New-Arrivals-by-AAA (04-2020)

This list contains 292 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Klum Salātan" klāng krasǣ prachāthipatai bēngbān : khabūankān naksưksā Malāyū Pātānī Phō̜.Sō̜. 2515-2520 / "กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ. 2515-2520 / ผู้เขียน อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.

ʻĀrīphen ʻUttarasin. by อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 14 Phaplikhēchan, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ57 2558 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
#HashtagActivism : networks of race and gender justice / Sarah J. Jackson, Moya Bailey, and Brooke Foucault Welles; foreword by Genie Lauren.

by Jackson, Sarah J, 1982- | Bailey, Moya | Welles, Brooke Foucault.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge, Mass. : The MIT Press, c2020Other title: Hashtag activism.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
#thamthǣng #mummō̜ng lāklāi miti #ʻāyā hām #sitthi sērīphāp #ratthammanūn / #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 25 : 2563 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020]Other title: Hǣtthæk thamthǣng Hǣtthæk mummō̜ng lāklāi miti Hǣtthæk ʻāyā hām Hǣtthæk sitthi sērīphāp Hǣtthæk ratthammanūn Other title: แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
10X your income / 10X your income / โดย Brian Tracy, Michael Bolduc ; เรียบเรียงโดย วรัชยา คุณปสุต, สุพรรณบุล สุวรรณกิจ.

Tracy, Brian. Bolduc, Michael. Waratchayā Khunpasut. Suphanbun Suwannakit. by เทรซี่, ไบรอัน | โบลดัก, ไมเคิล | วรัชยา คุณปสุต | สุพรรณบุล สุวรรณกิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻet Yūkhēchan, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ท733 2563 (2).
ห้องสมุด:
120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidol / คณะบรรณาธิการ สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล ม.ร.ว. ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, William Merle Martin.

by สรรใจ แสงวิเชียร | ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว | พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | มาร์ติน, วิลเลียม เมอร์ล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี มหิดลอดุลเดช | 120 years of Prince Mahidol.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.45.ม53 ก16 2555ก (1).
ห้องสมุด:
13 bupphā hǣng Nānking / 13 บุปผาแห่งนานกิง / Geling Yan เขียน ; ซินโป-หย่งชุน แปล.

Yan, Geling. Sin Po-Yong Chun. by เหยียน, เกอหลิง | ซินโป-หย่งชุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Earnest, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เอิร์นเนส, 2562 [2019]Other title: Sipsām bupphā hǣng Nānking Other title: สิบสามบุปผาแห่งนานกิง.Availability: No items available : Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ / คณะผู้จัดทำหนังสือ สุภาวดี ปุณศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by สุภาวดี ปุณศรี | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2551 [2008]Other title: หนึ่งร้อยห้าสิบปีสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ฝ4 ก14 2551 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sō̜ng thotsawat khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt (Phō̜.Sō̜. 2540-2562) : kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin, phāk phonlamư̄ang kap kāo tō̜ pai = 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s / 2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป = 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Tanet Charoenmuang, Araya Fārungsāng. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Lannaissance Institute. Konrad-Adenauer-Stiftung. by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | อารยา ฟ้ารุ่งสาง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สถาบันฟื้นแผ่นดินล้านนา | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sathāban Lannaissance Chīang Mai, [2562] [2019] Publisher: เชียงใหม่ : สถาบัน Lannaissance เชียงใหม่, [2562] [2019]Other title: Sō̜ng thotsawat khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt (Phō̜.Sō̜. 2540-2562) : kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin, phāk phonlamư̄ang kap kāo tō̜ pai Other title: 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s | สองทศวรรณของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
2475 ʻaphiwat Sayām plīanplǣng kānpokkhrō̜ng thī yang mai set / 2475 อภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังไม่เสร็จ / ส. ศิวรักษ์ เล่าเรื่อง ; ประชา หุตานุวัตร ซักถาม.

Sulak Siwarak, Prachā Hutānuwat. by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | ประชา หุตานุวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēmsikkhālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583.3 .ส746 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583.3 .ส746 2563 (2).
ห้องสมุด:
52 withī khit haidai yāng chīapkhom / 52 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม / Rolf Dobelli ; ผู้แปล อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Dobelli, Rolf, Oraphin Phonphanitratsamī. by โดเบลลี, รอล์ฟ, ค.ศ. 1966- | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsip sō̜ng withī khit haidai yāng chīapkhom Other title: ห้าสิบสองวิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF442 .ด937 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF442 .ด937 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF442 .ด937 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
7 mahāčhakkaphat Čhīn prawattisāt pathomburut phū sāng čhakkawat / 7 มหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ / วีระชัย โชคมุกดา.

Wīrachai Chōkmukdā. by วีระชัย โชคมุกดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2559 [2016]Other title: Čhet mahāčhakkaphat Čhīn prawattisāt pathomburut phū sāng čhakkawat Other title: เจ็ดมหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS734.ว64 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS734 .ว64 2559 (2).
ห้องสมุด:
90 pī ʻAdun Wichīančharœ̄n chīwit læ ngān / 90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวิตและงาน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ; ผู้เรียบเรียงชีวประวัติ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Kittiphong Kamonthamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1).
ห้องสมุด:
A history of bombing / Sven Lindqvist ; translated by Linda Haverty Rugg.

by Lindqvist, Sven, 1932- | Rugg, Linda Haverty.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : New Press, 2001Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UG1242.B6 .L56 2001 (1).
ห้องสมุด:
A history of the world in twelve maps / Jerry Brotton.

by Brotton, Jerry.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, NY : Penguin Books, 2014Other title: History of the world in 12 maps.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GA201 .B746 2014 (1).
ห้องสมุด:
A hologram for the king / A hologram for the king / Dave Eggers ; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล.

Eggers, Dave. Monthārat Songphao. by เอกเกอร์ส, เดฟ | มณฑารัตน์ ทรงเผ่า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜nkǣn : Lēčhēn Buk, [2563] [2020] Publisher: ขอนแก่น : เลเจ้นด์ บุ๊คส์, [2563] [2020]Other title: Hūačhai mai yut fan Other title: หัวใจไม่หยุดฝัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ7428ฮ94ม33 2563 (1).
ห้องสมุด:
Asia's new battlefield : the USA, China and the struggle for the Western Pacific / Richard Javad Heydarian.

by Heydarian, Richard Javad.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Zed Books, c2015Other title: USA, China and the struggle for the Western Pacific.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KZA1692 .H493 2015 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KZA1692 .H493 2015 (1).
ห้องสมุด:
Bubble gum læ rư̄angsan ʻư̄n ʻư̄n / Bubble gum และเรื่องสั้นอื่นๆ / โบนิตา อาดา.

Bōnitā ʻĀdā, by โบนิตา อาดา, 2532-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
C1 advanced trainer : six practice tests with answers. 2.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .C23 2020 (2).
ห้องสมุด:
Chatter : the voice in our head, why it matters, and how to harness it / Ethan Kross.

by Kross, Ethan.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Crown, c2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF697.5.S47 K76 2021 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Cyber security : yā plō̜i hai khrai mā chai khō̜mūn khun / Cyber security : อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ / พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ, เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย, สมชิต กิจทองพูล เขียน.

Pongpisit Wuttidittachotti. Kīattisak Čhanlō̜i. Somchit Kitthō̜ngphūn. by พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ | เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย | สมชิต กิจทองพูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Other title: Yā plō̜i hai khrai mā chai khō̜mūn khun Other title: อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ.Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Dare to dream rū kō̜n ʻāyu 40 prap chīwit hai samadun / Dare to dream รู้ก่อนอายุ 40 ปรับชีวิตให้สมดุล / ภัทรรานี

Phatrānī. by ภัทรรานี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Caff, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Caff, [2557] [2014]Other title: Rū kō̜n ʻāyu 40 prap chīwit hai samadun Other title: รู้ก่อนอายุ 40 ปรับชีวิตให้สมดุล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 ภ626 2557 (1).
ห้องสมุด:
Data thinking tham thurakit hai rung yō̜t khāi phung dūai dātā / Data thinking ทำธุรกิจให้รุ่งยอดขายพุ่งด้วยดาต้า / ณัฐพล ม่วงทำ เขียน.

Nutthaphon Mūangtham. by ณัฐพล ม่วงทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.125 .ณ63 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
E-HRM : digital approaches, directions & applications / edited by Mohan Thite.

by Thite, Mohan.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London ; New York : Routledge, 2019Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.D37 E47 2019 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.D37 E47 2019 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.D37 E47 2019 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
English for health care / Pattama Sappapan.

by Pattama Sappapan.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 2021Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: PE1127.M4 P38 2021 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1127.M4 P38 2021 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1127.M4 P38 2021 (2).
ห้องสมุด:
First map : how James Cook charted Aotearoa New Zealand / Tessa Duder ; illustrated by David Elliot.

by Duder, Tessa | Elliot, David, 1952-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Auckland, New Zealand : HarperCollins, 2019Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G246.C7 D83 2019 (1).
ห้องสมุด:
Germs : a memoir of childhood / Richard Wollheim.

by Wollheim, Richard, 1923-2003.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York City : New York Review Books, 2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT3990.W65A3 2021 (1).
ห้องสมุด:
Good to great : why some companies make the leap--and others don't / Jim Collins.

by Collins, James C. (James Charles), 1958-.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, NY : HarperBusiness, c2001Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD57.7 .C575 2001a (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .C575 2001a (1).
ห้องสมุด:
Great by choice : uncertainty, chaos, and luck-- why some thrive despite them all / Jim Collins and Morten T. Hansen.

by Collins, James C. (James Charles), 1958- | Hansen, Morten T.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, NY : HarperBusiness, c2011Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .C584 2011 (1).
ห้องสมุด:
How to keep your cool : an ancient guide to anger management / Seneca ; selected, translated, and introduced by James Romm.

by Seneca, Lucius Annaeus, approximately 4 B.C.-65 A.D | Romm, James S.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton : Princeton University Press, c2019Other title: On anger.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PA6665.D45 R66 2019 (1).
ห้องสมุด:
How to win an argument : an ancient guide to the art of persuasion / Marcus Tullius Cicero ; selected, edited, and translated by James M. May.

by Cicero, Marcus Tullius | May, James M.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c2016Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ifpossible čhing samư̄an čhing / Ifpossible จริงเสมือนจริง / สโรชา ธารา.

