TUPUEY-New Book-202104-01 (tha)

This list contains 94 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kēn māttrathān laksūt radap ʻudomsưksā Phō̜.Sō̜. 2558 læ kēn māttrathān thī kīeokhō̜ng / เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง / สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnak Māttrathān læ Pramœ̄nphon ʻUdomsưksā. by สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Māttrathān læ Pramœ̄nphon ʻUdomsưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2362.ท9 ก73 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2362.ท9 ก73 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2362.ท9 ก73 2560 (2). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: LB2362.ท9 ก73 2560 (1).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai ʻĒthēn bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / 24 ชั่วโมงในเอเธนส์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / ฟิลิป มาทิสซาค เขียน ; ชาครีย์นรทิพย์ - บังอร เสวิกุล แปล.

Matyszak, Philip. Chākhrīnō̜rathip Sēwikun. Bangʻō̜n Sēwikun. by มาทิสซาค, ฟิลิป | ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล | บังอร เสวิกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2563] [2020]Other title: 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā : khwāmrū chabap phokphā / จิตวิทยา : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Gillian Butler และ Freda McManus ; ณัฐสุดา เต้พันธ์ แปล.

Butler, Gillian, McManus, Freda Natsudā Tēphan. by บัตเลอร์, จิลเลียน, ค.ศ. 1942- | แม็กมานัส, เฟรดา | ณัฐสุดา เต้พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF128 .บ63 2564 (1).
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
English for academic writing = ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ / Napasri Timyam.

by Napasri Timyam.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Chulalongkorn University Press, 2021Other title: Phāsā ʻAngkrit phư̄a kānkhīan chœ̄ng wichākān Other title: ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1408 .N373 2021 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
ห้องสมุด:
Miti chœ̄ng sangkhom khō̜ng khwāmrū : yānnawitthayā chœ̄ng sangkhom = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] / มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] / ศิรประภา ชวะนะญาณ.

Sirapraphā Chawanayān. by ศิรประภา ชวะนะญาณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Social dimentions of knowledge : social epistemology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD175 .ศ643 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD175 .ศ643 2564 (1).
ห้องสมุด:
Būak lop khun chan : khwāmnāčharak rawāng rao = the mathematics of love / บวก ลบ คุณ ฉัน : ความน่าจะรักระหว่างเรา = the mathematics of love / ฮันนาห์ ฟราย เขียน ; วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม แปล.

Fry, Hannah. by ฟราย, ฮันนาห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Other title: Mathematics of love.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD436 .ฟ46 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prōt yip lēm nī ʻān phro̜ "mai mī ngān" man nā klūa / โปรดหยิบเล่มนี้อ่าน เพราะ "ไม่มีงาน" มันน่ากลัว / Jobthai เขียน.

Thīmngān JobThai. by ทีมงานจ๊อบไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Shortcut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .ป94 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Practicing happiness : withī saičhai hai nō̜i long læ rak hai māk khưn / Practicing happiness : วิธีใส่ใจให้น้อยลง และรักให้มากขึ้น / Jeon Seung-Hwan เขียน ; สุวัจนา สงวนสิน แปล.

Chon, Sung-hwan. Suwatčhanā Sangūansin. by จอน, ซึง-ฮวาน | สุวัจนา สงวนสิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhǣmsai Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Plīan khwāmchō̜p hai pen ngœ̄n / เปลียนความชอบให้เป็นเงิน / Mentalist DaiGo เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล.

Daigo. Kamonwan Phenʻarām. by ไดโกะ | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Shortcut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF636 .ด85 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mǣmot : prawattisāt hǣng saiyawēt = Witchcraft history / แม่มด : ประวัติศาสตร์แห่งไสยเวท = Witchcraft history / อัคนี มูลเมฆ.

ʻAkkhanī Mūnlamēk. by อัคนี มูลเมฆ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Yipsī, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2562 [2019]Other title: Witchcraft history.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chīwit tit pīk dūai sinlapa hǣng kān "chāng mǣng" : mō̜ng nai mumklap phư̄a hai chīwit khō̜ng khun dī khưn / ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" : มองในมุมกลับ เพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้น / Mark Manson ; ผู้แปล ยอดเถา ยอดยิ่ง.

