TUPRIDI-NewBook-2021-04-01 (Thai)

This list contains 110 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
40 pī Krung Thēp... : chon chan kap kānraksā phayābān / 40 ปี กรุงเทพฯ : ชนชั้นกับการรักษาพยาบาล / โดย อรเรณู มูลศาสตร์.

Ngān Sammanā thāng Wichākān rư̄ang "Watthanatham Mư̄ang : Chumchon Mư̄ang læ Kānplīanplǣng nai Krung Thēp... læ Parimonthon" Rātchaburī) ʻŌ̜nrenū Mūnsāt. by อรเรณู มูลศาสตร์ | งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯและปริมณฑล" (2537 : ราชบุรี).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2537] [1994] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537] [1994]Other title: Sīsip pī Krung Thēp... : chon chan kap kān raksā phayābān Other title: สี่สิบปี กรุงเทพฯ : ชนชั้นกับการรักษาพยาบาล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1994 699833 (1).
ห้องสมุด:
90 pī ʻAdun Wichīančharœ̄n chīwit læ ngān / 90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวิตและงาน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ; ผู้เรียบเรียงชีวประวัติ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Kittiphong Kamonthamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1).
ห้องสมุด:
Foreign residents in Siam / Foreign residents in Siam / รวบรวมโดย-- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ.

Thēwawongwarōpakān, Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā, Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2401-2466 | กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ท75 2551 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DS569 .ท75 2551 (1).
ห้องสมุด:
Fragile : phatsadu tīklap chamrut ngāi læ ʻāt sūnhāi rawāng thāng / Fragile : พัสดุตีกลับ ชำรุดง่าย และอาจสูญหายระหว่างทาง / ภวิล เฟย.

Phawin Fē. by ภวิล เฟย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2564 [2021]Other title: Phatsadu tīklap chamrut ngāi læ ʻāt sūnhāi rawāng thāng Other title: พัสดุตีกลับ ชำรุดง่าย และอาจสูญหายระหว่างทาง.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Highlight of revenue tax ruling. Lem 3, Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī ngœ̄n dai hak na thī čhāI (withholding tax) / Highlight of revenue tax ruling. เล่ม 3, รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) / โดย กองบรรณาธิการ ธนพล สุขมั่นธรรม, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thanaphon Sukmantham. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ธนพล สุขมั่นธรรม | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thamniti, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2560 [2017]Other title: Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī ngœ̄n dai hak na thī čhāI (withholding tax) Other title: Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n. Other title: รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) | รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ5715.ท9 ฮ942 2560 (1).
ห้องสมุด:
The contemporary playwrights : Thutiyawiset / The contemporary playwrights : Thutiyawiset / มุจรินทร์ อิทธิพงษ์.

Mučharin Idhipong. Bunlư̄a Thēpphayasuwan, M.L., Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Nāttayasangkhīt. by มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ | บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล, 2454-2525 | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชานาฏยสังคีต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phāk Wichā Nāttayasangkhīt Khana ʻAksō̜nsāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4203 .ม68 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kot kānsonthanā khō̜ng khon khui sanuk / กฎการสนทนาของคนคุยสนุก / โยชิดะ เทรุยูกิ ; [ผู้แปล อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์].

Yoshida, Teruyuki. ʻĀrīrat Nāksawat. by โยชิดะ, เทรุยูกิ | อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : WeLearn, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Other title: Rules of the fascinating talk.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ย92 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ rabīap wādūai sư̄mūanchon : ʻēkkasān khūmư̄ sưksā læ wikhro̜ / กฎหมายและระเบียบว่าด้วยสื่อมวลชน : เอกสารคู่มือศึกษาและวิเคราะห์ / วิฑิต มัณตาภรณ์ ; แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล.

Vitit Muntarbhorn. Santi Isrowuthakul. by วิฑิต มัณตาภรณ์ | สันติ อิศโรวุธกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī.Phrēt Čhamkat, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3482 .ว636 2542 (1).
ห้องสมุด:
Kāntittām phonkān patibat tō̜ phūtō̜ngkhang ying phāitai khō̜kamnot Sahaprachāchāt wādūai kān patibat tō̜ phūtō̜ngkhang ying nai rư̄ančham : rāingān kānsưksā wičhai / การติดตามผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ : รายงานการศึกษาวิจัย / สุทัสนา สุขสว่าง ... [และคนอื่น ๆ].