Sarōchā Thārā. by สโรชา ธารา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : P.S., 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : P.S., 2561 [2018]Other title: Čhing samư̄an čhing Other title: จริงเสมือนจริง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส47395อ64 2561 (1).
ห้องสมุด:
Indigeneity and nation / edited by G.N. Devy and Geoffrey V. Davis

by Devy, G. N, 1950- | Davis, Geoffrey V, 1943-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Routledge, c2021Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Jonathan Livingston Seagull : the complete edition / Richard Bach ; photographs by Russell Munson.

by Bach, Richard | Munson, Russell.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Scribner, 2014Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Fic .B118J65 2014 (1).
ห้องสมุด:
Lannaissance : 120 pī kāntō̜sū khō̜ng thō̜ngthin nai rat rūam sūn (Phō̜. Sō̜. 2442-2562) / Lannaissance : 120 ปี การต่อสู้ของท้องถิ่นในรัฐรวมศูนย์ (พ.ศ. 2442-2562) / Thanēt Čharœ̄nmư̄ang.

Tanet Charoenmuang, Sūn Sāngsan Mư̄ang Chīang Mai, Lannaissance Institute. Konrad-Adenauer-Stiftung. by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ | สถาบันฟื้นแผ่นดินล้านนา | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn Sāngsan Mư̄ang Chīang Mai rūam kap sathāban Lannaissance Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ร่วมกับสถาบัน Lannaissance เชียงใหม่, 2563 [2020]Other title: Lannaissance : 120 years of local struggle in a centralized state (A.D. 1899-2019).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ธ375 2563 (1).
ห้องสมุด:
Meghan : misunderstood / by Sean Smith.

by Smith, Sean, 1955-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London, England : HarperCollins Publishers, 2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DA591.A45M44 S58 2020 (1).
ห้องสมุด:
Memories of Terror : essays on recent histories / edited by Mihaela Gligor.

by Gligor, Mihaela.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Frankfrut, Germany : Ceeol Press, 2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D810.J4 M46 2021 (1).
ห้องสมุด:
Mistrust : why losing faith in institutions provides the tools to transform them / Ethan Zuckerman.

by Zuckerman, Ethan.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, N.Y. : W. W. Norton & Company, c2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA74.5 .Z83 2021 (1).
ห้องสมุด:
Ola Siao sawatdī Siam čhāk phư̄an Prōtukēt / Ola Siao สวัสดีสยามจากเพื่อนโปรตุเกส / ปรีดี พิศภูมิวิถี เขียน ; ยุวดี วัชรางกูร บรรณาธิการ.

Prīdī Phitphūmwithī. Yuwadī Watcharāngkūn. Sathāban Phiphitthaphan Kānrīanrū hǣng Chāt. by ปรีดี พิศภูมิวิถี | ยุวดี วัชรางกูร | สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phiphitthaphan Kānrīanrū hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ป9 ป47 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ป9 ป47 2557 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Politics : a complete introduction / Peter Joyce.

by Joyce, Peter.

Edition: 2nd ed., rev. and updated.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Teach Yourself, 2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA66 .J69 2020 (1).
ห้องสมุด:
Resisting history : historicism and its discontents in German-Jewish thought / David N. Myers.

by Myers, David N.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton : Princeton University Press, c2003Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BM195 .M94 2003 (1).
ห้องสมุด:
SAT math subject test level 1 : review and tests / Todsaporn Klaiudom, Sutin Poolsawad.

Todsaporn Klaiudom Sutin Poolsawad. by ทศพร คล้ายอุดม | สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī. Čhī. ʻĀ. ʻĪ., 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที. จี. อาร์. อี., 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA43 .ท538 2563 (1).
ห้องสมุด:
Saving justice : truth, transparency, and trust / James Comey.

by Comey, James B., Jr, 1960-.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, N.Y. : Flatiron Books, 2021, c2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7432 .C66 2021 (1).
ห้องสมุด:
Sculpting the figure in clay : an artistic and technical journey to understanding the creative and dynamic forces in figurative sculpture / Peter Rubino.

by Rubino, Peter.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Watson-Guptill Publications, c2010Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1180 .R83 2010 (1).
ห้องสมุด:
SEEEM : miti mai khō̜ng kānphasan satem læ pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang nai kānsưksā / SEEEM : มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา / ผู้เขียน สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.

Suteera Prasertsan. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Song Khlā Nakharin. Khana Witsawakammasāt. Phāk Wichā Witsawakam Khrư̄angkon. Nūai Čhatkān Klāng Khrōngkān Pho̜ Phan Panyā. by สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล. หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LB1028.35 .ส73 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028.35 .ส73 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1028.35 .ส73 2562 (2).
ห้องสมุด:
Smart city guide book II : nawattakam kānbō̜rihān kap kānphatthanā ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin sū satawat thī 21 / Smart City Guide Book II : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 / เอกชัย สุมาลี, ชัยวุฒิ ตันไชย.

ʻĒkkachai Sumalī. Chaiyawut Tanchai. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by เอกชัย สุมาลี | ชัยวุฒิ ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: T58.5 .อ722 2563 (2).
ห้องสมุด:
Southeast Asia : an Introductory history / Milton Osborne.

by Osborne, Milton E.

Edition: 13th ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Sydney : Allen & Unwin, 2020, c2021Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Super productive / Super productive / รวิศ หาญอุตสาหะ.

Rawit Hanutsaha. by รวิศ หาญอุตสาหะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : KOOB, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : KOOB, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
TFRS 16 Withī patibat thāng banchī samrap sanyā chao læ tūayāng prakō̜p khwāmkhaočhai. (Phāk 2) / TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ. (ภาค 2) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Wō̜rasak Thummānon. by วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thamniti, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5681.ล6 ว447 2563 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Thailand in the Cold War / Matthew Phillips.

by Phillips, Matthew (Historian).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Routledge, 2017Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
The Arab of the future. [1], A childhood in the Middle East (1978-1984) : a graphic memoir / Riad Sattouf ; translated by Sam Taylor.

by Sattouf, Riad | Taylor, Sam, 1970-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Metropolitan Books, 2015Other title: Childhood in the Middle East (1978-1984).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NC1499.S28A2 2015 V. 1 (1).
ห้องสมุด:
The Arab of the future. 2, A childhood in the Middle East (1984-1985) : a graphic memoir / Riad Sattouf ; translated by Sam Taylor.

by Sattouf, Riad | Taylor, Sam, 1970-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Metropolitan Books, 2016Other title: Childhood in the Middle East (1984-1985).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NC1499.S28A2 2016 V.2 (1).
ห้องสมุด:
The Arab of the future. 3, A childhood in the Middle East (1985-1987) : a graphic memoir / Riad Sattouf ; translated by Sam Taylor.

by Sattouf, Riad | Taylor, Sam, 1970-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Metropolitan Books, 2018Other title: Childhood in the Middle East (1985-1987).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NC1499.S28A2 2018 V. 3 (1).
ห้องสมุด:
The Arab of the future. 4, A childhood in the Middle East (1987-1992) : a graphic memoir / Riad Sattouf ; translated by Sam Taylor.

by Sattouf, Riad | Taylor, Sam, 1970-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Metropolitan Books, 2019Other title: Childhood in the Middle East (1987-1992).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NC1499.S28A2 2019 V. 4 (1).
ห้องสมุด:
The art of wearing a trench coat : stories / Sergi Pàmies ; translated from the Catalan by Adrian Nathan West.

by Pamies, Sergi, 1960- | West, Adrian Nathan.

Material type: Text Text; Format: regular print Language: English Publisher: New York : Other Press, c2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Fic .P185L37W47 2021 (1).
ห้องสมุด:
The Cold War : a very short introduction / Robert J. McMahon.

by McMahon, Robert J, 1949-.

Edition: 2nd ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D843 .M375 2021 (1).
ห้องสมุด:
The essays of Warren Buffett : lessons for corporate America / essays by Warren E. Buffett ; selected, arranged, and introduced by Lawrence A. Cunningham.

by Buffett, Warren | Cunningham, Lawrence A, 1962-.