Manson, Mark. Yō̜tthao Yō̜tying. by แมนสัน, มาร์ก | ยอดเถา ยอดยิ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .ม835 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1594.5 .ม835 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khun-khā Phutthasātsanā / คุณ-ค่า พุทธศาสนา / ผู้เขียน พระวรศักดิ์ วรธรรมโม.

Phra Wō̜rasak Wō̜rathammō, by พระวรศักดิ์ วรธมฺโม, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4190 .พ4559 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4190 .พ4559 2559 (1).
ห้องสมุด:
Phutthatantra : Phrakasitikhan Mahāpanithānsūt / พุทธตันตระ : พระกษิติครรภ์มหาปณิธานสูตร / สมเกียรติ โล๋ห์เพชรัตน์.

Somkīat Lōphētcharat. by สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sayām ʻIntœ̄nēchannǣn Buk Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลบุคส์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ8915.4 .ส42 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ8915.4 .ส42 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ8915.4 .ส42 2561 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Songkhrām Lōk khrang thī 2 = History of World War II / ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 = History of World War II / ศนิโรจน์ ธรรมยศ เขียน.

Sanirōt Thammayot. by ศนิโรจน์ ธรรมยศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2561] [2018]Other title: History of World War II .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D743 .ศ36 2561 (1).
ห้องสมุด:
Fā samō̜nraphūm Nō̜mangdī = The breakthrough of Normandy / ฝ่าสมรภูมินอร์มังดี = The breakthrough of Normandy / ปัญญาณัฎฐ์ ณัธญาธรนินน์ เขียน.

Panyānat Natthayāthō̜ranin. by ปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนินน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2560] [2017]Other title: The breakthrough of Normandy .Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ng kamlang ʻētʻēt nūai phikhāt hǣng nā sī = The SS Nazi's elite force / กองกำลังเอสเอส หน่วยพิฆาตแห่งนาซี = The SS Nazi's elite force / พันเอกศนิโรจน์ ธรรมยศ.

Sanirōt Thammayot. by ศนิโรจน์ ธรรมยศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Gypzy, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2564 [2021]Other title: SS Nazi's elite force.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D757.2 .ศ36 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D757.2 .ศ36 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Sakǣndinēwīa : čhāk dǣn ʻārayatham waiking sū tonbǣp rat sawatdikān lōk rūamsamai sangkhom sērī prachāthiptai læ kamnœ̄t blūthūtha! = History of Scandinavia : from the Viking age to welfare states, social democracy and bluetooth! / ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย : จากแดนอารยธรรมไวกิ้ง สู่ต้นแบบรัฐสวัสดิการโลกร่วมสมัย สังคมเสรีประชาธิปไตย และกำเนิดบลูทูธ! = History of Scandinavia : from the Viking age to welfare states, social democracy and bluetooth! / ปรีดี หงษ์สต้น.

Preedee Hongsaton, by ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2564] [2021]Other title: History of Scandinavia : from the Viking age to welfare states, social democracy and bluetooth!.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DL46 .ป46 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DL46 .ป46 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sō̜lāhutdīn : wīraburut hǣng songkhrām saksit / ซอลาฮุดดีน : วีรบุรุษแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ / ภาสพันธ์ ปานสีดา เขียน.

Phātsaphan Pānsīdā, by ภาสพันธ์ ปานสีดา, 2529-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2562] [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yīpun : prawattisāt hǣng ʻamnāt čhāk thēpphačhao thưng sāmūrai / ญี่ปุ่น : ประวัติศาสตร์แห่งอำนาจ จากเทพเจ้าถึงซามูไร / กรกิจ ดิษฐาน.

Kō̜rakit Ditsathān. by กรกิจ ดิษฐาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS835 .ก426 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS835 .ก426 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Pœ̄t lōk ʻīyipwitthayā = Step into Egyptology / เปิดโลกอียิปต์วิทยา = Step into Egyptology / ณัฐพล เดชขจร เขียน.

Natthaphon Dētkhačhō̜n. by ณัฐพล เดชขจร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2564] [2021]Other title: Step into Egyptology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DT77 .ณ63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT77 .ณ63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544