Boonchoo New Book 2021-04 (Thai)

This list contains 22 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kānsāng khon khunnaphāp bǣp Yīpun / การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น / คณะผู้เขียน วรินทร วูวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Warintorn Wuwongse. by วรินทร วูวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM686 .ก645 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM686 .ก645 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM686 .ก645 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang hǣng chīwit pračham wan / การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน / [เขียน] เอซิโอ มานซินี่ ; อนุสรณ์ ติปยานนท์ แปล.

Manzini, Ezio. ʻAnusō̜n Tipyānon. by มันซีนี, เอซีโอ | อนุสรณ์ ติปยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻInī Khrư̄akhāi Nawattakam Sākon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท อินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN18 .ม63 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN18 .ม63 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN18 .ม63 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwām (mai) pen ying khwām (mai) pen chāi khwām (mai) pen khon : nangsư̄ rūam botkhwām khatsan čhāk ngān sammanā wichākān khrư̄akhāi bandit sưksā sākhā sangkhomwitthayā læ mānutsayawitthayā khrang thī 19 / ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน : หนังสือรวมบทความคัดสรรจากงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 / วิจิตร ประพงษ์ บรรณาธิการ ; [ผู้เขียน ธัชชนก สัตยวินิจ ... [และคนอื่น ๆ]].

Wičhit Praphong. Thatchanok Sattayawinit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n. by วิจิตร ประพงษ์ | ธัชชนก สัตยวินิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF692.2 .ค56 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmyuttitham = Justice : what's the right thing to do? / ความยุติธรรม = Justice : what's the right thing to do? / Michael J. Sandel เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Sandel, Michael J. Sarinī ʻĀchawānanthakun. by แซนเดล, ไมเคิล เจ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Salt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2563 [2020]Other title: Justice : what's the right thing to do?.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC578 .ซ833 2563 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Newly AcquiredCall number: JC578 .ซ833 2563 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk sō̜ng : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜p pākplao tangtǣ pīkānsưksā 2543-2562 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2562 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT70 .ค58 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ค58 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT70 .ค58 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā ʻātchayākam : kānwikhro̜ phrưttikam ʻātchayākam khwāmphitpakati thāng čhit læ khāttakam = Criminal psychology : criminal behavioral analysis, mental disorder and homicide / จิตวิทยาอาชญากรรม : การวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรรม ความผิดปกติทางจิต และฆาตกรรม = Criminal psychology : criminal behavioral analysis, mental disorder and homicide / โดย พันตำรวจเอกหญิง กัญญ์ฐิตา ศรีภา.

Kanthitā Sīphā. by กัญญ์ฐิตา ศรีภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phūm Kānphim, 2563 [2020] Publisher: นครปฐม : ภูมิการพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Criminal psychology : criminal behavioral analysis, mental disorder and homicide.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6080 .ก622 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6080 .ก622 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī kēm : khwāmrū chabap phok phā / ทฤษฎีเกม : ความรู้ฉบับพกพา / Ken Binmore ; พรเทพ เบญญาอภิกุล แปล.

Binmore, K. G., Phō̜nthēp Benyāʻaphikun. by บินมอร์, เค. จี, ค.ศ. 1940- | พรเทพ เบญญาอภิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB144 .บ63 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB144 .บ63 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB144 .บ63 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB144 .บ63 2562 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Nawattakam thāng sangkhom læ kānrīanrū khō̜ng rǣngngān khām chāt Mō̜n nai Prathēt Thai / นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย / พัชรินทร์ สิรสุนทร.

Patcharin Sirasoonthorn, by พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.55 .พ624 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.55 .พ624 2562 (2).
ห้องสมุด:
Bot samrūat wāthakam chonnabot læ bānnō̜k nai khwāmpen Thai : rư̄-sāng-thopthūan samnưk læ māyā khati tō̜ khwāmkhatyǣng læ khwāmlư̄amlam khō̜ng chonnabot kap mư̄ang tangtǣ phrai khāonā khon sư̄a dǣng thưng chonchan klāngmai / บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทย : รื้อ-สร้าง-ทบทวน สำนึกและมายาคติต่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนบทกับเมืองตั้งแต่ไพร่ ชาวนา คนเสื้อแดง ถึงชนชั้นกลางใหม่ / สามชาย ศรีสันต์ เขียน.

Sāmchāi Sīsan, by สามชาย ศรีสันต์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommot, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537.ท9 ส64 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1537.ท9 ส64 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1537.ท9 ส64 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Prachāthipatai nai ʻAmērikā / ประชาธิปไตยในอเมริกา / อเล็กซิส เดอ ต็อกเกอวิลล์ ; วิภาวรรณ ตุวยานนท์ แปล ; วินิตา ไกรฤกษ์ บรรณาธิการ.

Tocqueville, Alexis de, Wipawan Tuwayānon. Winitā Krairœ̄k. by ต๊อกเกอวิลล์, อเล็กซิส เดอ, ค.ศ. 1805-1859 | วิภาวรรณ ตุวยานนท์ | วินิตา ไกรฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JK421 .ต527 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JK421 .ต527 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Parithat nak thritsadī manutsayasāt læ sangkhommasāt rūamsamai / ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย / วิศรุต พึ่งสุนทร บรรณาธิการ.