Edition: 1st, rev. ed.Material type: Text Text Publisher: [S.l. : s.n.], c2001Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HG4910 .B84 2001 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4910 .B84 2001 (1).
ห้องสมุด:
The essence of politics / Kamandaki ; edited and translated by Jesse Ross Knutson.

by Kamandaki | Knutson, Jesse.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2021Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: JA84.I4 K36 2021 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The Ickabog / J. K. Rowling ; with illustrations by the winners of The Ickabog illustration competition.

by Rowling, J. K.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Little, Brown Books for Young Readers, 2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Fic .R876I25 2020 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The labor of care : Filipina migrants and transnational families in the digital age / Valerie Francisco-Menchavez.

by Francisco-Menchavez, Valerie, 1983-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Urbana, Ill. : University of Illinois Press, c2018Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The model thinker : what you need to know to make data work for you / Scott E. Page.

by Page, Scott E.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Basic Books, 2018Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The new feminism / Natasha Walter.

by Walter, Natasha, 1967-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Little, Brown and Co., 1998Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1597 .W35 1998 (1).
ห้องสมุด:
The pleasure of finding things out : the best short works of Richard P. Feynman / Richard P. Feynman ; edited by Jeffrey Robbins.

by Feynman, Richard P. (Richard Phillips), 1918-1988 | Robbins, Jeffrey.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Basic Books, c1999Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q171 .F496 1999 (1).
ห้องสมุด:
The power of now : a guide to spiritual enlightenment / Eckhart Tolle.

by Tolle, Eckhart, 1948-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Hodder Mobius, 2005Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL624 .T66 2005 (1).
ห้องสมุด:
The prime ministers : 55 leaders, 55 authors, 300 years of history / edited by Iain Dale.

by Dale, Iain, 1962-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Hodder & Stoughton, 2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DA28.4 .P75 2020 (1).
ห้องสมุด:
The problem of the legal consequences of reservations incompatible with the object and purpose of the treaty : final research report / by Noppadon Detsomboonrut.

by Noppadon Detsomboonrut, 1983- | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2021Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1302.3 .N67 2021 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ1302.3 .N67 2021 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ1302.3 .N67 2021 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The promise of contemporary primatology / Erin P. Riley.

by Riley, Erin P.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, N.Y. : Routledge, 2020Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The psychology of money : timeless lessons on wealth, greed, and happiness / Morgan Housel.

by Housel, Morgan.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Hampshire, Great Britain : Harriman House, 2020Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
The return of great power rivalry : democracy versus autocracy from the ancient world to the U.S. and China / Matthew Kroenig.

by Kroenig, Matthew.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, N.Y. : Oxford University Press, c2020Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The secular enlightenment / Margaret C. Jacob.

by Jacob, Margaret C, 1943-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton, N.J. ; Oxford, U.K. : Princeton University Press, c2019Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B802 .J33 2019 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: B802 .J33 2019 (1).
ห้องสมุด:
The tale of Khun Chang Khun Phaen : abridged / translated and edited by Chris Baker and Pasuk Phongphaichit.

by Baker, Christopher John, 1948- | Pasuk Phongpaichit.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 2015Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.K48E5 2015 (1).
ห้องสมุด:
The vegetarian : a novel / Han Kang ; translated from the Korean by Deborah Smith

by Han, Kang, 1970- | Smith, Deborah, 1987-.

Edition: pbk. ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Hogarth, 2018Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Fic .H2323C43S65 2018 (1).
ห้องสมุด:
The Wa of Myanmar and China's quest for global dominance / Bertil Lintner.

by Lintner, Bertil.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS528.2.W32 L56 2021 (1).
ห้องสมุด:
Theoretical problems of right of retention in Thai law : final report for research / Korrasut Khopuangklang & Kittipob Wangkham.

by Korrasut Khopuangklang | Kittipob Wangkham | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok] : Research Promotion Committee Faculty of Law Thammasat University, 2021Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT731 .K67 2021 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT731 .K67 2021 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT731 .K67 2021 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT731 .K67 2021 (1).
ห้องสมุด:
Vietnam at war / Mark Philip Bradley.

by Bradley, Mark, 1961-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2020Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS557.6 .B73 2020 (1).
ห้องสมุด:
We are everywhere : protest, power, and pride in the history of Queer Liberation / Matthew Riemer and Leighton Brown ; [foreword by Eric Marcus].

by Riemer, Matthew, 1982- | Brown, Leighton, 1978-.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: California : Ten Speed Press, c2019Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ76.3.U5 R546 2019 (1).
ห้องสมุด:
Why nations rise : narratives and the path to great power / by Manjari Chatterjee Miller.

by Miller, Manjari Chatterjee, 1976-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York, N.Y. : Oxford University Press, 2021Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1310 .M55 2021 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānčhatsư̄ čhatčhāng læ kānbō̜rihān phatsadu phākrat / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kot hǣng khwāmklā : klā thī čha khonphop phalang thī thǣ nai tūaʻēng phư̄a pœ̄t honthāng pai sū ʻanākhot = The laws of courage / กฎแห่งความกล้า : กล้าที่จะค้นพบพลังที่แท้ในตัวเองเพื่อเปิดหนทางไปสู่อนาคต = The laws of courage / เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล นันทวิทย์ พรพิบูลย์.

ʻŌkhāwā, Riohō Nanthawit Phō̜nphibūn. by โอคาวา, ริวโฮ, ค.ศ. 1956- | นันทวิทย์ พรพิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Mūnnithi Sāt hǣng Khwāmsuk (Prathēt Thai), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2561 [2018]Other title: The laws of courage.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5660 .อ926 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5660 .อ926 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt pračham pī 2563 Wat Bưng (phra ʻārām lūang) Tambon Nai Mư̄ang ʻAmphœ̄ Mư̄ang Nakhō̜n Rātchasīmā Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / [จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563].

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2563] [2020]Other title: Phithī thawāi kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt pračham pī 2563 Wat Bưng (phra ʻārām lūang) Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā Other title: พิธีถวายกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัดบึง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT785 .ก36 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT785 .ก36 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT785 .ก36 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kabot Rō̜. Sō̜. 130 : kān patiwat khrang rǣk khō̜ng Thai / กบฎ ร.ศ. 130 : การปฏิวัติครั้งแรกของไทย / โดย ร.ต. เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์.

Rīan Sīčhan, Rō̜.Tō̜., Nēt Phūnwiwat, Rō̜.Tō̜. by เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต, 2435-2513 | เนตร พูนวิวัฒน์, ร.ต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : panyā, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ห76 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kradūk rư̄ang mai lap chabap phokphā / กระดูก เรื่องไม่ลับ ฉบับพกพา / คณะผู้เรียบเรียง นรัตถพล เจริญพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

Naratthaphon Čharœ̄nphan. Mahāwitthayālai Mahidon. Nūai Wičhai Dān Khǣnsīam læ Kradūk. by นรัตถพล เจริญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nūai Wičhai Dān Khǣnsīam læ Kradūk Khana Witthayāsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE200 .ก46 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE200 .ก46 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Krabūan phayuhayāttrā chonlamāk : nư̄ang kān sadet phrarātchadamnœ̄n līap Phra Nakhō̜n nai phra rāt phithī bō̜rom rāchāphisēk phutthasakkarāt 2562 / กระบวนพยุหยาตราชลมารค : เนื่องการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 / [บรรณาธิการ โรจน์ คุณเอนก].

Roj Khun-anake. by โรจน์ คุณเอนก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .ก465 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ก465 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ก465 2562 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS568 .ก465 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānkhapkhlư̄an paomāi kānphatthanā thī yangyư̄n (SDGs) : kō̜ranī sưksā kānchai nǣokhit prachāthipatai bǣp mīsūanrūam nai klum yaowachon Thai phư̄a sœ̄msāng khwāmplō̜tphai thāng thanon / การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน / ถวิลวดี บุรีกุล, นิตยา โพธิ์นอก, เลิศพร อุดมพงษ์.

Thawilwadee Bureekul. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Nittayā Phōnō̜k. Sathāban Phra Pokklao. by ถวิลวดี บุรีกุล | เลิศพร อุดมพงษ์ | นิตยา โพธิ์นอก | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān nawattakam = Innovation management / การจัดการนวัตกรรม = Innovation management / สุชาติ ไตรภพสกุล, ชาคริต พิชญางกูร.

Suchāt Traiphopsakun. Chākhrit Phitchayāngkūn. by สุชาติ ไตรภพสกุล | ชาคริต พิชญางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Innovation management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD45 .ส726 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānčhat bō̜rikān sangkhom thānglư̄ak samrap phūsūngʻāyu nai sathānakān wikrit : kō̜ranī sưksā chūang kānphrǣrabāt khō̜ng rōk Khōwit-19 = An alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic : rāingān wičhai chabap sombūn / การจัดบริการสังคมทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์วิกฤต : กรณีศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 = An alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

Sasiphat Yodphet, Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1451 .ศ56 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1451 .ศ56 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānčhathā sapphayākō̜n manut chœ̄ng konlayut nai yuk phlikphan = Strategic staffing in an era of disruption / การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน = Strategic staffing in an era of disruption / สุธินี ฤกษ์ขำ.

Sutthinī Rœ̄kkham. by สุธินี ฤกษ์ขำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Strategic staffing in an era of disruption.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ส6463 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ส6463 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ส6463 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntrūatsō̜p rabop sārasonthēt = Information systems audit / การตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

Nittaya Wongphinanwattana. by นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Information systems audit.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.ส53 น63 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon kānbūranākān ʻongkhwāmrū bǣp satem sưksā nai sathān sưksā / การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2822.75 .ก574 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2822.75 .ก574 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānthopthūan tonthun kānčhatkān khaya læ kānpramœ̄n talō̜t wattačhak chīwit khō̜ng rabop kānčhatkān khaya mūnfō̜i : lakkān læ kāndatplǣng mā chai kap ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin nai prathēt Thai : rāingān wičhai chabap sombūn / การทบทวนต้นทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการจัดการขยะมูลฝอย : หลักการและการดัดแปลงมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ปเนต มโนมัยวิบูลย์, พรรณนิภา ดอกไม้งาม.

