TUPUEY-New Book-202105-01 (tha)

This list contains 187 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Sathiti chabap seksī / สถิติฉบับเซ็กซี่ / Charles Wheelan ; กฤติกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์, ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์ แปล.

Wheelan, Charles J. Krittikō̜n Phadœ̄mkư̄akūnphong. Natthaphan Rư̄angsirinusō̜n. by วีแลน, ชาร์ลส์ เจ | กฤติกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ | ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA276 .ว693 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (3). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Lō̜ndō̜n kap khwāmlap nai rō̜i čhūp / ลอนดอนกับความลับในรอยจูบ / อนุสรณ์ ติปยานนท์

ʻAnusō̜n Tipayānon. by อนุสรณ์ ติปยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rawāngbanthat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ระหว่างบรรทัด, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2). : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ pō̜ngkan phai čhāk ʻātchayākam khām chāt : chabap prachāchon / คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ : ฉบับประชาชน / หัวหน้าโครงการ ปิยะ อุทาโย ; นักวิจัย ปรีดา สถาวร, เสกสัณ เครือคำ, นรินทร์ เพชรทอง ; ผู้ช่วยนักวิจัย ธัญรดี โทณวณิก ... [และคนอื่น ๆ].

Piya Uthayo, Preeda Sataworn. Seksan Khruakham. Narin Petchthō̜ng. Thanradī Thōnawanik. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by ปิยะ อุทาโย, 2505- | ปรีดา สถาวร | เสกสัณ เครือคำ | นรินทร์ เพชรทอง | ธัญรดี โทณวณิก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2563 [2020]Other title: Transnational crime prevention guide.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (1).
Professor Direk Jayanama Library On Order (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap Sān Ratthathammanūn / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Samnakngān Sān Ratthathammanūn. by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ส63 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ส63 2563 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (2).
ห้องสมุด:
Kao kham watthakam su phunthi khwamru : chuttat khong kho thokthiang thang sangkhomsat / ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้ : จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์ / อานันท์ กาญจนพันธุ์.

ʻĀnan Kānčhanaphan, by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thep : Sayām, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1271 .อ636 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Banthưk hētkān samkhan khō̜ng lōk = [A brief history of the world] / บันทึกเหตุการณ์สำคัญของโลก = [A brief history of the world] / กานท์ สิมมาเขต เรียบเรียง.

Kān Simmākhēt. by กานท์ สิมมาเขต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄n Buk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: A brief history of the world.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D20 .ก63 2564 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly Acquired (2).
ห้องสมุด:
Pœ̄t lōk suntharī nai withī manutsayasāt = Exploring aesthetic dimensions in the humanities / เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์ = Exploring aesthetic dimensions in the humanities / ถนอม ชาภักดี ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Thanom Chapakdee. Kasamaponn Saengsuratham, I-Na Phuyuthanon. Sitthitham Rōhitasuk. Suriyaphō̜n ʻĪamwičhit. Wasinrat Nūansiri. Danai Ployplai. Veluree Metaveevinij. Wikanda Promkhuntong. Manat Sangčhan. Davisakd Puaksom. Suponthat Tēchabūrana. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mahāwitthayālai Sīnakharintharawirōt. Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sīnakharintharawirōt) by ถนอม ชาภักดี | กษมาพร แสงสุระธรรม, 2527- | อัยนา ภูยุทธนานนท์ | สิทธิธรรม โรหิตะสุข | สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์ | วศินรัฐ นวลศิริ | ดนัย พลอยพลาย | เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ | วิกานดา พรหมขุนทอง | มนัส สังข์จันทร์ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | สุพลธัช เตชะบูรณะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 11 : 2560 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Other title: Exploring aesthetic dimensions in the humanities.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AZ782 .ป73 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ782 .ป73 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AZ782 .ป73 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ACQ Finished; Sent to Cataloging DivisionCall number: AZ782 .ป73 2563 (2).
ห้องสมุด:
Lō̜kkhrāp panyāchon farang : Jean-Jacques Rousseau, Tolstoy, Karl Marx / ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง : ฌาง-ฌาคส์ รุสโซ, ตอลสตอย, คาล มากซ์ / ส. ศิวรักษ์ เรียบเรียง ; ธเนศ วงศ์ยานนาวา คำนำเสนอ.

