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เอิร์นเนส, 2562 [2019]Other title: Sipsām bupphā hǣng Nānking Other title: สิบสามบุปผาแห่งนานกิง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ห743ก123 ซ63 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ / คณะผู้จัดทำหนังสือ สุภาวดี ปุณศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by สุภาวดี ปุณศรี | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551 [2008]Other title: หนึ่งร้อยห้าสิบปีสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ฝ4 ก14 2551 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
2475 ʻaphiwat Sayām plīanplǣng kānpokkhrō̜ng thī yang mai set / 2475 อภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังไม่เสร็จ / ส. ศิวรักษ์ เล่าเรื่อง ; ประชา หุตานุวัตร ซักถาม.

Sulak Siwarak, Prachā Hutānuwat. by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | ประชา หุตานุวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmsikkhālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583.3 .ส746 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583.3 .ส746 2563 (2).
ห้องสมุด:
30 pī ʻĒʻaiʻēt thammadā thī mai thammadā / 30 ปี เอไอเอส ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา / สมชัย เลิศสุทธิวงค์.

Somchai Lœ̄tsutthiwong. by สมชัย เลิศสุทธิวงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢtwān ʻInfō Sœ̄wit Čhamkat (Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทแอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), 2563 [2020]Other title: Sāmsip pī ʻĒʻaiʻēt thammadā thī mai thammadā Other title: Sāmsip pī ʻĒʻaiʻēt thammadā thī mai thammadā.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 ส426 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ส426 2563 (1).
ห้องสมุด:
3Ds in action : mai chai fan tǣ tham dai čhing / 3Ds in action : ไม่ใช่ฝันแต่ทำได้จริง / คณะผู้จัดทำ อรทัย ก๊กผล ... [และคนอื่นๆ].

Orathai Kokphon, Sathāban Phra Pokklao. by อรทัย ก๊กผล, 2506- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก3 ก12 2559 (1).
ห้องสมุด:
5 rūpbǣp kānchai kotmāi phư̄a khaothưng khwāmyuttitham čhāk khadī phiphāt nai Sān Pokkhrō̜ng khō̜ng ʻudomsưksā Thai : khūmư̄ trīam khadī pokkhrō̜ng dūai tonʻēng khārātchakān - ʻāčhān - phanakngān - lūkčhāng / 5 รูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย : คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง ข้าราชการ - อาจารย์ - พนักงาน - ลูกจ้าง / เรียบเรียงและปรับปรุงโดย รพีพรรณ เตชะพัฒน์สกุล และ บรรพต วิรุณราช.

Raphīphan Tēchaphatsakun. Banphot Wirunrāt. by รพีพรรณ เตชะพัฒน์สกุล | บรรพต วิรุณราช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Rōngphim Phāpphim, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Hā rūpbǣp kānchai kotmāi phư̄a khaothưng khwāmyuttitham čhāk khadī phiphāt nai Sān Pokkhrō̜ng khō̜ng ʻudomsưksā Thai Other title: Khūmư̄ trīam khadī pokkhrō̜ng dūai tonʻēng khārātchakān - ʻāčhān - phanakngān - lūkčhāng Other title: ห้ารูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย | คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง ข้าราชการ - อาจารย์ - พนักงาน - ลูกจ้าง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3148 .ร36 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3148 .ร36 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3148 .ร36 2563 (1).
ห้องสมุด:
52 withī khit haidai yāng chīapkhom / 52 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม / Rolf Dobelli ; ผู้แปล อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Dobelli, Rolf, Oraphin Phonphanitratsamī. by โดเบลลี, รอล์ฟ, ค.ศ. 1966- | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsip sō̜ng withī khit haidai yāng chīapkhom Other title: ห้าสิบสองวิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF442 .ด937 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF442 .ด937 2560 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
6 rō̜p Phra Rātchasitthiwimon (Sutčhai Rungsawāng) / 6 รอบ พระราชสิทธิวิมล (สุดใจ รุ่งสว่าง) / คณะทำงาน พระปริยัติกิจวิธาน (สมศักดิ์ ปสนฺโน) ... [และคนอื่นๆ].

Phra Pariyatkitwithān (Somsak) by พระปริยัติกิจวิธาน (สมศักดิ์).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching čhamkat (Mahāchon), 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ948.พ552 ก13 2547 (1).
ห้องสมุด:
7 mahāčhakkaphat Čhīn prawattisāt pathomburut phū sāng čhakkawat / 7 มหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ / วีระชัย โชคมุกดา.

Wīrachai Chōkmukdā. by วีระชัย โชคมุกดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2559 [2016]Other title: Čhet mahāčhakkaphat Čhīn prawattisāt pathomburut phū sāng čhakkawat Other title: เจ็ดมหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS734.ว64 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS734 .ว64 2559 (2).
ห้องสมุด:
84 pī Sāttrāčhān DǭRǭ. Sunthō̜n Sathīanthai : chīwitnī phư̄a chāt sāt kasat / 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถียรไทย : ชีวิตนี้เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / บรรณาธิการ สันติ สาทิพย์พงษ์.

Santi Sāthiphong. by สันติ สาทิพย์พงษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ส64163 ก13 2552 (1).
ห้องสมุด:
A hologram for the king / A hologram for the king / Dave Eggers ; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล.

Eggers, Dave. Monthārat Songphao. by เอกเกอร์ส, เดฟ | มณฑารัตน์ ทรงเผ่า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜nkǣn : Lēčhēn Buk, [2563] [2020] Publisher: ขอนแก่น : เลเจ้นด์ บุ๊คส์, [2563] [2020]Other title: Hūačhai mai yut fan Other title: หัวใจไม่หยุดฝัน.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Abtonungspartikeln nai phāsā Yœ̄raman læ čhēttanārom nai kānsư̄sān / Abtonungspartikeln ในภาษาเยอรมันและเจตนารมณ์ในการสื่อสาร / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

Wanna Sǣngʻarāmrư̄ang. by วรรณา แสงอร่ามเรือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PF3111 .ว42 2564 (2).
ห้องสมุด:
Blockchain plīan lōk / Blockchain เปลี่ยนโลก / Don Tapscott และ Alex Tapscott ; แปล พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.

Tapscott, Don, Tapscott, Alex. Phō̜nsak ʻUratchatchairat. Thailand. National Broadcasting and Telecommunications Commission. by แทปสก็อตต์, ดอน, ค.ศ. 1947- | แทปสก็อตต์, อเล็กซ์ | พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ | คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1710 .ท835 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1710 .ท835 2560 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1710 .ท835 2560 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Bubble gum læ rư̄angsan ʻư̄n ʻư̄n / Bubble gum และเรื่องสั้นอื่นๆ / โบนิตา อาดา.

Bōnitā ʻĀdā, by โบนิตา อาดา, 2532-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ924บ63 2561 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  28    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544