Panēt Manōmaiwibūn. Phanniphā Dō̜kmaingām. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by ปเนต มโนมัยวิบูลย์ | พรรณนิภา ดอกไม้งาม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 ป37 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānthūt Thaksin : botwikhro̜ nayōbāi tāgprathēt khō̜ng Thai yuk Thaksin Chinnawat / การทูตทักษิณ : บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Pawin Chatchawānphongphan. by ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559 [2016]Other title: Botwikhro̜ nayōbāi tāgprathēt khō̜ng Thai yuk Thaksin Chinnawat Other title: บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ป56 2559ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ป56 2559ก (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān kānsưksā prīapthīap / การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ / นันทรัตน์ เจริญกุล

Nantharat Čharœ̄nkun. by นันทรัตน์ เจริญกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2805 .น55 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2805 .น55 2564 (1).
ห้องสมุด:
kānbō̜rihān khwāmsīang : nǣokhit kānbō̜rihān khwāmsīang thūa thang ʻongkō̜n læ kō̜ranī sưksā = Enterprise risk management / การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management / จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Čhuthāmon Sitthiphonwanitkun. by จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Enterprise risk management.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān nayōbāi læ konlayut kānsưksā = Policy and strategic management in education / การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา = Policy and strategic management in education / นันทรัตน์ เจริญกุล.

Nantharat Čharœ̄nkun. by นันทรัตน์ เจริญกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Policy and strategic management in education.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LC71.2 .น63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khwāmsīang thāng kānngœ̄n læ lak thammāphibān dān kānbō̜rihān khwāmsīang khō̜ng sahakō̜n ʻō̜m sap nai prathēt Thai : rāingān wičhai chabap sombūn / การประเมินความเสี่ยงทางการเงินและหลักธรรมาภิบาลด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการ รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.

Roongkiat Ratanabanchuen. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpō̜ngkan kāntitchư̄a ʻĒtʻAiWī = Prevention of HIV infection / การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี = Prevention of HIV infection / ธนา ขอเจริญพร.

Thana Khō̜čharœ̄nphō̜n. by ธนา ขอเจริญพร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Prevention of HIV infection.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503.6 .ธ36 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC503.6 .ธ36 2564 (5).
ห้องสมุด:
Kānmī sūanrūam thāng kānmư̄ang nai prachāthipatai mai : kānphatthanā sathāban kānmư̄ang wādūai kānmī sūanrūam thāng kānmư̄ang nai ratthammanūn Khōlambīa Turakī Mō̜ndōwā læ botrīan samrap Prathēt Thai/ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตรุกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย / วีระ หวังสัจจะโชค.

Wīra Wangsatčhachōk. Sathāban Phrapokklao. by วีระ หวังสัจจะโชค | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3165 .ว64 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3165 .ว64 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3165 .ว64 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3165 .ว64 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānraprū khō̜ng prachāchon tō̜ phonkrathop čhāk kānphatthanā kānthō̜ngthīeo nai thō̜ngthin : rāingān wičhai chabap sombūn / การรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อัครพงศ์ อั้นทอง, กันต์สินี กันทะวงศ์วาร, ณัฐพล อนันต์ธนสาร.

ʻAkkharaphong ʻAnthō̜ng. Kansinī Kanthawongwān. Nutthaphon ʻAnanthanasān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by อัครพงศ์ อั้นทอง | กันต์สินี กันทะวงศ์วาร | ณัฐพล อนันต์ธนสาร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 อ617 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānwičhai prawat chīwit nai kānsangkhomsongkhro̜ læ kānphatthanā sangkhom = Life history research in social work and social development / การวิจัยประวัติชีวิตในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม = Life history research in social work and social development / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.

Kittiphat Nonthapatthamadun. by กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Life history research in social work and social development.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV11 .ก653 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ prasitthiphon khō̜ng nayōbāi khūapkhum kānbō̜riphōk yāsūp : rāingān wičhai chabap sombūn / การวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการ วรลักษณ์ หิมะกลัส.

Wō̜ralak Himaklat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by วรลักษณ์ หิมะกลัส | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5770.ท9 ว44 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5770.ท9 ว44 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kān wikhro̜ sathānakān patčhuban phư̄a kānsư̄sān / การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร / ปราณี สุรสิทธิ์.

Prānī Surasit. by ปราณี สุรสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P93 .ป46 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: P93 .ป46 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P93 .ป46 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā phrưttikam khwāmpen phonlamư̄ang samrap sangkhom Thai = The study of citizenship behavior for Thai society / การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, สมเกียรติ นากระโทก.

Thawilwadee Bureekul. Thossaphol Sompong. Somkīanti Nākrathōk. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | ทศพล สมพงษ์ | สมเกียรติ นากระโทก | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Patthanā, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Study of citizenship behavior for Thai society.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā Thai nai patčhuban : thưng wēlā khō̜ng kānkhitmai khit yai læ tham thanthī / การศึกษาไทยในปัจจุบัน : ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Phaithūn Sinlārat. Mahāwitthayālai Thurakitbanthit. Witthayālai Kharusāt. by ไพฑูรย์ สินลารัตน์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วิทยาลัยครุศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kharusāt Mahāwitthayālai Thurakitbanthit, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .พ9384 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .พ9384 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsāng khon khunnaphāp bǣp Yīpun / การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น / คณะผู้เขียน วรินทร วูวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Warintorn Wuwongse. by วรินทร วูวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM686 .ก645 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM686 .ก645 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM686 .ก645 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsala rātchasombat khō̜ng čhakphand ʻĀkihito / การสละราชสมบัติของจักรพรรดิอากิฮิโตะ / ผู้เขียน เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง.

Benjang Jaisai Der Arslanian Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2563 ล. 13 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2563 ล. 13 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: DS845 .ญ637 2563 ล. 13 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān kāntalāt bǣp būranākān : tō̜ hai tit klaichit phūbō̜riphōk nai lōk rai rō̜i tō̜ = Ingegrated marketing communications : connecting with consumers in the seamless world / การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ = Ingegrated marketing communications : connecting with consumers in the seamless world / อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร.

Alisara Rungnontarat Charinsarn. by อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻEksapœ̄net, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561 [2018]Other title: Ingegrated marketing communications : connecting with consumers in the seamless world..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1255 .อ466 2561 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .อ466 2561 (2). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang hǣng khwām wang / การเมืองแห่งความหวัง / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. Phak ʻAnākhotmai. by ปิยบุตร แสงกนกกุล | พรรคอนาคตใหม่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phak ʻAnākhotmai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พรรคอนาคตใหม่, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก8อ36 ป64 2562 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก8อ36 ป64 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก8อ36 ป64 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก8อ36 ป64 2562 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānchai "Kotōčhikhīara" phư̄a songsœ̄m kānphatthanā sētthakit nai thō̜ngthin khō̜ng prathēt Yīpun / การใช้ "โกะโตจิเคียระ" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น / ผู้เขียน เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง.

Benjang Jaisai Der Arslanian Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 17 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: DS845 .ญ637 2564 ล. 17 (1). Checked out (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Khon chōkrāi pāidǣng = Limited-edition victim / คนโชคร้ายป้ายแดง = Limited-edition victim / ปัจจัย.

Patčhai. by ปัจจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Hānghunsūan Čhamkat Phimyai Kānphim, 2563 [2020] Publisher: สมุทรปราการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ใหญ่การพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Limited-edition victim.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ป572ค32 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ป572ค32 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khon rai rāk / คนไร้ราก / วีระ ธีรภัทร.

Vīra Thīraphatthānon. by วีระ ธีระภัทรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathumthānī : Rōnin, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : โรนิน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1990.72.ว64ก3 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmkhatyǣng læ santiphāp / ความขัดแย้งและสันติภาพ / วันฮารงค์ บินอิสริส.

Wanhārong Binʻitsarit. by วันฮารงค์ บินอิสริส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thripphœ̄n ʻEtdūkhēchan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Wičhittrā Wichīanchom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ว62 2561ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ว62 2561ก (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlap khō̜ng sēt rīan chai ngœ̄n kō̜n lek dưngdūt ngœ̄n kō̜n tō / ความลับของเศษเหรียญ ใช้เงินก้อนเล็กดึงดูดเงินก้อนโต / คะเมะดะ จุนอิชิโร ; ผู้แปล บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์.

Kameda, Junichiro. Bančhœ̄t Chawalitrư̄angrit. by คะเมะดะ, จุนอิชิโร | บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค625 2558 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlap Himālai = The Himalayan secret : bon sēnthāng EBC pratū sū ʻĒwœ̄rēt / ความลับหิมาลัย = The Himalayan secret : บนเส้นทาง EBC ประตูสู่เอเวอเรสต์ / ผู้เขียน บุหลัน รันตี.