Sulak Sivaraksa, Thanes Wongyannava, by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B798 .ส74 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: B798 .ส74 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B798 .ส74 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ACQ Finished; Sent to Cataloging DivisionCall number: B798 .ส74 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thaothan ʻārom kō̜ khaočhai tonʻēng / เท่าทันอารมณ์ก็เข้าใจตนเอง / Susan David ; วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม แปล.

David, Susan A. Wilairat ʻĒmʻīam. by เดวิด, ซูซาน เอ | วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khit wikhro̜ bǣp khōnan / คิดวิเคราะห์แบบโคนัน / ผู้เขียน อุเอโนะ ซึโยชิ ; ผู้แปล กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Ueno, Tsuyoshi. Kamonwan Phenʻarām. by อุเอโนะ, ซึโยชิ | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Withī chana thuk læ sāng suk / วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF575.ว6 ค6 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ว6 ค6 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ hǣng khwāmwang nai lōk sut hēngsūai / คู่มือแห่งความหวังในโลกสุดเฮงซวย / Mark Manson ; ผู้แปล ยอดเถา ยอดยิ่ง.

Manson, Mark. Yō̜tthao Yō̜tying. by แมนสัน, มาร์ก | ยอดเถา ยอดยิ่ง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rao yang mai čhœ̄ kan tǣ rūwā thœ̄ rō̜ yū trong nan Na čhut tat khō̜ng čhakkrawān / เรายังไม่เจอกัน แต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้น ณ จุดตัดของจักรวาล / ชังซออู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Jang, Seou. Withiyā Čhanphan. by ชัง, ซออู | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช62 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ช62 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF618 .ช62 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nai lōk nī mī khon bǣp rao dai khǣ khon dīeo thaonan / ในโลกนี้มีคนแบบเราได้แค่คนเดียวเท่านั้น / โชยูมี เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Jo, Yumi. Withiyā Čhanphan. by โช, ยูมี | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Other title: Always love yourself, Not lose yourself.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช947 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ช947 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pātihān čhāk kāntō̜ čhiksō̜ chīwit = See your own big pictures / ปาฏิหาริย์จากการต่อจิ๊กซอว์ชีวิต = See your own big pictures / ชอน-อก-เพียว เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม แปล.

Chon, Ok-pyo Pattira Čhitkasēm. by ชอน, อกเพียว | ภัททิรา จิตต์เกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2557 [2014]Other title: See your own big pictures.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 ช535 2557 (1).
ห้องสมุด:
ʻArai thamhai chīwit khonrao mī khwāmmāi / อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย / เอมิลี เอสฟาฮานี สมิธ เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ แปล.

Smith, Emily Esfahani. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, by สมิธ, เอมิลี เอสฟาฮานี | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : ʻŌ Māi Kō̜t, [2560] [2017] Publisher: สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhat rabop khwāmkhit čhat rabīap chīwit dūai "bu lalet čhœ̄nan" / จัดระบบความคิด จัดระเบียบชีวิตด้วย "บุลเล็ตเจอร์นัล" / Marie ; ผู้แปล กัลปพฤกษ์ คงศัตรา.

Marie, Kondo Kanlapaphrưk Khongsatrā. by คนโด, มาริเอะ | กัลปพฤกษ์ คงศัตรา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ว7 ค33 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Withī chana mit læ čhūngčhai khon / วิธีชนะมิตรและจูงใจคน / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by คาร์เนกี, เดล, ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ค5515 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ค5515 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yư̄nyat dai maiwā čha kœ̄t ʻarai khưn = Resilience / ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น = Resilience / คิมจูฮวัน เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Kim, Joohan. ʻĀsayā ʻAphichanāngkūn. by คิม, จูฮวัน | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Other title: Resilience.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF698.35.พ46 ค64 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF698.35.พ46 ค64 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nō̜ttrādāmut : phūbanthưk prawattisāt čhāk ʻanākhot / นอสตราดามุส : ผู้บันทึกประวัติศาสตร์จากอนาคต / เจริญ วรรธนะสิน.

Čharœ̄n Watthanasin. by เจริญ วรรธนะสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF1815.น5 จ74 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF1815.น5 จ74 2563 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  10    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544