TUBA-NewBook-2021-04-01(THA)

This list contains 7 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kānbanchī kānngœ̄n bư̄angton samrap phūprakō̜pkān / การบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, อนุวัฒน์ ภักดี.

Sinlapaphǭn Sīčhanphet. Anuwat Phakdī. by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | อนุวัฒน์ ภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Thaphīʻen Phrēt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657.4 .ศ648 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānchai SPSS for Windows nai kānwikhro̜ khō̜mūn / การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.

Kanlayā Wānitbanchā. Thitā Wānitbanchā. by กัลยา วานิชย์บัญชา | ฐิตา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 33, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Sāmladā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สามลดา, 2564 [2021]Other title: Kānchai SPSS Other title: การใช้ SPSS.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HA32 .ก645 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HA32 .ก645 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khon keng mā čhāk nai / คนเก่งมาจากไหน / ผู้เขียน Daniel Coyle ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Coyle, Daniel. Phō̜nlœ̄t ʻIt. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by คอยล์, แดเนียล | พรเลิศ อิฐฐ์ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] 2020. Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] 2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF431 .ค54 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi lak kotmāi khumkhrō̜ng khō̜mūn sūanbukkhon = [Personal data protection law] / คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = [Personal data protection law] / คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Khanāthip Thō̜ngrawīwong. by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Other title: Personal data protection law.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sāng mōdēn thurakit : samrap phūmō̜ng kān klai phūkhit čha tham kān yai læ phūwang čha lom yak = Business model generation / คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ : สำหรับผู้มองการณ์ไกล ผู้คิดจะทำการใหญ่ และผู้หวังจะล้มยักษ์ = Business model generation / เขียนโดย Alexander Osterwalder & Yves Pigneur ; [ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา].

Osterwalder, Alexander. Pigneur, Yves. Winyū Kinghiranwatthanā. by ออสเทอร์วัลเดอร์, อเล็กซานเดอร์ | พินเญอร์, อีฟ | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : WeLearn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Other title: Business model generation.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .อ55 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Bot sarup PDPA kotmāi khumkhrō̜ng khō̜mūn sūan bukkhon : lakkān nǣokhit khō̜kotmāi kō̜ranī sưksā læ nǣo patibat = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

Krit Uthairat. by กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด, 2563 [2020]Other title: PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT844.5 .ก94 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT844.5 .ก94 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT844.5 .ก94 2563 (1). Checked out (11). In transit (1).
ห้องสมุด:
Hun Avengers infinity stock / หุ้น Avengers infinity stock / บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ เขียน.

Buntham Račhitphinyōlœ̄t. by บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .บ72 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .บ72 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544