Bulan Rantee, by บุหลัน รันตี, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Rātchaburī?] : Khon rak pā, 2564 [2021] Publisher: [ราชบุรี?] : คนรักป่า, 2564 [2021]Other title: Himalayan secret.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G530 .บ7414 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwām pen nưng dīeo patha phūak 1% : salāi māyākhati pho̜ malet phan sērīphāp = Oneness vs. the 1% : shattering illusions, seeding freedom / ความเป็นหนึ่งเดียว ปะทะ พวก 1% : สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ = Oneness vs. the 1% : shattering illusions, seeding freedom / วันทนา ศิวะ เขียน ; การติเกยะ ศิวะ ผู้ช่วยเขียน ; ชนิดา แบมฟอร์ด แปล.

Shiva, Vandana. Shiva, Kartikey. Chanidā Bǣmfō̜t. by ศิวะ, วันทนา | ศิวะ, การติเกยะ | ชนิดา แบมฟอร์ด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻInī Khrư̄akhāi Nawattakam Sākon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท อินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด, 2564 [2021]Other title: Oneness vs. the 1% : shattering illusions, seeding freedom.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ร6 ศ65 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ร6 ศ65 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng thī samkhan / คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ / ชูชาติ อัศวโรจน์.

Chūchāt ʻAtsawarōt, by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok] : Rōngphim Dư̄antulā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ช726 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช726 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช726 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. Lem 3 / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 3 / คณพล จันทน์หอม.

Khanaphon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4230 .ค332 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230 .ค332 2564 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā rawāng prathēt / คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / โดย ปกป้อง ศรีสนิท.

Pokpō̜ng Sīsanit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ7050 .ป235 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ7050 .ป235 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ7050 .ป235 2564 (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi yư̄m fāk sap / คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT890 .ผ932 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย.

by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท92 ค3 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท92 ค3 2553 (1).
ห้องสมุด:
Khunmō̜ čha bō̜k hai 'dư̄m' yang ngai 'mai hai phang' / คุณหมอจะบอกให้ 'ดื่ม' ยังไง 'ไม่ให้พัง' / เขียนโดย Kaori Haishi ; ตรวจทานและให้ข้อมูลโดย Shinichi Asabe ; แปลโดย ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม.

Haishi, Kaori. Asabe, Shinichi. Piyawan Sapsamrūam. by ฮาอิชิ, คาโอริ | อาซาเบะ, ชินอิจิ | ปิยะวรรณ ทรัพย์สำรวม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM273 .ฮ65 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khun det phonlamai lūk nai nai kāntham thurakit / คุณเด็ดผลไม้ลูกไหนในการทำธุรกิจ / ผู้เขียน Jeremy Eden, Terri Long ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Eden, Jeremy. Long, Terri. Phō̜nlœ̄t ʻIt. by อีเดน, เจเรมี | ลอง, เทอร์รี | พรเลิศ อิฐฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : WeLearn, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .อ667 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.7 .อ667 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻao chīwit rō̜t : thaksa samkhan samkhan samrap kānphačhonphai klāngčhǣng / คู่มือเอาชีวิตรอด : ทักษะสำคัญ ๆ สำหรับการผจญภัยกลางแจ้ง / ผู้แต่ง โคลิน โทเวลล์ ; ผู้แปล นกหวีดเรือ.

Towell, Colin. Nokwītrư̄a. by โทเวลล์, โคลิน | นกหวีดเรือ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV200.5 .ท95 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV200.5 .ท95 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khāttakō̜n klō̜ng dūangtā pīsāt / ʻImāmura Māsāhiro khīan ; Kantie JK Takahashi plǣ. ฆาตกรกล่องดวงตาปีศาจ / อิมามุระ มาซาฮิโระ เขียน ; Kantie JK Takahashi แปล.

Imamura, Masahiro, Kantie Takahashi. by อิมามุระ, มาซาฮิโระ, ค.ศ. 1985- | กานตี ทาคาฮาชิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ68258ม62ก63 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop 1,000 khrang / จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบ 1,000 ครั้ง / หลิวถง เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

Liu, Tong. Chān Thanaprakō̜p. by หลิว, ถง | ชาญ ธนประกอบ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop nưng phan khrang Other title: จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบหนึ่งพันครั้ง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1499.ส6 ห465 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1499.ส6 ห465 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1499.ส6 ห465 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhong khopkhā kap khwāmramrūai / จงคบค้ากับความร่ำรวย / จิม คิม เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Kim, Jim. Withiyā Čhanphan. by คิม, จิม | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค633 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhong thing thuk yāng thī khun khœ̄i rū kō̜n rœ̄m tham thurakit / จงทิ้งทุกอย่างที่คุณเคยรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจ / [ผู้เขียน ] Jason Fried & David Heinemeier Hansson ; [ผู้แปล อาสยา ฐกัดกุล]

Fried, Jason. Āsaya Thakatkun. Hansson, David Heinemeier. by ไฟร์ด, เจสัน | อาสยา ฐกัดกุล | ฮานสัน, เดวิด ไฮเนไมเออร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD31 .ฟ95 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD31 .ฟ95 2559 (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt thalēban rātchaʻānāčhak Sīwichai dœ̄m Tāmphō̜nling kap hūamư̄ang Lǣm Malāyū / จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู / สัมพันธ์ ก้องสมุทร บรรณาธิการและเรียบเรียง.

Samphan Kō̜ngsamut, by สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Wasī Khrīʻēchan rūam kap Dō̜kmōk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น ร่วมกับ ดอกโมกข์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ก26 จ35 2562 (2).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt rư̄ang song tang phrabō̜rommawongsānuwong Krung Rattanakōsin. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ กรุงรัตนโกสินทร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, [2563?] [2020?] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, [2563?] [2020?]Other title: Čhotmāihēt rư̄ang song tang phrabō̜rommawongsānuwong Krung Rattanakōsin Other title: จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568.3 .จ35 2563 (4).
ห้องสมุด:
Čhonkwā rao čha phop kan ʻīk / จนกว่าเราจะพบกันอีก / ศรีบูรพา.

Kulāp Sāipradit, by กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ก75จ32 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhakkrayān thī hāi pai = The stolen bicycle / จักรยานที่หายไป = The stolen bicycle / อู๋หมิงอี้ ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล.

Wu, Ming-Yi, Ramphan Raksīʻaksǭn. by อู๋, หมิง-อี้, ค.ศ. 1971- | รำพรรณ รักศรีอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bibli, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bibli, 2564 [2021]Other title: Stolen bicycle.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ7422ด63ร63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Čhāk Wangčhan sū Wīanghǣng tāmrō̜i Narēsūan Mahārāt nō̜kkrō̜p prawattisāt chātniyom / จากวังจันทน์สู่เวียงแหงตามรอยนเรศวรมหาราชนอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม / สุเจน กรรพฤทธิ์.

Sučhēn Kappharit. by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sārakhadī, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.น45 ส724 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.น45 ส724 2558 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā kānsưksā / จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล.

Surāng Khwōtrakūn. by สุรางค์ โค้วตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhintaphāp nai wannakam Thai : watthanatham thāng wannasin kānsư̄psan læ nǣothāng kānsưksā / จินตภาพในวรรณกรรมไทย : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ การสืบสรรค์ และแนวทางการศึกษา / นิตยา แก้วคัลณา.

Nittayā Kǣokhannā. by นิตยา แก้วคัลณา.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4200.5 .น6198 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .น6198 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .น6198 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ช่างคิดประดิษฐ์ค้น = Inside innovation / บัญชา ธนบุญสมบัติ.

by บัญชา ธนบุญสมบัติ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550 [2007]Other title: Inside innovation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: T15 .บ62 (1).
ห้องสมุด:
Chumchon ʻIndīa Chīang Mai : ʻattalak sātsanā læ khrư̄akhāi kānkhā / ชุมชนอินเดียเชียงใหม่ : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายการค้า / อารตี อยุทธคร, อริยา เศวตามร์, ยศ สันตสมบัติ.

Arratee Ayuttacorn. Ariya Svetamra, Yot Santasombat. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn ʻIndīa Sưksā. by อารตี อยุทธคร | อริยา เศวตามร์, 2500- | ยศ สันตสมบัติ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์อินเดียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn ʻIndīa Sưksā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.อ5 อ64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Sō̜nkon čhōrakam = The heist / ซ้อนกลโจรกรรม = The heist / Daniel Silva เขียน ; ขจรจันทร์ แปล.

Silva, Daniel, Khačhō̜nčhan. by ซิลวา, แดเนียล, ค.ศ. 1960- | ขจรจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khai ʻǣ Mitthrī, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ไครม์แอนด์มิสทรี, 2560 [2017]Other title: Heist.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ซ657ฮ92ข24 2560 (1).
ห้องสมุด:
Sanchirō / ซันชิโร / นัตสึเมะ โซเซกิ ; น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ แปล.

Natsume, Sōseki, Namthip Mētsēttha. Japan Foundation. by นัทซึเมะ, โซเซกิ, ค.ศ. 1867-1916 | น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ | มูลนิธิญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yīpun patčhuban kap kārok lāi pen sangkhom hǣng khwāmlư̄amlam / ญี่ปุ่นปัจจุบันกับการกลายเป็นสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ / ผู้เขียน นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรีนุช ดำรงชัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716592 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716592 (1). Checked out (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Na thī dūangtawan chāisǣng khā čha mai sūrop ʻīk tō̜ pai / ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ แปลและเรียบเรียง.

