New-Arrivals-by-AAA (04-2020)

This list contains 292 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Klum Salātan" klāng krasǣ prachāthipatai bēngbān : khabūankān naksưksā Malāyū Pātānī Phō̜.Sō̜. 2515-2520 / "กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ. 2515-2520 / ผู้เขียน อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.

ʻĀrīphen ʻUttarasin. by อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 14 Phaplikhēchan, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .อ57 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ57 2558 (2).
ห้องสมุด:
#HashtagActivism : networks of race and gender justice / Sarah J. Jackson, Moya Bailey, and Brooke Foucault Welles; foreword by Genie Lauren.

by Jackson, Sarah J, 1982- | Bailey, Moya | Welles, Brooke Foucault.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge, Mass. : The MIT Press, c2020Other title: Hashtag activism.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
#thamthǣng #mummō̜ng lāklāi miti #ʻāyā hām #sitthi sērīphāp #ratthammanūn / #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 25 : 2563 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020]Other title: Hǣtthæk thamthǣng Hǣtthæk mummō̜ng lāklāi miti Hǣtthæk ʻāyā hām Hǣtthæk sitthi sērīphāp Hǣtthæk ratthammanūn Other title: แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
10X your income / 10X your income / โดย Brian Tracy, Michael Bolduc ; เรียบเรียงโดย วรัชยา คุณปสุต, สุพรรณบุล สุวรรณกิจ.

Tracy, Brian. Bolduc, Michael. Waratchayā Khunpasut. Suphanbun Suwannakit. by เทรซี่, ไบรอัน | โบลดัก, ไมเคิล | วรัชยา คุณปสุต | สุพรรณบุล สุวรรณกิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻet Yūkhēchan, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ท733 2563 (2).
ห้องสมุด:
120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidol / คณะบรรณาธิการ สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล ม.ร.ว. ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, William Merle Martin.

by สรรใจ แสงวิเชียร | ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว | พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | มาร์ติน, วิลเลียม เมอร์ล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี มหิดลอดุลเดช | 120 years of Prince Mahidol.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1).
ห้องสมุด:
13 bupphā hǣng Nānking / 13 บุปผาแห่งนานกิง / Geling Yan เขียน ; ซินโป-หย่งชุน แปล.

Yan, Geling. Sin Po-Yong Chun. by เหยียน, เกอหลิง | ซินโป-หย่งชุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Earnest, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เอิร์นเนส, 2562 [2019]Other title: Sipsām bupphā hǣng Nānking Other title: สิบสามบุปผาแห่งนานกิง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ห743ก123 ซ63 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ / คณะผู้จัดทำหนังสือ สุภาวดี ปุณศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by สุภาวดี ปุณศรี | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551 [2008]Other title: หนึ่งร้อยห้าสิบปีสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ฝ4 ก14 2551 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sō̜ng thotsawat khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt (Phō̜.Sō̜. 2540-2562) : kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin, phāk phonlamư̄ang kap kāo tō̜ pai = 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s / 2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป = 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Tanet Charoenmuang, Araya Fārungsāng. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Lannaissance Institute. Konrad-Adenauer-Stiftung. by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | อารยา ฟ้ารุ่งสาง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สถาบันฟื้นแผ่นดินล้านนา | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sathāban Lannaissance Chīang Mai, [2562] [2019] Publisher: เชียงใหม่ : สถาบัน Lannaissance เชียงใหม่, [2562] [2019]Other title: Sō̜ng thotsawat khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt (Phō̜.Sō̜. 2540-2562) : kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin, phāk phonlamư̄ang kap kāo tō̜ pai Other title: 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s | สองทศวรรณของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
2475 ʻaphiwat Sayām plīanplǣng kānpokkhrō̜ng thī yang mai set / 2475 อภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังไม่เสร็จ / ส. ศิวรักษ์ เล่าเรื่อง ; ประชา หุตานุวัตร ซักถาม.

Sulak Siwarak, Prachā Hutānuwat. by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | ประชา หุตานุวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmsikkhālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583.3 .ส746 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583.3 .ส746 2563 (2).
ห้องสมุด:
52 withī khit haidai yāng chīapkhom / 52 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม / Rolf Dobelli ; ผู้แปล อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Dobelli, Rolf, Oraphin Phonphanitratsamī. by โดเบลลี, รอล์ฟ, ค.ศ. 1966- | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsip sō̜ng withī khit haidai yāng chīapkhom Other title: ห้าสิบสองวิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF442 .ด937 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF442 .ด937 2560 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
7 mahāčhakkaphat Čhīn prawattisāt pathomburut phū sāng čhakkawat / 7 มหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ / วีระชัย โชคมุกดา.

Wīrachai Chōkmukdā. by วีระชัย โชคมุกดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2559 [2016]Other title: Čhet mahāčhakkaphat Čhīn prawattisāt pathomburut phū sāng čhakkawat Other title: เจ็ดมหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS734.ว64 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS734 .ว64 2559 (2).
ห้องสมุด:
90 pī ʻAdun Wichīančharœ̄n chīwit læ ngān / 90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวิตและงาน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ; ผู้เรียบเรียงชีวประวัติ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Kittiphong Kamonthamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1).
ห้องสมุด:
A history of bombing / Sven Lindqvist ; translated by Linda Haverty Rugg.

by Lindqvist, Sven, 1932- | Rugg, Linda Haverty.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : New Press, 2001Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UG1242.B6 .L56 2001 (1).
ห้องสมุด:
A history of the world in twelve maps / Jerry Brotton.

by Brotton, Jerry.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, NY : Penguin Books, 2014Other title: History of the world in 12 maps.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GA201 .B746 2014 (1).
ห้องสมุด:
A hologram for the king / A hologram for the king / Dave Eggers ; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล.

Eggers, Dave. Monthārat Songphao. by เอกเกอร์ส, เดฟ | มณฑารัตน์ ทรงเผ่า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜nkǣn : Lēčhēn Buk, [2563] [2020] Publisher: ขอนแก่น : เลเจ้นด์ บุ๊คส์, [2563] [2020]Other title: Hūačhai mai yut fan Other title: หัวใจไม่หยุดฝัน.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Asia's new battlefield : the USA, China and the struggle for the Western Pacific / Richard Javad Heydarian.

by Heydarian, Richard Javad.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Zed Books, c2015Other title: USA, China and the struggle for the Western Pacific.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KZA1692 .H493 2015 (1).
ห้องสมุด:
Bubble gum læ rư̄angsan ʻư̄n ʻư̄n / Bubble gum และเรื่องสั้นอื่นๆ / โบนิตา อาดา.

Bōnitā ʻĀdā, by โบนิตา อาดา, 2532-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ924บ63 2561 (1).
ห้องสมุด:
C1 advanced trainer : six practice tests with answers. 2.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .C23 2020 (2).
ห้องสมุด:
Chatter : the voice in our head, why it matters, and how to harness it / Ethan Kross.

by Kross, Ethan.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Crown, c2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF697.5.S47 K76 2021 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Cyber security : yā plō̜i hai khrai mā chai khō̜mūn khun / Cyber security : อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ / พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ, เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย, สมชิต กิจทองพูล เขียน.

Pongpisit Wuttidittachotti. Kīattisak Čhanlō̜i. Somchit Kitthō̜ngphūn. by พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ | เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย | สมชิต กิจทองพูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Other title: Yā plō̜i hai khrai mā chai khō̜mūn khun Other title: อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ.Availability: No items available : Checked out (5). In transit (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  15    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544