Suthatsā Suksawāng. Thailand. Samnak Wičhai læ Phatthanā Rabop Ngān Rātchathan. Klum Ngān Phatthanā Rabop dān Thanthawitthayā. by สุทัสสา สุขสว่าง | สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Klum Ngān Phatthanā Rabop dān Thanthawitthayā Samnak Wičhai læ Phatthanā Rabop Ngān Rātchathan Krom Rātchathan Krasūang Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ส737 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon kānbūranākān ʻongkhwāmrū bǣp satem sưksā nai sathān sưksā / การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2822.75 .ก574 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2822.75 .ก574 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānthō̜ngthīeo Yāng Yangyư̄n / การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา.

Rumpapak Luekveerawattana. by รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌ. 'Ēt. Phrintinghao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G156.5.ย62 ร64 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān chœ̄ng konlayut = Strategic communication / การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = Strategic communication / วาสิตา บุญสาธร.

Wasita Boonsathorn. by วาสิตา บุญสาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2018 [2561] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018 [2561]Other title: Strategic communication.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.3 .ว634 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kān ʻanurak singwǣtlǭm thammachāt / การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ / เรียบเรียง ปราโมทย์ นิลถนอม ... [และคนอื่น ๆ].

Prāmōt Ninthanom. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by ปราโมทย์ นิลถนอม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Klumngān Čhatkān Singwǣtlǭm Thammachat̄ Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD171.5.ท9 ก678 2558 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: TD171.5.ท9 ก678 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kāo khām khwām klīat chang. ก้าวข้ามความเกลียดชัง.

Bō̜risat Thīwī Būraphā. by บริษัททีวีบูรพา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thīwī Būraphā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ก66 2553 (1).
ห้องสมุด:
Kin lēn chēn Thai / กินเล่นเช่นไทย / เรื่องและสูตรอาหาร สุริวัสสา กล่อมเดช ... [และคนอื่น ๆ].

Suriwatsā Klōmdēt. by สุริวัสสา กล่อมเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdǣt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khō̜mūn bư̄angton phư̄a kān rīanrū prawattisāt læ bōrānnakhadī Tambon Suthēp Čhangwat Chīang Mai / ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ / ธิตินัดดา จินาจันทร์ นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; โครงการศึกษาและอนุรักษ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานในเขตตำบลสุเทพ, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Thitinatdā Čhināčhan. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Khrōngkān Sưksā læ ʻAnurak phư̄a Phatthanā Phư̄nthī Prawattisāt læ Bōrānnasathān nai Khēt Tambon Suthēp. by ธิตินัดดา จินาจันทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาและอนุรักษ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และโบราณสถานในเขตตำบลสุเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khrōngkān, 2559 [2016] Publisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 ธ76 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khāi khō̜ng khwāmkhit / ข่ายของความคิด / กฤษณมูรติ ; แปลโดย พยับแดด.

Krishnamurti, J. Phayapdǣt. by กฤษณมูรติ, เจ. (จิททุ), ค.ศ. 1895-1986 | พยับแดด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Mūnnithi ʻAnwīkasanā, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : มูลนิธิอันวีกษณา, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: BF455 .ก4 2564 (2). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon Čhīn 200 pī phāitai phra bō̜rom phōthisomphān. Lem 2. คนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร. เล่ม 2.

Edition: [ฉบับพิมพ์ซ้ำ].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēnthāng Sētthakit, [2539] [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : เส้นทางเศรษฐกิจ, [2539] [1996]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.จ6 ส7 2539 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Khrū sin khō̜ng phǣndin. lem thī 3 = The master artisans of Thailand / ครูศิลป์ของแผ่นดิน. เล่มที่ 3 = The master artisans of Thailand / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).

Support Arts and Crafts International Centre of Thailand. by ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Sūn, 2554 [2011] Publisher: พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2554 [2011]Other title: Master Artisans of Thailand..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7321 .ค475 2554 ล. 3 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān dān kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt læ kānpraptūa khō̜ng chumchon tō̜ kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt / ความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; คณะทำงาน อังคณา เฉลิมพงศ์ … [และคนอื่น ๆ].

Angkana Chalermpong. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by อังคณา เฉลิมพงศ์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QC903.2.ท9 ค56 2560 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: QC903.2.ท9 ค56 2560 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544