Wanchai Tantiwitthayāphitak. by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: E58 .ณ33 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: E58 .ณ33 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: E58 .ณ33 2558 (2).
ห้องสมุด:
Dāp phikhāt ʻasūn / ดาบพิฆาตอสูร / เรื่องและภาพ Koyoharu Gotouge ; แปล น้ำหวาน ; เรียบเรียง ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Gotoge, Koyoharu, Namwān. Translators. Parinyā Songrœ̄k. Suphachai Sīphan. by โกโตเกะ, โคโยฮารุ, ค.ศ. 1988- | น้ำหวาน. นักแปล | ปริญญา ทรงฤกษ์ | ศุภชัย ศรีพันธุ์.

Edition: พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄ Khō̜mik, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์คอมิกส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: กต .ก93ด63 ล. 10 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: กต .ก93ด63 ล. 8 (2). Checked out (41). In transit (1).
ห้องสมุด:
Takkawitthayā sanyalak / ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

Sōrat Hongladārom. by โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tamnān Phraphuttha Čhēdī. ตำนานพระพุทธเจดีย์.

Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8193.ก5 ด6 2564 (2).
ห้องสมุด:
Tamnān thēpphačhao Waiking = [Viking mythology : history] / ตำนานเทพเจ้าไวกิ้ง = [Viking mythology : history] / คอสมอส.

Khǭtmǭt. by คอสมอส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Other title: Viking mythology : history.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL860 .ค55 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tamnān hǣng Nakhō̜nwat / ตำนานแห่งนครวัด / จิตร ภูมิศักดิ์.

Čhit Phūmisak, by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS554.5 .จ6 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS554.5 .จ6 2564 (1).
ห้องสมุด:
Tulākhom / ตุลาคม / ไพฑูรย์ ธัญญา.

Thanyā Sangkhaphanthānon, by ธัญญา สังขพันธานนท์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Nākhō̜n, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: รส .ธ62ต74 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .ธ62ต74 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: รส .ธ62ต74 2564 (2).
ห้องสมุด:
Thō̜t rahat ratthaprahān. #2 : songkhrām thī mai rū čhop / ถอดรหัสรัฐประหาร. #2 : สงครามที่ไม่รู้จบ / จิตกร บุษบา.

Čhittakō̜n Butsabā. by จิตกร บุษบา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bānchư̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2561 [2018]Other title: Songkhrām thī mai rū čhop Other title: สงครามที่ไม่รู้จบ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .จ64 2561 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Thanāi watthanatham : chai kotmāi phư̄a khumkhrō̜ng mō̜radok watthanatham chumchon / ทนายวัฒนธรรม : ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน / บรรณาธิการ วิษณุ เอื้อชูเกียรติ.

Witsanu ʻƯ̄achūkīat. Siam Society. by วิษณุ เอื้อชูเกียรติ | สยามสมาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sayām Samākhom nai Phrabō̜rom Rāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3183 .ท36 2560 (2).
ห้องสมุด:
Trō̜pik ʻō̜p khǣnsœ̄ / ทรอปิค ออฟ แคนเซอร์ / เฮนรี มิลเลอร์ เขียน ; นันทพร ปีเลย์ โพธารามิก แปล.

Miller, Henry, Nanthaphō̜n Phōtharāmik. by มิลเลอร์, เฮนรี, ค.ศ. 1891-1980 | นันทพร โพธารามิก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม6882ท45น63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม6882ท45น63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī læ nǣokhit kānbō̜rihān thō̜ngthin = Theories and concepts of local administration / ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารท้องถิ่น = Theories and concepts of local administration / ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์.

Kayanee Chor Boonpunth. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Khana Witthayā Kānčhatkān. by ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Phī. Sī. Phrinting, 2563 [2020] Publisher: สงขลา : พี.ซี. พริ้นติ้ง, 2563 [2020]Other title: Theories and concepts of local administration.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thư̄ang khǣn / ทวงแค้น / Daniel Silva เขียน ; ไพบูลย์ สุทธิ แปล

Silva, Daniel, Paiboon Sutthi. by ซิลวา, แดเนียล, ค.ศ. 1960- | ไพบูลย์ สุทธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk Khrām ʻǣn Mitsathrī, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ซ657ป46พ93 2551 (1).
ห้องสมุด:
Thawithat : phasān Tawantok-Tawanʻō̜k / ทวิทรรศน์ : ผสานตะวันตก-ตะวันออก / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2563 [2020]Other title: Thawithat : phasān Tawantok Tawanʻō̜k prachāthippatai prachā sangkhom kānnam lǣ kānphatthanā Other title: ทวิทรรศน์ : ผสานตะวันตกตะวันออก ประชาธิปไตย ประชาสังคม การนำและการพัฒนา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC423 .อ7325 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC423 .อ7325 2563 (1).
ห้องสมุด:
Thamkhwām khaočhai miti khwāmkhatyǣng læ santiphāp čhangwat chāidǣn tai/Pātānī / ทำความเข้าใจมิติความขัดแย้งและสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี / อันเดอร์ส แองวัลล์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Engvall, Anders (Research fellow) Sūn Khwāmrūammư̄ Sapphayākō̜n Santiphāp. by แองวัลล์, อันเดอร์ส (ผู้ช่วยวิจัย) | ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Khwāmrūammư̄ Sapphayākō̜n Santiphāp, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก926 ท62 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thīphak chūakhrāo samrap phūprasopphai phǣndinwai nai prathēt Yīpun / ที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น / ผู้เขียน วรรณวลี อินทร์ปิ่น.

Wanwalī ʻInpin. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by วรรณวลี อินทร์ปิ่น | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS845 .ญ637 2563 ล. 12 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS845 .ญ637 2563 ล. 12 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: DS845 .ญ637 2563 ล. 12 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Thammalīlā čhāk Sīlangkā pai thibēt / ธรรมลีลาจากศรีลังกาไปทิเบต / "ฉัตรสุมาลย์".

Chatsumarn Kabilsingh. by ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ356 .ฉ63 2549 (2).
ห้องสมุด:
Thō̜mat Phēn : nakpatiwat sākon niyom khon rǣk = Thomas Paine : the first international revolutionary / ธอมัส เพน : นักปฏิวัติสากลนิยมคนแรก = Thomas Paine : the first international revolutionary / วิทยากร เชียงกูล.

Witthayākō̜n Chīangkūn, by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Nangsư̄ phư̄a Sangkhom, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม, 2562 [2019]Other title: Thomas Paine : the first international revolutionary.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC178.พ5 ว63 2562 (2).
ห้องสมุด:
Nawawithī : withī witthayā rūamsamai nai kānsưksā wannakam / นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม / สุรเดช โชติอุดมพันธ์ บรรณาธิการ ; นัทธนัย ประสานนาม ... [และคนอื่นๆ].

Natthanai Prasannam. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by นัทธนัย ประสานนาม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Other title: Withī witthayā rūamsamai nai kānsưksā wannakam Other title: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Nawattakam sangkhom sāng suk dūai kānbǣngpan = Social innovation-- sharing brings happiness / นวัตกรรมสังคม สร้างสุขด้วยการแบ่งปัน = Social innovation-- sharing brings happiness / บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.

Bongkot Suthat Na ʻAyutthayā. by บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Pongsawat Kānphim, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Social innovation-- sharing brings happiness.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: T173.8 .บ22 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T173.8 .บ22 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nāttakam bon lān kwāng / นาฏกรรมบนลานกว้าง / คมทวน คันธนู.

Prasātphō̜n Phūsusinthō̜n, by ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sirimonkhonkham, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สิริมงคลคำ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1.ป44 น63 2552 (1).
ห้องสมุด:
Nāi hāng pāmai yuk sutthāi nai Lānnā / นายห้างป่าไม้ ยุคสุดท้ายในล้านนา / กิตติชัย วัฒนานิกร.

Kittichai Wattananik. by กิตติชัย วัฒนานิกร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Bō̜risat Santiphāp Phæk Pharin Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : บริษัทสันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ก629 2563 (2).
ห้องสมุด:
Nititham phra song tham / นิติธรรมพระทรงธรรม / [คณะผู้จัดทำ ธนพร เตชฤทธิพิทักษ์, บวรลักษณ์ ทองมาก, ปกระพี จินดาอินทร์]

Thonphō̜n Tēcharưthathiphithak. Bawō̜nlak Thō̜ngmāk. Pokraphī Jindāʻin. Sathāban phư̄a Kānyuttitham hǣng Prathēt Thai. by ธนพร เตชฤทธิพิทักษ์ | บวรลักษณ์ ทองมาก | ปกระพี จินดาอินทร์ | สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban phư̄a Kānyuttitham hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ธ33 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ธ33 2560 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2017 715965 (1).
ห้องสมุด:
Niyāi rak nai rātchasamnak fāi nai / นิยายรักในราชสำนักฝ่ายใน / แอนนา เลียวโนเวนส์ ; อบ ไชยวสุ แปล ; คำนำเสนอพร้อมเอกสารโดย วาด รวี.

Leonowens, Anna Harriette, ʻOp Chaiwasu, Rawī Siriʻitsaranan. by เลียวโนเวนส์, แอนนา ฮาร์เรียต, ค.ศ. 1831-1915 | อบ ไชยวสุ, 2444-2540 | รวี สิริอิสสระนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Shine Publishing house, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ไชน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ล66น6 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ล66น6 2560 (2).
ห้องสมุด:
Nayōbāi sāthārana : nǣokhwāmkhit kānwikhro̜ læ krabūankān / นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Sombat Thamrongthanwong, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Ratthaprasāsanasāt. by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2494- | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 30.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthaprasāsanasāt Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H97 .ส435 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bō̜rihān thurakit : khwāmsamret læ khwāmyangyư̄n bon kānsāng khunkhā = Business : creating value for success and sustainability / บริหารธุรกิจ: ความสำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า = Business : creating value for success and sustainability / วิทยา ด่านธำรงกูล.

