TUBA-NewBook-2021-05-01(THA)

This list contains 12 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
8 nawattakam tō̜p čhōt thurakit = 8 business innovations / 8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ = 8 business innovations / สุทธิกร กิ่งแก้ว.

Suthikorn Kingkaew. by สุทธิกร กิ่งแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, Academic ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rōngphim ʻAksō̜nsamphan 1987 Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ 1987 จำกัด, 2563 [2020]Other title: Pǣt nawattakam tō̜p čhōt thurakit Other title: 8 business innovations | แปดนวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD45 .ส733 2563ก (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD45 .ส733 2563ก (1).
ห้องสมุด:
kānbō̜rihān khwāmsīang : nǣokhit kānbō̜rihān khwāmsīang thūa thang ʻongkō̜n læ kō̜ranī sưksā = Enterprise risk management / การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management / จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Čhuthāmon Sitthiphonwanitkun. by จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Enterprise risk management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HD61 .จ737 2564 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) Cataloging CompleteCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: HD61 .จ737 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān thurakit ʻasanghārimmasap Thai / การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย / โสภณ พรโชคชัย.

Sōphon Phō̜nchōkchai, by โสภณ พรโชคชัย, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rōngrīan Thurakit ʻAsanghārimmasap Thai Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD890.55 .ส94 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD890.55 .ส94 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.55 .ส94 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānwāngphǣn phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā / การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / โชคชัย เดชรอด.

Chōkchai Dētrō̜t. by โชคชัย เดชรอด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ4771.55 .ช92 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ4771.55 .ช92 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kāfǣ dœ̄nthāng = Coffee bag packer / กาแฟเดินทาง = Coffee bag packer / เอกศาสตร์ สรรพช่าง เขียน ; ยินดี พุฒศิรยากร ภาพ.

ʻĒkkasāt Sapchāng. Yindī Phutthasirayākō̜n. by เอกศาสตร์ สรรพช่าง | ยินดี พุฒศิรยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2564 [2021]Other title: Coffee bag packer Kāfǣ dœ̄nthāng Other title: Coffee bag packer | Coffee bag packer กาแฟเดินทาง.Availability: No items available :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
รายงานวิจัยต่อเนื่อง Real Estate Index / บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด.

by บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2556- [2013-]Other title: Real Estate Index | รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ | Report on the launching of Real Estate Projects | โครงการ Real Estate Index | โครงการดัชนีภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD890.55.ก1 ร64 2556 ก.ค. (89).
ห้องสมุด:
ริชาร์ด แบรนสัน / ริชาร์ด แบรนสัน เขียน ; นรา สุภัคโรจน์ แปล.

Branson, Richard,. Narā Suphakrōt. by แบรนสัน, ริชาร์ด | นรา สุภัคโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Prān, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : ปราณ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC252.5.บ8ก3 2557 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC252.5.บ8ก3 2557 (1).
ห้องสมุด:
Withī phūt hai khon chō̜p khun nai 1 nāthī = How to get anyone to like you in 1 minute / วิธีพูดให้คนชอบคุณใน 1 นาที = How to get anyone to like you in 1 minute / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล เขียน.

Chœ̄mān Rattanaphongtrakūn. by เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Other title: Withī phūt hai khon chō̜p khun nai nưng nāthī Other title: How to get anyone to like you in 1 minute | วิธีพูดให้คนชอบคุณในหนึ่งนาที.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4129.9 .ฌ755 2564 (1).
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sāng khō̜nnek chan krǣng dūai čhutkhæng khō̜ng manut ʻin sōwœ̄t / สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต / Mentalist DaiGo เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว แปล.

Daigo. Nưngrưthai Prātprīeo. by ไดโกะ | หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HF5718 .ด929 2564 (1). :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Trīam sō̜p TU SMART 2 (lem dīeo khrop) / เตรียมสอบ TU SMART 2 (เล่มเดียวครบ) / โดย ทีมงาน CU Best Club.

Thīmngān CU Best Club. by ทีมงานซียู เบสท์ คลับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Sō̜. Phičhit Kānphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ส. พิจิตรการพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: SMART 2.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA43 .ค742 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA43 .ค742 2564 (1).
ห้องสมุด:
Nǣothāng khapkhlư̄an kānphatthanā rǣngngān phư̄a kāophān sū sētthakit hǣng ʻanākhot : kō̜ranī sưksā rǣngngān nai phāk kānphalit phāk bō̜rikān thō̜ngthīeo phāk kasēt læ rǣngngān sūngʻāyu : rāingān kānsưksā wikhro̜ / แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต : กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ : รายงานการศึกษาวิเคราะห์ / ผู้เขียน ธนิต โสรัตน์.

Thanit Sōrat. Khana Kammakān Saphā Thīprưksā phư̄a Phatthanā Rǣngngān hǣng Chāt chut thī 18. Khana ʻAnukammakān čhattham Kānsưksā Phonkrathop dān Rǣngngān. by ธนิต โสรัตน์ | คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18. คณะอนุกรรมการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านแรงงาน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana ʻAnukammakān čhattham Kānsưksā Phonkrathop dān Rǣngngān Khana Kammakān Saphā Thīprưksā phư̄a Phatthanā Rǣngngān hǣng Chāt chut thī 18 Samnakngān Saphā Thīprưksā phư̄a Phatthanā Rǣngngān hǣng Chāt Krasūang Rǣngngān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านแรงงาน คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD8700.55 .ธ36 2562 (1).
ห้องสมุด:
Chai chīwit hai pen khon chōkdī / ใช้ชีวิตให้เป็นคนโชคดี / ซูซูกิ โนบุยุกิ เขียน ; จันจิรา ดำรงพิพัฒน์กุล แปล.

Suzuki, Nobuyuki, Čhančhirā Damrongphiphatkun. by ซูซูกิ, โนบุยุกิ, ค.ศ. 1967- | จันจิรา ดำรงพิพัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ด6 ซ727 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544