Witsarut Phưngsunthō̜n. San Suwatcharāphinan. Rachot Sāttrāwut. Pojanut Sutthipinitharm. Piyarưdī Chaiyaphō̜n. Thō̜n Pitidon. Surat Khompoj. Nanthanut Udomlamul. Tāmthai Dilokwitthayarat. Phakin Nimmānnō̜nwong. Mathawee Hōlasut. Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by วิศรุต พึ่งสุนทร | สันต์ สุวัจฉราภินันท์ | รชฎ สาตราวุธ | พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม | ปิยฤดี ไชยพร | ธร ปีติดล | สุรัช คมพจน์ | นันทนุช อุดมละมุล | ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ | ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2534- | เมธาวี โหละสุต | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā, Khrōngkān Čhat Phim Khopfai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: AZ782 .ป463 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AZ782 .ป463 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AZ782 .ป463 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ782 .ป463 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phrưttikam kānrangkǣ bon lōk saibœ̄ khō̜ng wairun / พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น / ฤทัยชนนี สิทธิชัย.

Rưthaichonnanī Sitthichai. by ฤทัยชนนี สิทธิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6773.15.ข4 ฤ364 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6773.15.ข4 ฤ364 2562 (2).
ห้องสมุด:
Phūakchan phūakman phūakrao = Moral tribes / พวกฉัน พวกมัน พวกเรา = Moral tribes / Joshua D. Greene, เขียน ; วิลาสินี ฤกษ์ปฏิมา เดอเบส, แปล

Greene, Joshua David, Wilāsinī Rœ̄kpattimā Dœ̄bēt. by กรีน, โจชัว เดวิด, ค.ศ. 1974- | วิลาสินี ฤกษ์ปฎิมา เดอเบส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2563 [2020]Other title: Moral tribes.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1031 .ก463 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Ratthasāt : thritsadī nǣo khwāmkhit panhā samkhan læ nǣothāng sưksā wikhro̜ kānmư̄ang / รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ.

Thinnaphan Nākhata, by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Ratthasāt : thritsadī nǣo khwāmkhit panhā samkhan læ nǣothāng sưksā wikhro̜ kānmư̄ang sākhā thritsadī kānmư̄ang kānmư̄ang prīapthīap læ kānmư̄ang rawāng prathēt Other title: รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง สาขาทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และการเมืองระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA69 .ท6 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ท6 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA69 .ท6 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sān Pokkhrō̜ng læ kāndamnœ̄n khadī nai Sān Pokkhrō̜ng = The Administrative Court & litigation in Administrative Court / ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง = The Administrative Court & litigation in Administrative Court / โดย ฤทัย หงส์สิริ.

Rưthai Hongsiri. Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ฤทัย หงส์สิริ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Other title: Administrative Court & litigation in Administrative Court | Administrative Court and litigation in Administrative Court.Availability: No items available : Checked out (7). In transit (1).
ห้องสมุด:
Sangkhommasāt thāng lư̄ak = Alternative social science / สังคมศาสตร์ทางเลือก = Alternative social science / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Chairat Čharœ̄nsinʻōlān. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2563 [2020]Other title: Alternative social science.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H61 .ช947 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H61 .ช947 2563 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Ying rāi / หญิงร้าย / วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล.

Worathipa Satayanusakkul. by วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.55 .ว43 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.55 .ว43 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.55 .ว43 2562 (2).
ห้องสมุด:
Nā čhō̜-lōk čhing : samadun mai khō̜ng khrō̜pkhrūa yuk dičhithan = The art of screen time : how your family can balance digital media and real life / หน้าจอ-โลกจริง : สมดุลใหม่ของครอบครัวยุคดิจิทัล = The art of screen time : how your family can balance digital media and real life / Anya Kamenetz ; บุณยนุช ชมแป้น แปล.

Kamenetz, Anya, Bunyanut Chompǣn. by คาเมเนตซ์, อันยา, ค.ศ. 1980- | บุณยนุช ชมแป้น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Other title: Art of screen time : how your family can balance digital media and real life.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HQ784.อ6 ค64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ784.อ6 ค64 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ784.อ6 ค64 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Hō̜ng patibatkān thāng sangkhom = Social lab : tō̜p čhōt ngānwičhai læ phatthanā sư̄ phư̄a chumchon læ kānrīanrū nai satawat thī 21 / ห้องปฏิบัติการทางสังคม = Social lab : ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / ผู้เขียน กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ ; บรรณาธิการ จริณญา ศักดิ์สิริ.

Kuntida Thamwipat. Čharinyā Saksiri. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Khana Kharusāt ʻUtsāhakam læ Theknōlōyī. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Phāk Wichā Theknōlōyī læ Sư̄sān Kānsưksā. by กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ | จริณญา ศักดิ์สิริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Social lab..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก94 ก74 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก94 ก74 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก94 ก74 2562 (2).
ห้องสมุด:
phro̜ thœ̄-- khư̄ chāo nā : ʻōkāt læ khwām wang kān lutphon kap dak nī khō̜ng chāo nā / เพราะเธอ-- คือชาวนา : โอกาสและความหวังการหลุดพ้นกับดักหนี้ของชาวนา / [บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์].

Phongthip Samrānčhit. Chayanee Chawanote. Sarinee Achavanuntakul. Decharut Sukkumnoed. Warisā Sukkumnoed. Thanapan Laiprakobsup. Nanthā Kantrī. Duangmanee Laowakun. Natthawī Sāisawat. ʻĀphā Wangkīat. Somphob Dondee. Mūnnithi Chīwit Thai. by พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ | ชญานี ชวะโนทย์ | สฤนี อาชวานันทกุล | เดชรัต สุขกำเนิด | วริษา สุขกำเนิด | ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ | นันทา กันตรี | ดวงมณี เลาวกุล | ณัฎฐวี สายสวัสดิ์ | อาภา หวังเกียรติ | สมภพ ดอนดี | มูลนิธิชีวิตไท.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mūnnithi Chīwit Thai, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิชีวิตไท, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8039.ช62ท9 พ743 2562 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD8039.ช62ท9 พ743 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62ท9 พ743 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ช62ท9 พ743 2562 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544