Witthaya Dānthamrongkūn. by วิทยา ด่านธำรงกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Business : creating value for success and sustainability.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD37 .ว634 2561ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ว634 2561ก (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ว634 2561ก (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
Banthưk khwāmčhongrak / บันทึกความจงรัก / คณะผู้จัดทำ กาญจนา พุ่มพวย ผู้จัดการโครงการ ... [และคนอื่นๆ].

Kānčhanā Phumphūai. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by กาญจนา พุ่มพวย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS586 .บ622 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .บ622 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .บ622 2560 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk kham čhongrak/ บันทึกคำจงรัก / คณะผู้จัดทำ กาญจนา พุ่มพวย ผู้จัดการโครงการ ... [และคนอื่นๆ] ; ศุภางค์ จิระรัตนวรรณะ รวบรวมและเรียบเรียง.

Kānčhanā Phumphūai. Supphāng Čhirarattanawanna. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by กาญจนา พุ่มพวย | ศุภางค์ จิระรัตนวรรณะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS586 .บ623 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .บ623 2560 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk lap mao tūa sutthāi = The secret of investor / บันทึกลับเม่าตัวสุดท้าย = The secret of investor / ผู้เขียน ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์.

Nuttawut rattanakān. by ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phīʻā Phaplitching Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พีอาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด, [2557] [2014]Other title: Secret of investor.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ณ635 2557 (1).
ห้องสมุด:
Bān Khun Phithak Rāyā Pattānī / บ้านขุนพิทักษ์รายา ปัตตานี / บรรณาธิการ อดิศักดิ์ วัฒนะตันทะ.

ʻAdisak Watthanatantha. Thīmngān ʻAnurak læ Fư̄nfū Bān Khun Phithak Rāyā. by อดิศักดิ์ วัฒนะตันทะ | ทีมงานอนุรักษ์และฟื้นฟูบ้านขุนพิทักษ์รายา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattāni : Thīmngān ʻAnurak læ Fư̄nfū Bān Khun Phithak Rāyā, 2563 [2020] Publisher: ปัตตานี : ทีมงานอนุรักษ์และฟื้นฟูบ้านขุนพิทักษ์รายา, 2563 [2020]Other title: 100 pī Bān Khun Phithak Rāyā Pattānī Other title: Nưng rō̜i pī Bān Khun Phithak Rāyā Pattānī Other title: 100 ปี บ้านขุนพิทักษ์รายา ปัตตานี | หนึ่งร้อยปี บ้านขุนพิทักษ์รายา ปัตตานี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NA7435.ฮ9ป6 บ63 2563 (2).
ห้องสมุด:
บุคคลบันดาลใจ ยิ่งใหญ่ด้วยความดี / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์.

by ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD38.2 ก563 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD38.2 ก563 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 ก563 2553 (1).
ห้องสมุด:
Patiwat Khiobā = The Cuban revolution / ปฎิวัติคิวบา = The Cuban revolution / นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์.

Nutthidā Rāsīwisut. by นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Other title: Cuban revolution : Patiwat Khiobā Other title: Cuban revolution : ปฎิวัติคิวบา | Cuban revolution | Cuban revolution : a short history.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: F1787.5 .น723 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: F1787.5 .น723 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kānphǣt læ sāthāranasuk Thai / ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย / [บรรณาธิการ ถนอม บรรณประเสริฐ, รัชดา โชติพานิช, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์].

Thanō̜m Banprasœ̄t. Ratchadā Chōtphānit. Wikan Phongphanitānon. Thailand. Phǣtthayasaphā. by ถนอม บรรณประเสริฐ | รัชดา โชติพานิช | วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ | แพทยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phǣtthayasaphā, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แพทยสภา, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Sakǣndinēwīa : čhāk dǣn ʻārayatham waiking sū tonbǣp rat sawatdikān lōk rūamsamai sangkhom sērī prachāthiptai læ kamnœ̄t blūthūtha! = History of Scandinavia : from the Viking age to welfare states, social democracy and bluetooth! / ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย : จากแดนอารยธรรมไวกิ้ง สู่ต้นแบบรัฐสวัสดิการโลกร่วมสมัย สังคมเสรีประชาธิปไตย และกำเนิดบลูทูธ! = History of Scandinavia : from the Viking age to welfare states, social democracy and bluetooth! / ปรีดี หงษ์สต้น.

Preedee Hongsaton, by ปรีดี หงษ์สต้น, 2527-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2564] [2021]Other title: History of Scandinavia : from the Viking age to welfare states, social democracy and bluetooth!.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DL46 .ป46 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DL46 .ป46 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prawattisāt ʻAyutthayā čhāk čhārưk : čhārưk samai ʻAyutthayā / ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก : จารึกสมัยอยุธยา / ศานติ ภักดีคำ, นวรัตน์ ภักดีคำ.

Sānti Phakdīkham. Nawarat Phakdeekham. Samākhom Prawattisāt nai Phrarāchūpatham Somdet Phrathēp Rattana Rāt Sudā ... Sayām Bō̜rom Rāt Kumārī. by ศานติ ภักดีคำ | นวรัตน์ ภักดีคำ | สมาคมประวัติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Prawattisāt nai Phrarāchūpatham Somdet Phrathēp Rattana Rāt Sudā ... Sayām Bō̜rom Rāt Kumārī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578 .ศ57 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prawattisāt ʻĒchīa Tawanʻō̜k samai mai / ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ / ศิริพร ดาบเพชร.

Siriporn Dabphet. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Phākwichā Prawattisāt. by ศิริพร ดาบเพชร | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā Prawattisāt Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS504.5 .ศ64 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS504.5 .ศ64 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS504.5 .ศ64 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS504.5 .ศ64 2562 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Prasitthiphāp læ thammāphibān khō̜ng nayōbāi kračhāi ʻamnāt ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : rāingān wičhai chabap sombūn / ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่นๆ].

Mingsarn Khaosa-ard, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก3 ม62 2561 (1).
ห้องสมุด:
ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์ / ชุมพร สังขปรีชา.

by ชุมพร สังขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA71 .ช7 2555 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ช7 2555 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ช7 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA71 .ช7 2555 (2). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus In CatalogingCall number: PLSC JA 2012 612797 (1).
ห้องสมุด:
Prisưm khō̜ng phāpthāi : kāntǣktūa khō̜ng ʻongkhwāmrū læ khwām song čham wādūai hētkān 6 tulā = Prism of photography : Dispersion of knowledge and memories of the 6th October massacre / ปริซึมของภาพถ่าย : การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์ 6 ตุลา = Prism of photography : Dispersion of knowledge and memories of the 6th October massacre / ธนาวิ โชติประดิษฐ, กรกฤช เจียรพินิจนันท์.

Thanavi Chotpradit. Kornkrit Jianpinidnan. by ธนาวิ โชติประดิษฐ | กรกฤช เจียรพินิจนันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phāpphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Prism of photography : Dispersion of knowledge and memories of the 6th October massacre..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ป443 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ป443 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ป443 2562 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .ป443 2562 (1).
ห้องสมุด:
Panyāchon plotʻǣk : rāt sāt kasat nai thatsana Sō̜.Sō̜.Sō̜ 88 / ปัญญาชนปลดแอก : ราษฎร์ ศาสน์ กษัตริย์ ในทัศนะ ส.ศ.ษ. 88 / ส. ศิวรักษ์.

Sulak Siwarak, by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thanadit, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนดิศ, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ส73 ป622 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ส73 ป622 2564 (4).
ห้องสมุด:
Pādip dong thưp ; læ, Phrān ʻamlā phrai / ป่าดิบดงทึบ ; และ, พรานอำลาไพร / สังคีต จันทนะโพธิ .

Sangkhīt Čhanthanaphōt. by สังคีต จันทนะโพธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Other title: Phrān ʻamlā phrai Other title: Pādip dong thưp læ phrān ʻamlā phrai Other title: พรานอำลาไพร | ป่าดิบดงทึบและพรานอำลาไพร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส55ป63 2564 (1).
ห้องสมุด:
ปิดบัญชีฆ่า / Daniel Silva เขียน ; ไพบูลย์ สุทธิ แปล

by ซิลวา, แดเนียล, ค.ศ. 1960- | ไพบูลย์ สุทธิ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ไครม์แอนด์มิสทรี, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: FIC 2012 632056 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ซ657ด63พ93 2555 (1).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Mǣndēlā phūplotʻǣk ʻǢprikā Tai / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้ / ณัชชาภัทร อมรกุล.

Natchāphat ʻAmō̜nkun. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ณัชชาภัทร อมรกุล | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Mǣndēlā phūplotʻǣk ʻǢprikā Tai Other title: แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DT1974 .ณ62 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Kritsanā Kraisin phūsāng khwāmmankhong khō̜ng manut / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์ / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี.

Chinwat Sǣngʻangsumālī. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Kritsanā Kraisin phūsāng khwāmmankhong khō̜ng manut Other title: กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phūnamsān / ผู้นำสาร / Daniel Silva เขียน ; ไพบูลย์ สุทธิ แปล.

Silva, Daniel, Paiboon Sutthi. by ซิลวา, แดเนียล, ค.ศ. 1960- | ไพบูลย์ สุทธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Publisher: Krung Thēp… : Nānmībuk Khrām ʻǣn Mitsathrī, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ซ657ม85พ93 2551 (1).
ห้องสมุด:
Phamā nai nā prawattisāt / พม่า ในหน้าประวัติศาสตร์ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phēt Prakāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS528.5 .ก74 2562 (2).
ห้องสมุด:
Phratham thētsanā rư̄ang thamniyāmmasūt ; tō̜p panhā tham rư̄ang bun bāp sawan khon tāi lǣo kœ̄t ʻīk rư̄ mai? พระธรรมเทศนาเรื่องธรรมนิยามสูตร ; ตอบปัญหาธรรมเรื่อง บุญ บาป สวรรค์ คนตายแล้วเกิดอีกหรือไม่? / ของ พระราชสิทธิมุนี (โชดก).

Phra Thamthīrarātchamahāmunī (Chōdok), by พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก), 2461-2531.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Bō̜risat Khanachāng, 2506 [1963] Publisher: พระนคร : บริษัทคณะช่าง, 2506 [1963]Dissertation note: ณ เมรุวัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม) 16 มีนาคม 2506. Other title: ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ng ʻAmmāt Trī Prư̄ang Sǣngthakœ̄ng Other title: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี เปรื่อง แสงเถกิง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4190 .พ362 2506 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1963 693984 (1).
ห้องสมุด:
พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย / เรียบเรียงโดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 น246 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 น246 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 น246 (2), Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2555/140712 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 น246 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.3.ภ7 น246 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phrarātchaphongsāwadān Krung Thonburī chabap Phan Čhanthanumāt (Čhœ̄m) : čhotmāi rāiwan thap, ʻaphinihān banphaburut læ ʻēkkasān ʻư̄n / พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) : จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบุรุษ และเอกสารอื่น / บรรณาธิการ หนุมาน กรรมฐาน.

Čhanthanumāt Phan. Hanumān Kammathān. by จันทนุมาศ (เจิม), พัน | หนุมาน กรรมฐาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sī Panyā, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phrarātchaphongsāwadān Krung Sī ʻAyutthayā chabap Somdet Phra Phanarat Wat Phrachētuphon. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน.

Somdet Phra Phanarat (Wat Phrachētuphon) by สมเด็จพระวันรัต (วัดพระเชตุพน).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578.พ4 พ3 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phrībaiʻōtik = Prebiotics / พรีไบโอติก = Prebiotics / สุดาทิพย์ จันทร.

Sudāthip Čhanthō̜n. by สุดาทิพย์ จันทร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Prebiotics.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QU145.5 .ส726 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QU145.5 .ส726 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phalang samō̜ng khō̜ng khon tham rư̄ang yāk dai tham rư̄ang ngāi reo / พลังสมองของคนทำเรื่องยากได้ ทำเรื่องง่ายเร็ว / ยู ซึซึกิ เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล.

Suzuki, Yū, Kamonwan Phenʻarām. by ซึซึกิ, ยู, ค.ศ. 1976- | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How To, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How To, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5630.ส4 ซ67 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5630.ส4 ซ67 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phon Thō Lūang Laʻō̜phūmlak (Laʻō̜ Bunnāk). พลโท หลวงละออภูมิลักษณ์ (ลออ บุนนาค).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2552 [2009] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552 [2009]Other title: Thīralư̄k phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Lūang Laʻō̜phūmlak (Laʻō̜ Bunnāk) Other title: ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลโท หลวงละออภูมิลักษณ์ (ลออ บุนนาค).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ล548 พ43 2552 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1988 695456 (1).
ห้องสมุด:
Phō̜ rūai sō̜n lūk. [Lō̜. 1] / พ่อรวยสอนลูก. [ล. 1] / โดย Robert T. Kiyosaki ; เรียบเรียงโดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และ ธนพร ศิริอัครกรกุล.

Kiyosaki, Robert T., Jakraphong Mētphan. Thanaphō̜n Siriʻakkrakun. by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที, ค.ศ. 1947- | จักรพงษ์ เมษพันธุ์ | ธนพร ศิริอัครกรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .ค64 2559 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค64 2559 ล. 1 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phatthanākān kānkamnot nayōbāi læ kānnam nayōbāi khāo pai patibat nai Wīatnām læ Thai nai mummō̜ng prīapthīap / พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.

Thanapan Laiprakobsup. by ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2563 ]2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9066.ท9 ธ33 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท9 ธ33 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท9 ธ33 2563 (2).
ห้องสมุด:
Phatthanākān kānbō̜rihān phāk rat Thai : čhāk ʻadīt sū ʻanākhot = [Development of public sector management in Thailand : from the past to the future] / พัฒนาการการบริหารภาครัฐไทย : จากอดีตสู่อนาคต = [Development of public sector management in Thailand : from the past to the future] / พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.

Phīrasit Khamnūansin. Thatchalœ̄m Sutthiphongprachā. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ | ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khǭn Kǣn : Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 [2016]Other title: Phatthanākān kānbō̜rihān phāk rat khǭng Thai : čhāk ʻadīt sū ʻanākhot Other title: Development of public sector management in Thailand : from the past to the future | พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: JQ1745 .พ68 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ68 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .พ68 2559 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .พ68 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .พ68 2559 (1).
ห้องสมุด:
Phinit phlēng Thai. lem 1 / พินิจเพลงไทย. เล่ม 1 / อัศนีย์ เปลี่ยนศรี.

ʻAtsanī Plīansī, by อัศนีย์ เปลี่ยนศรี, 2523-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: M1824 .อ65 2564 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: M1824 .อ65 2564 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: M1824 .อ65 2564 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Phutthasakkarāt ʻatsadong kap songčham khō̜ng songčham khō̜ng mǣo kulāp dam / พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ / วีรพร นิติประภา.

Wīraphō̜n Nitipraphā. by วีรพร นิติประภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ว68348พ73 2561ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว68348พ73 2561ก (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phūt nai thī sāthārana yāng mai wanwai / พูดในที่สาธารณะอย่างไม่หวั่นไหว / ไมค์ เอ็กเคอร์ เขียน ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น แปล.

Acker, Mike. Kunlathidā Bunyakun-Dannākin. by เอ็กเคอร์, ไมค์ | กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Arrow, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Fā bō̜kan / ฟ้าบ่กั้น / ลาว คำหอม.

Khamsing Sīnō̜k, by คำสิงห์ ศรีนอก, 2473-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommadhi, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Fā dīao kan. Pī thī 19, chabap thī 1 Makarākhom-Mithunāyon 2564. ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 19, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564.

Baker, Chris, Phāsuk Phongphaičhit. Niti Phawakkharaphan Phūangthō̜ng Phawakkharaphan. Natthaphon Čhaičhing. Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Thongchai Winitčhakūn. Thanaphāt Dētphāwutthikun. Yukti Mukdāwičhit. by เบเคอร์, คริส, ค.ศ. 1948- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นิติ ภวัครพันธุ์ | พวงทอง ภวัครพันธุ์ | ณัฐพล ใจจริง | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | ธงชัย วินิจจะกูล | ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล | ยุกติ มุกดาวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fa Dīao Kan, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2564 [2021]Other title: 80 pī Nithi ʻĪaosīwong : panyāchon hǣng Sayām yuk plīanphan Other title: 80 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ฟ6334 2564 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ฟ6334 2564 (3).
ห้องสมุด:
Phāpthāi khlātsik / ภาพถ่ายคลาสสิค / เอนก นาวิกมูล

ʻAnēk Nāwikkamūn, by เอนก นาวิกมูล, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Other title: Classic photographs.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .อ748 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phāpthāi fim kračhok Mư̄ang Chīang Mai dōi Lūang ʻAnusānsunthō̜n = Glass plate pictures of Chiang Mai by Luang Anusarn Sunthornkit / ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ = Glass plate pictures of Chiang Mai by Luang Anusarn Sunthornkit / กองบรรณาธิการ สมโชติ อ๋องสกุล, พรรณิศา นิมมานเหมินทร์, นรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย.

ʻAnusānsunthornkit (sunhī), Lūang, Somchot Ongsakul, Pannisa Nimmānhēmin. Nō̜rarat Phumphaisānchai. Sǣng Čhanngām. Narưčhō̜n Ithičhīracharas. Sommāi Premčhit, Wilux Sīpāsāng. Sō̜. Kawīwat. Thongchai Likhitpornsawan. Surassawadee ʻŌ̜ngsakun. Phūthō̜n Phumathon. Graisri Nimmānmœ̄n, by อนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้), หลวง, 2410-2477 | สมโชติ อ๋องสกุล, 2496- | พรรณิศา นิมมานเหมินทร์ | นรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย | แสง จันทร์งาม | นฤจร อิทธิจีระจรัส | สมหมาย เปรมจิตต์, 2475- | วิลักษณ์ ศรีป่าซาง | ส. กวีวัฒน์ | ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ | สุรัสวดี อ๋องสกุล | ภูธร ภูมะธน | ไกรศรี นิมมานเหมินท์, 2455-2535.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chiang Mai] : Bō̜risat Suthēp Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: [เชียงใหม่] : บริษัท สุเทพ จำกัด, 2562 [2019]Other title: Phāpthāi fim kračhok Mư̄ang Chīang Mai Other title: Glass plate pictures of Chiang Mai by Luang Anusarn Sunthornkit | ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 ภ63 2562 (2).